News Letter

Dear Reader, please find below our latest newletter.

S26367  Click for more information De Victory-Schepen . C. Oliemans. 1993, Uitgeverij van Wijnen. Enorme scheepsverliezen in de Tweede Wereldoorlog dwongen de VS tot een groot scheepsnieuwbouwprogramma voor koopvaardijschepen. Zo ontstond in seriebouw het standaard vrachtschip Victory, dat in zeer korte tijd kon worden gebouwd. De auteur van dit boek - een gerenommeerd modelbouwer - bestudeerde de bouw en het gebruik van de Victory, waarvan hij in het eerste gedeelte verslag doet. Het tweede gedeelte behandelt de bijna 40 Victory-schepen die na de oorlog onder Nederlandse vlag hun rol hebben gespeeld bij de wederopbouw van de economie. Het boek is vanzelfsprekend voorzien van vele scheepsfoto's in zwart-wit en kleur en bevat een literatuurlijst. Op het omslag prijkt een reproduktie in kleur van een schilderij dat een Victory in bedrijf toont. Nederlandstalig. Hard Cover - 96 pages. €  17,50
More Info
S26370  Click for more information Bunkers in Nederland - Prak 3. Rudi Rolf. 1982, AMA. In dit bijzonder gedetailleerde en rijk geillustreerde boek gaat Rudi Rolf diep in op de militair tactische inzichten welke vooral tussen de wereldoorlogen nationaal en internationaal geleid hebben tot de bouw van de duizenden bunkers. Behandeld worden o.m. de Maginotlinie, de Westwall, de Hollandse linies en de Atlantik wall. Het is vooral deze laatste geweest welke in grote delen van ons land zijn betonnen sporen heeft nagelaten. Dit boek geeft uitgebreid weer de bouw, organisatie, de inrichting en de samenstelling van deze verdedigingswerken. Elk type bunker wordt uitvoerig behandeld. Het boek besluit met een balans van de tactische en strategische waarde en het propaganda-effect ervan. De auteur is er in geslaagd een wat minder gangbaar onderwerp van onze recente geschiedenis uitstekend en vooral ook leesbaar te belichten. Nederlandstalig. Soft Cover - 155 pages. €  40,00
More Info
S26382  Click for more information Massamoord in Malmedy? - Ardennen: 17 december 1944. Gerd J. Gust Cuppens. 1989, Standaard Uitgeverij. Vanaf zijn jeugd is oud docent Gerd J. Cuppens gefascineerd geweest door de historische gebeurtenissen rond het Ardennenoffensief van 1944. Met name de massamoord op Amerikaanse krijgsgevangenen op 17 december in een weiland bij het gehucht Baugnez, twee dagen na aanvang van het offensief, door leden van de kampfgruppe van Jochim 'Jochen' Peiper, heeft hij uitvoerig onderzocht. Gedurende meer dan tien jaar verzamelde hij alle beschikbare documenten en zocht hij de oud militairen op, die hadden deelgenomen aan de gevechten rond het beruchte oord. Tientallen ooggetuigen, zowel Duitsers als Amerikanen, werden door hem geïnterviewd. Het resultaat is het meest uitvoerige en volledige verslag van dit schokkende incident tijdens het Duitse winteroffensief in de Belgische Ardennen in 1944. Ook schenkt de auteur aandacht aan het zogenaamde Dauchau-proces van 1946, waarbij 73 bij dit incident betrokken oorlogsmisdadigers werden berecht. Meer dan 225 authentieke, (vage) zwart-witfoto's complementeren deze vlot geschreven historische studie. Nederlandstalig. Hard Cover - 160 pages. €  32,00
More Info
S26384  Click for more information Red Ball Express - Supply Line from the D-Day Beaches. pat ware. 2007, Ian Allan Ltd. Dit is het verhaal van de bevoorradingsroute vanaf de stranden van Normandië naar het front. Hoe verder het front opschoof hoe langer de route werd. De route was in stand tot de bevrijding van de haven van Antwerpen. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  20,00
More Info
S26387  Click for more information Waaloversteek/Waalcrossing - 20 september 1944 - Nijmegen - Holland. THURING, G / BERGH, F. VAN DEN / ZWAAF, L. / THURING, J.. 1992, Bevrijdingsmuseum Groesbeek. De geslaagde Waal oversteek van Major Julian Cook's 3e bataljon 504 Parachute Infantry, US 82nd Airborne Division, in fragiele Britse canvasbootjes op 20 september 1944 was ongetwijfeld een van de meest gedurfde en moedige ondernemingen tijdens de Geallieerde operatie Market Garden. Deze historische uitgave beschrijft aan de hand van kleinschalige aktierapporten, wat er toen precies gebeurde. Nederlands/Engelstalig. Soft Cover - 104 pages. €  20,00
More Info
S26391  Click for more information Trouw zonder eer - Het geweldadige leven van een SS-Officier. Gerard Terwisscha van Scheltinga. 2008, Uitgeverij Aspekt. Op de avond van 12 mei 1940 kreeg een 39-jarige Obersturmbahnführer van de Waffen-SS bevel om met delen van zijn bataljon door de Nederlandse verdedigingslinies op de Grebbeberg te breken en op te rukken in de richting van een spoorwegviaduct even ten oosten van Rhenen. De opdracht was een kolfje naar de hand van deze officier die, als we de Nederlandse historicus NKCA in 't Veld moeten geloven, een ware zoon van Mars was: 'Agressief, draufgängerisch; een fanatieke noch zichzelf noch anderen ontziende stoottroeper (...) een branieachtig type dat de oorlog niet als plicht, of zelfs roeping, maar als levensvervulling zag; onverschillig ten opzichte van eigen of andermans leven, onverschillig ook ten opzichte van de bestaande militaire tradities en militaire code, onmiddellijk bereid zonder dringende noodzaak zichzelf en eigen ondergeschikten op te offeren, onmiddellijk bereid ook de oorlogsregelementen met voeten te treden.' Dit boek handelt over het leven van Hilmar Wäckerle. Een officier van de Waffen-SS wiens leven meermaals het pad van Nederland kruiste. Het boek is geen biografie in traditionele zin, maar een tijdsdocument waarin Wäckerle een centrale rol speelt. Nederlandstalig. Soft Cover - 410 pages. €  25,00
More Info
S26405  Click for more information Van Leningrad tot Berlijn - Nederlandse Vrijwilligers in dienst van de Duitse Waffen-SS 1941-1945. Perry Pierik. 2000, Uitgeverij Aspekt. Dit boek verteld de schokkende geschiedenis van de Nederlandse vrijwilligers in dienst van de Duitse Waffen-SS aan het oostfront. Aan de hand van de nieuwste documenten uit Mosou en Praag wordt voor het eerst de militaire geschiedenis van de grootste Nederlandse vrijwilligerseenheid, het legioen, de brigade en later de divisie "Nederland" geschetst. De gevechten aan de rivier de Wolchow tot Narva, van Joegoslavië tot de eindstrijd bij Berlijn komen uitgebreid aan bod. Hiermee is een van de zwartste bladzijden in de contemporaine Nederlandse geschiedenis blootgelegd. Nederlandstalig. Soft Cover - 316 pages. €  19,50
More Info
S26408  Click for more information Een andere kijk op de slag om Arnhem - De snelle Duitse reactie. Peter Berends. 2003, Aspekt. Arnhem 1944 is een van de grootste Nederlandse oorlogsdrama's. In dit boek presenteert Peter Berends een opvallende nieuwe visie op de beruchte slag die volgde op de Britse luchtlanding bij Arnhem. Mede als gevolg van de snelle Duitse reactie verliep de ambitieuze sprong vanuit Noord-België naar Duitsland heel anders dan gepland en ontaardde deze in bittere gevechten tussen de geallieerde troepen en de Duitse bezetters. Met grote kennis van zaken heeft de auteur de gevechtshandelingen op een rij gezet en laat hij zien hoe de Duitse legereenheden reageerden op de geallieerde aanval en wat hiervan de gevolgen waren. De auteur sprak veel oog- en oorgetuigen, verwerkte al zijn materiaal in zeer precies kaartwerk en liet bij zijn diepgravend onderzoek niets aan het toeval over. Dit alles levert - vooral door het verwerken van veel nog onbekend Duits feitenmateriaal - een opvallend nieuw beeld op. Daarnaast toont de auteur aan dat de slag bij Arnhem niet eindigde met de evacuatie van de restanten van de Britse 1ste luchtlandingsdivisie op 26 september 1944, maar nog voortging tot in november van dat jaar.. Nederlandstalig. Soft Cover - 382 pages. €  20,00
More Info
S26410  Click for more information Die SS-Panzer-Division Wiking . Jean Mabire. Dörfler Verlag. In dit boek wordt de geschiedenis van de 5e SS-Panzerdivisie Wiking beschreven. Deze divisie bestond grotendeels uit vrijwilligers uit Denemarken, Estland, Finland, België, Nederland en Zwitserland. Zij kwam voornamelijk in actie aan het oostfront. Voorzien van een aantal fotos. Duitstalig. Hard Cover - 432 pages. €  18,00
More Info
S26416  Click for more information Banf Strike Wing at War - A unique photographic history. Les Taylor. 2010, Halsgrove. Prachtig boek over de Banff-Strike Wing. Zij vlogen voor Coastal Command anti-shipping en anti-submarien operaties van het vliegveld Banff in Schotland. De wing bestond o.a. uit 235 en 248 squadron. Mooi boek met heel veel bijzondere foto's. Engelstalig. Hard Cover - 152 pages. €  25,00
More Info
S26454  Click for more information Red Berets and Red Crosses - The story of the Medical Services in the 1st Airborne Division in World War II. N. Cherry. 1999, R.N. Sigmund. Schitterend boek over de Medical Services in de Britse 1st Airborne Division. Hun persoonlijke uitrusting en verdere uitrusting. Het boek verteld het verhaal van hun formatie, training en de verschillende inzetten. Uiteraard besteed een groot deel van het boek aandacht aan de slag bij Arnhem en de nasleep daarvan. Aanrader. Engelstalig. Hard Cover - 168 pages. €  32,50
More Info
S26462  Click for more information A Photographic Journey with the 398th Bombardment Group (Heavy) - 1943-45. Malcolm "Ozzie" Osborn. 2015, Eigen uitgave. Fotoboek over de 398th Bombardment Group van de 8ste Luchtmacht die vloog vanaf de basis Nuthampstead. Van dze group sneuvelden 287 man en raakten 288 in krijgsgevangenschap. Engelstalig. Soft Cover - 210 pages. €  25,00
More Info
S26464  Click for more information Beware of the dog at war - An operational Diary of 49 Squadron. Special Signed edition. John Ward. 1998, Eigen uitgave. In dit boek de geschiedenis van 49 squadron Bomber Command in de Tweede Wereldoorlog. Dit is een speciale uitgave ter herdenking van het 60 jarig jubileum van het RAF Bomber Command zware bommenwerpe offensief. Het beok bevat de authentieke handtekeningen van veteranen die dienden bij 49 squadron en tevens hun individuele bijzonderhden. Zeer zeldzaam boek. Engelstalig. Hard Cover - 558 pages. €  50,00
More Info
S26465  Click for more information German Aircraft Instrument Panels Vol. 1 - Bf109F-4, Bf110E, Fi156, Fw190A-3, HS123A. Ju88A-4. Dariusz Karnas. 2014, Mushroom Model Publications. Mooi boek waarin de instrumentenpanelen van Duitse vliegtuigen worden beschreven. Gehele boek is in kleur uitgevoerd. Engelstalig. Hard Cover - 38 pages. €  25,00
