News Letter

Dear Reader, please find below our latest newletter.

S25233  Click for more information Luftwaffe Gallery No. 1 - Photos & Profiles. Erik Mombeeck. A.S.B/L. La Porte d'Hoves. Mooi boek over vliegtuigen van de Luftwaffe. Beschrijving van de tactische markeringen en andere bijzondere kentekens. Veel foto's en schitterende kleurentekeningen. Perfect voor modelbouwers. Engelstalig. Soft Cover - 56 pages. €  21,00
More Info
S25743  Click for more information De Koog in Oorlogstijd . Paul Dijkstra. 2017, Eigen Uitgave auteur. Mooi fotoboek over Duitse soldaten op Texel. Het zijn voornamelijk jonge mannen van een Reichs Arbeitsdienst Abteilung. Foto's van werkzaamheden, bunkerbouw, oefeningen, vrije tijd enz.. Nederlandstalig. Hard Cover - 64 pages. €  16,95
More Info
S25752  Click for more information S-Boote - German E-Boats in action 1939-1945. Jean-Philippe Dallies-Labourdette. 2003, Histoire & Collection. Schitterend boek over Duitse E-Boote (Schnellboote). Veel foto's, waarvan een deel in kleur.. Engelstalig. Hard Cover - 176 pages. €  40,00
More Info
S25766  Click for more information Scheepsnamen der Koninklijke Marine - Schepen in dienst vanaf 1945. W.H.E. van Amstel. Een schip behoort te worden gedoopt en, net als een mens, een naam te hebben. Die naam is tevens de verzamelnaam van de bemanning en hoe inspirerender, hoe meer hij als bindmiddel bijdraagt tot de in de zeevaart noodzakelijke onderlinge band en saamhorigheid. Daarom is het van belang dat Hr.Ms. schepen namen dragen die voor de opvarenden een bijzondere betekenis hebben of krijgen. Onder speciale omstandigheden gebeurt dat op den duur zelfs wel met op het eerste gezicht weinig zeggende aanduidingen zoals bijvoorbeeld Hr.Ms. onderzeeboot 'O 21' maar een naam van alleen maar letters en cijfers is in dit opzicht toch van geringe waarde dan een die direct associaties oproept. Toen admiraal De Ruyter op 7 juni 1673 tijdens de eerste Slag op het Schooneveld zag dat de Engelsen voor hem weken zei hij tegen iemand, die aan boord van zijn vlaggenschip verbleef: 'De vyanden hebben noch ontzagh voor de Zeven provinciŽn.í In dit boek worden de namen van schepen van de Koninklijke Marine nader verklaard en besproken. . €  20,00
More Info
S25768  Click for more information De lucht in gevlogen, de hemel in geprezen - Eerbewijzen voor van Speyk. Sandra de Vries. 1988, Joh. Enschedť en Zonen. Op 5 februari 1831 liet Jan Carel van Speyk zijn kanonneerboot met bemanning en al in de lucht vliegen om de Nederlandse valg uit handn van de hem belagende Antwerpenaren te houden. Deze heldendaad leidde postuum tot allerlei eerbewijzen, zoals een nationaal monument in Egmond aan Zee, een praalgraf en een gedenksteen in Amsterdam, gedenkpenningen, schilderijen, prenten, tekeningen, teneelstukken en gedichten. Deze staan centraal in dit boek. Nederlandstalig. Soft Cover - 123 pages. €  12,50
More Info
S25778  Click for more information Wakend boven Nederland - De geschiedenis van het Amerikaanse 32ste Squadron. A.G. van den Brink e.a.. 1984, Reconnaissance Military Aviation Magazine. In dit boek de geschiedenis van het "Koninklijke" 32ste squadron van de USAF, voorheen gestationeerd op de vliegbasis Soesterberg. Alle toestellen en de daarbij behorende periodes worden beschreven. Nederlandstalig. Soft Cover - 75 pages. €  17,50
More Info
S25779  Click for more information Fly Right Fly Lynx - 36 jaar Westland NL H-14 Lynx. Fred Vermeer. 2012, In 2012 kwam er een einde aan 36 jaar Westland Lynx bij de Koninklijke Marine. In dit boek wordt het gebruik van deze bijzondere helicopter uitvoerig beschreven. Voorzien van heel veel foto's waarvan de meeste in kleur. Nederlandstalig. Hard Cover - 142 pages. €  25,00
More Info
