News Letter

Dear Reader, please find below our latest newletter.

S31729  Click for more information Nachtjagd Combat Archive - Fernnachtjagd and Dunkelnachtjagd - A Comprehensive operational history of the German night fighter force on all fronts and an analysis of all claims including Flak units against RAF Bomber Command. Theo Boiten. 2019, Red Kite. The Early Years Part 2 13 July 1941 - 29 May 1942. Engelstalig. Soft Cover - 128 pages. €  26,50
More Info
S31756  Click for more information Sluipmoordenaars - De Silbertanne-moorden in Nederland 1943-1944. Inger Schaap. 2010, Just Publishers. Vanaf september 1943 werden onschuldige, nietsvermoedende Nederlandse burgers op laffe wijze door de SS doodgeschoten. Het waren vergeldingsacties, met als doel wraak en ontwrichting van het Nederlands verzet. Ten minste 45 Nederlanders werden gedood, anderen raakten zwaargewond of wisten te ontkomen. De slachtoffers, onder wie de bekende schrijver A.M. de Jong, werden thuis voor de ogen van hun familieleden in koelen bloede neergeschoten. De daders waren Nederlandse leden van de Germaansche SS, die handelden in opdracht van de bezetter. De serie sluipmoorden is na de oorlog bekend geworden onder de codenaam 'Silbertanne Aktion'. Het was een geheime opdracht, de daders bleven anoniem. Hierdoor bestond altijd veel onduidelijkheid over de moorden: wie waren de daders en wie gaf de opdracht? Hoe werden de slachtoffers uitgekozen en hoe slaagden de schutters erin hun identiteit verborgen te houden? In Sluipmoordenaars onthult historica Inger Schaap op basis van uitgebreid archiefonderzoek en interviews met nabestaanden de ware geschiedenis van de Silbertanne-moorden. Nederlandstalig. Soft Cover - 253 pages. €  19,50
More Info
S31761  Click for more information Mit der Kamera an der Front - Als Kriegsberichter bei der I.(J)/LG2 und dem JG77. Axel Urbanke. 2019, Start Verlag. Aan de hand van veel foto's wordt in dit boek de geschiedenis verteld van I.(J)/LG2. In vele aspecten was dit een bijzondere eenheid. Voor de oorlog waren veel van haar piloten lid van het stuntteam van de Luftwaffe, wat gevormd was in het voorjaar van 1938. Gedurende de oorlogsjaren 1939 en laat 1941 maakten veel vliegers die later hoog gedecoreerde Azen zouden worden deel uit van I.(J)/LG2, mannen als Harder, Marseille, Brandt en Mertens, vlogen hun eerste missies als lid van I.(J)/LG2. Anderen, zoals Ihlefeld en Greisshardt, verdienden her Ridderkruis met Eikenbladeren of het Ridderkruis terwijl zij dienden bij de eenheid. I.(J)/LG2, in officiële stukken simpel aangeduid als I./JG2, was de jachtgroep die het langst vloog met de Messerschmitt 109E en de meeste overwinningen scoorde met de "Emil". Hauptmann Ihlefeld, de Kommandeur van de eenheid, was de meest succesvolle vlieger van de Luftwaffe op de "Emil". De uitzonderlijke emblemen en camouflage schema's die die vliegtuigen van de eenheid sierden maakten I.(J)/LG2 een van de meest kleurrijke eenheden van de Luftawffe. Prachtig uitgevoerd boek. Duits/Engelstalig. Hard Cover - 240 pages. €  64,00
More Info
S31795  Click for more information De bezetting in Vogelvlucht - Luchtfoto's van Nederland 1940-1945. Thierry van den Berg/Cynrik den Decker/Eric Grave. 2012, Flying Pencil. De schrijvers hebben uit vele archieven grote aantallen Geallieerde luchtfoto's van Nederland samengebracht. In dit boek worden diverse thema's behandeld o.a. het dagelijks leven, havens en scheepvaart, steden, bruggen enz. Per thema worden de luchtfoto's afgedrukt en besproken. Zeer indrukwekkend boek. Met handtekening van de 3 auteurs!. Nederlandstalig. Hard Cover - 250 pages. €  29,95
More Info
S31815  Click for more information Geborgen in de polderklei - Airmen van de Zuiderzee. Bert Wijs. 2014, Stichting Ongeland. De provincie Flevoland kent een rijke geschiedenis. Aan de oppervlakte verraadt dit ‘nieuwe land’ weinig van haar verleden, maar geborgen in de polderklei van de oude zeebodem liggen vele historische schatten verborgen. Het zijn de achtergebleven nederzettingen uit de steentijd en de gezonken schepen die de geschiedenis van de IJsselmeerpolders op de kaart hebben gezet, maar er is meer! Het IJsselmeergebied had een belangrijke en speciale rol in de luchtoorlog tijdens de Tweede Wereldoorlog. Doordat het IJsselmeer door afwezigheid van luchtdoelgeschut een betrekkelijke veiligheid bood en goede navigatiepunten bezat, werden vele aan- en terugvliegroutes over dit gebied gepland. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook menig geallieerd en vijandelijk toestel, door verschillende oorzaken, in dit gebied is neergekomen en achtergebleven. Bij het droogvallen van de polders kwamen diverse vliegtuigwrakken uit deze periode letterlijk weer boven water. Een vliegtuigwrak is meer dan alleen een teruggevonden stuk metaal in de grond. Elk wrak kent haar afzonderlijk stukje geschiedenis en eigen verhaal. ‘Geborgen in de polderklei - Airmen van de Zuiderzee’ beschrijft niet alleen verschillende in de oorlog gebruikte vliegtuigtypen, maar wil vooral de persoonlijke verhalen achter een selectie van twaalf achtergebleven oorlogsmachines vertellen. De verhalen geven een beeld van de missies die men vloog en wat de bemanningen onderweg meemaakten, voordat hun vlucht in de golven van het IJsselmeer of in de woeste rietlanden van de Noordoostpolder eindigde. De verhalen zijn allen buitengewoon indrukwekkend en in verschillende gevallen eigenlijk onbeschrijfelijk. Het is onvoorstelbaar wat de vliegers hebben meegemaakt en hebben moeten doorstaan. Ook is er aandacht voor de wetenswaardigheden ten aanzien van de berging van de wrakken en voor wat er uiteindelijk van de bemanning terecht kwam tot (soms ver) na de crash van hun toestel. Er is ruim drie en en half jaar aan deze publicatie gewerkt. Door middel van eigen research en samenwerking met vele andere stichtingen, instanties en twee uitmuntende adviseurs (Gerrit Zwanenburg en Teunis‘Pats’ Schuurman) is het een compleet en uiterst informatief boek geworden. Nederlandstalig. Hard Cover - 159 pages. €  29,95
More Info
S31819  Click for more information Wireless for Wehrmacht in detail - German Radui equipment in World War II. Alois Vesely/Frantisek Koran. 1999, WWP. Mooi boek waarin allerlei radio-apparatuur van de Wehrmacht in de Tweede Wereldoorlog staat afgebeeld en beschreven. Alle foto's in kleur. Hele duidelijke foto's. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  27,50
More Info
S31823  Click for more information Holland at War against Hitler - Anglo-Dutch relations 1940-1945. M.R.D. Foot. 1990, Waanders Uitgevers. Dit zeldzame boek legt uit wat er in Nederland gebeurde tijdens de vijf jaar van Nazibezetting van mei 1940 tot mei 1945, en wat de Britten deden om te helpen de Nazi's te verdrijven. E.e.a. gebaseerd op een conferentie over Engels-Nederlandse betrekkingen gehouden in 1989. Dit boek legt aan de Britse lezers uit hoe de oorlog was voor de Nederlanders en aan de Nederlanders wat de Britten voor hen deden. Het boek heeft hoofdstukken over: De Nederlandse regering in ballingschap, De Nederlandse strijdkrachten in Ballingschap. De ondergrondse, Het Engelandspiel, Operatie Market Garden etc. Bijzonder boek. Engelstalig. Hard Cover - 258 pages. €  46,50
More Info
S31827  Click for more information Black Sunday: Ploesti . Michael Hill. 1993, Schiffer Military. Prachtig uitgevoerd boek over de aanvallen op de olieraffinaderijen van Ploesti in Roemenië door de USAAF. De aanvallen worden beschreven van planning tot uitvoering. In de bijlagen alle deelnemende toestellen met bemanning. Heel veel, vaak zeldzem, foto's. Engelstalig. Hard Cover - 249 pages. €  45,00
More Info
S31856  Storm over Den Bosch - Dagboek over de eindstrijd van de bevrijding van 's-Hertogenbosch. Jos Verstraeten. 1944, Eigen uitgave. In dit boekje een dag tot dag verslag van de gevechten in en om Den Bosch tijdens de bevrijding in 1944. Nederlandstalig. Soft Cover - 31 pages. €  15,00
More Info
S31874  Click for more information Leading the Way to Arnhem - An Illustrated History of the 21st Independent Parachute Company 1942-1946. Peter Gijbels/David Truesdale. 2014, Sigmond Publishing. Prachtig en zeldzaam boek over de 21st Independent Parachute Company 1942-1946. Het grootste deel van het boek beslaat de inzet bij Arnhem tijdens operatie Marketr Garden. Veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 206 pages. €  45,00
More Info
S31875  Click for more information Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn - Duits beheer over Nederlands erfgoed. Hans Sakkers. 2018, Eigen uitgave. Dit boek gaat over het ontstaan van de Duitse begraafplaats.  Op een onvruchtbaar stuk Peelgrond, dicht bij de Duitse grens, daar moest het maar gebeuren. De Amerikanen hielpen bij de inrichting en leverden meteen drieduizend Duitse gesneuvelden, die op ‘hun’ begraafplaats in Margraten lagen. De Nederlandse regering zag Ysselsteyn aanvankelijk als tijdelijk, de doden zouden worden overgebracht naar een locatie tussen Aken en Jülich. Na de oorlog hadden de Engelsen het daar voor het zeggen, en die hadden daar geen zin in. Nu heeft Duitsland het ‘eeuwigdurend gebruik’ van wat in Nederland de grootste militaire begraafplaats is. Elk jaar zijn er in november drie herdenkingen. Sakkers: ,,Als je er bent, zie je een oceaan aan kruizen in een glooiend landschap. Voor mij is dit beschaving. Want dit hebben we gedaan voor onze vijand. Op de rug staat de afbeelding van het graf van een soldaat, die bij Dishoek is omgekomen. Het is geen oorlogsboek in de strikte zin van het woord. Het gaat immers over de na-oorlogse aanleg en beheer van de begraafplaats voor Duitse militairen bij Ysselsteyn. Je kunt het boek deze keer ook niet ‘Zeeuws’ noemen. Wat niet wegneemt dat er vele, in Zeeland gesneuvelde militairen op Ysselsteyn liggen. De schrijver noemt ‘Vak W’, net als de andere vakken goed voor driehonderd graven: ,,Daar liggen bijna allemaal in Zeeuws-Vlaanderen gesneuvelde Duitsers. Het is het vak met de meeste onbekenden. Bij de strijd om Biervliet in 1944 zijn de identiteitsplaatjes van de gesneuvelden afgehaald. Slordig. En het waren toch maar Moffen.”. Nederlandstalig. Hard Cover - 648 pages. €  35,00
More Info
S31885  Click for more information Eichenlaubträger 1940-1945 . Fritjof Schaulen. 2003, Pour le Mérite. In deze 3 boeken worden alle dragers van het Ridderkruis met Eikenloof van de Wehrmacht, Luftwaffe en Kriegsmarine beschreven en afgebeeld. Alle foto's van de dragers in kleur. Schitterende boeken. Deel 1: Abraham - Huppertz Deel 2: Ihlefeld - Primozic Deel 3: Radusch - Zwernemann. Duitstalig. Hard Cover - 480 pages. €  60,00
More Info
S31887  Click for more information Noordwijk en Katwijk, de Atlantikwall 1940-1945 - Stützpunkt Gruppe Katwijk . Paul Harff/Dolf Harff. 2001, Eigen uitgave. Het gebied "Stützpunkt Gruppe Katwijk" was gedurende de Tweede Wereldoorlog een door de Duitsers sterk verdedigd gebied, dat de gemeente Noordwijk, de gemeente Katwijk en het vliegveld Valkenburg omvatte en deel uitmaakte van de "Atlantikwall". In dit boek worden, na de inleiding, de verdediguingswerken in het genoemde gebied beschreven. Daarna komt de illigaliteit aan de orde, die de verdediginsgwerken in kaart probeerde te brengen. Dit is de eerste druk. Nederlandstalig. Soft Cover - 260 pages. €  40,00
More Info
S31888  Click for more information Noordwijk, Katwijk en Valkenburg, de Atlantikwall 1940-1945 - Stützpunkt Gruppe Katwijk . Paul Harff/Dolf Harff. 2002, Eigen uitgave. Het gebied "Stützpunkt Gruppe Katwijk" was gedurende de Tweede Wereldoorlog een door de Duitsers sterk verdedigd gebied, dat de gemeente Noordwijk, de gemeente Katwijk en het vliegveld Valkenburg omvatte en deel uitmaakte van de "Atlantikwall". In dit boek worden, na de inleiding, de verdediguingswerken in het genoemde gebied beschreven. Daarna komt de illigaliteit aan de orde, die de verdediginsgwerken in kaart probeerde te brengen. Dit is de tweede druk. Nederlandstalig. Hard Cover - 352 pages. €  50,00
More Info
S31899  Click for more information Kolibrie - Geschiedenis van een Nederlandse Helikopter. Theo Wesselink/Hans Engel. 2012, Dutch Aviation Publications. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw werd in Nederland een kleine helikopter ontwikkeld met een uniek aandrijfsysteem. Simpele ramjet-motoren aan de uiteinden van de rotorbladen zorgden voor lift en voortstuwing. De eenvoudige en goedkope bouwwijze van deze Kolibrie-helikopter maakte het product tot een vernuftig instrument dat ingezet kon worden voor allerlei taken. Dit boek geeft een beschrijving van de technische ontwikkeling, het uiteindelijke succes en de daarop volgende periode van tegenslag en neergang van dit unieke helikoptertje. Toen de productie door de Nederlandse Helikopter Industrie NV in mei 1959 werd overgeplaatst van Rotterdam naar Papendrecht drong langzaam het besef door dat de Kolibrie niet de medewerking en aandacht kreeg die het project verdiende. Na twee prototypes en elf seriemachines werd de productie dan ook gestaakt. Het boek is geïllustreerd met ruim 200 voor een groot deel niet eerder gepubliceerde foto’s. Nederlandstalig. Hard Cover - 219 pages. €  35,00
More Info
S31900  Click for more information Spyker Vliegtuigen - De geschiedenis van de NV Nederlandsche Automobiel- en Vliegtuigfabriek "Trompenbur" 1915-1921. Theo Wesselink. 2012, Dutch Aviation Publications. Spyker. De naam heeft nog steeds een magische klank. De door de Amsterdamse fabriek geproduceerde auto’s genoten een uitstekende  reputatie en werden wel de Rolls Royces van het continent genoemd. Nadat luchtvaartpionier Henri Wijnmalen kort na het uitbreken van de eerste wereldoorlog tot directeur werd benoemd, ontstond de NV Nederlandsche Automobiel- en Vliegtuigfabriek ‘Trompenburg’, die zich naast de fabricage van auto’s ook met de bouw van vliegtuigen ging bezighouden, beiden onder de merknaam ‘Spyker’. ‘Trompenburg’ was de enige Nederlandse onderneming die zich tijdens de eerste wereldoorlog en kort daarna serieus bezighield met de bouw van vliegtuigen en vliegtuigmotoren. Het was een modern ingericht bedrijf en kon destijds qua oppervlakte tot de grootste vliegtuigfabrieken ter wereld gerekend worden. De Spyker-vliegtuigen hebben altijd veel minder aandacht getrokken dan de Spyker-automobielen. Alleen al om die reden verdient het verhaal over de NV Automobiel- en Vliegtuigfabriek ‘Trompenburg' een eigen publicatie. Nederlandstalig. Hard Cover - 227 pages. €  35,00