More Info
S26467  Click for more information Nattjakten under kalla kriget - J-30 Mosquito & J-33 Venom. Mikael Forslund. 2013, Eigen uitgave. Dit is een Zweeds boek over de Nachtjacht gedurende de Koude Oorlog. Het beschrijft de daarvoor gebruikte tyepes de Mosquito en de Venom. Het boek is zeer uitvoerig beschreven. De foto's hebben een Engels onderschrift en het boek heeft een Engelse samenvatting. Heel veel bijzondere foto's. Zweedstalig. Hard Cover - 392 pages. €  45,00
More Info
S26479  Click for more information Kruisvaarders van de Archipel - Catalina vliegboten van de Marineluchtvaartdienst 1941-1957. Bart M. Rijnhout. 2010, Lanasta. In dit eerste deel van drie boeken over de Marine Luchtvaart Dienst het ongelofelijke verhaal van één vliegtuig; de Catalina. De eerste toestellen werden in 1941 vanuit andere landen aangekocht ter aanvulling van de geringe aantallen watervliegtuigen in Nederlands Oost Indië. In totaal heeft Nederland maar liefst 91 van deze vliegtuigen gehad, waarvan enkele na de Tweede Wereldoorlog als oorlogsbuit of uit legervoorraden kwamen. Een boek over een buitengewoon sterk vliegtuigtype van de Marine Luchtvaart Dienst, welke aan het eind aan haar activiteiten ruim 14.000.000 kilometers merendeel over de oceanen heeft gevlogen. Als eerbetoon werd op Biak één van de toestellen, de 16-217, op een sokkel geplaatst en leefde voort als monument. Maar ook in Nederland werd de Catalina ingezet. Hier vlogen de men vanaf vliegkamp Valkenburg ten behoeve van de opsporing en reddingsdiensten. De Catalina was een bijzondere machine in dienst van de Marine Luchtvaart Dienst 1941 - 1958. Nederlandstalig. Hard Cover - 352 pages. €  35,00
More Info
S26480  Click for more information Wachters boven het stenen tijdperk - De Marineluchtvaartdienst in Nieuw Guinea 1922 - 1950. B. Rijnhout. 2011, Violaero. Over de MLD en Nieuw Guinea is niet veel bekend. Er wordt beweerd dat het land tot de jaren veertig een plek was waar de tijd duizenden jaren had stilgestaan. Toch kende dit land al een lange historie. Pas kort voor de Tweede Wereldoorlog kreeg het de belangstelling van ontdekkingsreizigers. Zij begaven zich in de oerwouden en deden verslag aan een breed publiek. Maar in 1942 raakte ook Nieuw Guinea plots betrokken in de Tweede Wereldoorlog. Dit boek brengt voor het eerst een totaal beeld van de bloederige luchtstrijd om Nederlands Nieuw Guinea. Niet alleen is er aandacht voor de inspanningen van de Nederlanders, maar ook voor die van de Australiërs en Amerikanen, die met een indrukwekkende campagne het eiland meedogenloos vanuit de lucht bestookten als onderdeel van verschillende landingen en veldslagen. Ook is er aandacht voor de Japanse luchtstrijdkrachten die tot het laatste moment weerstand bleven bieden. Dit is het tweede deel in een reeks waarin Bart Rijnhout een compleet beeld geeft over de Marineluchtvaartdienst in de Oost. Dit deel werd voorgegaan door een werk over de Consolidated PBY-vliegboot die in de Oost actief was en ook veel in Nieuw Guinea heeft gevlogen. In 1957 viel het doek over deze vliegboot/amfibie en hield die geschiedenis ook op. In dit tweede deel wordt eerst stil gestaan bij de historie van Nieuw Guinea en belicht de activiteiten Marineluchtvaartdienst in de periode tot 1950. Het derde deel behandeld de periode 1951-1962. Nederlandstalig. Hard Cover - 191 pages. €  35,00
More Info
S26501  Holland Paraat! 2 - Nederlandse Vechtwagens en Pantserwagens 1914-1943. Jan Giesbers/Rob Tas/Antal Giesbers. 2016, Giesbers Media. Mooi fotoboek over Nederlandse vechtwagens (tanks) en pantserwagens in de jaren 1914-1943. Veel zeldzame foto's. Nederlands/Engelstalig. Soft Cover . €  22,50
More Info
S26521  Click for more information Scherpschutter aan het Oostfront - Het verhaal van Sepp Allerberger 1943-1945. Albrecht Wacker. 2012, S.I. Publicates BV. Scherpschutter aan het Oostfront vertelt het verhaal van (Josef) Sepp Allerberger, die begin 1943 op 18-jarige leeftijd bij de bergtroepen wordt ingedeeld. Enkele maanden later is Allerberger machinegeweerschutter bij Gebirgsjäger-Regiment 144 van de 3. Gebirgsdivision en beleeft hij zijn vuurdoop in het Donets-bekken in Oekraïne, aan het zuidelijk deel van het Oostfront. Vanaf dat moment is hij soldaat in een eenheid die voortdurend op de terugtocht is, bijna onophoudelijk aangevallen en bestookt door het Rode Leger. Al snel heeft Allerberger in de gaten dat machinegeweerschutters maar heel kort te leven hebben, en met een buitgemaakt Russisch scherpschuttergeweer besluit hij te proberen om scherpschutter te worden. Hij blijkt over de noodzakelijke capaciteiten en een onmisbare dosis geluk te beschikken en ontwikkelt zich tot één van de meest succesvolle scherpschutters van de Wehrmacht. Allerberger krijgt niet alleen verschillende hoge onderscheidingen, maar weet ook de oorlog te overleven. Het verslag van zijn ervaringen, in de laatste jaren van de 20e eeuw opgetekend door Albrecht Wacker, is een huiveringwekkend relaas van de werkelijkheid van de oorlog. Dit boek is een zeldzaam verslag uit de eerste hand van een Duitse scherpschutter over de meedogenloze strijd aan het Oostfront en biedt een afschrikwekkend maar realistisch beeld van de praktijk van de oorlog. Nederlandstalig. Hard Cover - 264 pages. €  30,00
More Info
S26565  Click for more information Opgroeien in de schaduw van de luchtoorlog - Nieuw-Vennep en de Haarlemmermeer 1940-1945. Joost Klootwijk. 2017, Lilliput. Joost Klootwijk was krap zeven jaar oud toen bij het krieken van de dag op 10 mei 1940 de eerste Duitse bommen op Schiphol vielen. De komst van Duitse militairen in Nieuw-Vennep was een opwindende belevenis voor de jeugd. De zoeklichtinstallatie die een paar honderd meter vanaf het ouderlijk huis in de polder verscheen oefende een grote aantrekkingskracht uit op de kinderen in de buurt. En ’s nachts wanneer vliegtuigen, zoeklichten en luchtdoelgeschut een spectaculaire vuurwerkshow ten beste gaven, was de nieuwsgierige drang om op te staan en door het dakraampje naar buiten te kijken soms sterker dan de geruststellende geborgenheid van het warme bed. Opgroeien in de schaduw van de luchtoorlog betekende in eerste instantie dat het geweld zich ver weg boven je hoofd afspeelde, vaak buiten het bereik van je directe waarneming. De gevechten in de lucht en de verhalen over vallende bommen en neergeschoten vliegtuigen vormden een spannend decor voor het normale alledaagse leven dat bestond uit school, ravotten in de polder, leren fietsen, knutselen en postzegels verzamelen. Maar ‘Joossie’, zoals ze hem thuis noemden, werd zich gaandeweg steeds meer bewust van de grimmige kant van de oorlog. In de jaren zeventig van de vorige eeuw begon hij met een uitgebreid onderzoek naar de luchtoorlog boven de Haarlemmermeer. Hij spoorde nog levende ooggetuigen op en noteerde hun verhalen, bezocht archieven, correspondeerde met instanties in binnen- en buitenland en ontmoette vliegers die de strijd hadden overleefd. In dit boek is het verslag van zijn naspeuringen samengevoegd met de herinneringen aan zijn kindertijd met veel oorspronkelijk beeldmateriaal en zelfgemaakte plattegronden. Het resultaat schetst een sfeervol beeld van het leven in de Haarlemmermeer tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Hard Cover - 250 pages. €  22,50
More Info
S26570  Click for more information Panzertruppen Vol. I + II - The Complete Guide to the Creation & Combat Employment of Germany's Tank Force 1933-1945. Thomas L. Jentz. 1996, Schiffer Military. In deze 2 boeken de volledige geschiedenis van de Duitse tanktroepen. Oprichtin, formaties, organisatie, taktieken, gevecjtsrapporten, eenheid sterktes en statistoeken. Deel 1: 1933-1942 Deel 2: 1943-1945 Gweldig naslagwerk over het Duitse tankwapen. Engelstalig. Hard Cover - 588 pages. €  60,00
More Info
S26575  Click for more information Lest we Forget - De berging van de Vickers Wellington uit het Ijsselmeer. Peter Boomsma/Ruurd Kok. 2017, Uitgeverij Louise. In de zomer van 2016 vindt op het IJsselmeer een typisch Hollands huzarenstukje plaats. Door het droogleggen van 900 m2 IJsselmeer is het wrak van de Vickers Wellington R1322 op een unieke wijze geborgen. De Britse bommenwerper, met Poolse bemanning, werd in de nacht van 8 op 9 mei 1941 neergeschoten door een Duitse nachtjager. Minutieus wordt door auteurs Peter Boomsma en Ruurd Kok uit de doeken gedaan hoe de berging is gerealiseerd en hoe de Vickers Wellington in de donkere oorlogsdagen aan zijn einde kwam. Lest we forget bevat interviews met alle bij deze unieke berging betrokken partijen. Daarnaast telt het boek tientallen historische én recente foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 120 pages. €  20,00
More Info
S26580  Click for more information De luchtoorlog boven Zeeland - Deel 1: Noord-Beveland. Wim de Meester/Kees Stoutjesdijk. 2017, WW2 Research. Het boek beschrijft de voorvallen die zich gedurende de Tweede Wereldoorlog boven en nabij het Zeeuwse eiland hebben voor gedaan. Noord-Beveland was tijdens de Tweede Wereldoorlog een relatief klein, agrarisch Zeeuws eiland. Door het ontbreken van strategisch belangrijke objecten zoals havens of vliegvelden kwam het eiland verhoudingsgewijs zonder al te veel problemen door de Tweede Wereldoorlog. De eilandbevolking werd vanaf medio 1943 evenwel meer met oorlogsgeweld geconfronteerd toen geallieerde jachtvliegtuigen luchtaanvallen uitvoerden op transportmiddelen, zowel militair als civiel. Onvermijdelijk vielen hierbij burgerslachtoffers. Voor Noord-Beveland kwam het gevaar daardoor vooral uit de lucht, waarbij het neerkomen van een V-1 in Kortgene op 30 juni 1944 een triest dieptepunt was. Op 2 november 1944 kwam de bevrijding maar tegelijkertijd werd het eiland frontgebied omdat Schouwen-Duiveland bezet gebied bleef tot de capitulatie van Duitsland, wat tot diverse beschietingen en commandoacties leidde. Positief effect van de bevrijding van een deel van Zeeland was dat er een bredere, veiliger zone voor de geallieerde luchtmacht ontstond. Mede daardoor vond op 7 oktober 1944 de laatste crash op Noord-Beveland plaats. Nederlandstalig. Hard Cover - 229 pages. €  20,00
More Info
S20267  Click for more information Deventer vrij - Herinneringsalbum gewijd aan de bezetting en bevrijding van Deventer. Ab Hakeboom. 1945, Ab hakeboom. Boek over de geschiedenis van bezetting en bevrijding van Deventer. Nederlandstalig. Soft Cover . €  15,00
More Info
S22189  Click for more information Battles with the Luftwaffe - The Bomber Campaign against Germany 1942-45. Theo Boiten/Martin Bowman. 2001, Harper Collins Publishers. Beschrijving van de strijd tussen USAAF en Luftwaffe tijdens de bombadementen op Duitsland. Veel persoonlijke verhalen zijn in het boek verwerkt. Voorzien van veel, soms unieke, foto's. Engelstalig. Hard Cover - 237 pages. €  30,00
More Info
S22561  Click for more information Verdwenen kerkhoven - Molenhoek-Nebo-Sophiaweg. G. Thuring/J. Heij. 1989, Drukkerij-Uitgeverij Brakkenstein. Dit boek behandeld verdwenen kerkhoven in de regio Nijmegen, betrekking hebbende op operatie Market Garden. Nederlands/Engelstalkig. Soft Cover - 120 pages. €  20,00
More Info
S25059  Click for more information Het bombardement van Rotterdam 14 mei 1940 - Incident of berekening?. P.W.M. Hasselton. 1999, De Bataafsche Leeuw. De schrijver ontleed het bombardement op Rotterdam en alle details en verhalen daaromheen. Nederlandstalig. Hard Cover - 96 pages. €  19,00
More Info
S25645  Click for more information German Sturmartillerie at War Vol. 1 - Concord 7029. Frank V. De Sisto. 2008, Concord Publications . Mooi fotoboek over de Duitse Sturmartillerie in de Tweede Wereldoorlog. Alle foto's voorzien van begeleidende tekst, middenpagina's voorzien van kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  17,50
More Info
S25965  Click for more information US Tank Battles in Germany 1944-45 - Concord 7046. Steven J. Zaloga. 2002, Concord Publications Company. Mooi fotoboek over tankslagen van het Amerikaanse leger in Duitsland in de jaren 1944-45. Alle foto's met begeleidende tekst. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  17,50
More Info
S26366  Click for more information In the perimeter of Bastogne - December 1944-January 1945. Joss Heintz. 1987, Eigen uitgave. beschrijving van het Ardennenoffensief en de strijd in het omsingeklde Bastogne. Voorzien van een aantal foto's. Engelstalig. Soft Cover - 223 pages. €  16,50
More Info
S26368  Duinkerken '40 - Het wonder, de schande, en de glorie. Richard Colier. 1961, U.-M. West-Friesland. In dit boek doet de auteur uitgebreid verslag van de slag bij Duinkerken. De opsluioting van de Britse Expeditionairy Force en de evacuatie met een vloot van bij elkaar geraapte schepen en scheepjes. Aangevuld met een aantal foto's. Geen stofomslag. Nederlandstalig. Hard Cover - 255 pages. €  7,50
More Info
S26369  Click for more information De Arbeitsinzet - De gedwongen arbeid van Nederlanders in Duitsland 1940-1945. B.A. Sijes. 1990, SDU Uitgeverij. Dit boek geldt terecht als het standaardwerk bij uitstek over de gedwongen arbeid van Nederlanders waartoe, naarmate de oorlog vorderde en een totale oorlog werd, de Duitsers honderdduizenden verplichtte. Het zakelijke, helder geschreven verslag, voortreffelijk gedocumenteerd, behandelt allereerst de reeds vóór mei 1940 op gang gekomen min of meer gedwongen tewerkstelling van Nederlandse werklozen in Duitsland. Voor wat de jaren 1940-45 betreft, biedt dit boek een minutieuze beschrijving van het steeds meer eisen stellende Duitse apparaat - overigens intern sterk verdeeld - de tot steeds grotere concessies bereid zijnde Nederlandse autoriteiten en instanties en de erbarmelijke omstandigheden waarin vooral na 1942 gewerkt moest worden. In grotere openbare bibliotheken zal dit boek - waarvan dr. L. de Jong dankbaar gebruik gemaakt heeft - wellicht niet mogen ontbreken. Register, bronnenverantwoording, zwart-wit illustraties. Nederlandstalig. Soft Cover - 730 pages. €  30,00
More Info
S26379  Click for more information Stalin's Heavy Tanks 1941-1945 - Concord 7012. Steven J. Zalonga/Jim Kinnear/Andrey Aksenov/Aleksandr Koshchavtsev. 2002, Concord Publications Company. Mooi fotoboek over de Russische zware tanks KV en IS. Alle foto's met begeleidende tekst. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  15,00
More Info
S26380  Click for more information Panzertruppen at War - Concord 7018. Robert Michulec. 1998, Concord Publications Company. Mooi fotoboek over de Duitse pantsereenheden in de Tweede Wereldoorlog. Alle foto's met begeleidende tekst. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  15,00
More Info
S26381  Click for more information Soviet tanks in combat 1941-1945 - Concord 7011. Steven J. Zalonga/Jim Kinnear/Andrey Aksenov/Aleksandr Koshchavtsev. 1997, Concord Publications Company. Mooi fotoboek over de Russische T-28, T-34, T-34-85 and T-44 middelzware tanks in de Tweede Wereldoorlog. Alle foto's met begeleidende tekst. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  15,00
More Info
S26385  Click for more information Vleespotten en Kippekotten - Spectaculaire bevrijding van Oss en heesch September 1944. J.W.G.M. Thuring. Bevrijdingsmuseum Groesbeek. Dit boek vertaald het verhaal van de bevrijding van de gemeentes Oss en heesch in Brabant in september 1944. Nederlands/Engelstalig. Soft Cover - 85 pages. €  18,50
More Info
S26389  Click for more information Voor Führer, Volk en Vaderland - De SS in Nederland. Sytze van der Zee. 1985, Sijthoff. Politieke stoottroep, moordenaarsbende, elite-eenheid: de SS als onderwerp dat afschrikt en tegelijkertijd fascineert. Het standaardwerk over de SS in Nederland en over Nederlanders in de SS.. Nederlandstalig. Soft Cover - 275 pages. €  17,50
More Info
S26392  Click for more information Decision at St Vith . Charles Whiting. 2001, Spellmount. In de nacht van 15 december 1944, vierden generaal Eisenhower en zijn staf het nieuws dat hij zijn 5e generaalsster had ontvangen. In dezelfde nacht stond in de bevroren Ardennen een leger van 250.000 man met 2000 stukken Artillerie en 980 tanks klaar om aan te vallen. Een paar kilometer westelijker zaten de jonge soldaten van de US 106th (Golden Lion) diviesie ineengedoken in hun schuttersputjes en probeerden te slapen. Ze waren nog nooit ingezet en hen was verteld dat ze in een rustige sector van het front zaten. Dit boek verteld het verschrikkelijke verhaal van de oorlog. Van mannen die vochten tot ze sneuvelden en anderen die zich onmiddellijk overgaven en van officieren die hun commando in de steek lieten of onrealistische orders gaven. Dit was de nacht dat de volledige kracht van Hitler's legers aanvielen tegen onervaren en onvoorbereide Amerikaanse troepen. Engelstalig. Hard Cover - 261 pages. €  16,50
More Info
S26393  Click for more information Hell on Wheels - The 2nd Armored Division. Donald E. Houston. 1986, Presidio. Dit is het verhaal van de Amerikaanse 2e Pantserdieviesie. Van de training in Amerika tot de invasies van Noord-Afrika, Sicilië en Normandië. Engelstalig. Soft Cover - 466 pages. €  16,50
More Info
S26394  Click for more information Market Garden Nijmegen - US 82nd Airborne and Guards Armoured Division. Tim Saunders. 2001, Leo Cooper. Boek uit de serie Battleground Europe. Dit boek gaat over Market Garden, de slag om Arnhem en met name over de 82e US Airborne Division en de Engelse Guards panser divisie, hun gevechten en opmars. Veel foto's en kaarten. Engelstalig. Soft Cover - 208 pages. €  14,50
More Info
S26397  Click for more information Colonel Robert M. Piper "Bob" O- 407914 - Headquarters Company, 505th PIR, 82nd Airborne Division. Michel De Trez. 2002, D-Day Publishing. Boek uit de serie WWII paratroopers portrait series. Dit gaat over Coloner Bob Piper commandant van de Headquarters Company, 505th PIR, 82th Airborne Division. Hij was bij elke inzet van de 82e Airborne Division. Normandië, Market Garden, Ardennen en verder. Een stuk van het boek gaat over Nederland. Frans/Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  17,50
More Info
S26406  Click for more information Siegfried - The Nazis Last Stand. Charles Whiting. 2001, Cooper Square Press. In dit boek wordt de Duitse Siegfriedlinie beschreven. De laatste verdediging in het westen. Voorts de gevechten di zich rond de linie in 1944/45 afspeelden. Engelstalig. Hard Cover - 268 pages. €  17,00
More Info
S26407  Click for more information De strijd om de Schelde - Het verhaal van Militairen en Burgers tijdens de bevrijding van Zuidwest Nederland en Vlaanderen, 1944. W. Denis Whitaker/Shelagh Whitaker. 1985, Hollandia. Samen met zijn echtgenote heeft Generaal W. Denis Whitaker (tijdens de slag om de Schelde commandant van het bataljon Royal Hamilton Light Infantry) een diepgaande studie gemaakt over de geallieerde acties in 1944. Het resultaat van deze zorgvuldige studie is een integer en menselijk verslag --- op een niveau van Cornelius Ryan's "Een brug te ver" --- over de Canadese veldtocht door Belgie, de zware gevechten rond de Schelde en de aangrenzende delen van Zeeland en West-Vlaanderen, de uiteindelijke bevrijding van Zuid-west Nederland en de in gebruikname van Antwerpen als geallieerde aanvoerhaven. De auteurs laten alle facetten van dit verbitterde gevecht uit de Noordwest Europese campagne op een zeer leesbare wijze de revue passeren. Een boek, dat een waardevolle aanvulling vormt op de officiele publicatie van de sectie Krijgsgeschiedenis van het Canadese Ministerie van Defensie "The Canadian Army 1939-1945"" (Ottawa - 1948). Het is geillustreerd met historische foto's en enige overzichtskaarten. Nederlandstalig. Soft Cover - 345 pages. €  16,50
More Info
S26411  Click for more information Das Reich - The March of the 2nd SS Panzer Division through France. Max Hastings. 1981, Holt, Rinehart and Winston. Dit boek beschrijft de opmars van de 2e SS Panzer Divisie Das Reich vanaf Zuid-Frankrijk naar Normandië. Gedurende de opmars werden ze constant gehinderd door het Franse verzet. De slachting in het Franse Ouradour sur Glane is hiervan een gevolg. Voorzien van een aantal foto's. Engelstalig. Hard Cover - 264 pages. €  18,50
More Info
S26413  Click for more information Luister naar de tranen - De Tweede Wereldoorlog in Bossche verhalen, gedichten, herinneringen. Coen Free. 1995, Adr. Heinen Boekhandel. Verhalen uit 's-Hertogenbosch over de Tweede Wereldoorlog. Lokale geschiedenis. Gelimiteerde oplage. 1010 uitgegeven, dit is nummer 472. Nederlandstalig. Hard Cover - 120 pages. €  10,00
More Info
S26414  Click for more information In Water en Vuur: Ubbergen en Millingen 1940-1945 - Strijd en bevrijding in Heuvelrand an Polderland ten oosten van Nijmegen. Margot van Boldrik/Daaf Wijlhuizen. 1984, Uitgave "Het monument in het monument". In dit boek wordt de Tweede Wereldoorlog in Ubbergen en Millingen beschreven. Voorzien van veel foto's. Zeldzaam boek. Nederlandstalig. Hard Cover - 141 pages. €  30,00
More Info