More Info
S31904  Click for more information B-25 Factory Times - Illustrated history of the North American Aviation plants at Inglewood and Kansas City and the B-25 assembly lines. Wim Nijenhuis. 2013, Media Primair Modelbouw B.V.. Dit boek beschrijft- en geeft met foto's weer de North American Aviation vliegtuigfabrieken in Inglewood en Kansas City en de productielijnen van de B-25 bommenwerper. Heel veel bijzondere foto's. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  30,00
More Info
S31907  Click for more information Nederlandse Luchtvaartmaatschappijen - Deel 1: Gedurft ondernemerschap Deel 2: 50 jaar Transavia. C.J. van Gent e.a.. 2010, De Alk b.v.. In deze 2 boeken wordt de geschiedenis van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen besproken. In deel 1 o.a. Air Exel Commuter, Air Hollan, Arkefly, Denim Air, Dutchbird, Netherlines, Rotterdam Airlines, Schreiner Airways, TTA, V-bird en nog veel meer. Deel 2 gaat in zijn geheel over Transavia en haar 50 bestaan. Alle ooi bij Transavia gevlogen hebbende toestellen worden stuk voor stuk beschrevevn. Beide boeken staan vol met foto's, welke bijnna allemaal in kleur zijn. Leuke boeken over Nederlandse luchtvaartgeschiedenis. Nederlandstalig. Hard Cover - 304 pages. €  37,50
More Info
S31908  Click for more information Een eeuw vliegkamp en dorp Soesterberg - KLM en Fokker voeren er wel bij. Dik Top. 2013, Eigen uitgave. Dit boek beschrijft hoe dorp en vliegkamp gedurende bijna honderd jaar hand in hand gingen, en daarnaast hoe Antonie Fokker en Albert Plesman met zijn KLM mee profiteerden van wat er op het vliegkamp werd gewrocht. Dit trio stimuleerde elkaar en zij bereikten ieder voor zich letterlijk en figuurlijk grote hoogten. Het boek bevat veel, vaak zeer zeldzame, foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 224 pages. €  22,50
More Info
S31910  Click for more information Dienen in nood - Deel 1: Het vliegende reddingsteam van de Klu 1959-1994 . Pieter L. Schram. 2015, Violaero. In twee delen beschrijft ''Dienen in nood'' 55 jaar historie van de Search and Rescue (SAR) helikoptereenheid van de Koninklijke Luchtmacht, waarin is geprobeerd historische feiten, persoonlijke belevenissen, achtergronden en gevoelens weer te geven van de vliegende luchtmacht redders, die, de ene keer in de bekendheid de andere keer in anonimiteit, soms hun leven in de waagschaal stelden om dat van anderen te redden. Niets bijzonders maar wel erg dankbaar werk, hebben de oud-leden, van dit inmiddels per 1 januari 2015 opgeheven, unieke luchtmachtonderdeel, zelf gevonden. Dit eerste (Alouette) deel van ''Dienen in nood'' is een hernieuwde uitgave van ''Boven de Wadden, dag en nacht...'' dat in 2003 werd uitgegeven door Sectie Luchtmachthistorie (nu aangevuld met nog niet eerder gepubliceerde foto's en illustraties!) en gaat over de periode 1959-1994, verdeeld in een drietal episodes. De gehele, chronologische beschreven historie (in beide delen) word afgewisseld met flashbacks, belevenissen of gebeurtenissen van dat moment! Tevens is achter in het boek een lijst met verklaringen van de gebruikte afkortingen opgenomen. Ook is bewust uitgebreid op diverse achtergronden ingegaan, om een zo goed mogelijk beeld van de (werk)sfeer en omstandigheden weer te geven. Treffend is de wapenspreuk onder het onderdeel embleem ''SERVANS IN PERICULO'', hetgeen vrij vertaald betekent ''Dienen in nood''. En dat hebben de mannen en vrouwen die deel uitmaakten van dit bijzondere onderdeel dan ook gedaan, ruim 55 jaar.... Nederlandstalig. Hard Cover - 320 pages. €  32,50
More Info
S31917  Click for more information "Up in Darwin with the Dutch" - A tribute to the Mitchell Bomber Boys. Gordon Wallace. 1983, Eigen uitgave. Dit boek "uiterst zeldzame" beschrijft de geschiedenis van het 18 squadron in Australie. De auteur was als Australiër ingedeeld bij de Nederlandse squadron.Boek is een eigen uitgave in gelimiteerde oplage. Met handtekening van de auteur. Engelstalig. Soft Cover - 180 pages. €  90,00
More Info
S31921  Click for more information Alouette's boven Hoogeveen . Gerrit Boxem. 1991, Eigen Uitgave. Het begon in 1962 toen een splinternieuw bedrijf - de N.V. Lichtwerk, later onderdeel van het Fokker concern - zich in Hoogeveen vestigde en vrijwel direct na de oprichting een order in de wacht sleepte voor onderhoud aan de S.A.R.-Alouettes. Heel veel Alouettes boven Hoogeveen tussenoktober 1967 en juli 1969, toen de N.V. Lichtwerk 27 Alouette's 3 mocht assambleren en invliegen die bestemd waren voor de Groep Lichte Vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht. Vanaf 1994 was het afgelopen, de Alouette is toen definitief uit het Nederlandse Leger verdwenen. Veel foto's. Uiterst zeldzaam boekje. Nederlandstalig. Soft Cover - 27 pages. €  16,50
More Info
S31922  Click for more information Van Berkel's Patent - Van weegschaal tot vliegtuig. Kees Aarssen. 20110, Geromy B.V.. De vlieg eigenschappen van de Hansa-Brandenburg waren de reden dat dit type in licentie in Nederland vervaardigd werd. De firma Trompenburg te Amsterdam was echter in 1918 volop bezet met de aanbouw van Farmans, Nieuwport-jagers en de bekende "Spijker" lesvliegtuigen, zodat andere firma`s dienden te worden gezocht om zich toe te leggen op de bouw van de Hansa-Brandenburg. Omdat het moeilijk bleek de luchtvaartafdeling LVA en MLD tijdens de Eerste Wereldoorlog te voorzien van moderne vliegtuigen, probeerde het Ministerie van Oorlog het Nederlandse bedrijfsleven te bewegen vliegtuigen te gaan nabouwen. Bedrijven welke dit risico aandurfden konden rekenen op aanzienlijke steun van de overheid. Dankzij het initiatief van Luitenant ter zee 1e klasse; D. Vreede, welke dhr. W.A. van Berkel persoonlijk kende, was de firma Van Berkel bereid de financiële risico's voor het oprichten van een afdeling vliegtuigbouw te aanvaarden. Dhr. Van Berkel die van huis uit de zoon van een slager was, beschikte over een buitengewone inventiviteit, getuige zijn gepatenteerde ontwikkeling op het gebied van vleessnijmachines, welke voor die tijd al ware wonderen van techniek waren. Nederlandstalig. Hard Cover - 144 pages. €  27,50
More Info
S31924  Click for more information De val van Java - Verslagen en verdreven. De Marineluchtvaartdienst na de inval van Japan in Nederlands-Indië in 1942. Nico Geldhof/Prudent Staal. 2017, Geromy B.V.. De ondergang van het geallieerde vlooteskader tijdens de Slag in de Javazee heeft voor het gehele marinepersoneel in het toenmalige Nederlands-Indië ernstige consequenties met zich meegebracht. Bijna 980 man beroeps- en militiepersoneel - veelal ervaren en kundige krachten - konden niet tijdig worden geëvacueerd. De onverhoedse aanval van Japanse jachtvliegtuigen op de weerloos in de baai van Broome liggende vliegboten richtte een ware slachting onder de vliegtuigbemanningen en hun meegeëvacueerde familieleden aan. Het drama, dat zich toen op die verlaten Australische westkust afspeelde, was zonder meer het dieptepunt van drie maanden strijd tegen een superieure Japanse invasiemacht. Nederlandstalig. Hard Cover - 192 pages. €  28,50
More Info
S31939  Click for more information Bomber Boys - The extraordinary adventures of a group of airmen who escaped the Japanese and became the RAAF's celebrated 18th squadron. Marianne van Velzen. 2017, Allen & Unwin. Dit is het buitengewone en weinig bekende verhaal van zo'n 100 mensen van de Nederlandse (KNIL) luchtmacht, die strandden in Australië met geen land waar ze heen konden. Ze werden aangevuld met een contingent Australiërs en vormden zo het RAAF No. 18 (Netherlands East Indies) squadron. Opgericht inb Canberra in april 1942 vloog het squadron kustpatrouilles voor het werd overgeplaatst naar het geheime MacDonald vliegveld, ten noorden van Piune Creek in the Northern Territories, en uitandelijk naar Batchelor, bij Darwin. Dit is echter meer dan het verhaal van 900 bombardementsmissies, verkennings missies en aanvallenb op de |Japanse scheepvaart die het squadron uitvoerde in haar drie jaar van bestaan onder Australische vlag. Uiteindelijk is het het krachtige en emotionele verhaal van een groep van geheel verschillende mannen, bij elkaar gezet voor een gemeenschappelijk doel en de vreemde en soms moeilijke vriendcshappen die hieruit ontstonden. Engelstalig. Soft Cover - 305 pages. €  24,50
More Info
S31940  Click for more information Hr.Ms. Karel Doorman - Vliegveld in zee. Bert Brand. 2005, Lanasta. De naam Karel Doorman is voor altijd verbonden aan de vliegkampschepen van de Koninklijke Marine waarbij vooral het tweede vliegkampschip met deze naam bekendheid verkreeg. Van 1948 tot 1968 vormde dit schip de kern van de Nederlandse vloot. Met een lengte van meer dan twee voetbalvelden en een meer dan 1500 koppen tellende bemanning was ze het grootste schip van de vloot. Een schip dat ook tegenwoordig nog steeds velen tot de verbeelding spreekt. Kunstenaar, oud-marineman en auteur Bert Brand maakte van dit gegeven een schitterend boek. In dit eerste deel van een nieuwe serie over de schepen en vliegtuigen van de Koninklijke Marine verhaalt Brand over Hr. Ms. Karel Doorman en het vliegbedrijf. De dynamiek van een vliegkampschip en haar historie. Het boek is vooral bijzonder vanwege de vele gedetailleerde illustraties van de auteur. Nederlandstalig. Soft Cover - 128 pages. €  24,50
More Info
S31944  Click for more information De geschiedenis van Camouflage en kentekens op vliegtuigen van de Nederlandse Strijdkrachten . J.H.N. Greuter. 1997, BV Bonneville. Zeer zeldzaam en gezocht boek over de couflagepatronen en kenetekens op Nederlandse vliegtuigen. Heel veel foto's en tekeningen. Nederlandstalig. Hard Cover - 295 pages. €  80,00
More Info
S31954  Click for more information Onderscheidingstekens van de Koninklijke Marine - Deel 1: Periode 1945-2012 Deel 2: Periode 1945-2013. Dick Beumer/Carel Fleischacker. 2011, Lanasta. Ga mee op een fascinerende reis door de wereld van emblemen, gedragen door het vlootpersoneel en mariniers. Al in de tijd van de zeil- en later stoomschepen werden er bij de marine fraaie mouwemblemen gedragen die de functie of brevet aangaven. Veel meer nog dan bij de landmacht, die er qua emblemen voor de oorlog maar bekaaid afkwam. Door de jaren heen verschenen er diverse folders en boeken over dit onderwerp, maar nooit is er gestreefd om een compleet beeld te geven. 'Onderscheidingstekens van de Koninklijke Marine' doet daar een poging toe, alhoewel de auteurs zich realiseren dat het vrijwel onmogelijk is om alles wat er op en aan het uniform gedragen is en word in een tweetal boeken samen te voegen. Dit eerste deel geeft een overzicht van de verschillende onderscheidingstekens en brevetten. Het tweede deel zal voornamelijk de bijzondere emblemen belichten, zoals bijvoorbeeld oefeningen, reizen en internationale missies. De enorme hoeveelheid onderscheidingstekens, zorgvuldig onderzocht naar herkomst en gebruik, met begeleidende teksten. Een indrukwekkende collectie. Maar geen boek is ''compleet''. Het onderwerp is voordurend in beweging door veranderde voorschriften. Dit naslagwerk behandeld een boeiende periode, waarin veel veranderingen plaats vonden. Vele fraaie emblemen zijn inmiddels vervallen en een nieuwe generatie emblemen zag het daglicht. 2 Boeken. Nederlandstalig. Hard Cover - 412 pages. €  70,00
More Info
S31955  Click for more information "Hier Fak Fak,… Mariner meldt U …" - De Martin Mariner Vliegboot. Bart M. Rijnhout. 2015, Violaero. De Martin PBM Mariner vliegboot was gedurende de Tweede Wereldoorlog een echt werkpaard voor de Amerikaanse marine. De toestellen werden met veel succes ingezet in de strijd met onderzeeboten, deden reddingen op zee en verrichtten ontelbare transportvluchten. Geen wonder dat het vliegtuig begin jaren vijftig door de Marineluchtvaartdienst werd gekozen als opvolger van de PBY Catalina. Er werden 17 Martin Mariners van het laatste type, de PBM-5A, aangekocht. Dankzij de zwaardere motoren was dit het meest snelle type en bovendien beschikte ze over een landingsgestel waardoor ze ook op de vliegvelden terecht kon. Maar al snel zou blijken dat het geen gelukkige keuze was. De MLD verloor in krap vijf jaar 6 van deze vliegtuigen door ongevallen, hierbij kwamen in totaal 32 mensen om het leven. Waarna de Mariners aan de grond werden gehouden en er een vliegverbod volgde.. Nederlandstalig. Soft Cover - 128 pages. €  20,00
More Info
S31956  Click for more information De schepen van de Koninklijke Marine en die der Gouvernementsmarine 1814-1962 . A.J. Vermeulen. 1962, Overzicht van alle schepen met hun geschiedenis van de Koninklijke Marine en de Gouvernementsmarine. Zeldzaam boekwerk. Nederlandstalig. Soft Cover - 410 pages. €  65,00
More Info
S31959  Click for more information Fokker S.14 Machtrainer - In dienst van de Nederlandse Luchtvaart. Nico Braas/Willem Vredeling. 2009, Geromy bv. De Fokker S.14 Mactrainer was het eerste Nederlandse straalvliegtuig. Tevens was het de eerste als zodanig ontworpen straaltrainer ter wereld; alle eerdere straaltrainers uit die tijd waren in feite tweezits uitvoeringen van reeds bestaande jagerstypes. Fokker hoopte met de S.14 op grote orders, niet alleen vanuit NAVO-landen, maar uit de hele wereld. Helaas liep dit anders. Schitterend uitgevoerd boek met nimmer gepubliceerde gegevens en illustraties. Met handtekening van de auteur. Nederlandstalig. Hard Cover - 200 pages. €  38,50
More Info