S26449  Click for more information Leven met de vijand - Amsterdam onder Duitse bezetting 1940-1945. Barbara Beuys. 2012, Cossee. Duitse soldaten vallen op 10 mei 1940 het Koninkrijk der Nederlanden aan en bereiken op 15 mei Amsterdam. Het alledaagse leven met de vijand zet de liberale houding van de Nederlanders zwaar onder druk. Hoe kan je trouw blijven aan je principes in een klimaat van angst, omkoperij en terreur? Welke rol speelden de nsb en het verzet? Leven met de vijand is een uitstekend portret van Amsterdam en haar inwoners, van helden, collaborateurs en passieve burgers gedurende de jaren onder de Duitse bezetting. Een standaardwerk. Nederlandstalig. Soft Cover - 352 pages. €  19,50
More Info
S26450  Click for more information Maarssen 1940-1945 . V. Smits. 1990, Eigen uitgave. In dit boek wordt de geschiedenis van het Utrechtse Maarssen gedurende de Tweede Wereldoorlog beschreven. Zeldzaam boek. Nederlandstalig. Soft Cover - 201 pages. €  20,00
More Info
S26452  In Niemandsland - De vader verloren, de moeder verstoten. Ebbe Rost van Tonningen. 2012, Uitgeverij Balans. Midden in de oorlog wordt Ebbe Rost van Tonningen geboren als zoon van bekende nsb’ers. In april 1945 vlucht zijn moeder met hem en zijn twee broertjes naar Duitsland, om in 1948 weer naar Nederland terug te keren. Ebbes vader, Meinoud Rost van Tonningen, komt in juni 1945 na ernstige mishandelingen om het leven in de Scheveningse strafgevangenis, waarvan de ware toedracht zestig jaar voor de familie verborgen werd gehouden. Ebbes moeder zal haar leven lang, tot haar dood in 2007, achter de nationaalsocialistische idealen blijven staan en vele malen als ‘de zwarte weduwe’ in de Nederlandse media verschijnen. Hoe groei je op als de opvattingen thuis onverenigbaar zijn met die van de rest van de samenleving? Wat heb je voor leven als je steeds wordt geconfronteerd met de beladen naam van je ouders? Na een moeilijke jeugd besluit Ebbe als jongvolwassene zelf op onderzoek uit te gaan naar het verleden van zijn ouders. Het wordt een jarenlange speurtocht, waarbij hij tal van bekende Nederlanders en oud-nationaalsocialisten spreekt en tot verrassende ontdekkingen komt. Zijn politieke ambities worden geblokkeerd door de naam van zijn ouders. Vervolgens weet hij zijn reputatie te vestigen als gedreven maatschappelijk ondernemer. Nederlandstalig. Soft Cover - 363 pages. €  19,50
More Info
S26455  Click for more information Westervoort 1940-1945 - Tussen bezetting en bevrijding. Bert Kerkhoffs. 1985, Historische Kring Westervoort. In dit boek wordt de geschiedenis van het Gelderse Westervoort in de Tweede Wereldoorlog beschreven. Een deel is besteed aan Market Garden. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  16,00
More Info
S26456  Click for more information Oorlogsstorm over zee en havens - IJmuiden 1939-1946. Ger van der Burg. 1995, Uitgeverij Pirola. Beschrijving van IJMuiden tijdens de Tweede Wereldoorlog en de scheepvaart langs de Nederlandse kust, de Noordzee, in de havens en tussen de pieren van IJmuiden. Een stukje Maritieme geschiedenis over de periode 1939-1945. Nederlandstalig. Hard Cover - 136 pages. €  25,50
More Info
S26457  Click for more information Heemstede 1940-1945 - Een gemeente in oorlogstijd. Marcel Bulte/Hans Krol. 1995, De Vrieseborch. In dit boek de geschiedenis van het Noord-Hollandse Heemstede gedurende de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Soft Cover - 184 pages. €  18,50
More Info
S26459  Click for more information No. 485 (N.Z.) Squadron 1941-1945 - Spitfire. Paul Sortehaug/Phil Listemann. 2006, Eigen uitgave. Interessant boek waarin de geschiedenis van het 485 (Nieuw-Zeeland_ Squadron RAF wordt beschreven. Opgenomen een beschrijving van alle vliegers. Alle toestellen, overwinningen enz. enz Veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 90 pages. €  20,00
More Info
S26461  Click for more information Wingspan 1 - B-25J Mitchell, F4U-1 Corsair, Bf110C-1, Me163 Komet, Spitfire Mk-VIII, Fokker DVII, KI-84 Hayate, Bf109E-4, Gloster Meteor F.4. Toni Canfora. 2015, Canfora Graphic Design & Publishing. Mooi boek over modelbouw 1:32. Uitgebreide beschrijving van de genoemde toestellen met prachtige kleurenfoto's. Must voor de modelbouwer. Engelstalig. Soft Cover - 128 pages. €  20,00
More Info
S26463  Click for more information … Schleppte und flog Giganten - Die Geschichte des grössten Lastenseglers der Welt (Me-321) und das grössten Transportflugzeuges (Me-323 6-mot) des Zweiten Weltkrieges. Ernst Peter. 1976, Motorbuch Verlag. In dit boek de geschiedenis van de vliegende Giganten. Het beschrijft het ontstaan en inzet van de Me321, het grootste vrachtzweefvliegtuig ter wereld. En het boek beschrijft tevens de Me323 de zes motorige, zelf startende kolos. Het was met zijn 43 ton startgewicht het grootste transportvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog. Duitstalig. Hard Cover - 223 pages. €  30,00
More Info
S26466  Click for more information Mosquito FB.VI - Airframe, systems and RAF Wartime usage. Dave Brown. 2009, SAM Publications. Uitvoerige beschrijving van de Mosquito FB.VI. Veel detailfoto's in kleur. Interessant boek voor de Mosquito liefhebber. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  20,00
More Info
S26476  Click for more information Amerikaanse Fokkervliegtuigen - Een geïllustreerd produktie-overzicht. Theo Wesselink. 2014, Dutch Aviation Publications. In dit boek beschrijft de auteur alle Fokkervliegtuigen die in Amerika zijn gebouwd. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 432 pages. €  45,00
More Info
S26487  Click for more information Ooievaar brengt zondvloed - De onderwaterzetting van de Betuwe December 1944-Maart 1945. Ferdinand van Hemmen. 1995, Historische Kring Kesteren en omstreken. Een publikatie van de Historische Kring Kesteren en Omgeving die de gebeurtenissen beschrijft rond de Duitse operatie 'Storch' (ooievaar). Deze operatie behelste het inunderen van grote delen van de Betuwe tijdens de oorlogswinter van 1944 en het voorjaar van 1945. Deze waterhindernis tegen de opmars van de geallieerde legers veroorzaakte echter een rampsituatie doordat de Duitse bezetter het gedrag van het water had onderschat. Nederlandse waterstaatkundigen werd om hulp gevraagd om het water weer in redelijke banen te leiden. De auteur geeft een uitgebreid overzicht van de achterliggende gedachten rond de inundatie, het Duitse besluitvormingsproces, het verloop van de operatie 'Storch' en de directe gevolgen voor de Duitse militairen en de bewoners van de Betuwe, de wateroorlog en de gevechten tegen de oprukkende geallieerde eenheden in dit gebied. Het boek is geïllustreerd met originele zwart-witfoto's en een aantal duidelijke overzichtskaarten. Nederlandstalig. Soft Cover - 245 pages. €  22,50
More Info
S26516  Click for more information Mussert & Co - De NSB-Leider en zijn vertrouwelingen. Tessel Pollmann. 2012, Boom. Anton Mussert geldt niet als een Nederlands nationaalsocialist, maar als een sukkelige burgerman die in verkeerd vaarwater terechtkwam. Naar hem is dan ook weinig archiefonderzoek gedaan. Tessel Pollmann deed dat wel, en zag een ander beeld. Mussert blijkt een man die al in zijn ingenieurstijd veel jokte en zijn collega’s en chefs tartte. Zijn afkeer van de democratie leidde tot de oprichting van de NSB in 1931. Het programma was van Duits-antisemitische herkomst, en vandaaruit werkte hij met overtuiging aan een Nederlandse nazi-ideologie. Mussert wilde staatshoofd worden van Nederland in de Nieuwe Orde en begon al vroeg aanschaffen voor pracht en praal te doen. Hij hield van geld en verwierf bedrijven en een huis door corruptie en afpersing. Tot zijn roerend en onroerend goed hoorde joods bezit. Datzelfde gold voor de NSB. De accountantsrapporten die Justitie na mei 1945 van het NSB-bezit liet maken, gaan nu voor het eerst open. Ook Musserts naaste medewerkers en zijn familie zijn nader onderzocht. Mussert & Co was een gezelschap dat met zijn gewiekste Leider meer invloed had in bezet Nederland dan vaak wordt gedacht. Een crimineel gezelschap dat kort voor de bevrijding zijn archieven grootscheeps heeft vernietigd. Maar wat er bewaard is, spreekt boekdelen. Nederlandstalig. Soft Cover - 304 pages. €  15,50
More Info
S26571  Click for more information Die Panzer-Kampfwagen I und II und Ihre Abarten - Einschliessend der Panzerentwicklungrn der Reichswehr. Walter J. Spielberger. 1991, Motorbuch Verlag. In dit boek de ontwikkeling en de inzet van de Duitse Panzerkampfwagen I + II tanks. Voorzien van veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 162 pages. €  20,00
More Info
S26572  Click for more information Die Panzer-Kampfwagen III und Seine Abarten . Walter J. Spielberger. 1990, Motorbuch Verlag. In dit boek de ontwikkeling en de inzet van de Duitse Panzerkampfwagen III tank. Voorzien van veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 167 pages. €  20,00
More Info
S26573  Click for more information Die Panzer-Kampfwagen IV und Seine Abarten . Walter J. Spielberger. 1992, Motorbuch Verlag. In dit boek de ontwikkeling en de inzet van de Duitse Panzerkampfwagen IV tank. Voorzien van veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 164 pages. €  20,00
More Info
S26574  Click for more information Die Panzer-Kampfwagen Panther und Seine Abarten . Walter J. Spielberger. 1991, Motorbuch Verlag. In dit boek de ontwikkeling en de inzet van de Duitse Panzerkampfwagen Panther tank. Voorzien van veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 284 pages. €  20,00
More Info
S26585  Click for more information Die Panzer-Kampfwagen Tiger und Seine Abarten . Walter J. Spielberger. 1987, Motorbuch Verlag. In dit boek de ontwikkeling en de inzet van de Duitse Panzerkampfwagen Tiger tank. Voorzien van veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 219 pages. €  20,00
More Info
S26586  Click for more information Spezial-Panzerfahrzeuge des Deutsches Keeres . Walter J. Spielberger. 1987, Motorbuch Verlag. In dit boek de ontwikkeling en de inzet van de Duitse speciale pantservoertuigwen. Voorzien van veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 219 pages. €  20,00
More Info
S26588  Click for more information Leichte Jagdpanzer - Entwicklung - Fertigung - Einsatz. Walter J. Spielberger/Hilary L. Doyle/Thomas L. Jentz. 1992, Motorbuch Verlag. Dit boek bespreekt de ontwikkeling, bouw en inzet van Duitse lichte Jagdpanzers gedurende de Tweede Wereldoorlog. Voorzien van veel foto's en schaaltekeningen. Duitstalig. Hard Cover - 198 pages. €  40,00
More Info
S26589  Click for more information Beute-Kraftfahrzeuge und -Panzer der deutschen Wehrmacht . Walter J. Spielberger. 1989, Motorbuch Verlag. Dit boek beschrijft het gebruik en de inzet van door de Duiters buitgemaakte voertuigen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Voorzien van veel foto's en schaaltekeningen. Duitstalig. Hard Cover - 323 pages. €  30,00
More Info
S26590  Click for more information Die Panzer-Kampfwagen 35(t) un 38(t) und ihre Abarten - Einschlieslich der tschechoslowakischen Heeresmotorisierung 1920-1945. Walter J. Spielberger. 1990, Motorbuch Verlag. In dit boek de ontwikkeling en de inzet van de Duitse Panzerkampfwagen 35(t) en 38(t) tank. Voorzien van veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 407 pages. €  40,00
More Info
S26592  Click for more information Walcheren 1943-1944 - Fotoverkenning & Bombardementen "Alone above all". Paul Crucq. 1997, De Koperen Tuin. Dit boek geeft een beeld van de geallieerde fotoverkenningen, luchtgevechten en bombardementen boven het eiland Walcheren tijdens de jaren 1943-1944 die voorafgingen aan de landingen van 1 november bij Vlissingen en Westcapelle. Fotoverkenning, luchtgevechten en bombardementen worden op chronologische wijze weergegeven, waardoor de lezer een duidelijk beeld krijgt van wat er zich tijdens deze tijdspanne in het Walcherense luchtruim afspeelde. De rode draad door het boek zijn de vele nog niet eerder gepubliceerde Amerikaanse en Britse verkenningsfoto's van alle dorpen en steden op Walcheren, alsmede van de gehele kustlijn en een groot aantal aanvalsfoto's. In samenhang hiermeebevat het boek gedecodeerde Duitse berichten en een keur van fotointerpretatierapporten die een duidelijke beeldanalyse geven van de aan de Duitse verdediging toegebrachte schade . Nederlandstalig. Hard Cover - 156 pages. €  22,50
More Info
S26593  Click for more information Achtung Panzer - Concord 7041. Jon feenstra. 2003, Concord Publication Company. Fotoboek over de de Duitse inval in Frankrijk en de Lage Landen. Foto's met begeleidende tekst. Middenpagina's kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  20,00
More Info
S26594  Click for more information Panzers of the Ardennes Offensive 1944-45 - Concord 7042. Tom Cockle. 2003, Concord Publication Company. Fotoboek over Duitse tanks gedurende het Ardennenoffensief in 1944-1945. Foto's met begeleidende tekst. Middenpagina's kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  22,50
More Info
S26595  Click for more information Panzers in North Africa - Concord 7043. John Healey. 2004, Concord Publication Company. Fotoboek over Duitse tanks gedurende de strijd in Noord-Afrika. Foto's met begeleidende tekst. Middenpagina's kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  17,50
More Info
S26596  Click for more information The Battle of the Bulge - Concord 7045. Steven Zaloga. 2001, Concord Publication Company. Fotoboek over het Ardennenoffensief. Foto's met begeleidende tekst. Middenpagina's kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  22,50
More Info
S26598  Click for more information Panzer-Division in Russia - Concord 7047. Robert Michulec/John Healey. 2004, Concord Publications Company. Mooi fotoboek over Duitse Panzer-Divisies in Rusland. Alle foto's met begeleidende tekst. Middenpagina's kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  17,50
More Info
S26599  Click for more information Battle on Two Fronts 1944-45 - Concord 7048. Tom Cockle. 2007, Concord Publications Company. Mooi fotoboek over Duitsland's twee frontenoorlog. West-Europa en Rusland. Middenpagina's kleurentekeniungen van tanks en pantservoertuigen. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  17,50
More Info
S26600  Click for more information Panzer on the Ostfront 1941-43 - Concord 7049. Frank V. De Sito. 2007, Concord Publications Company. Mooi fotoboek over Duitse tanks aan het Oostfron in de periode 1941-1943. Alle foto's met begeleidende tekst. Middenpagina's kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  17,50
More Info
S26601  Click for more information Panzer Vor! - Concord 7053. Frank V. de Sisto. 2006, Concord Publications Company. Mooi fotoboek over Duitse Tanks in de Tweede Wereldoorlog op alle fronten. Alle foto's met begeleidende tekst. Middenpagina's kleurentekeningen van tanks. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  17,50
More Info
S26602  Click for more information German Half-Tracks of World War Two - Concord 7054. Frank V. de Sisto. 2005, Concord Publications. Mooi fotoboek over Duitse Half-Rups voertuigen in de Tweede Wereldoorlog op alle fronten. Alle foto's met begeleidende tekst. Middenpagina's kleurentekeningen van Half-Rups voertuigen. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  17,50
More Info
S26604  Click for more information German Sturmartillerie at War Vol. 2 - Concord 7030. Frank V. De Sisto. 2009, Concord Publications . Mooi fotoboek over de Duitse Sturmartillerie in de Tweede Wereldoorlog. Alle foto's voorzien van begeleidende tekst, middenpagina's voorzien van kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  17,50
More Info
S26605  Click for more information Panzer-Division 1935-1945 (1) The early years 1935-1941 - Concord 7033. Robert Michulecy. 2000, Concord Publications . Mooi fotoboek over de Duitse Panzer-Divisies in de Tweede Wereldoorlog. Alle foto's voorzien van begeleidende tekst, middenpagina's voorzien van kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  17,50
More Info
S26606  Click for more information Panzer-Division 1935-1945 (2) The Eastern Front 1941-1943 - Concord 7034. Robert Michulecy. 2001, Concord Publications . Mooi fotoboek over de Duitse Panzer-Divisies in de Tweede Wereldoorlog. Alle foto's voorzien van begeleidende tekst, middenpagina's voorzien van kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  17,50
More Info
S26607  Click for more information Panzer-Division 1935-1945 (3) War on Two Fronts 1943-1945 - Concord 7035. Robert Michulecy. 2001, Concord Publications . Mooi fotoboek over de Duitse Panzer-Divisies in de Tweede Wereldoorlog. Alle foto's voorzien van begeleidende tekst, middenpagina's voorzien van kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  17,50
More Info
S26608  Click for more information Operation Little Saturn and Infantry Battles of Heeresgruppe Süd December 1942-June 1943 - Concord 6530. William K. Fowler. 2010, Concord Publications . Mooi fotoboek over Operatie "Little Saturn" en Infanteriegevechten van Heeresgruppe Süd in de periode December 1942-Juni 1943. Alle foto's voorzien van begeleidende tekst, middenpagina's voorzien van kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 52 pages. €  17,50
More Info
S26609  Click for more information Barbarossa - Concord 6522. Robert Kirchubel/Ramiro Bujeiro. 2008, Concord Publications . Mooi fotoboek over Operatie Barbaross, het Duitse offensief in Rusland in 1941. Alle foto's voorzien van begeleidende tekst, middenpagina's voorzien van kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 52 pages. €  17,50
More Info
S26610  Click for more information March to the West. The German Invasion of France and the Low Countries - Concord 6517. Gordon Rottman/Stephen Andrew. 2006, Concord Publications . Mooi fotoboek over de Duitse invasie in Frankrijk, Nederland en België in 1940. Alle foto's voorzien van begeleidende tekst, middenpagina's voorzien van kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 52 pages. €  20,00
More Info
S26611  Click for more information Stalingrad Inferno - Concord 6509. Gordon Rottman/Ronald Volstad. 2006, Concord Publications . Mooi fotoboek over de gevechten in en roind Stalingrad. Alle foto's voorzien van begeleidende tekst, middenpagina's voorzien van kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 52 pages. €  17,50
More Info
S26612  Click for more information Operation Blau. 6. Armee's Summer Offensive June-August 1942 - Concord 6531. William K. Fowler. 2013, Concord Publications . Mooi fotoboek over operati Blauw, het zomeroffensief van het Duitse 6e leger junie-augustus 1942. Alle foto's voorzien van begeleidende tekst, middenpagina's voorzien van kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 52 pages. €  17,50
More Info
S26372  Click for more information Militärfahrzeuge von Krauss-Maffei bis 1945 . Walter J. Spielberger. 1980, Bernard & Graefe Verlag. Mooi boek over de ontwikkeling en productie van door de fabriek Krauss-Maffei geproduceerde militaire voertuigen tot 1945 . Hard Cover - 80 pages. €  12,50
More Info
S26373  Click for more information 85 jaar Marineluchtvaartdienst in beeld - Van Farman tot NH Helikopter. Peter Korbee. 2002, Korbee-promotie Marineluchtvaartdienst. De geschiedenis van de Nederlandse marineluchtvaart; bijna tweederde van het boek is besteed aan de 82 vliegtuigtypen die in 85 jaar bij de MLD hebben gevlogen. Aardig is dat ook uit de zwartwitperiode bijna alle typen ook in kleur zijn afgebeeld. Daarvoor heeft een elftal artiesten vijftig schilderijen of andere kunstwerken in kleur geleverd. In het laatste deel van dit boek wordt een grote variëteit van aanpalende onderwerpen behandeld, van squadrons en vliegdekschepen tot vliegkampen en bases. Aardig is ook het overzicht van toestellen die de tand des tijds hebben doorstaan in een museum of anderszins. Nederlandstalig. Hard Cover - 240 pages. €  22,50
More Info
S26375  Click for more information Vier eeuwen Nederlandse Cavalerie Deel II . J.A.C. Bartels. 1987, De Bataafsche Leeuw. Schitterende boeken over de geschiedenis van de Nederlandse cavalarie. Deel 2 de Engelse periode en Nederlands-Indië. Nederlandstalig. Hard Cover - 261 pages. €  30,00
More Info
S26396  Click for more information The All Americans - The 82nd Airborne. Leroy Thompson. 1988, David & Charles. In dot boek de geschiedenis van de Amerikaanse 82e Airborne Division van oprichting tot in en na Vietnam. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  18,50
More Info
S26398  Click for more information Clash by Night - A Commando Chronicle. Derek Mills-Roberts. 1956, William Kimber. Boek over de inzet van de Britse commando's bij Dieppe, Noord-Afrika, Normandië en de oversteek van de grote rivieren. Voorzien van een aantal foto's. Geen stofomslag. Engelstalig. Hard Cover - 204 pages. €  7,50
More Info