S31961  Click for more information Van JSF naar F-35 Lightning II - Nieuwe "Stealth"-jager voor de Koninklijke Luchtmacht. Pieto van Buysen. 2014, Violaero. Met de aanschaf van twee F-35A Lightning II testmachines - later gevolgd door 35 seriemachines - is Nederland in het bezit gekomen van een geavanceerde straaljager. Bij velen nog steeds beter bekend als de JSF - de ‘Joint Strike Fighter’. Zo kan de vlieger van de F-35 met een speciale vliegerhelm ‘door de bodem’ naar de grond kijken en op een ‘touch screen’ in de cockpit alle gewenste tactische informatie razend snel oproepen. Helaas gaat de ontwikkeling van de F-35 door de vele technische hoogstandjes wel gepaard met grote vertragingen en enorme kostenoverschrijdingen. Daarom wordt dit als een vliegende internetserver te beschouwen platform ook door critici gehaat, doch de vliegers zijn unaniem in hun nopjes met de nieuwe aanwinst. In het rijkelijk geïllustreerde boek wordt gedetailleerd ingegaan op de lange voorgeschiedenis, de moeizame ontwikkeling, bouw en de vliegtesten. De drie operationele modellen, komen uitvoerig aan de orde. Ook wordt aandacht besteed aan de bijzondere bijdrage van Nederland aan de ontwikkeling van deze peperdure ‘stealth’-jager. Nederlandstalig. Hard Cover - 208 pages. €  24,50
More Info
S31962  Click for more information Fokker G-1 Jachtkruiser - Deel 1 + 2. Frits Gerdessen, Karel Kalkman, Cor Oostveen, Willem Vredeling. 2013, Violaero. Prachtig boeken over dit bijzondere Fokker product. Lees het verhaal van de ontwikkeling en de inzet van deze Jachtkruiser. Voorzien van zeer veel foto's en tekeningen. Een must voor de liefhebber van de Nederlandse luchtvaart. Voorzien van heel veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 504 pages. €  70,00
More Info
S31963  Click for more information Fokker D.21 - Fokkers laatste eenmotorige jager. Peter de Jong. 2012, Violaero. Schitterend boek over deze Fokker jager waar Nederland voornamelijk de strijd tegen Duitsland mee voerde. Ook dee Finse D-21's komen aan bod in dit boek. Zeer veelfoto's en tekeningen. Een must voor de liefhebber van de Nederlandse luchtvaart. Nederlandstalig. Hard Cover - 240 pages. €  31,50
More Info
S31964  Click for more information Fokker C.5 - Deel 1: Ontwikkeling, gebruik en ondergang Deel 2: Export, licentiebouw en doorontwikkelingen. Edwin Hoogschagen. 2011, Violaero. Op 10 mei 1940 werd Nederland zonder waarschuwing aangevallen door Duitse strijdkrachten. Nederland had geprobeerd een strikte neutraliteit te handhaven. Nu moest het land verdedigd worden, vaak met verouderde wapens. Ook het Nederlandse Wapen der Militaire Luchtvaart kampte met een tekort aan moderne gevechtsvliegtuigen. De Fokker C.5 vormde een belangrijk toestel, dat de kern vormde van de vier verkenningsgroepen van de Militaire Luchtvaart. Ondanks een uitgebreid moderniserings- en uitbreidingsprogramma waren deze toestellen nog steeds in gebruik. De toestellen waren te langzaam, en bovendien zwak bewapend om te kunnen overleven in een moderne luchtoorlog. Desondanks werden talloze gevaarlijke opdrachten uitgevoerd, zonder daarbij te denken aan het eigen lot of het grote overwicht van de tegenstander. Voor onder andere dit moedige optreden werd de Militaire Luchtvaart als geheel beloond met de Militaire Willems Orde, voor moed, beleid en trouw. Dit boek behandelt voor het eerst de gehele geschiedenis van de Fokker C.5 in Nederlands gebruik. Daarbij wordt een periode van 1924 tot en met 1940 overspannen; van de beproeving van de toestellen, aanschaf, gebruik en modernisering. Ten slotte is er uitgebreid aandacht voor de hachelijke vijf oorlogsdagen tijdens de meidagen van 1940. Er wordt stil gestaan bij de bouwwijzen van het vliegtuig en verschillende achtergronden en ontwikkelingen van het Wapen der Militaire Luchtvaart. Dit bijzondere verhaal wordt geïllustreerd met vele nog niet eerder gepubliceerde foto¿s en diverse kleurentekeningen. Nederlandstalig. Hard Cover - 512 pages. €  70,00
More Info
S31965  Click for more information Flying on trusted wings - Vijftig jaar Surinam Airways. Peter Sanches. 2012, KIT Publishers. Begonnen als Vliegbedrijf Kappel-van Eyck kan Surinam Airways terugblikken op een rijke geschiedenis. Dit boek schetst in hoofdlijnen de geschiedenis van de national carrier van de Republiek Suriname. Met meer dan 150 afbeeldingen waarvan veel voor de eerste keer worden gepubliceerd. De droom van een jonge Surinamer (Rudi Kappel) werd door eigen initiatief en hard werken werkelijkheid. Zijn visie, luchtvaart als bijdrage aan de ontwikkeling van Suriname is nog steeds actueel. Surinam Airways...Flying on trusted wings laat u kennismaken met een dynamische Caraïbische luchtvaartmaatschappij. Nederlandstalig. Hard Cover - 152 pages. €  32,50
More Info
S31966  Click for more information Distinctieven der Beweging - Een geïllustreerd overzicht met distinctieven der Nationaal-Socialistische Beweging. 1931-1945. J.M. Karsten. 2006, Lulu.com. De Nationaal-Socialistische Beweging en de aan haar gelieerde (zuster) partijen hebben gedurende hun bestaan vele distinctieven uitgebracht. Diverse malen zijn bestaande rangaanduidingen, spelden, medailles, vlaggen, e.d. aan veranderingen onderhavig geweest. De samensteller van ‘Distinctieven der Beweging’ heeft gepoogd een geïllustreerd overzicht te schetsen in de vervaardigde en uitgegeven draagtekens van weleer. Deze uitgave bevat een compilatie aangaande distinctieven, draagtekens, structuren en overzichten, e.d. betrekkinghebbende op de Nationaal-Socialistische Beweging gedurende de periode 1931-1945. Deze uitgave is uitsluitend uit interesse voor de historie in de Nationaal-Socialistische Beweging tot stand gebracht. Doelstelling hiervan is om op objectieve wijze een impressie - in woord en beeld - te geven van onderwerpen, als draagtekens en emblemen van een Nederlandse collaboratie-beweging. Het boek is geheel in kleur uitgevoerd. Nederlandstalig. Soft Cover - 94 pages. €  37,50
More Info
S31977  Click for more information V2 The A4 Rocket - From Peenemünde to Redstone. Design - Development - Operations. Murray R. Barber. 2018, Classic. Schitterend uitgevoerd boek, waarin de hele geschiedenis van ontwerp, ontwikkeling en operationele inzet van de V2 wordt beschreven. Voorzien van veel foto's en kaarten. Een deel van de foto's in kleur. Engelstalig. Hard Cover - 296 pages. €  75,00
More Info
S31979  Click for more information Defenders of the Reich - Jagdgeschwader 1 - Volume One 1939-1942 . Eric Mombeek. 2001, Classic Publications. In dit boek de geschiedenis van het Jagdgeschwader 1. In deze periode hebben delen van het geschwader gelegen op Deelen en Twente. Heel veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  22,50
More Info
S31618  Click for more information Preserved Tanks in Russia - Armoured Vehicles preserved in Russia and the C.I.S. as memorials and relics and in Museums and Collections. Trevor Larkum/Jim Kinnear. 1997, Armour Archive. Zeldzaam boek over bewaard gebleven tanks in Rusland, herdenkimngsplekken en museumcollecties. Dit boek belicht een deel van het Russische oorlogserfgoed. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  45,00
More Info
S31715  Click for more information De gebroeders Wright - De onverschrokken pioniers van de luchtvaart. David McCullough. 2015, Spectrum. Op een winterdag in 1903 schreven twee onbekende broers uit Ohio geschiedenis. Het tijdperk van de luchtvaart was begonnen, met de eerste vlucht van een door een motor aangedreven en door een piloot gestuurd luchtvaartuig. David McCullough, tweevoudig winnaar van de Pulitzerprijs, vertelt het verrassende en ontroerende verhaal van Wilbur en Orville Wright die de wereld verbaasd deden staan. De gebroeders Wright waren fietsenmakers. Ze groeiden op in een huis zonder elektriciteit of stromend water. Ze hadden geen geld of contacten in gegoede kringen en slechts een opleiding op basisniveau. Vertrouwend op hun unieke talent en mechanisch inzicht hielden zij hun droom 'de lucht in te gaan' in leven. Met buitengewoon veel moed, doorzettingsvermogen en een onuitputtelijke nieuwsgierigheid naar het onbekende, kon niets hen van dit doel weerhouden. Zelfs niet het zeer reële vooruitzicht bij elke vluchtpoging te kunnen verongelukken. David McCullough, volgens velen de beste verhalenverteller van de Verenigde Staten, baseert zich onder meer op dagboeken, aantekeningen en meer dan duizend brieven van de familie Wright. Zijn boek, dat leest als een spannend jongensavontuur en dan weer als een ontroerend familiedrama, geeft een prachtig tijdsbeeld van het begin van de 20e eeuw. Nederlandstalig. Hard Cover - 366 pages. €  25,00
More Info
S31751  Click for more information De nacht van de Rijzende Zon - Een Hollandse krijgsgevangene in Japan. 1942-1945. J.A. Wormser. 1989, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok. Dit boek is één van die zeldzame berichten uit de tijd dat Azië gebukt ging onder de terreur van de Japanse oorlogsvlag. Het is het verhaal van een enkeling, van een Nederlandse krijgsgevangene in een slavenkamp in Japan, van 1942 tot 1945. Zijn herinneringen aan de tijd dat het nacht werd in Azië en Nederlands Indië, zijn treffend, ontroerend geschreven, in de derde persoon en tegelijk autobiografisch. De waarde van dit boek wordt nog vergroot door authentieke documenten die zijn toegevoegd, zoals een dodenlijst van kampgenoten en de toespraak van de Japanse kampcommandant. Dit is meer dan alleen maar het aangrijpende verhaal van een gevangene die de verschrikkingen van de Japanse loodmijnen heeft weten te overleven. Het is tegelijk een eerbetoon aan al die duizenden uit het voormalig Nederlands Indië die in deze nacht ten onder gingen. Nederlandstalig. Soft Cover - 223 pages. €  14,50
More Info
S31755  Click for more information Van obelisk tot oorlogsgraf - Kleine ornamenten en monumenten in Zeeland. Jan J.B. Kuipers en Peter Sijnke. 2002, Provincie Zeeland. Mensen markeren graag opvallende gebeurtenissen, of ze nu dramatisch of feestelijk \ijn, er valt altijs wel een monument voor op te richten. Soms staan dergelijke monumenten verstopt tussen opgeschoten struikgewas of weggedrukt achter recente bouwwerken. Vaak zijn de monumenten voluit zichtbaar in hun omgeving. Een enkele keer is een voorwerp onbedoeld tot monument uitgegroeid. Als de in dit boek opgenomen monumenten zijn beschreven door de auteurs. Zij voerenb in dit boek over kleine monumenten op beeldende wijze de lezer mee langs gedenkwaardige plaatsen in de provinzie Zeeland. Nederlandstalig. Hard Cover - 94 pages. €  7,50
More Info
S31757  Click for more information Batavia seint Berlijn - De geschiedenis van de Indische Duitsers in Nederlandse gevangenschap. C. van Heekeren. 1983, Nijgh & van Ditmar. Na de Duitse bezetting van Nederland in mei 1940 werd het codewoord ''Berlijn'' naar Batavia geseind - het afgesproken teken om alle vijandelijke onderdanen, vooral Duitsers, in Nederlands Indië te interneren. Toen Japan in 1942 Nederlands Indië bedreigde werden alle Duitsers met drie schepen op transport gezet naar Bombay. Een van de schepen, de Van Imhoff, werd getorpedeerd door de Japanners; 400 opvarenden kwamen om. De auteur geeft op basis van vele brieven en interviews van betrokkenen van beide zijden een sober relaas van een bijna vergeten en voor Nederland weinig verheffende oorlogsepisode: de wrede behandeling van onschuldige, vaak apolitieke of anti-nazistische Duitsers en de nalatigheid bij de scheepsramp de Duitsers te hulp te komen. Nederlandstalig. Soft Cover - 237 pages. €  15,00
More Info
S31758  Click for more information Kouderkerke in de Tweede Wereldoorlog - Het leven op een eiland in oorlogslandschap. Hans Sakkers/Karel Noorlander. 2013, De Drukkerij. Koudekerke in de Tweede Wereldoorlog gaat over de meest aangrijpende periode uit de geschiedenis van Koudekerke. Vanaf mei 1940 toen de eerste slachtoffers vielen onder de burgerbevolking tot ver na de bevrijding heeft het dorp op indrukwekkende wijze standgehouden. Aan de hand van veel documentatie waaronder acht dagboeken, wordt inzicht gegeven in de Duitse bezetting, de bouw van bunkers, de vele intensieve bombardementen, beschietingen en het bombarderen van de zeedijken in oktober 1944 door de geallieerde bevelhebbers waardoor het grootste deel van Walcheren onder water kwam te staan. Koudekerke werd zo een eiland in oorlogslandschap. Toen de Duitsers waren verdreven was de ellende nog niet voorbij. Tweeduizend mensen woonden in de dorpskern die nog droog was. Mensen werden geëvacueerd; het bestaan kenmerkte zich door praktische improvisatie en leiderschap. De Michaëlskerk werd een opslagplaats voor levensmiddelen, de kruising Middelburgsestraat - Prinses Beatrixlaan veranderde in een haven en het gemeentehuis in een hospitaal. Dit boek maakt u 70 jaar na de oorlog alsnog tot 'ooggetuige'. Nederlandstalig. Soft Cover - 204 pages. €  15,00
More Info
S31763  Click for more information Geleen bevrijd - 1944-1944. Arno Bemelmans/Martin van Venrooij. 1994, Stichting Cultuur -Historische Uitgaven Geleen. In dit boek wordt de geschiedenis van Geleen in de Tweede Wereldoorlog beschreven. Veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 152 pages. €  16,50
More Info
S31765  Click for more information Jan Plesman - Een vliegende Hollander. Albert Plesman. 2007, Uitgevrij Aspekt. Jan Plesman, zoon van de legendarische oprichter van de KLM Albert Plesman. Oorlogsvlieger bij de Luchtvaartafdeling in mei 1940 en bij de RAF in Engeland. In 1944 op een oorlogsvlucht bij St. Omer in Frankrijk vermist geraakt en nooit gevonden. In dit boek, opgetekend door zijn familie wordt het korte maar indrukwekkende leven van Jan Leendert Plesman indringend geschetst. Nederlandstalig. Soft Cover - 316 pages. €  16,50
More Info
S31767  Click for more information Gouda in de Tweede Wereldoorlog . M.J. van Dam/H.C. van Itterzon/H.J. Maarsingh. 1995, Eburon. In dit boek wordt de geschiedenis van het Zuid-Hollandse Gouda gedurende de Tweede Wereldoorlog beschreven. Met veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 300 pages. €  24,50
More Info
S31770  Click for more information Achteraf kakelen de kippen - Herinneringen aan Generaal KNIL S.H. Spoor; Legercommandant in Nederlands-Indië, opgetekend door zijn weduwe. Mans Spoor-Dijkema. 2004, De Bataafsche Leeuw. Op 3 april 1947 huwt mevrouw Dijkema de luitenant-generaal Spoor, op dat moment de Indisch Legercommandant in het voormalig Nederlands Indie. Zij hadden elkaar leren kennen in Australie tijdens de Tweede Wereldoorlog, waar zij beiden dienden bij de NEFIS (Netherlands Forces Intelligence Service). Als hoogste militair was generaal Spoor vanaf januari 1946 verantwoordelijk voor de uitvoering van het na-oorlogse beleid van de Nederlandse regering in de Indische archipel. Bewogen jaren met als triest hoogtepunt een tweetal Politionele Acties tegen de Indonesische nationalisten. Op 30 maart 1949 vertrekt mevrouw Spoor-Dijkema naar Nederland. Ze zou haar man niet meer zien. Hij overlijdt op 25 mei in Batavia. In dit boek beschrijft zij openhartig haar persoonlijke herinneringen aan deze ingrijpende periode uit de Nederlandse koloniale geschiedenis. In het boek zijn talloze originele militaire en civiele documenten afgebeeld, waarmee de sfeer uit die bewogen jaren en de gigantische bestuursproblemen van de toenmalige Nederlandse overheidsinstellingen ook voor de huidige generatie voelbaar worden. Er zijn geen andere publicaties in deze context voorhanden. Geillustreerd met vele originele zwartwitfoto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 304 pages. €  17,50
More Info
S31771  Click for more information De Mariniersbrigade te kiek . C.B. Nicolas. 1986, Omega Boek. Op 17 mei 1943 viel de beslissing dat Nederland een 5000 man sterk "Marine Regiment" zou oprichten, dat deel moest gaan nemen aan de oorlog met Japan. Deze Mariniersbrigade zou naar Amerikaans voorbeeld worden georganiseerd en bewapend. Met de onverwacht snelle capitulatie van Japan verviel echter de oorspronkelijke doelstelling van deze eenheid en besloot men de brigade in te zetten in het toenmalige Nederlands Indië. N.a.v. een reünie van de mannen van het eerste uur van deze brigade in 1985 is onder auspiciën van het Mariniersmuseum te Rotterdam dit herinneringsboek samengesteld. Deze verzameling zwart-witte privéfoto’s geeft niet alleen een goed beeld van het leven van alledag maar verhaalt tevens op een populaire manier de geschiedenis van de brigade. Dit (eerste) deel beslaat de periode vanaf de oprichting in 1943 tot de aankomst in Soerabaja in 1946. Het boek vormt een waardevolle aanvulling op de officiële geschiedschrijving door zijn unieke beelden. . €  10,00
More Info
S31776  Click for more information Vestingwerken in West-Europa . Rudi Rolf/Peter Saal. 1986, Fibula-van Dishoeck. Enerzijds krijgt de lezer in dir boek algemene informatie over de politieke, militaire en vestingbouwkundige ontwikkelingen in Europa tussen de beide wereldoorlogen, anderzijds maakt hij een tocht langs de belangrijkste objecten in Nederland, België, Frankrijk en West-Duitsland. Nederlandstalig. Soft Cover - 168 pages. €  20,00
More Info
S31788  Click for more information Stelling Trimunt . H. Kroes. 1973, Rabobank Marum. Dit boek behandeld de geschiedenis van de Duitse radarstelling Trimunt in het Groningse Marum gedurende de Tweede Werteldoorlog. Het boek bestaat uit 2 delen, eerste deel Gemeente Marum door de eeuwen heen, tweede del gaat over de stelling. Zeldzaam boek. Helaas is het boek in slechte conditie met losliggende bladen en kapotte rug. Desondanks is het bijzonder. Gezien de toestand bieden we het tegen een lage prijs aan. Nederlandstalig. Soft Cover - 105 pages. €  17,50
More Info
S31813  Click for more information Bodegraven in oorlogstijd - Kroniek van de Tweede Wereldoorlog. Cock Karssen. 1985, Firma W. Karssen. In dit boek wordt de geschiedenis van het dorp Bodegraven in de Tweede Wereldoorlog besproken. Nederlandstalig. Hard Cover - 192 pages. €  18,50
More Info
S31824  Click for more information Van Leningrad tot Berlijn - Nederlandse Vrijwilligers in dienst van de Duitse Waffen-SS 1941-1945. Perry Pierik. 2006, Uitgeverij Aspekt. Dit boek verteld de schokkende geschiedenis van de Nederlandse vrijwilligers in dienst van de Duitse Waffen-SS aan het oostfront. Aan de hand van de nieuwste documenten uit Mosou en Praag wordt voor het eerst de militaire geschiedenis van de grootste Nederlandse vrijwilligerseenheid, het legioen, de brigade en later de divisie "Nederland" geschetst. De gevechten aan de rivier de Wolchow tot Narva, van Joegoslavië tot de eindstrijd bij Berlijn komen uitgebreid aan bod. Hiermee is een van de zwartste bladzijden in de contemporaine Nederlandse geschiedenis blootgelegd. Nederlandstalig. Soft Cover - 359 pages. €  22,50
More Info
S31852  Click for more information Millingen op drift - 50 jaar geleden Millingsen vertellen hun geschiedenis van oorlog en evacuatie. Jan G. Smit. 1994, Heemkundekring "De Duffelt". In dit boek vertellen inwoners van Millingen hun verhalen over de Tweede Wereldoorlog en van de evacuatie van het dorp in 1944. Nederlandstalig. Soft Cover - 127 pages. €  16,00
More Info
S31855  Click for more information De Regio tijdens de Tweede Wereldoorlog . W.H. de Vries. 1995, Meester Drukkers. Boek gebaseerd op artikelen over de oorlog die werden gepubliceerd in het blad "Regio Express" verschijnende in Weststellingwerf en Vldder en omringende dorpen. Het gaat grotendeels over de oorlog in al zijn facetten in Friesland. Nederlandstalig. Soft Cover - 256 pages. €  17,50
More Info
S31858  Click for more information Baarle in de branding - 1-28 oktober 1944. J. Festraets. 1980, Drukkerij Emiel de Jong. In dit boek worden de gevechten rond de bevrijding het Brabantse Baarle in de periode 1-28 oktober 1944 beschreven. Nederlandstalig. Soft Cover - 121 pages. €  14,00
More Info
S31879  Click for more information Een andere kijk op de slag om Arnhem - De snelle Duitse reactie. Peter Berends. 2003, Aspekt. Arnhem 1944 is een van de grootste Nederlandse oorlogsdrama's. In dit boek presenteert Peter Berends een opvallende nieuwe visie op de beruchte slag die volgde op de Britse luchtlanding bij Arnhem. Mede als gevolg van de snelle Duitse reactie verliep de ambitieuze sprong vanuit Noord-België naar Duitsland heel anders dan gepland en ontaardde deze in bittere gevechten tussen de geallieerde troepen en de Duitse bezetters. Met grote kennis van zaken heeft de auteur de gevechtshandelingen op een rij gezet en laat hij zien hoe de Duitse legereenheden reageerden op de geallieerde aanval en wat hiervan de gevolgen waren. De auteur sprak veel oog- en oorgetuigen, verwerkte al zijn materiaal in zeer precies kaartwerk en liet bij zijn diepgravend onderzoek niets aan het toeval over. Dit alles levert - vooral door het verwerken van veel nog onbekend Duits feitenmateriaal - een opvallend nieuw beeld op. Daarnaast toont de auteur aan dat de slag bij Arnhem niet eindigde met de evacuatie van de restanten van de Britse 1ste luchtlandingsdivisie op 26 september 1944, maar nog voortging tot in november van dat jaar.. Nederlandstalig. Soft Cover - 382 pages. €  23,50
More Info
S31880  Click for more information Hitlers Geheimwaffen - 1933 bis 1945 Daten zu Deutschlands Geheimwaffenprogramm im Dritten Reich. David Porter. 2012, Weltbild. Dit boek geeft een overzicht van alle Geheime Wapens van Hitlers Derde Rijk. Duitstalig. Hard Cover - 192 pages. €  18,50
More Info
S31883  Click for more information Jongens achter de frontlijn - Opgroeien in oorlogstijd. Jan Meijer. 2008, Boekhandel Jansen & de Freyter. Jongens achter de frontlijn biedt een andere kijk op de Tweede Wereldoorlog dan we gewend zijn. Het boek legt vooral het accent op de belevenissen van een jongen die opgroeit tijdens de oorlogsjaren in Velp en getuige is van de Slag om Arnhem. Het laat zien dat het voor Jan Meijer zelf, en voor veel van zijn leeftijdgenoten, vooral een bijzonder spannende tijd is geweest. De schrijver heeft niet met kennis van achteraf zijn herinneringen willen inkleuren. Hierdoor ligt het accent sterk op de authentieke beleving van de gebeurtenissen uit die tijd en minder op alle verschrikkingen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben voorgedaan, gebeurtenissen waar de opgroeiende jongen op dat moment maar ten dele van op de hoogte was. Nederlandstalig. Hard Cover - 144 pages. €  17,50
More Info
S31891  Click for more information Gescheurd land - Gaasterlân-Slaet 1940-1945. Jan Oosterhoff/Joke Key-Alta/Piet Bode. 1995, F.D. Hoekstra B.V.. Dit boek beschrijft het Friese Gaasterland gedurende de Tweede Wereldoorlog. Voorzien van een aantal foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 168 pages. €  16,50
More Info
S31892  Click for more information Mobilisatie, bezetting en bevrijding van de Gemeente Scheemda . J.P. Koers. 1985, Uitgeverij Actief. Dit boek beschrijvt de Tweede Wereldoorlog in al zijn facetten in het Groningse Scheemda. Met veel foto's. Boek is vrij zeldzaam. Nederlandstalig. Hard Cover - 104 pages. €  20,00
More Info
S31893  Click for more information Van Veensoldaat tot Pools Bevrijder - Ter Apel 1940-1945. Peter Smit/Jaap Spanninga. 1995, Profiel. Boek over Ter Apel in Groningen in de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Hard Cover - 156 pages. €  20,00
More Info
S31902  Click for more information 100 jaar Luchtvaart tussen Gilze en Rijen - Een vliegbasis in woord en beeld. Erwin van Loo/Rob Sinterniklaas/Anne Tjepkema/Rolf de Winter. 2010, NIMH. Beschrijving van de vliegbasis Gilze-Rijen vanaf de opening tot heden. Voorzien van vele foto's, waarvan een groot deel in kleur. Nederlandstalig. Soft Cover - 233 pages. €  17,50
More Info
S31903  Click for more information Voor Vriend en Vijand paraat - De geschiedenis van Vliegbasis Leeuwraden. Tjebbe T. de Jong/Ben Schoenmaker/Quirijn van der Vegt. 2010, NIMH. Op 5 juli 1937 landde op vliegveld Leeuwarden het eerste toestel. Een jaar later vond de officiële opening van dit veld plaats. Een kleine groep enthousiastelingen zag een lang gekoesterde droom in vervulling gaan: de Friese hoofdstad was eindelijk via de lucht bereikbaar. Aanvankelijk was het luchtvaartterrein vooral in gebruik bij de KLM, die op Leeuwarden een lijndienst onderhield. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwde de Duitse Luftwaffe het veld uit tot een omvangrijke basis, die een belangrijke rol speelde bij het met (nacht)jagers onderscheppen van geallieerde bommenwerpers die doelen in Duitsland bestookten. Na de oorlog was het enige jaren onduidelijk of het vliegveld zijn militaire status zou behouden of weer een burgerbestemming zou krijgen, totdat het in 1949 aan de Koninklijke Luchtmacht (KLu) werd toegewezen. Vliegbasis Leeuwarden is inmiddels al ruim zestig jaar een belangrijke basis van de KLu, van waaraf met onder meer de Gloster Meteor, de Hawker Hunter, de Starfighter en de F-16 is gevlogen. Voor vriend en vijand paraat schetst in woord en beeld de geschiedenis van dit vliegveld. Er is aandacht voor de vliegende squadrons die vanaf Leeuwarden hebben geopereerd, maar het boek brengt vooral de basis zelf in kaart: de ontwikkeling van de infrastructuur, de logistieke voorzieningen, de diverse categorieën personeel. Daarnaast behandelt het boek de relatie tussen de basis en de samenleving, waaronder de bijzondere band met de Waddeneilanden. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de problematiek van de geluidshinder. Nederlandstalig. Soft Cover - 213 pages. €  20,00
More Info
S31906  Click for more information Fouga Magister . Tine Soetaert. 2015, MMP Books. Een geïllustreerde technische geschiedenis van de Fouga Magister - de Franse jettrainer uit de jaren 50 van de 20e eeuw. De verschillende versies van het toestel worden beschreven en geïllustreerd; alle wijzigingen in de specificatie, uitrusting en prestaties worden besproken. Tekeningen en details uit de lucht, alle details van het casco, van binnen en van buiten. Bevat over een korte operationele geschiedenis van alle gebruikers, waaronder Israël, Finland, België, Katanga, Ierland, Brazilië en anderen. Goed geïllustreerd met kleurenfoto's, inclusief het rondloopgedeelte, met alle aspecten van het casco en diagrammen uit officiële handleidingen. Omvat 1:72 en 1:48 schaal tekeningen, en 40 kleurprofielen van de Fouga Magister gebruikers, inclusief jubileumschema's. Engelstalig. Soft Cover - 132 pages. €  22,50
More Info
S31909  Click for more information Dood door schuld, een MLD geheim ontrafeld - Een onderzoeksartikel over de crash van de MLD Dakota 079 van vliegtuigsquadron 321 op 2 januari 1961 nabij Biak in Nederlands Nieuw-Guinea en de nasleep daarvan of hoe door de schuld van de MLD, een vliegtuigbemanning de dood vond en alles werd verzwegen, een doofpotaffaire in optima forma. D.F.C. Kuperus. 2011, Eigen uitgave. Op 2 januari 1961 verongelukte nabij Biak een dakota van de Marinelkuchtvaartdienst in zee, waarbij alle vijf bemanningsleden hun leven verloren. Krantenberichten spraken over een parachutefakkel die na het uitwerpen aan de staart was blijven hangen, zodat de besturingssystemen defect raakten. Ook de staatssecretaris van Marine P.J.S. (Piet) de Jong gaf die lezing aan de defensiecommissie, waarbij ook de minister van Defensie Ir. S.H. Visser aanwezig was. Dan wordt het stil, bijna 50 jaar lang, totdat door de auteur de beerput wordt open getrokken. Daardoor leest u in dit onderzoeksartikel hoe de Koninklijke Marine destijds op verachtelijke wijze de feiten verdraaide door de bemanning de schuld te geven van het vliegtuigongeval, om zodoende onder de verantwoordelijkheid uit te komen. En hoe de regering buitenspel werd gezet, doordat de bevelhebber der zeestrijdkrachten vize-admiraal Brouwer de minister van Defensie niet over de werkelijke toedracht informeerde en de kwestie buiten hem om en in zijn naam afhandelde, waarbij alles als geheim werd bestempeld. U leest hoe zelfs nu nog Defensie probeert dit onderzoek te dwarsbomen door een zeer belangrijk medisch document niet vrij te geven en de Koninklijke Marine samenspande met twee commandeurs b.d. om te trachten met een artikel mijn onderzoek onderuit te halen. Nederlandstalig. Soft Cover - 48 pages. €  17,50
More Info
S31931  Click for more information 100 jaar Nederlands-Indische Militaire Luchtvaart - Veteranendag Koninklijke Luchtmacht 2014. Henk Kaufmann. 2014, NIMH. Boek over 100 jaar Nederlands-Indische Luchtvaart, uitgegeven ter gelegenheid van de veteranendag van de Koninklijke Luchtmacht in 2014. Voorzien van veel foto's. Nederlandstlaig. Soft Cover - 116 pages. €  17,50