S26399  Click for more information Invasie 1940 - Documentaire van de Duitse voorbereidingen voor een invasie op de Britse eilanden en de tegenmaatregelen. Peter Fleming. 1957, A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V.. Dit boek beschrijft de voorbereidingen van de Duitsers op "Operation Seelëwe" de invasie van Engeland. Ook beschrijft het boek de Britse tegenmaatregelen. Voorzien van een aantal foto's. Geen stofomslag. Nederlandstalig. Hard Cover - 302 pages. €  7,50
More Info
S26401  Click for more information There shall be wings - A history of the Royal Canadian Air Force. leslie Roberts. 1960, George G. Harratt & CO. Ltd. In dit boek de geschiedenis van de Canadese Luchtmacht. Voorzien van een aantal foto's. Engelstalig. Hard Cover - 290 pages. €  15,00
More Info
S26402  Click for more information The War Diaries of Neville Duke - DSO, OBE, DFC (Two Bars), AFC, Czech Military Cross, 1941-1944. Norman Franks. 2006, Grub Street. In dit boek het oorlogsdagboek van squadron Leader Neville Duke. Na de oorlog werd hij testpiloot bij Hawker. Hij vloog vanuit Engeland, Noord-Afrika en Italië. Hij haalde 29 overwinningen. Interessant boek om te lezen. Engelstalig. Hard Cover - 218 pages. €  10,00
More Info
S26404  Click for more information Prins Bernhard - Zijn plaats en functie in de moderne monarchie. Alden Hatch. 1957, H.W.J. Becht's Uitgeversmaatschappij N.V.. Dit is een in 1957 geschreven biografie van Prins Bernhard. Voor de schandalen aan het licht kwamen. Nederlandstalig. Hard Cover - 349 pages. €  10,00
More Info
S26409  Click for more information …bis Stalingrad 48 km - Der Entsatzversuch 1942. Horst Scheibert. 1998, Podzun-Pallas Verlag. In dit boek wordt beschreven hoe de Duitsers probeerden hun ingesloten 6e leger bij Stalingrad te ontzetten. Op 48 km na slaagden ze er niet in. Duitstalig. Soft Cover - 160 pages. €  15,00
More Info
S26415  Click for more information Mosquito . Mark Nelson. 2012, Midland Publishing. Prachtig boek over de De Havilland Mosquito. Alle hoogtepunten waar het toestel aan deelnam komen aan bod. Voorzien van veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 128 pages. €  27,50
More Info
S26418  Click for more information Auschwitz-Birkenau - De plaats, waar u staat …. 2004, Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau. Boek met foto's van het concentratiekamp Auswitz-Birkenau. Linkerpagina (soms schokkende) oorlogsfoto in wz/w, rechterpagina een hedendaagse kleuren vergelijkingsfoto. Nederlandstalig. Hard Cover . €  165,50
More Info
S26420  Click for more information Militaria-Magazin 182 - Das aktuelle Magazin für Orden, Militaria, Zeitgeschichte. 2017, VDM. Mooi blad wat ingaat op onderscheidingen, Militairia, documenten en geschiedenis. Zeer goed blad voor verzamelaars van onderscheidingen en documenten. Duitstalig. Soft Cover - 66 pages. €  8,30
More Info
S26447  Click for more information Royal Air Force Winthorpe 1940-1945 . W. Taylor. 1984, Control Column. Beschrijving van de Royal Air Force basis Winthorpe gedurende de Tweede Wereloorlog. Engelstalig. Soft Cover - 59 pages. €  15,00
More Info
S26448  Click for more information 44 (Rhodisia) squadron RAF on Operations - An operations record and Roll of Honour. A.N. White. 1977, Eigen uitgave. Beschrijving van het 44 squadron RAF Bomber Command gedurende de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 76 pages. €  22,50
More Info
S26453  Click for more information De helden van de Rotterdam - Willemsbrug, mei 1940. Wim Hornman. 2004, Uitgeverij Verba. De gevechten rond de Maasbruggen in Rotterdam tijdens de meidagen 1940 zijn vooral bekend geworden door het gedrag van een handjevol jonge onervaren mariniers, welke de Duitsers door hun optreden het gebruik van deze bruggen wisten te ontzeggen en hierdoor de opmars van de vijand - tot de capitulatie na het beruchte bombardement op deze stad - tot staan wisten te brengen. Wim Hornman heeft na lange voorbereiding en vele interviews met de zeven nog in leven zijnde mariniers van weleer, getracht dit stukje Nederlandse geschiedenis zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven. De schrijver heeft dit verhaal over deze groep moedige mariniers tevens geschreven omdat "de geschiedenis van de zwarte duivels de doofpot is ingegaan!" Mede door dat Hornman zijn "Helden van de Willemsbrug" in romanvorm heeft geschreven, laat dit zeer boeiende boek zich zeer makkelijk lezen met enige historische foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 236 pages. €  13,50
More Info
S26458  Click for more information Walk around B-25 Mitchell - Walk Around Number 12. Lou Drendel. 1997, Squadron Signal Publications. Uitvorige beschrijving van de B-25 bommenwerper. Veel foto's. Veel detailfoto's van het toestel in kleur. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  15,00
More Info
S26470  Click for more information Onze vliegers in Indië - De geschiedenis der Indische Militaire Luchtvaart van haar aanvang tot de capitulatie van Bandoeng in 1942. C.C. Küpfer. Boom-Ruygrok N.V.. Beschrijving van de luchtvaartafdeling van het KNIL tot de overgave aan de Japanners in 1942. Boek is in prima staat met de originele stofomslag. Nederlandstalig. Hard Cover - 358 pages. €  20,00
More Info
S26472  Click for more information De Militaire Luchtvaart van het KNIL 1945-1950 . O.G. Ward. 1988, van Holkema & Warendorf. Dit boek biedt een uitvoerig relaas van de activiteiten van de Militaire Luchtvaart van het KNIL, in de naoorlogse jaren, de laatste jaren van Nederlands-Indië. Aparte hoofdstukken zijn gewijd aan de opleiding, de oorlogsvrijwilligers, de luchtvaarttroepen en de luchtdoelartillerie. Nederlandstalig. Hard Cover - 382 pages. €  25,00
More Info
S26473  Click for more information Schiphol van boven bekeken - 1926-1990. J. van Tuyl. 2004, V+W Collective. Fotboek met luchtfoto's van de luchthaven Schiphol in de periode 1926-1990. Alle foto's met begeleidende teksten. Nederlandstalig. Soft Cover - 63 pages. €  18,50
More Info
S26474  Click for more information Dutch Military Aviation - 1945-1978. Paul A. Jackson. 1978, Midland Counties Publications. Beschrijving van alle vliegtuigtypes met serienummers en alle squadronemblemen van Klu en MLD in de periode 1945-1978. Engelstalig. Soft Cover - 134 pages. €  15,00
More Info
S26478  Click for more information Salto Mortale - Fokker in bedrijf 1911-1996. Frido Troost/Sytze van der Zee/Willem van Zoetendaal. 1998, Basalt & D'Arts. 35 interviews met Fokker medewerkers over een onderwerp: Fokker, vliegen en vliegtuigen. Interessante verhalen. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 240 pages. €  18,95
More Info
S26481  Click for more information Als Flieger in der Hexenküche . Karl Boehm-Tettelbach. 1981, v. Hase & Koehler Verlag. De auteur diende vanaf 1933 bij de Luftwaffe oa als Vlieginstructeur, Luftwaffeadjutant bij de toenmalige Reichskriegsminister von Blomberg, Staffelkapitän bij een Jachtgeschwader en later als Geschwaderkommodore en op de Wehrmachtsführungsstab. In dit boek verteld hij zijn ervaringen. Duitstalig. Soft Cover - 214 pages. €  15,00
More Info
S26482  Click for more information Scourge of the Atlantic - Focke Wulf Condor. Kenneth Poolman. 1978, Macdonald and Jane's. In dit boek wordt de strijd beschreven die de geallieerden leverden tegen de Focke Wulf Condor. Deze long-range Duitse bommenwerper was een plaag voor de schepen op de Atlantische oceaan. Veel schepen vielen aan Condors ten prooi. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  15,00
More Info
S26483  Click for more information Duell der Giganten - Panzerkampf in der Normandie. Franz Kurowski. 2000, Podzun-Pallas Verlag. Boek waarin de tankstrijd in Normandië wordt beschreven. Het is belicht vanuit Duitse gezichtshoe. Alle, met name SS panzerdiviesies, komen aan bod. Duitstalig. Soft Cover - 207 pages. €  13,50
More Info
S26485  Click for more information Goebbels' droomfabrieken - Filmverhalen uit Nazi-Duitsland. Adrian Stahlecker. 2004, Uitgeverij Aspekt. Indringend en aangrijpend verhaal over het duistere filmwereldje van de Nazi’s. De auteur en schilder Adrian Stahlecker is een groot kenner van kunst, film en cultuur van het Derde Rijk. Recent verscheen een prachtige biografie van zijn hand van Hildegard Knef. Hij overleefde de hongerwinter in Den Haag, werkte in hotels en in het sjieke Parijs, waar hij prins Bernhard leerde kennen en Oranje-schilder werd. Stahlecker drong door tot de intieme wereld van de kunst, raakte intiem bevriend met de in 1977 tragisch omgekomen Mathilde maar volgde bovenal zijn eindeloze bewondering voor de film. Juist ten tijde van het Derde Rijk, onder de ijzeren regie van Joseph Goebbels, was er een apart filmwereld ontstaan. Goebbels ging hierbij zeer ver, door plagiaat te plegen door de internationale bestseller Jud Süss van Lion Feuchtwanger te benutten voor een vileine film. Het is een typisch voorbeeld van de soms duistere producten van het semi-artistieke nazi-filmwereldje. Stahlecker vertelt de dramatische levens van Zara Leander en Henny Poten, Hitlers’ favoriet, die haar joodse man trouw bleef. Stahlecker doet hiervan indringend en aangrijpend verslag, in een verhaal voorbij goed en kwaad. Nederlandstalig. Soft Cover - 348 pages. €  19,50
More Info
S26486  Click for more information Stalin de Russen en hun oorlog 1941-1945 . Marius Broekmeyer. 1999, Uitgeverij Jan Mets. De Sovjetunie heeft Hitler-Duitsland de nekslag toegebracht. Maar hoe is dat gegaan en wie zijn de mensen die dat mogelijk hebben gemaakt? In dit boek vertellen Russische deelnemers aan de oorlog alsmede Russische historici vrijuit over wat er tussen 1939 en 1946 met hun land is gebeurd. Het zijn authentieke, vaak schokkende verslagen en memoires van mensen die de gruwelijkheden aan den lijve hebben ondervonden. Onderwerpen die aan bod komen zijn: de Russische vrouwen, de joodse bevolking, de krijgsgevangen, het verzet en de collaboratie, de partizanen, de Russische infanterie, de verhouding tussen officieren en manschappen, de repressie, de nietsontziende wijze van oorlogsvoeren, Stalin en zijn generaals, de belegering van Leningrad, de verdediging van Moskou, de terugtocht van 1941 en 1942, de opmars via Oekraïne, naar Polen, de verovering van Berlijn, de behandeling en de verbittering van de veteraan. Nederlandstalig. Soft Cover - 320 pages. €  14,50
More Info
S26517  Click for more information Panzer 38(t) vs BT-7 - Osprey Duel 78. Steven J. Zalonga. 2017, Osprey Publishing. Beschrijving van de gevechten tussen de Duitse Panzer 38(t) en de Russische BT-7 tijdens operatie Barbarossa in 1941. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  20,00