More Info
S31935  Click for more information Dutch Spitfires - A Technical Study. Harry van der Meer/Theo Melchers. 1986, Canaletto/Repro-Holland. Dit boek is bedoeld om de informatie vast te leggen over de kleuren en kentekens van de Nederlandse Spitfires. Hoewel ze in eerste aanblik allemaal "hetzelfde" zijn, blijken er bij nadere beschouwing toch verschillen in te zitten. Dit boek geeft alle details weer. Zeer waardevol voor modelbouwers. Nederlandstalig. Soft Cover - 144 pages. €  22,00
More Info
S31941  Click for more information De Douglas DC-8 in Nederland - Classic Wings No. 1. Theo Wesselink. 2017, Dutch Aviation Productions. De Douglas DC-8 was het eerste straalvliegtuig dat in 1960 door de KLM en later ook door Martinair in gebruik werd genomen. De invloed van de DC-8 op de KLM was enorm. Het totaal aantal geproduceerde tonkilometers van de KLM nam in 1961 met 19% toe ten opzichte van 1960 en bedroeg meer dan het dubbele ten opzichte van 1956. Hiervan nam alleen de DC-8 al de helft voor zijn rekening. Het probleem was echter dat het KLM-verkoopapparaat niet in staat was die productie ook allemaal te verkopen. Op 13 maart 1985 maakte PH-DEF ‘Henry Hudson’, afkomstig uit Paramaribo, de allerlaatste officiële KLM DC-8 vlucht. Op een maand na maakte het type net geen 25 jaar bij de maatschappij vol. Na de Dakota was de DC-8 daarmee het type dat het langst bij de KLM in dienst is geweest. Zeer zeldzaam boek. Nederlandstalig. Soft Cover - 120 pages. €  25,00
More Info
S31942  Click for more information Schiphol Megastructuur - Ontwerp in spectaculaire eenvoud. Marianne Berkers e.a.. 2013, Nai010 Uitververs. Luchthavens over de hele wereld lijken op elkaar. Schiphol heeft zich geconformeerd aan de wetmatigheden van het vliegveld, maar onderscheidt zich door een unieke vormgeving. Schiphol megastructuur onderzoekt de geschiedenis van onze nationale luchthaven en zijn uitgekiende verschijningsvorm. Schiphol is schoksgewijs gegroeid door een steeds toenemend transport van vracht en passagiers. De regio Schiphol verandert voortdurend en toch is er een grote consistentie in de visuele verschijningsvorm van deze luchthaven, die met recht een 'megastructuur' genoemd mag worden. Dit is niet alleen de invloed van ontwerpers die een spectaculaire eenvoud nastreefden. Ook factoren als de ligging in een polder en de nationale en lokale planningscultuur spelen hierin een belangrijke rol. De analyse van de gedaantewisselingen in de afgelopen eeuw toont het unieke karakter van Schiphol en de voorbeeldfunctie die zij vervult voor andere luchthavens. Vanuit economische, infrastructurele, ontwerp- en beeldvormingsinvalshoeken wordt de vraag gesteld hoe Schiphol en de omringende metropool in de toekomst op elkaar kunnen worden afgestemd. Nederlandstalig. Hard Cover - 321 pages. €  39,50
More Info
S31945  Click for more information Bob Schreiner - 1915-1994 Luvhtvaartpionier. Arnoud Schreiner. 2016, Eigen uitgave. Wie was die Bob Schreiner, een van de weinig unieke Luchtvaartpioniers die Nederland gekend heeft? Gepassioneerd van de naoorlogse vliegerij, lukte het hem vanuit zijn huiskamer met een klein aantal luchtvaartagentschappen een vliegbedrijf te starten, dat hij met vallen en opstaan wist uit te breiden tot een succesvol internationale luchtvaartonderneming. In 1964 koos Schreiner als thuishaven voor Rotterdam Airport waar op 22 juni 2006 een bronzen borstbeeld van Schreiner werd onthuld door zijn kleinzoon Olivier en luchthavendirecteur Roland Wondolleck. Het bedrijf werd in 2005 overgenomen door de Canadian Helicopter Corporation. CHC staat voor Canadian Helicopter Corporation. Het Canadese bedrijf biedt na de overname nog steeds dezelfde diensten aan vanuit Nederland onder de naam CHC Airways. Zijn zoon Arnoud Schreiner (1946) schreef dit boek naar aanleiding van de 100e geboortedag van zijn vader in 2015. Bob Schreiner mag zeker gerekend worden tot een van de echte Nederlandse luchtvaartpioniers uit de vorige eeuw.. Nederlandstalig. Hard Cover - 216 pages. €  18,50
More Info
S31950  Click for more information De tijd vliegt - Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht. Ben Ullings e.a.. 2013, Eigen uitgave. Tijdens het jubileum jaar van de KLu brengt de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht een prachtig boek uit vol met foto,s en verhalen van de Stichting. Deze uitgave "De tijd Vliegt" is samengesteld door Ben Ullings, Frans van Meltvoort, Jan Schut, Klaas van der Ham en Folkert Horst. Het geeft de historie en bijzondere evenementen uit de geschiedenis van de Stichting op een uitgebreide maar vooral persoonlijke manier weer. Het boek omvat 128 pagina's en vele honderden foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 128 pages. €  25,00
More Info
S31969  Click for more information Vliegtuigen boven "de Hutten" - 1940-1945. Huub Timmermans. 2008, Lulu.com. Herinneringen aan De Hutten & 't Zand in de laatste Wereld Oorlog - toen en nu - met diverse interessante aanhalingen, meer dan 80 foto's, verschillende kaarten, lijsten en tabellen, allen door de auteur eigenhandig samengesteld. De Hutten ligt in de buurt van Asten-Deurne. Nederlandstalig. Soft Cover - 194 pages. €  17,50
More Info
S31978  Click for more information The Bomber Command War Diaries - An operational reference book, 1939-1945. Martin Middlebrook/Chris Everitt. 1996, Midland Publishing Ltd. In dit boek staan alle operationele gegevens van Bomber Command gedurende de jaren 1939-1945. Zeer handig voor de documentalist. Dit is de derde druk. Engelstalig. Soft Cover - 808 pages. €  27,50
More Info
S8984  Click for more information Douglas DC-6 - Part 1 + 2 Pictorial & Production. Ian Mackintosh. 1978, Airline Publication&Sales. 2 bladen over de DC-6. Veel foto's en productielijst. Engelstalig. Soft Cover . €  10,00
More Info
S18968  Click for more information TBM-Avenger - Historie, Camouflage en kentekens. Nico Geldof/Luuk Boerman. 2008, Dutch Profile. Beschrijving van het gebruik van de TBM-Avenger bij de Marine Luchtvaartdienst. Kleurentekeningen van camouflage schema's en kentekens. Veel foto's. Nederlands/Engelstalig. Soft Cover - 56 pages. €  14,00
More Info
S24825  Click for more information Four Miles High - The US 8th Air Force 1st, 2nd and 3rd Air Divisions in World War 2. Martin W. Bowman. 1999, Patrick Stephens. De geschiedenis van de 1ste, 2e en 3e divisie van de 8ste Luchtmacht in Engeland gedurende de Tweede Wereldoorlog. Veel foto's waarvan enkele zelfs in kleur. Engelstalig. Hard Cover - 158 pages. €  15,00
More Info
S25311  Click for more information 35 jaar bewogen door de tijd - Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht. 2004, Eigen uitgave. Beschrijving van de geschiedenis van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht door de jaren heen. Nederlandstalig. Hard Cover - 128 pages. €  16,50
More Info
S31716  Click for more information Half a wing, Three engines and a prayer - B-17's over Germany. Brian D. O'Neill. 1989, RTAB Aero. Dit is het verhaal van een B-17 crew onder commando van Lt. Robert J. Hullar, behorende tot de 303BG/427BS op de basis Molesworth. Het verhaal is opgetekend aan de hand van dagboekaantekeningen van de bommenrichter en co-piloot. Zeer interessant boek. Engelstalig. Soft Cover - 304 pages. €  17,50
More Info
S31717  Tail-End Charlies - The last battles of the Bomber War, 1944-45. John Nichol/Tony Rennell. 2006, Thomas Dunne Books. Tail-end Charlies door John Nichol en Tony Rennell is de controversiële verhaal van de laatste vluchten van Bomber Command gezien door de ogen van de heldhaftige mannen die hen vochten. Nacht na nacht, verbeten ze hun angsten en vlogen lange afstanden door het vijandelijke luchtruim om de bommen om Hitler’s Rijk te vernietigen te droppen. Tienduizenden jonge mannen kwam nooit meer terug, gesneuveld, gewond of krijgesgevangen in handen van de vijand. De geschiedenis heeft hun moedige en dappere acties veroordeeld, ze zijn aan de kaak gesteld voor de vernietiging van de Duitse steden en burgers, in plaats van hen te erkennen als de de helden die ze zijn. Voor de eerste keer vertellen de auteurs het verhaal van de laatste gevechten van het controversiële Bomber Command door de ogen van de heldhaftige mannen die hen vochten. John Nichol is een voormalig RAF Flight Lieutenant Wiens Tornado bommenwerper werd neergeschoten op een missie in Irak tijdens de eerste Golfoorlog. Hij werd gevangen genomen en raakte krijgsgevangen. Tony Rennell is een schrijver voor de Daily Mail en voormalig adjunct-hoofdredacteur van de Sunday Times. Engelstalig. Hard Cover - 420 pages. €  16,50
More Info
S31718  Click for more information Northrop P-61 Black Widow - The Complete History and Combat Record. Garry R. Pape. 1991, Motorbooks International. Dit boek geeft een compleet inzicht, in het ontwerp, de bouw en de inzet van de Northrop P-61 Black Widow. In de bijlage overzichten van squadrons, vliegers, overwinningen, Azen en serienummers. Engelstalig. Soft Cover - 144 pages. €  20,00
More Info
S31719  Click for more information Sprong in de afgrond - Arnhem geofferd aan de ambisties van Montgomery. Harry van Wijnen. 1994, Uitgeverij Balans. Rond de vijftigjarige herdenking van operatie 'Market-Garden' viel het te verwachten dat er nieuwe boeken over deze zo rampzalig verlopen gevechtsactie zouden verschijnen. Harry van Wijnen voldoet ruimschoots aan die verwachting. Zijn ondertitel 'Arnhem geofferd aan de ambities van Montgomery' geeft exact de kern van het boek weer. Hij levert onderbouwde kritiek op wat hij noemt 'het natte vinger werk van een Grand design'. Hij schenkt o.m. aandacht aan de ondeugdelijke informatie voorafgaande aan de luchtlandingsoperatie, de blunders van hoge officieren tijdens de directe voorbereidingen en de uitvoering van het gewaagde plan, de naïviteit van de Engelse legerleiding en de tegenstrijdige persoonlijkheden van de hoofdrolspelers. Het laatste hoofdstuk bestaat uit een uitgebreide samenvatting van de dagboekfragmenten uit september 1944 van Alan Wood. Destijds de bij de Airborne-troepen geaccrediteerde oorlogscorrespondent van de Daily Express. Het boek is voorzien van een 17-tal originele zwart-wit foto's. Dit is een ex-bibliotheekboek. Verkeerd echter in uitstekende staat. Nederlandstalig. Soft Cover - 160 pages. €  12,50
More Info
S31750  Click for more information Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog - Supplement. K.W.L. Bezemer. 1990, Agon. Dit is deel 3 van de trilogie over de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog. Dit is het Supplement. Anders als deel 1 + 2 is dit veel zeldzamen en moeilijk te vinden. Stofomslag is een stukje af. Nederlandstalig. Hard Cover - 123 pages. €  17,50
More Info
S31752  Click for more information Londen in oorlogstijd . Henri van der Zee/René Kok/Erik Somers. 2006, Uitgeverij BZZTôH. Londen was tijdens de Tweede Wereldoorlog het 'Mecca of freedom', het hoofdkwartier van vrij Europa. Vele prominente Europeanen die gedwongen waren uit hun door nazi-Duitsland bezette land te vluchten, vonden er onderdak. Onder hen waren koningin Wilhelmina en haar schoonzoon, prins Bernhard. Ook de Nederlandse ministers, geleid door de strijdlustige Gerbrandy, hadden in Londen hun tenten opgeslagen. 'Londen in oorlogstijd' treedt in de voetsporen van deze en andere Nederlanders in Londen en omgeving. Het biedt u enkele verkenningstochten door een verleden dat alweer zestig jaar achter ons ligt. Dankzij de wandelingen langs regeringsgebouwen, hotels, kerken en villa's die voor de Nederlanders in Londen tijdens de oorlog van belang waren, heeft dit verleden nu een nieuw leven gekregen dat - zij het met enige moeite - nog kan worden vastgelegd.. Nederlandstalig. Hard Cover - 96 pages. €  10,00
More Info
S31753  Click for more information De slag om de Rijn - De bittere strijd om Arnhem, de Schelde en de Ardennen. Robin Neillands. 2007, Uitgeverij BZZTôH. Na het succes van D-Day slaagden de geallieerden er in 1944 niet in snel naar Berlijn op te rukken. De Slagen om Nijmegen, Arnhem, het Hurtgenbos, de Schelde, Aken, de Ardennen en de Saar waren buitengewoon complex en controversieel. Ruim zestig jaar later zijn zij nog steeds omringd door mythen en vragen. Wie was werkelijk verantwoordelijk voor het fiasco bij Nijmegen, de vernietiging van de Eerste Airborne Divisie bij Arnhem en het mislukken van Operatie Market Garden? Waarom werd veldmaarschalk Montgomery bedreigd met ontslag? Was de strategie van Supreme Commander Eisenhower verstandig en werd zijn beleid ondergraven door generaal Patton? Robin Neillands ontrafelt de mythen die in de media zijn ontstaan rond de geallieerde oversteek van de Rijn. Hij onderzoekt de vaak moeizame relaties tussen de geallieerde generaals onderling en Eisenhowers rol als bevelhebber. Zijn soms tegenstrijdige strategieën botsten met die van de wat arrogante Montgomery. Als Eisenhower zijn advies had opgevolgd, had de oorlog dan al in 1944 beslist kunnen zijn? Met een heldere analyse van de beslissingen en een levendige beschrijving van de oorlogshandelingen werpt Neillands een nieuw licht op de kostbare strijd rond de Rijn. Nederlandstalig. Hard Cover - 336 pages. €  15,00
More Info
S31754  Click for more information De Bokkenrijders - Roversbenden en Geheime Genootschappen in de landen van Overmaas (1730-1774. Anton Blok. 1993, Promotheus. Het gebied tussen Maastricht, Aken, Gulik en Roermond werd in de achttiende eeuw lange tijd geteisterd door de zogenaamde Bokkerijdersbenden. Deze in geheime genootschappen georganiseerde roversbenden richtten zich vooral tegen twee exponenten van de gevestigde orde: de clerus en de boerenstand. Talloze kerken, pastorieën en boerenhoven werden overvallen en geplunderd; veel slachtoffers werden mishandeld en sommigen verloren daarbij het leven. Aan de hand van een collectieve biografie van ruim zeshonderd personen die voor hun lidmaatschap van de 'Berugte Bende' VOor lokale rechtbanken moesten verschijnen, laat de auteur zien hoe de omvang, samenstelling en structuur van de benden nauw samenhingen met de beroepsachtergrond van de rovers, Hun lokale bindingen en relaties van huwelijk en verwantschap. Daarnaast komen de militaire geschiedenis en de politieke verbrokkeling van het Maasland ter sprake. Dit samenhangend geheel wordt in dit boek voor het eerst systematisch verkend en beschreven. Nederlandstalig. Soft Cover - 457 pages. €  16,00
More Info
S31764  Click for more information Van verzet naar Rode Baret - De geschiedenis van het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard. J.N. Lodders. 2008, Stichting museum regiment Stoottroepen Prins Bernhard. Dit boek beschrijft de geschiedenis van het regiment Stoottroepen Prins Bernhard van haar oorsprong uit het verzet in de Tweede Wereldoorlog tot inzetten in Indonesië. Nieuw-Guinea en Bosnië en de inlijving bij de luchtmobiele brigade. Nederlandstalig. Soft Cover - 58 pages. €  15,00
More Info
S31766  Click for more information Levenslang op patrouille . Ant. P. de Graaff. 2000, Uitgeverij van Wijnen. In 'Levenslang op patrouille' bundelt de auteur verhalen over de guerrillastrijd op Java van een aantal veteranen, die aan hun ervaringen een levenslang trauma hebben overgehouden. Hij vult dit aan met oude, eigentijdse persberichten en (officiële) verslagen over een rampzalige patrouille in 1949. Het aantal oud-Indië-gangers dat nog altijd 'op patrouille' is, is groot. Naast hun ervaringen is er in De Graaff zijn boeken ook ruimte voor de volgende generatie. De kinderen die met hun vader naar Indonesië reizen, die dozen met foto's en aantekeningen vinden, die eindelijk, eindelijk met hun vader aan de praat raken. Nederlandstalig. Soft Cover - 155 pages. €  12,50
More Info
S31768  Click for more information Marsroutes en dwaalsporen - Het Nederlands militair-strategisch beleid in Indonesië 1945-1950. P.M.H. Groen. 1991, SDU Uitgeverij. De militaire historica Groen (1955) promoveerde op deze studie, een bundeling van 4 eerder verschenen artikelen, die te samen het militair-strategische beleid van het Nederlands(-Indische) leger in de dekolonisatiestrijd (1945-'49) tegen de na de Japanse capitulatie (aug. 1945) uitgeroepen Republik Indonesia behandelen. Het is het eerste systematische, diepgaande onderzoek, waarbij het beleid van het leger en zijn leiders (vooral generaal Spoor), de politieke eisen en de militaire prestaties aan de orde komen in het conflict, waarbij 2 Politiële Acties, diplomatie en guerrilla elkaar opvolgden. In de conclusies worden ook de oorzaken van het falen geanalyseerd, o.a. de onderschatting van de guerrillategenstander. De studie bevat veel nieuwe gegevens, o.a. in tabellen en kaarten gepresenteerd, is goed opgebouwd en helder geschreven - een standaardwerk, dat echter door de vele ingewikkelde militair-technische en politieke verwikkelingen het nodige van de lezer vraagt. Groene omslag met kiekjes van Nederlandse militairen. Bevat zwart-witte foto's en losse kaarten. Nederlandstalig. Hard Cover - 360 pages. €  19,50
More Info
S31769  Click for more information 1 Divisie "7 December" . C.M. Schulten e.a.,. 1986, De Bataafsche Leeuw. Op 1 september 1986 bestond de 1e (NL) Divisie "7 december" veertig jaar. In een elftal hoofdstukken behandelen verschillende schrijvers op een zeer leesbare wijze de roemruchte geschiedenis van deze Divisie: de oprichting, het waarom van de naam, "7 december" en de verscheping naar het voormalige Nederlands-Indie. Een groot deel van het boek wordt gewijd aan de veelbewogen jaren tijdens de "Indie-periode". Vanaf 1949 is de Divisie weer terug in Nederland. Het fenomeen buitenlandse oefeningen doet zijn intrede. Bergen/Hohne, Sennelager en La Courtine zijn namen die ongetwijfeld vele oud-gedienden zullen aanspreken! Het boek wordt afgesloten met een historische verhandeling over het gebouwencomplex "Vrijland" en een hoofdstuk over de "Stichting Oud-strijders 7-december Divisie en leden 1e Divisie 7-december". Voorzien van vele goede foto's, organigrammen, overzichtskaarten en enige bijlagen. Nederlandstalig. Hard Cover - 192 pages. €  12,50
More Info
S31772  Click for more information D-Day 50 years on . Michael Dewar e.a.. 1994, Anthony J. Mullarkey. herinneringsboek aan de landingen op D-Day. Met veel foto's. Deel 2 van het boek geeft een impressie van het hedendaagse Britse leger. Engelstalig. Soft Cover - 190 pages. €  15,00
More Info
S31777  Click for more information Soviet Tanks and Combat Vehicles of World War Two . Steven J. Zaloga/James Grandsen. 1984, Arms and Armour Press. Dit boek beschrijft Russische tanks en andere gevechtsvoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Voorzien van veel foto's en schematische tekeningen. Boek is voorzien van de handtekening van auteur Zaloga. Engelstalig. Hard Cover - 240 pages. €  23,50
More Info
S31778  Click for more information Wartime Military Airfields of East-Anglia 1939-1945 - Action Stations 1. Michael J.W. Bowyer. 1979, Patrick Stephens. Dit boek beschrijft alle vliegvelden in East Anglia gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Per veld vaak een foto of tekening van het banenstelsel. Ook voorzien van zwart/wit foto's. Mooi naslagwerk. Engelstalig. Hard Cover - 232 pages. €  10,00
More Info
S31779  Click for more information Military Airfields od Lincolnshire and the East Midlands - Action Stations 2. Bruce Barrymore Halpenny. 1981, Patrick Stephens. Dit boek beschrijft alle vliegvelden in Lincolnshire en de East Midlands gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Per veld vaak een foto of tekening van het banenstelsel. Ook voorzien van zwart/wit foto's. Mooi naslagwerk. Engelstalig. Hard Cover - 217 pages. €  10,00
More Info
S31780  Click for more information Military Airfields of Wales and the North-West - Action Stations 3. David J. Smith. 1981, Patrick Stephens. Dit boek beschrijft alle vliegvelden in Wales en Noord-West Engeland gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Per veld vaak een foto of tekening van het banenstelsel. Ook voorzien van zwart/wit foto's. Mooi naslagwerk. Engelstalig. Hard Cover - 217 pages. €  10,00
More Info
S31781  Click for more information Military Airfields of Yorkshire - Action Stations 4. Bruce Barrymore Halpenny. 1982, Patrick Stephens. Dit boek beschrijft alle vliegvelden in Yorkshire gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Per veld vaak een foto of tekening van het banenstelsel. Ook voorzien van zwart/wit foto's. Mooi naslagwerk. Engelstalig. Hard Cover - 216 pages. €  10,00
More Info
S31782  Click for more information Military Airfields of the South-West - Action Stations 5. Chris Ashwordt. 1982, Patrick Stephens. Dit boek beschrijft alle vliegvelden in Zuid-West Engeland gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Per veld vaak een foto of tekening van het banenstelsel. Ook voorzien van zwart/wit foto's. Mooi naslagwerk. Engelstalig. Hard Cover - 233 pages. €  10,00
More Info
S31783  Click for more information Military Airfields of the Cotswolds and the Central Midlands - Action Stations 6. Michael J.W. Bowyer. 1983, Patrick Stephens. Dit boek beschrijft alle vliegvelden in de Cotswolds en de Central Midlands gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Per veld vaak een foto of tekening van het banenstelsel. Ook voorzien van zwart/wit foto's. Mooi naslagwerk. Engelstalig. Hard Cover - 312 pages. €  10,00
More Info
S31784  Click for more information Military Airfields of Scotland, the North-East and Northern Ireland - Action Stations 7. David J. Smith. 1983, Patrick Stephens. Dit boek beschrijft alle vliegvelden in Schotland, Noor-Oost Engeland en Noord-Ierland gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Per veld vaak een foto of tekening van het banenstelsel. Ook voorzien van zwart/wit foto's. Mooi naslagwerk. Engelstalig. Hard Cover - 232 pages. €  10,00
More Info
S31785  Click for more information Military Airfields of Greater London - Action Stations 8. Bruce Barrymore Halpenny. 1984, Patrick Stephens. Dit boek beschrijft alle vliegvelden in Londen en naaste omgeving gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Per veld vaak een foto of tekening van het banenstelsel. Ook voorzien van zwart/wit foto's. Mooi naslagwerk. Engelstalig. Hard Cover - 248 pages. €  10,00
More Info
S31786  Click for more information Military Airfields of the Central South and South-East - Action Stations 9. Chris Ashwordt. 1985, Patrick Stephens. Dit boek beschrijft alle vliegvelden in het Central Zuiden en Zuid-Oosten van Engeland gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Per veld vaak een foto of tekening van het banenstelsel. Ook voorzien van zwart/wit foto's. Mooi naslagwerk. Engelstalig. Hard Cover - 313 pages. €  10,00
More Info
S31789  Click for more information Code Names Dictionary - A Guide to names, Slang, Nicknames, Journalese and similar terms: Aviation, Rockets and Missiles, Military, Aerospace, Meteorology, Atomic Energy, Communications and others. Frederick G. Ruffner jr./Robert C. Thomas. 1963, Gale Research Company. Encyclopedie voor codenamen, scheldnamen, krantentaal enz. op allerlei gebied. Engelstalig. Hard Cover - 555 pages. €  10,00
More Info
S31791  Click for more information The Battle for Spain - The Spanish Civil War 1936-1939. Antony Beevor. 2006, Orionbooks. Dit boek beschrijft de Spaanse Burgeroorlog van 1936-1939. De Spaanse burgeroorlog is een van de meest wrede burgeroorlogen van de moderne tijd en wordt gezien als de voorloper van de Tweede Wereldoorlog met Nazi, Fascistische en Communistische invloeden. Engelstalig. Soft Cover - 586 pages. €  17,50
More Info
S31792  Click for more information Anzio - The Friction of War. Italy and the Battle for Rome 1944. Lloyd Clark. 2006, Headline Review. Dit boek bneschrijft de Geallieerde landingen bij Anzio. Hoewel de opmars in eerste instantie niet liep zoals gepland werd uiteindelijk toch Rome bevrijd. De auteur schets het hele verloop van de operatie op duidelijke wijze. Engelstalig. Hard Cover - 392 pages. €  17,50
More Info
S31794  Click for more information B-17s over Berlin - Personal stories from the 95th Bomb Group (H). Ian L. Hawkins. 2005, Potomac Books Inc. Dit boek verteld de persoonlijke verhalen uit de Tweede Wereldoorlog van USAAF mensen behorende tot de 95th Bomb Group. Verhalen van zware gevechtsvluchten maar ook van hun verblijf in de schilderachtige dorpjes op het Engelse platteland gelegen bij de vliegvelden. Engelstalig. Soft Cover - 308 pages. €  14,50
More Info
S31797  Click for more information Atlas van de Tweede Wereldoorlog - De belangrijkste veldslagen en operaties in kaart gebracht. Alexander Swanston/Malcolm Swanston. 2012, Librero. Over de Tweede Wereldoorlog zijn inmiddels niet enkel boekenkasten, maar hele bibliotheken vol geschreven. Niet alle geschiedkundige publicaties zijn echter voorzien van duidelijke overzichtskaarten in kleur, die de beschreven gebeurtenissen kunnen verlevendigen. Deze fraai vormgegeven atlas kan als naslagwerk in deze omissie voorzien. In dit boek worden alle belangrijke gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog kort beschreven en worden alle beslissende veldslagen en belangrijke militaire campagnes gedetailleerd in kaart gebracht. Vanaf de vredesverdragen van 1919 en 1920 tot en met de oprichting van de Verenigde Naties in 1945. De tweehonderd overzichtskaarten geven de operaties ter land, ter zee en in de lucht weer, in zowel het Europese als in het Aziatische theater. De geografische informatie is per gebeurtenis voorzien van een korte historische uitleg en wordt aangevuld met een aantal zwart-witfoto's en overzichtelijke legenda's. Nederlandstalig. Soft Cover - 400 pages. €  18,50
More Info
S31798  Click for more information Tally Ho! - From the Battle of Britain to the Defence of Darwin. R.W. Foster. 2008, Grub Street. Dit is het persoonlijk verhaal van de auteur die diende als W/C in de RAF. Hij kwam in de RAFVR kort voor de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de Battle of Britain vloog hij met 605 squadron, met Hawker Hurricanes, vanaf Croydon tegen de Luftwaffe. Hij overleefde de Battle en werd instructeur. Daarna kwam hij bij 54 vsquadron en ging naar Australie om Darwin te beschermen tegen de Japanners. Eind 1943 was hij terug in Engeland en vloog toen tijdens D-Day. Hij was de eerste RAF officier die met het Vrije Franse leger Parijs binnentrok. Engelstalig. Hard Cover - 216 pages. €  15,00
More Info
S31799  Click for more information Beaufighter . Chaz Bowyer. 1987, William Kimber. Mooi boek over ontwikkeling en inzet van de Bristol Beaufighter. Voorzien van een aantal foto's. Engelstalig. Hard Cover - 288 pages. €  15,00
More Info
S31800  Click for more information The Battle of the Atlantic . Andrew Williams. 2002, BBC. Het verhaal van de strijd op de Atlantische Oceaan tussen konvooien en U-Boten. Engelstalig. Hard Cover - 304 pages. €  12,50
More Info
S31820  Click for more information Die Deutsche Reichsbahn im Zweiten Weltkrieg . Janusz Piekalkiewicz. 1998, Transpress Verlag. Mooi boek over de Duitse Reichsbahn gedurende de Tweede Wereldoorlog. Heel veel, soms bijzondere, foto's. Duitstalig. Hard Cover - 194 pages. €  20,00
More Info
S31822  Click for more information Deutsche Heeresuniformen und Ausrüstung 1933-1945 . Cardona/Sanchez. 2002, Motorbuch Verlag. Prachtig naslagwerk over Duitse legeruniformen en uitrusting. Alles met beschrijving. Alle foto's in kleur. Duitstalig. Hard Cover - 175 pages. €  19,50
More Info
S31825  Click for more information Weapons and Fighting Tactics of the Waffen-SS . S. Hart/R. Hart. 1999, MBI Publishing Company. Dit boek beschrijft wapens en gevechtstactieken van de Waffen-SS. Allerlei soorten wapens worden behandeld van gewren tot tanks en rijden geschut. Duidelijke beschrijvingen met opengewerkte tekeningen. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  19,50
More Info
S31828  Click for more information Cassino The Hollow Victory - The Battle for Rome, January-June 1944. John Ellis. 1991, Guild Publishing. Dit boek beschrijft de bloedige slagen rond de Monte Cassino en het aldaar staande klooster. De auteur heeft veel ungepubliseerd archief materiaal opgespoort waarop het boek is gebaseerd. Het boek verteld het hele verhaal over de slag en benadrukt het psychisch affect op de frontsoldaten. Engelstalig. Hard Cover - 232 pages. €  15,00