More Info
S26518  Click for more information Jagdgeschwader 53 "Pik-As" Bf109 Aces of 1940 - Osprey Aircraft of the Aces 132. Chris Goss. 2017, Osprey Publishing. In dit boek worden de Duitse vliegers beschreven die in 1940 bij JG53 "Pik-As" de status van aas behaalden op de Messerschmitt Bf109. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  20,00
More Info
S26520  Click for more information De slag om de Rijn - De bittere strijd om Arnhem, de Schelde en de Ardennen. Robin Neillands. 2007, Uitgeverij BZZTôH. Na het succes van D-Day slaagden de geallieerden er in 1944 niet in snel naar Berlijn op te rukken. De Slagen om Nijmegen, Arnhem, het Hurtgenbos, de Schelde, Aken, de Ardennen en de Saar waren buitengewoon complex en controversieel. Ruim zestig jaar later zijn zij nog steeds omringd door mythen en vragen. Wie was werkelijk verantwoordelijk voor het fiasco bij Nijmegen, de vernietiging van de Eerste Airborne Divisie bij Arnhem en het mislukken van Operatie Market Garden? Waarom werd veldmaarschalk Montgomery bedreigd met ontslag? Was de strategie van Supreme Commander Eisenhower verstandig en werd zijn beleid ondergraven door generaal Patton? Robin Neillands ontrafelt de mythen die in de media zijn ontstaan rond de geallieerde oversteek van de Rijn. Hij onderzoekt de vaak moeizame relaties tussen de geallieerde generaals onderling en Eisenhowers rol als bevelhebber. Zijn soms tegenstrijdige strategieën botsten met die van de wat arrogante Montgomery. Als Eisenhower zijn advies had opgevolgd, had de oorlog dan al in 1944 beslist kunnen zijn? Met een heldere analyse van de beslissingen en een levendige beschrijving van de oorlogshandelingen werpt Neillands een nieuw licht op de kostbare strijd rond de Rijn. Nederlandstalig. Hard Cover - 336 pages. €  17,50
More Info
S26522  Click for more information De eerste Seals - Het ongelooflijke verhaal van een elite-eenheid in de Tweede Wereldoorlog. Patrick K. O'Donnell. 2015, BBNC Uitgevers. Toen de Amerikanen na Pearl Harbor betrokken werden bij de Tweede Wereldoorlog realiseerde de militaire top zich dat er een elite-eenheid gevormd diende te worden die op een onconventionele manier oorlog zou kunnen voeren. Begin 1942 werd een groep buitengewone mannen - onder wie een tandarts, een Hollywood-ster, een archeoloog, Californische surfers en zelfs voormalige vijanden van de VS - klaargestoomd voor deze speciale opdracht: de SEALs. Deze soldaten moesten zowel ter zee (Sea), in de lucht (Air) als op het land (Land) kunnen vechten. De SEALs stonden destijds bekend als de Maritieme Eenheid, een hooggekwalificeerd zwemcommando dat hun tijd tientallen jaren vooruit was wat betreft tactieken, technologieën en oorlogsfilosofie. Deze pioniers van de Maritieme Eenheid voerden sommige van de gewaagdste operaties uit die in de oorlog plaatsvonden. Een aantal van hen overleefde zelfs de beruchte concentratiekampen in het Derde Rijk. Maar hun daden en successen werden na de oorlog als 'top secret' gekwalificeerd en werden grotendeels vergeten, totdat de historicus Patrick K. O'Donnell ze weer boven water wist te krijgen en ze publiceerde in zijn De eerste SEALs. Hierin wordt een van de belangrijkste en spannendste nooit vertelde verhalen uit de Tweede Wereldoorlog verteld. Nederlandstalig. Hard Cover - 272 pages. €  17,00
More Info
S26523  Click for more information Nederlands geschut sinds 1677 . J. Albarda/F.L. Kroesen. 1978, Van Holkema & Warendorf. De Nederlandse artillerie vanaf de zeventiende eeuw tot in onze tijd - van de bronzen kartouw tot het modernste raketgeschut. Over vuurmonden en affuiten, over trekken en velden, over kalibers en minitie. Techniek en historie van het kanon.. Nederlandstalig. Hard Cover - 80 pages. €  16,50
More Info
S26536  Click for more information Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier . Henry Picker. 2003, Propyläen. In dit boek een weergave van de tafelgesprekken die Adolf Hitler aan tafel voerde in het Führerhoofdkwartier. Duitstalig. Hard Cover - 760 pages. €  20,00
More Info
S26541  Click for more information Luftschlacht über Deutschland - Angriff und Verteidigung 1939-1945. Alfred Price. 1975, Motorbuch Verlag. Mooi boek over de luchtstrijd boven Duits grondgebied gedurende de Tweede Wereldoorlog. Geen stofomslag. Duitstalig. Hard Cover - 215 pages. €  10,00
More Info
S26553  Click for more information Desert Eagles . Humphrey Wynn. 1993, Airlife. Dit boek verteld het verhaal van twee Amerikaanse piloten die dienden in de RAF en P-40 Kittyhawk jager/bommenwerpers vlogen in Noord-Afrika bij El Alamein. Oud bibliotheekboek echter in goede staat. Engelstalig. Hard Cover - 140 pages. €  10,00
More Info
S26555  Click for more information Im Hauptquartier der deutschen Wehrmacht 1933 bis 1945 Band 1 - Grundlagen - Formen - Gestalten Twee delen: Deel 1: september 1939 - november 1942 . Walter Warlimont. 1990, Weltbild Verlag. In dit boek wordt de gang van zaken binnen het hoofdkwartier van de Duitse Wehrmacht gedurende de Tweede Wereldoorlog beschreven. Duitstalig. Hard Cover - 570 pages. €  10,00
More Info
S26556  Click for more information The Air War in Vietnam . Lou Drendel. 1981, Arco Publishing Inc. Beschrijving van de luchtoorlog boven Vietnam. Voorzien van veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  10,00
More Info
S26557  Click for more information Amelia Erhart - A Biography. Doris L. Rich. 1989, Smitsonian Institue Press. Biografie over het leven van de Amerikaanse pilote en luchtvaartpionier Amelia Erhart. Engelstalig. Hard Cover - 322 pages. €  15,00
More Info
S26560  Click for more information Der Seegrenzschutz 1951-1956 - Erinnerungen - Bericht - Dolumentation. Frits Poske. 1982, Bernard & Graefe Verlag. Ten gevolge van de beginnende "Koude oorlog" en de onzekerwordende internationale verhoudingen werd begin 1951 de kustbewaking aan de Bundesgrenzschutz opgedragen. Vijf jaar later werd deze overgedragen aan de nieuwe Bundesmarine. Dit boek geeft een overzicht met verhaklen, documenten enz van de BGS tijd. Duitstalig. Hard Cover - 312 pages. €  16,50
More Info
S17276  Click for more information Zilver Zestienhoven . Leo van der Sande. 1981, Randstad Editiues. Boek ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het vliegveld Zestienhoven bij Rotterdam. Nederlandstalig. Soft Cover - 111 pages. €  7,50
More Info
S21532  Click for more information Het verbond - Acht Amerikaanse piloten strijden tegen de nazi's in de Slag om Engeland. Alex Kershaw. 2007, Uitgevrij BZZTôH. Acht Amerikaanse piloten strijden tegen de nazi's in de Slag om Engeland
Zomer 1940, de Tweede Wereldoorlog is in volle gang. Hitler-Duitsland rijgt militaire triomfen aaneen en lonkt naar Groot-Brittanni De Verenigde Staten bewaren nog neutraliteit. Maar niet alle Amerikanen houden zich daaraan...
Het verbond vertelt het dramatische en onvergetelijke verhaal van acht Amerikaanse piloten die zij aan zij met hun Britse collega's strijden in de Battle of Britain (de Slag om Engeland). Persoonlijk door Winston Churchill gerekruteerd, weerstaan zij hun superieuren door de neutraliteit van hun land te schenden. Hun duels met de Duitse Luftwaffe zijn hero he man-tegen-mangevechten. Maar hun idealisme en zucht naar avontuur vragen wel hun prijs. Slechts een van hen zal de oorlog overleven. Nederlandstalig. Hard Cover - 302 pages.
€  15,00
More Info
S26374  Click for more information CV 90 Internationaal - In service with Denmark, Norway, The netherlands, Switzerland and Finland. Carl Schulze. 2010, Tankograd. Uitvoerige en goed met foto's gedocumenteerde beschrijving van het Infanterie-pantservoertuig CV90 International. Duits/Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  15,00
More Info
S26400  Click for more information Joseph Goebbels Dagboek 1945 - 28 februari 1945-10 april 1945. 1978, Elsevier. Veertig dagen uit het dagboek van Goebbels in de periode van 28 febr. tot 10 april 1945. Iedere dag bericht Goebbels gedetailleerd de militaire situatie, waarna hij uitgebreid op de internationale en duitse politiek ingaat. Gelet op zijn demagogische redes komt zijn proza verrassend zakelijk over. Zijn politieke analyses vertonen een mengeling van helder inzicht en een tegen beter weten in naief geloof aan een voor Duitsland goede afloop. Het dagboek ademt in tegenstelling tot na de tweede wereldoorlog geschreven memoires van andere kopstukken een grote authenticiteit, en werpt een helder licht op de naijver van de figuren aan de Nazi-top en hun meedogenloosheid. Nederlandstalig. Hard Cover - 380 pages. €  10,00
More Info
S26430  Click for more information World Airlone Colours 4 . Nigel M. Tomkins. 1987, Browcom Publishing Ltd.. Prachtig fotoboek, geheel in kleur, van verkeersvliegtuigen over de hele wereld. . Engelstalig. Hard Cover - 152 pages. €  6,00
More Info
S26432  Click for more information World Airlone Colours 4 . Nigel M. Tomkins. 1986, Aviation Data Centre. Prachtig fotoboek, geheel in kleur, van verkeersvliegtuigen over de hele wereld. . Engelstalig. Hard Cover - 152 pages. €  6,00
More Info
S26433  Click for more information Boeing 747 . Alan J. Wright. 1989, Ian Allan Ltd. Mooi fotoboek over de Boeing 747. Alle foto's in kleur. Alle foto's van 747's van over de hele wereld. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  6,00
More Info
S26434  Click for more information Lockheed Tristar - Modern Civil Aircraft 8. Philip J. Birtles. 1989, Ian Allan Ltd. Boek waarin de Tristar uitvoerig wordt besproken. Veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  7,50
More Info
S26435  Click for more information Vickers VC10 - Modern Civil Aircraft 1. Martin Hedley. 1982, Ian Allan Ltd. Boek waarin de VC10 uitvoerig wordt besproken. Veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  7,50
More Info
S26436  Click for more information Concorde - Modern Civil Aircraft 2. Philip J. Birtles. 1988, Ian Allan Ltd. Boek waarin de Concorde uitvoerig wordt besproken. Veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  7,50
More Info
S26437  Click for more information Boeing 747 - Modern Civil Aircraft 4. Peter Gilchrist. 1992, Ian Allan Ltd. Boek waarin de Boeing 747 uitvoerig wordt besproken. Veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 112 pages. €  7,50
More Info
S26438  Click for more information Boeing 757/767 - Modern Civil Aircraft 6. Philip J. Birtles. 1989, Ian Allan Ltd. Boek waarin de Boeing 757/767 uitvoerig worden besproken. Veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  7,50