More Info
S31829  Click for more information A time for war - The United States and Vietnam, 1941-1975. Robert D. Schulzinger. 1997, Oxford University Press. In dit boek beschrijft de auteur een periode van 30 jaar met oorlog in Voietnam, van de rebellie tegen de Franse bezetting tot de Amerikaanse interventie en uiteindelijke terugtrekking Voorzien van een aanta zw/w foto's. Engelstalig. Hard Cover - 397 pages. €  17,50
More Info
S31830  Click for more information The Art of Warfare in the age of Napoleon . Gunther E. Rothenberg. 1997, Spellmount. Dit boek beschrijft de legers en strijdwijze en tactieken in de tijd van Napolen. Voorzien van een aantal zw/w afbeeldingen en schematische tekeningen. Engelstalig. Hard Cover - 272 pages. €  15,00
More Info
S31831  Click for more information Keerpunten - Tien beslissingen die de loop van de Tweede Wereldoorlog voorgoed veranderden. Ian Kershaw. 2008, Spectrum. 'Hoe de toekomst er had uitgezien als Halifax het ambt van eerste minister had geaccepteerd, is onmogelijk te zeggen. Maar zijn beslissing om op dat moment terug te treden is zonder twijfel van grote invloed geweest op de Britse voortzetting van de oorlog. Aan het eind van de middag van 10 mei was Winston Churchill minister-president. In zijn misschien wat al te zwaar aangezette bespiegelingen van een paar jaar later beschrijft Churchill zijn gevoelens: "Eindelijk had ik het gezag om richting te geven aan het hele gebeuren. Ik had het gevoel dat ik met een doel onderweg was en dat mijn leven hiervóór slechts een voorbereiding was geweest door dít moment en déze beproeving." De omvang van die beproeving zou al spoedig duidelijk worden, want binnen veertien dagen hing het lot van Frankrijk aan een zijden draad en was bijna het hele Britse expeditieleger in groot gevaar: een kwestie van krijgsgevangenschap of vernietiging. Churchill had zijn ambt nauwelijks aanvaard toen hij geconfronteerd werd met de ernstigste dreiging die het land in zijn lange geschiedenis onder ogen moest zien. Het dreigende gevaar dwong het oorlogskabinet tot één van de gedenkwaardigste beslissingen die een Britse regering ooit had hoeven nemen: de weg vrijmaken voor vredesonderhandelingen met Hitler óf doorvechten.' Duitsland, Italië, Japan, Engeland, de Verenigde Staten en Rusland. Dit waren de zes grootmachten aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, die in anderhalf jaar tijd tien grote beslissingen namen. Deze beslissingen zijn niet alleen bepalend geweest voor het verloop van deze oorlog, maar ook voor het lot van miljoenen mensen. Kershaw beschrijft de samenhang tussen de meest cruciale beslissingen in de Tweede Wereldoorlog en laat zien hoe door de ene beslissing de andere werd opgeroepen.. Engelstalig. Hard Cover - 616 pages. €  12,50
More Info
S31832  Click for more information Hitlers gewillige beulen . Daniel Jonah Goldhagen. 1997, Van Reemst Uitgeverij. Een revolutionaire studie vanwege zowel de invalshoek als de argumentatie. Wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau, een enorme kennis van de moderne geschiedenis van Duitsland en een gedurfd samengaan van persoonlijke betrokkenheid en nauwgezette analyses leiden tot een uitermate oorspronkelijke bewijsvoering voor de alomtegenwoordigheid van het antisemitisme voor en tijdens Hitler, voor de wijze waarop sterke vooroordelen gewone burgers tot de meest afschuwelijke vormen van uitroeiing kunnen brengen en het belang van de politieke cultuur bij het in banen leiden van het gedrag van de maatschappij. Nederlandstalig. Soft Cover - 588 pages. €  14,00
More Info
S31833  Click for more information Panzer- und Kraftfahrzeuge in der Aufkläringstruppe der Wehrmacht 1935-1945 - Waffen-Arsenal Sonderband S-61. Fred Koch. 2001, Podzun-Pallas Verlag. Mooi fotoboek over Tanks en vrachtwagens bij verkenningseenheden van de Duitse Weehrmacht in de jaren 1935-1945. Duitstalig. Soft Cover - 48 pages. €  10,00
More Info
S31834  Click for more information Die Panther-Familie - Waffen-Arsenal Highlight 13. Horst Scheibert. 2002, Podzun-Pallas Verlag. Mooi fotoboek over de Panther familie, o.a. Panther Ausf. D, A, G, Panther Befehlswagen, Panther Beobachtingswagen, Jagdpanther, Bergepanther en verder uitvoeringen. Duitstalig. Soft Cover - 48 pages. €  8,00
More Info
S31851  Click for more information Herdenkinmgsmonument Millingen aan de Rijn - 1940-1945. 1995, Gemeente Millingen aan de Rijn. Beschrijving met foto's van het oorlogsherinneringsmonument in Millingen aan de Rijn. Nederlandstalig. Soft Cover - 6 pages. €  4,50
More Info
S31853  Delfzijl - 1940-1945 Een terugblik op vijf jaren oorlog en bezetting. Franz Lenselink. 1995, Profiel. In dit boek wordt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het Groningse Delfzijl beschreven. Nederlandstalig. Soft Cover - 55 pages. €  14,00
More Info
S31862  Click for more information Militaria-Magazin 191 - Das aktuelle Magazin für Orden, Militaria, Zeitgeschichte. 2019, VDM. Mooi blad wat ingaat op onderscheidingen, Militairia, documenten en geschiedenis. Zeer goed blad voor verzamelaars van onderscheidingen en documenten. In deze aflevering o.a.: Freiherrn von Leonrod, Bedeutender Nachlass Frontflugspanne in Gold für Fw Kurt Stöber Militär- & Marinevereine im Grossraum Hamburg 1913: Zeppelin Z=IV landet in Luneville. Duitstalig. Soft Cover - 66 pages. €  8,30
More Info
S31872  Click for more information Praatrjes en plaatjes van de Soldaatjes . Paul Guermonprez. 1939, Meulenhof. Prentenboek over de periode van de mobilistatie waarmee de draak werd gestoken. Tekeningen en versjes. Nederlandstalig. Hard Cover - 64 pages. €  20,00
More Info
S31873  Click for more information De Weeshuiskazerne van Naarden - Over susteren, soldaten, walen en wezen. Anne Margreet As-Vijvers/Henk Schaftenaar. 1994, Stichting Vijverberg. In dit boek wordt de geschiedenis verteld van de Weeshuiskazerne in Naarden. De oorsprong van de kazerne is al in de middeleeuwen en heeft daarna heel wat legers en soldaten gezien. Nu is het het atelier van interierur deskundige Jan des Bouvries. Nederlandstalig. Hard Cover - 129 pages. €  15,00
More Info
S31901  Click for more information Dornier Wal Vliegboot . Michiel van der Mey. 1986, Eigen uitgave. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Dornier Wal Vliegboot. O.a. bij de Koninklijke Marene. Nederlandstalig. Soft Cover - 100 pages. €  17,50
More Info
S31905  Click for more information Mig-21 "Fishbed" - Theworld's most widely used supersonic fighter. Yefim Gordon/Bill Gunston. 1996, Aerofax. Mooi boek over de Mig-21. Heel veel foto's waarvan een deel in kleur. Tevens een lijst met landen die hem hebben gebruikt. Engelstalig. Soft Cover - 144 pages. €  26,50
More Info
S31911  Click for more information 50 jaar 313 Squadron . Dick Lockhorst. 2004, Koninklijke Luchtmacht. Dit boek verteld de geschiedenis van 50 jaar 313 squadron bij de Koninklijke Luchtmacht. Nederlandstalig. Soft Cover - 92 pages. €  17,50
More Info
S31912  Click for more information "Annas" in Deutschland - An-2 Typenschau. Detlef Billig/Manfred Meyer. 1998, Aer-Verlag. Beschrijving van alle toestellen van het Type Antonov-2 in Duitsland. Voorzien van veel kleurenfoto's van de toestellen. Duitstalig. Soft Cover - 48 pages. €  15,00
More Info
S31914  Click for more information De zaak van sergeant Meijer . J.F.A. Boer. 1970, N.V. Het Parool. Op het kerkhof in Dieren staat een eenvoudig monument boven het graf, waarin de stoiffelijke resten zijn begraven van de sergeant-capitulant Chris Meijer. "Den vaderlanddt ghetrouwe", hebben zijn ouders op de steen laten beitelen. Zij wisten niet beter dan dat hun zoon, 22 jaar oud, in de strijd tegen de vijand in de meidagen van '40 op de Grebbeberg was gesneuveld. In werkelijkheid was sergeant Meijer op de Eerste Pinksterdag, geëxecuteerd door een vuurpeloton, nadat een krijgsraad hem wegens desertie ter dood had veroordeeld, toen generaal Harberts, de commandant van de troepn in het zuidelijk deel van de Grebbelinie machtiging had gevraagd om een "afschrikwekkend voorbeeld" te stellen: bij honderden waren soldaten, onderofficieren en officieren uit de voorste linies gevlucht, toen de eigenlijke strijd begon en hij wilde dat hieraan paal en perk zou worden gesteld. Is sergeant Meijer terecht tot de kogel veroordeeld? Wie was deze sergeant Meijer? Een lafaard? Een man, die zich zeer opzettelijk aan zijn verantwoordelijkheden onttrok? Hoie werd de krijgsraad samengesteld en op welke wijze is het vonnis beïnvloed door een generaal, die dit "afschrikwekkende voorbeeld" wilde stellen? Op alle vragen geeft dit boek een antwoord, het boek gaat over sergeant Meijer, de enige militair die in de meidagen vam '40 als deserteurs is gefussileerd . Nederlandstalig. Soft Cover - 287 pages. €  15,00
More Info
S31915  Click for more information Schotse Clans en Tartans . Iain Zaczek. 1999, Könemann. Iedereen kent de klassieke Schotse rok en geniet van de aanblik van de dragers ervan. Dat er achter elk vaak miniem verschillend ruitpatroon een eigen clan, een hele stamgeschiedenis schuilgaat, is niet bij iedereen bekend. Dit boek verteld het hele verhaal achterTartans, Clans en families. Met veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 144 pages. €  15,00
More Info
S31916  Click for more information Frits Koolhoven en zijn vliegtuigproduktie . Dik Top. 1996, Eigen uitgave. Dit boek beschrijft de persoon Frits Koolhoven en de vliegtuigen die hij ontwierp en bouwde. Voorzien van veel foto's. Zeldzaam boek. Nederlandstalig. Soft Cover - 180 pages. €  20,00
More Info
S31918  Click for more information Nederlanders en Desert Storm . Wiebren Tabak. 1991, Brouwer Offset B.V.. Het is sinds 1945 slechts eenmaal voorgekomen dat de Nederlandse krijgsmacht op grote schaal betrokken raakte bij een internationmaal conflict, de Koreaanse oorlog. In augustus 1990 diende zich een tweede gelegenheid aan, toen de Verenigde Naties besloten dat de Iraakse bezetting van Koeweit niet door de beugel kon. Om Saddam Hoessein tot terugtrekken te dwingen, diende ook Nederland een militaire bijdrage te leveren. En die kwam er. Marine, luct- en landmacht, alle droegen ze hun steentje bij aan de oplossing van een conflict dat de wereld zeven maanden lang in de ban hield. Dit boek bevat naast achtergrondartikelen verhalen over de wederwaardigheden van de Nederlandse militairen "in de Golf", geschreven door journalisten van het Ministerie van Defensie vanuit het strijdgebied. Nederlandstalig. Soft Cover - 139 pages. €  15,00
More Info
S31920  Click for more information Oorlogserfgoed over Zee - De erfenis van de Tweede Wereldoorlog in Aruba, Curaçao, Indonesië en Suriname. Esther Captain/Guno Jones. 2010, Uitgeverij Bert Bakker. De Tweede Wereldoorlog raakte het gehele Koninkrijk der Nederlanden, inclusief het toenmalige Nederland overzee. Het effect van deze strijd op Nederland en de overzeese gebiedsdelen onderstreept het wereldwijde karakter van deze oorlog. De relatie tussen moederland en kolonies veranderde definitief door de oorlog. Zijn er nog sporen van de Tweede Wereldoorlog te vinden in het huidige, onafhankelijke Indonesië en Suriname? Hoe is de situatie momenteel op Aruba en Curaçao, nog steeds onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden? En welke vorm heeft de herinnering aan de oorlog in deze voormalige kolonies gekregen?. Nederlandstalig. Soft Cover - 433 pages. €  19,50
More Info
S31926  Click for more information De Nederlandse DC-8 vliegtuigen . Theo Wesselink/Thijs Postma. Ten Brink. Boek over de geschiedenis van de DC-8 in Nederland. Een overzicht van alle toestellen die in Nederland hebben gevlogen is opgenomen. Nederlandstalig. Soft Cover - 32 pages. €  7,50
More Info
S31927  Click for more information De Nederlandse DC-7C's - De "Seven Seas" Douglas allerlaatste propelleraangedreven verkeersvliegtuig. Nico Geldhof/Thijs Postma. 1988, Maandblad Luchtvaart. In dit blad een beschrijving van alle Douglas DC-7 toestellen die in Nederland hebben gevlogen. Heel veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 36 pages. €  7,50
More Info
S31929  Click for more information 1940-1945 Herinneringsalbum - Nachtmerrie over Nederland. KL.J. Jordaan. 1945, De Groene. Eenendertig politieke tekeningen in kleur, over de Tweede Wereldoorlog in ons land en tegen de nazi's, voorzien van begeleidende en verklarende teksten. In de oorlogstijd vervaardigd onder het oog van de bezetters. Oorspronkelijke uitgave in 1946 door de Groene Amsterdammer. Een schitterende facsimile herdruk, waarbij de oorspronkelijke kleuren, dankzij hypermodern fotokopiëren verrassend prachtig tot hun recht komen. Jammer, dat gekozen is voor een eenvoudige inbindmethode met een ringband. Dit doet afbreuk aan deze uitgave met mooie indringende tekeningen van de beroemde tekenaar L.J. Jordaan. Nederlandstalig. Soft Cover - 65 pages. €  15,00
More Info
S31930  Click for more information F.K. 49 - Koolhoven Aircraft Series. Harry van der Meer. 1999, Stichting Koolhoven Vliegtuigen. Beschrijving van de Koolhoven FK-49 van de Luchtvaart Afdeling. Veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 36 pages. €  14,95
More Info
S31932  Click for more information De Militaire Luchtvaart in Nederlands-Indië - 1914-1949. Bart van der Klaauq/Bart M. Rijnhout. 1987, De Bataafsche Leeuw. "Vliegen in de tropen is niet mogelijk. De warme lucht is er te ijl en daardoor niet in staat om een vliegtuig te dragen. Bovendien zitten er overal gaten in de warme tropenlucht waardoor een vliegtuig, als het daarin komt, als een baksteen omlaag tuimelt". In de jaren tachtig klinkt dit citaat ons als de grootst mogelijke onzin in de oren. Maar in het begin van de luchtvaarthistorie, rond 1910, was dit in gezaghebbende kringen in het toenmalig Nederlands-Indië de gangbare opvatting. Niet alleen boeiende pioniersjaren van de Indische militaire luchtvaart komen hier aan de orde; de gehele periode van de Nederlands-Indische luchtmacht wordt bestreken. Uiteraard wordt daarbij veel aandacht besteed aan de krijgsverrichtingen van de Nederlands-Indische vliegers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het boek bevat verder veel foto's en tekeningen van de toestellen die kenmerkend zijn geweest voor de ndische militaire luchtvaart. Nederlandstalig. sc - 96 pages. €  17,50
More Info
S31933  Click for more information De moord op de Overtoom - De geheimzinnige verdwijning van Constant Busch Nederlands Aviateur van het eerste uur. Theo Wesselink. 2015, Dutch Aviation Publications. Amsterdam, 20 oktober 1915. Tijdens een vechtpartij in het bijna voltooide woonhotel ‘Huize Vondel’ aan de Overtoom komt de voormalige vlieger Constant Busch ongelukkig ten val en overlijdt. Zijn belager, de architect Marcelis Muylwijk, doet geen aangifte, hij heeft al problemen genoeg. In plaats daarvan wurmt hij het lichaam van Busch in een houten kist. De kist sleept hij naar een pas gegraven kuil in de inpandige garage en dekt hem af met een laag zand. De volgende dag laat hij er bouwvakkers een laag beton over heen storten. 9 januari 1925. Op basis van een anonieme briefkaart begint de Amsterdamse politie bijna tien jaar later te graven in de garage aan de Overtoom en ontdekt de kist met daarin de stoffelijke resten van Constant Busch. De ontdekking en het daarop volgende proces tegen Marcelis Muylwijk veroorzaken een sensatie. Van eind 1910 tot begin 1913 behoorde Constant Busch tot het kleine groepje Nederlandse vliegers dat met hun van hout en linnen gemaakte en door pianosnaren bij elkaar gehouden vliegtuigen regelmatig het luchtruim koos. Busch werd nooit zo bekend als Marinus van Meel of Henri Wijnmalen, maar zeker in Brabant was hij korte tijd een gevierd man. Dit is het verhaal van zijn leven en gewelddadige dood. Nederlandstalig. Hard Cover - 151 pages. €  29,50
More Info
S31934  Click for more information Building Castles of the Air - Schiphol Amsterdam and the development of airport infrastructure in Europe, 1916-1996. Marc Dierikx/Bram Bouwens. 1997, SDU Publishers. Dit boek beschrijft de ontwikkeling van Europese infrastructuur van luchthavens vanf de jaren na de Eerste Wereldoorlog. Schiphol neemt in dit verhaal een centrale plaats in. Engelstalig. Hard Cover - 342 pages. €  15,00
More Info
S31936  Click for more information 40 jaar luchtvaart in Indië . Gerad Casius en Thijs Postma. 2004, Uitgeverij De Alk. Dit boek beschrijft de luchtvaartgeschiedenis van het voormalig Nederlands-Oost-Indië vanaf 1911 tot de souvereiniteitsoverdracht. Alle aspecten van de luchtvaartgeschiedenis komen aan bod. Voorzien van vele foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  20,00
More Info
S31943  Click for more information Langham aan de vergetelheid ontrukt - Persoonlijke impressies uit eenbewogen tijd. A.C.J. van der Poel. 1996, Koninklijke Luchtmacht. Langham is een klein dorpje in Oost-Engeland waar de basis werd gelegd voor de ontwikkeling van de huidige Koninklijke Luchtmacht. Hier waren na de oorlog de technische opleidingen omdat de infrastructuur in Nederland nog onvoldoende was. Nederlandstalig. Soft Cover - 75 pages. €  12,50
More Info
S31946  Click for more information Van Aviolanda tot Fokker . P. van Wijngaarden. 1987, De Klaroen. In 1927 werd een scheepswerf in Papendrecht omgebouwd tot vliegtuigfabriek voor vliegboten. In dit boek wordt de geschiedenis van deze, nu onbekende, fabriek "Aviolanda" beschreven tot en met 1967, wanneer het bedrijf wordt overgenomen door het bekende Fokker-concern. Dit boek beschrijft de geschiedenis van het bedrijf vanaf oprichting tot overname. Voorzien van heel veel foto’s. Nederlandstalig. Hard Cover - 96 pages. €  12,50
More Info
S31948  Click for more information De Sovjet Luchtstrijdkrachten . 1990, Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen "Clingendael". Deze special is bedoeld om inzicht te geven in de manier van denken, zoals deze binnen de Sovjet Unie plaats vinds en hoe dit vertaald wordt naar het Defensiebeleid. Daarnaast wordt getracht een overzicht te geven van de sterkte en indeling van de luchtstrijdkrachten en tenslotte treft u een zo compleet mogelijk overzicht aan van alle in de Sovjet Unie ontwikkelde vliegtuigtypes. Nederlandstalig. Soft Cover - 46 pages. €  10,00
More Info
S31951  Click for more information Theo van Eijck kaper tegen wil en dank . Ed. Brok. 1986, Handelsonderneming "De Boerenschuur". Dit boek beschrijft het leven van Theo van Eijck, een jonge marineman die op 6 maart 1964 een Grumman Tracker van de Koninklijke Marine kaapte en er mee naar Libië vloog. Wat bezielde hem? Hoe verliep zijn leven?. Nederlandstalig. Soft Cover - 116 pages. €  10,00
More Info
S31953  Click for more information 7-10-1946 Waarom? - Een historische beschrijving van de vliegtuigramp die zich op 7 oktober 1946 boven de Christelijke HBS te Apeldoorn voltrok. 1987, Commissie gedenkboek vliegtuigramp 1946. Op 7 oktober 1946 storte een Fairey Firefly van de MLD neer op een HBS in Apeldoorn. Hierbij vonden 22 personen de door. Dit is een gedenkboek wat het gehele proces beschrijft. Nederlandstalig. Hard Cover - 149 pages. €  16,50
More Info
S31957  Click for more information 50 jaar Fokker Friendship . Joop Gerritsen. 2005, Uitgeverij De Alk B.V.. Op 15 maart 1996 werd Fokker failliet verklaard en daarmee kwam een einde aan driekwart eeuw vliegtuigproductie in Nederland. Maar de naam Fokker en die van haar meest bekende vliegtuig, de F27 Friendship, zullen voor altijd een ereplaats blijven innemen in de annalen van de wereldluchtvaart. Het begon in 1949 toen Fokker een subsidie ontving van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling om de haalbaarheid van een in Nederland gebouwd verkeersvliegtuig te bestuderen. In 1953 kwam Fokkers hoofdconstructeur H.C. van Meerten met een voorstel voor een tweemotorig turboprop verkeersvliegtuig voor 32 passagiers dat bedoeld was als de proverbiale opvolger van de uit 1935 stammende Douglas Dakota. Van deze laatste waren over de hele wereld toen nog zo'n 5.000 in gebruik en hoewel ze nog steeds goede diensten verleenden, konden ze natuurlijk niet eeuwig mee. Bovendien eisten betalende passagiers modernere vliegtuigen. Hierdoor ontstond in de jaren vijftig van de vorige eeuw een rage in het Westen om een "Dakota opvolger" te vinden. Meer dan een half dozijn grote en kleine vliegtuigbouwers en -ontwerpers deden hieraan mee, maar het was de Friendship die met de erepalm ging strijken. Van 1955 tot het einde van de productie in juni 1986 zijn er bij Fokker en bij het Amerikaanse Fairchild in verschillende uitvoering in totaal 786 gebouwd. Pas in 1983 en1984 verschenen er in het Westen serieuze concurenten op het toneel in de vorm van de Canadese Dash-8 en de Frans-Italiaanse ATR-42.In 1985 bracht Fokker de F50 uit als opvolger van de Friendship, en hoewel deze minder succes had dan zijn illustere voorganger, zijn er toch nog 214 afgeleverd voor de fabriek dicht ging. Vandaag, na vijftig jaar, zijn er nog maar een paar Friendships over, waaronder het tweede prototype dat door de Nederlandse F27 Friendship Association met grote liefde is gerestaureerd. Een klein aantal andere staat in museums of als poortwachters op militaire vliegvelden. De weinige nog werkende Friendships worden veelal door koerierdiensten in het vervoer van kleine pakjes gebruikt. De Friendship en zijn succesvolle en minder succesvolle concurrenten zijn er niet in geslaagd de Dakota geheel uit de lucht te verdringen want deze vliegt nog steeds in kleine aantallen in enkele Zuid Amerikaanse en Afrikaanse landen, maar wij mogen in Nederland met recht trots zijn op dit vaderlandse product dat over de hele wereld miljoenen passagiers vlot, veilig en geriefelijk naar hun bestemming heeft gebracht. Nederlandstalig. Soft Cover - 128 pages. €  20,00
More Info
S31958  Click for more information Fokker C.X - Warplane: No. 05. Edwin Hoogschagen. 2013, Violaero. Mooi boek over de Fokker C.X, welke nog dienstdeed bij onze luchtstrijdkrachten in mei 1940. Veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  12,50
More Info
S31960  Click for more information Het bedrijf in het bos 1955-1980 . 1980, Avio-Foikker. Jubileumuitgave van Avio-Nieuws, het perosoneelsblad van Avio-Fokker Woensdrecht ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan. Voorzien van heel veel foto's en verhalen. Nederlandstalig. Soft Cover - 192 pages. €  15,00
More Info
S31973  Click for more information De ramp met de Pavon . Pieter van den Berg. 2012, Lulu.com. Kort na het begin van de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) wordt Jan van Bussel met circa vijfentwintig Helmonders van de Vrijwillige Luchtwachtdienst in Duinkerken ingescheept op de Franse vrachtboot Pavon met de bedoeling om geëvacueerd te worden naar veiliger gebied. De vrachtboot, met 1500 Nederlandse soldaten aan boord, wordt door Duitse jachtbommenwerpers gebombardeerd en daarbij komen vijftig soldaten, waaronder Jan van Bussel en zes van zijn collega’s, om het leven. Nederlandstalig. Soft Cover - 80 pages. €  15,00
More Info
S31975  Click for more information Nazi Duikboten en Nazi archeologie op Canarias . Jaime Rubio Rosales. 2008, Lulu.com. Nazi- onderzeeërs en nazi-architectuur op de Canarische eilanden is een onderzoek van Jaime Rubio Rosales, momenteel vice-voorzitter van de Society for the Atlantic History Research, hoogleraar, schrijver en journalist,om ons een blik te gunnen op een duister gebied in de recente geschiedenis van de Canarische eilanden, dat van de activiteiten van de nazi’s op de eilanden gedurende de tweede wereldoorlog. dit boek zal de lezer interesseren en verassen vanwege de nieuwe informatie welke de auteur aandraagt in zijn onderhoudende en prettige schrijfstijl. Nederlandstalig. Soft Cover - 128 pages. €  16,50
More Info
S31980  Click for more information 40 jaar 311 Squadron . L. Köhler/R. Möhlmann. 1991, Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten. Jubileumboek van 311 squadron, ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan in 1991. Met foto's en verhalen uit de F-84 tijd, Starfighter en natuurlijk de F-16. Veel kleurenfoto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 112 pages. €  21,50
More Info
S15929  Click for more information De Tweede Wereldoorlog in kleur - Gefotografeerd voor de Duitse propagandamachine. Tom Hartman/Robert Hunt. 1975, Fibula - van Dishoeck. Fotoboek met kleurenfoto's van de Duitse Kriegsberichter. Nederlandstalig. Soft Cover . €  5,00
More Info
S31773  Click for more information World War 2 Combat Uniforms and Insignia . Martin Windrow. 1977, Patrick Stephens. Dit boek beschrijft gevechtsuniformen en insignes van de strijdende partijen in de Tweede Werteldoorlog. Voorzien van zwart/wit foto's en kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 104 pages. €  9,50
More Info
S31774  Click for more information Tank and AFV crew uniforms since 1916 . Martin Windrow. 1979, Patrick Stephens. Dit boek beschrijft de uniformen van tank- en gevechtsvoertuigen sinds 1916 van verschiollende landen wereldwijd. Voorzien van zwart/wit foto's en kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 104 pages. €  9,50
More Info
S31790  Click for more information Collecting Medals and Decorations . Alec A. Purves. 1967, Numismatic Publishers. Ten behoeve van verzamelaars beschrijft dit boek Britse medailles en decoraties. Een klein deel van het boek gaat over buitenlandse medailles en decoraties die bij Britten zijn aangetroffen. Interessant voor verzamelaars. Engelstalig. Hard Cover - 237 pages. €  10,00
More Info
S31793  Click for more information The Air War 1939-1945 . R.J. Overy. 1980, Europa Publications Ltd. Dit boek beschriojft de luchtoorlog 1939-1945 op alle fronten. Voorzien van een aantal zwart/wit foto's. Engelstalig. Hard Cover - 263 pages. €  10,00
More Info
S31913  Click for more information Luftfahrtmuseen in Europa . Rudolf Storck. 1993, Trans Press. Dit boek geeft een beschrijving van alle luchtvaartmuseums in Europa, stand 1993. Per museum een beschrijving van de inhoud. Duitstalig. Soft Cover - 256 pages. €  15,00
More Info
S31947  Click for more information KLu MLD 1993 - Military and government aviation in The Netherlands. Hans Arends e.a.. 1993, Aviation Press. Spottersgids voor vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht, Marine Luchtvaart Dienst en overheid voor jet jaar 1993. Veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  10,00
More Info
S31952  Click for more information Overloon - Van slagveld naar Liberty Park. Jan W.V. van Lieshout. 2006, Liberty Park. In 1944 werd in de omgeving van Overloon-Veghel hard gevochten voor de bevrijding van Nederland. Later ontstond op derze plek het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum. Dit boek beschrijft de slag en de omvorming tot museum. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  13,50
More Info
S31801  Click for more information The Secret War - 1939-45. Gerald Pawle. 1956, George G. Harrap & Co Ltd. Dit boek beschrijft diverse geheime ondernemingen uit de Tweede Werreldoorlog op gebied van Luchtmacht, Marine en grondoorlog. Voorzien van een aantal zwart/wit foto's. Engelstalig. Hard Cover - 297 pages. €  10,00
More Info
S31923  Click for more information Nederlandsch-Indië in den Tweeden Wereldoorlog . H.V. Quispel. 1945, The Netherlands Publishing Company Ltd. Dit boek beschrijft de strijd in Nederlands-Indië tijdens de Japanse inval in 1942. Geen stofomslag. Nederlandstalig. Hard Cover - 247 pages. €  12,50
More Info

This Month Highlights:


Lockheed T-33 in Nederland

Click for more information
€  42,50

Author: Hub Groeneveld

More
Information

Het commando-Pieters

Click for more information
Hollandse SS-ers in Brummen en Loosdrecht april-mei 1945
€  24,95

Author: Stijn Wiegerinck

More
Information

Erfenis van de storm

Click for more information
Oorlogsgraven op Ameland
€  15,00

Author: Gerlof Molenaar/Martin Peters

More
Information

Hr.Ms. Kruisers "Java" en "Sumatra"

Click for more information
€  50,00

Author: J. Anten

More
Information
 
 


Visit the site of the webdesign office!