More Info
S26439  Click for more information Heathrow-Chicago - From the Flightdeck 1. Stanley Stewart. 1989, Ian Allan Ltd. Interessant boek waarin een British Airways vlucht van Heathrow naar Chicago wordt beschreven. U volgt exact wat vliegers doen op een commerciële passagiersvlucht. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  7,50
More Info
S26440  Click for more information Spitfire - From the Cockpit. T.F. Neil. 1990, Ian Allan Ltd. Boek over de Spitfire zoals een vlieger er naar kijkt. Veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  6,00
More Info
S26441  Click for more information F-4 Phantom . Frank B. Mormillo. 1990, Ian Allan Ltd. Prachtig fotoboek, geheel in kleur, over de F-4 Phantom. Diverse luchtmachten komen aan bod . Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  6,00
More Info
S26442  Click for more information F-15 Eagle . Peter R. Foster. 1990, Ian Allan Ltd. Prachtig fotoboek, geheel in kleur, over de F-15 Eagle. Diverse luchtmachten komen aan bod . Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  6,00
More Info
S26443  Click for more information F-16 Fighting Falcon . Peter R. Foster. 1989, Ian Allan Ltd. Prachtig fotoboek, geheel in kleur, over de F-16 Fighting Falcon. Diverse luchtmachten komen aan bod . Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  6,00
More Info
S26444  Click for more information Post-War Jets Volume 1 - Aircraft Archive. 1988, Argus Books Ltd. Boek met foto's en schaaltekeningen van na-oorlogse straaljagers. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  7,50
More Info
S26446  Click for more information Fighters of World War Two Volume 1 - Aircraft Archive. 1988, Argus Books Ltd. Boek met foto's en schaaltekeningen van jachtvliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  7,50
More Info
S26460  M.I.A. - Missing in Action. H. Phillip Causer. 1977, Eigen uitgave. In dit boek doet de auteur zijn verhaal over zijn crash en verblijf in Frankrijk. Hij stond officieel te boek als MIA, hij kwam echter bij de Maquis terecht en trok door Frankrijk tot de bevrijding. Hij vloog bij de 356 FG. Interessant verhaal. Engelstalig. Hard Cover - 169 pages. €  20,00
More Info
S26471  De vierde bondgenoot - De Nederlandse Strijdkrachten in Australië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Doug Hurst. 2006, Waanders Uitgeverij. Het verhaal van de Nederlandse strijdkrachten die in de Tweede Wereldoorlog vanuit basis in Australië ten strijde trokken tegen de Japanners. Nederlandstalig. Soft Cover - 200 pages. €  15,00
More Info
S26477  Click for more information Het Lockheed Schandaal - Wapenindustrie, Smeergeld, Corruptie. Gerard Aalders. 2011, Boom. De Lockheed-affaire, die in 1975-1976 aan het licht kwam, bracht de regeringen van een aantal West-Europese landen, Azië en het Midden-Oosten in de grootst mogelijke verlegenheid. Corruptie, omkoping, smeergeld en mondiale wapenhandel, al die ingrediënten komen in dit boek uitgebreid aan de orde. Maar ook de duistere figuren die achter de schermen opereerden om de wapenhandel in de gehele wereld gaande te houden en zich bezighielden met de beïnvloeding en omkoping van nationaal bekende politici worden hier besproken. Nederlandstalig. Soft Cover - 239 pages. €  14,50
More Info
S26537  Click for more information Otto und Gustav Lilienthal ihr Leben in Bildern - 100 Jahre Menschenflug 1891-1991. 1990, FAB Verlag. Mooi fotoboek over de gebroeders Lilienthal. Zij stonden mede aan de ontwikkeling van de luchtvaart. Duitstalig. Hard Cover - 94 pages. €  12,00
More Info
S26538  Click for more information X-Fighters - USAF Experimental and Prototype Fighters XP-59 to XF-23. Steve Pace. 1991, Motorbookes International. Boek waarin een aantal Amerikaanse expirimentele jachtvliegtuigen worden besproken. Engelstalig. Soft Cover - 208 pages. €  15,00
More Info
S26539  Click for more information The Sky their Frontier - The story of the World's Pioneer Airlines and Routes 1920-1940. Robert Jackson. 1983, Airlife. Boek over de ontwikkeling van luchtlijnen en luchtvaartmaatschappijen over de gehel wereld in de periode 1920-1940. Met veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 160 pages. €  7,50
More Info
S26540  Click for more information Uniformen europäischer Armeen . Gerhard Förster/Peter Hoch/Reinhold Müller. 1987, Gondrom. In dit boek de uniformen van Eurpeese leger in de periode ca. 1700 - 1914. Veel kleurentekeningen van de uniformen en uitrusting. Duitstalig. Hard Cover - 292 pages. €  10,00
More Info
S26547  Click for more information La Chasse de Jour Allemande en Roumanie - Si l'ennemi parvient å détruire les raffineries de Ploesti, alors nous pouvons faire nos paquets car il nous sera difficile de gagner cette guerre. Jean-Louis Roba/Eric Mombeek. 1994, Editions Modelism International SRL. De geschiedenis van de Duitse dagjacht in Roemenië en hun reactie op de luchtaanvallen van de 15e US Airforce boven Roemenië. Het beok begint met de aanwezigheid in Roemenië van detachementen Duitse jagers ivm operatie Barbarossa en eindigd met de terugtocht bij de komst van de Russen. Franstalig. Soft Cover - 100 pages. €  15,00
More Info
S26548  Click for more information Vliegkampschepen - Geschiedenis en ontwikkeling van het vliegkampschip. H.J.E. van der Kop. 1982, De Boer Maritiem. De ontwikkelingsgang en de rol die het vliegkampschip bij de verschillende admiraliteiten speelde, wordt door de schrijver - zelf oud-vlieger - vlot leesbaar te boek gesteld. Daarbij komen ook opvarenden aan bod om de menselijke aspecten te belichten. Het boek bevat veel interessant fotomateriaal, tekeningen, een literatuurlijst en vergelijkend overzicht van vliegkampschepen. Dit is het eerste Nederlandstalige boek over dit onderwerp. Nederlandstalig. Soft Cover - 192 pages. €  10,00
More Info
S26549  Click for more information Het Schoolverzet 1940-1945 . J.C.H. de Pater. 1969, Martinus Nijhoff. Verslag van het Protestants-Christelijk schoolverzet tegen de nieuwe orde. Nederlandstalig. Hard Cover - 530 pages. €  15,00
More Info
S26552  Click for more information Gold Wings, Blue Sea - A Naval Aviator's Story. Rosario Rausa. 1980, Naval Institute Press. Het persoonlijk verhaal van de auteur als piloot bij de US Navy. Hij vloog o.a. in Vietnam. Engelstalig. Hard Cover - 200 pages. €  7,50
More Info
S26562  Click for more information Zu Spät? - Aufstieg und Untergang der deutschen Luftwaffe. Werner Baumbach. 1977, Motorbuch Verlag. In dit boek wordt de opkomst en ondergang van de Luftwaffe behandeld. De auteur was zelf vlieger in deze periode. Duitstalig. Hard Cover - 328 pages. €  14,50
More Info
S26371  Click for more information Armoured Cars 1900-1969 - Royal Armoured Corps Tank Museum. 1970, Royal Armoured Corps Centre. Beschrijving van pantserwagens gebruikt door het Britse leger in de periode 1900-1969. Met in een suplement internationale pantserwagens met een foto van een Nederlandse YP468. Engelstalig. Soft Cover - 67 pages. €  12,50
More Info
S26403  Click for more information Der Zweite Weltkrieg - Eine Chronik in Bildern. David Boyle. 1998, Naumann & Göbel. Fotoboek over de Tweede Wereldoorlog. Duitstalig. Hard Cover - 600 pages. €  10,00
More Info
S26534  Click for more information Das Buch der Spanienflieger - Die Feuertaufe der neuen deutschen Luftwaffe. Wulf Bley. 1939, van Hase & Koehler Verlag. Boek over de inzet van de Luftwaffe tijdens de Spaanse burgeroorlog. Beschreven vanuit Duitse blik. Voorzien van een aantal foto's. Duitstalig. Hard Cover - 256 pages. €  7,50
More Info
S26535  Click for more information Peter Möntemann - Freikorpskämpfer an der Ruhr. Tüdel Weller. 1937, Centraalverlag der NSDAP. Verhaal over een strijder in een Freikorps in het gebied van de Ruhr in de roerige jaren '30. Duitstalig. Hard Cover - 360 pages. €  7,50
More Info
S26543  Click for more information Rommel ruft Kairo - Aus dem Tagebuch eines Spions. John W. Eppler. 1959, C. Bertelsmann Verlag. Spionageroman over een Duitse spion in Noord-Afrika. Geen stofomslag. Duitstalig. Hard Cover - 300 pages. €  6,00
More Info
S26544  Click for more information Wir greifen England an! . Hermann Adler. 1940, Wilhelm Limpert Verlag. In dit boek de slag om Engeland belicht van Duitse kant. Opgetekend aan de hand van ervaringen van vliegers. Duitstalig. Soft Cover - 119 pages. €  6,00
More Info
S26545  Click for more information Spähtrupp im Äther . L. Hutter. 1940, Schützen-Verlag. In dit boek de belevenissen van een Duitse vliegerofficier. Duitstalig. Hard Cover - 184 pages. €  6,00
More Info
S26546  Click for more information Das sind unsere Flieger - erlebnisse und heldentaten unsere Fliger im Kampf gegen England. Walter Zuerl. 1941, Kurt Bechstein Verlag. Door een Duitse PK_Kriegberichter geschreven boek over Duitse vliegers in de slag om Engeland. Duitstalig. Hard Cover - 285 pages. €  6,00
More Info
S26551  Click for more information The Blue Angels - An Illustrated History. Rosario Rausa. 1979, Moran Publishing Company. Boek over de geschiedenis van de Blue Angels, het stuntteam van de US Navy. Engelstalig. Hard Cover - 92 pages. €  7,00
More Info
S26558  Click for more information Seeziel Raketen - Luft- und seegestützte Seezielraketen kapitalistischer Länder. B.I. Rodionow/N.N. Nowitschkow. 1989, Militärverlag der Deutschen Demokratische Republik. Beschrijving van Westerse raketten tegen zeedoelen bekeken uit ee Warschaupact blik. Duitstalig. Hard Cover - 163 pages. €  6,00
More Info
S26559  Click for more information Speed in the Air . David W. Wragg. 1974, Osprey. Boek over de steeds toenemende snelheid van vliegtuigen. Het behandeld zovel militair als civiel. Veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  7,50
More Info
S26561  Click for more information Uniformen in den Natostaaten 1900 bis Heute . Rolf Wirtgen. 1989, Verlag E.S. Mittler & Sohn. Overzicht van de uniformen van de legers van de Nato-Landen. Duits/Engels/Franstalig. Soft Cover - 316 pages. €  12,00
More Info

This Month Highlights:


Lockheed T-33 in Nederland

Click for more information
€  42,50

Author: Hub Groeneveld

More
Information

Het commando-Pieters

Click for more information
Hollandse SS-ers in Brummen en Loosdrecht april-mei 1945
€  24,95

Author: Stijn Wiegerinck

More
Information

Erfenis van de storm

Click for more information
Oorlogsgraven op Ameland
€  15,00

Author: Gerlof Molenaar/Martin Peters

More
Information
 
 


Visit the site of the webdesign office!