S25780  Click for more information Kemajoran - Nederlands-Indisch luchttransport tijdens de roerige jaren 1945-1950. Jan Hagens. 1993, Uitgeverij bv Bonneville. Aan de hand van meer dan 100 interviews, dagboeken, logboeken en rapporten beschrijft de auteur de Indische luchtvaart in de periode 1945 tot 1950. De roeroge periode met de belevenissen en ervaringen van grond- en vliegend personeel van KLM en KNILM wordt opnieuw realiteit, met bekende en minder bekende figuren van vliegend personeel, technisch Bedrijf en andere takken van dienst in de hoofdrol. Nederlandstalig. Hard Cover - 224 pages. €  20,00
More Info
S25783  Click for more information Operatie Noach - De hulpverlening door de Koninklijke Marine en de Watersnoodramp van 1953. Adri P. van Vliet/Willem J.J. Geneste. 2003, NIMH. Op zaterdag 1 februari 2003 vond in Oude-Tonge en Nieuwerkerk de Nationale Herdenking van de Watersnoodramp van 1953 plaats. Ook in andere plaatsen werd de ramp herdacht. Tijdens herdenkingsbijeenkomsten, tentoonstellingen, onthullingen van monumenten en prestaties van publicaties stond men stil bij de tragische gebeurtenissen van vijftig jaar geleden. Terecht concentreerde de meeste aandacht zich op de slachtoffers van de ramp. Maar naast de slachtoffers kende de Watersnoodramp ook duisenden veelal anonieme redders en hulpverleners die dagen zwoegden om mensen en vee in veiligheid te brengen en probeerden het verder opdringen van het water te voorkomen. Een van de hulpverleningsorganisaties die in 1953 in Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Noord-Holland op grote schaal actief is geweest, was de Koninklijke Marine. Als blijk van waardering voor de inzet van alle Marinemensen van toen, zijn in deze publicatie hun prestaties in woorld en beeld vastgelegd. Daarnaast wordt ook stil gestaan bij de verrichtingen van de andere krijgsmachtdelen. Nederlandstalig. Hard Cover - 120 pages. €  16,50
More Info
S25785  Click for more information Dornier Do 24 - Herinneringen aan een legendarische vliegboot. Pieter van Wijngaarden/Prudent Staal. 1992, Bonneville. Dornier en Aviolanda maakten beiden Ťn samen de legendarische vliegboot Dornier Do 24. De schrijvers gaan terug naar die tijd en brengen een helder overzicht van de hele serie vliegboten, die er is gemaakt. Authentiek en nog nooit gepubliceerd fotomateriaal maakt het werk boeiend en compleet.. Nederlandstalig. Hard Cover - 144 pages. €  17,50
More Info
S25786  Click for more information Logistiek Centrum Woensdrecht - De wordingsgeschiedenis van het instandhoudingsbedrijf voor luchtgebonden wapensystemen en grondgebonden communicatiesystemen van de Krijgsmacht. D. Starink. 2009, Logistiek Centrum Woensdrecht. Logistiek Centrum Woensdrecht. (LCW) is een organisatie van de Koninklijke Luchtmacht waar groot onderhoud van, en modificatie aan, het vliegend materieel van de luchtmacht plaatsvindt. Tevens verzorgt het LCW ontvangst, verzending en opslag van onderdelen. Ook wordt technisch beheer aan luchtverkeersbeveiliging, gevechtsleiding en communicatiemiddelen geboden alsmede missieondersteuning zowel in Nederland als in de uitzendgebieden. Nederlandstalig. Hard Cover - 198 pages. €  20,00
More Info
S25787  Click for more information Een eeuw Fokker - Verhalen en anekdotes uit 100 jaar Fokker geschiedenis. Harm Hazewinkel/Loet Kuipers/Hans Willem van Overbeek Ü/Roger Soupart/Prudent Staal. 2011, All Media Productions. Een eeuw Fokker gaat, hoe kan het ook anders, over honderd jaar Fokker en daarmee over een stuk Nederlandse luchtvaartgeschiedenis. In begrijpelijke zinnen word je door de historie van Fokker geleid: de eerste vliegtuigen die Fokker ging namaken; zijn fabrieken in Duitsland; de opbouw naar de Eerste Wereldoorlog; de hoogtijdagen tot aan nu wat er nog over is van het glorieuze Fokkerimperium op Woensdrecht. Een nostalgisch boek dat ook iemand die geen luchtvaartfanaat is met plezier zal lezen. Met veel oude zwart-witfoto's; achterin een katern met kleurenfoto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 144 pages. €  17,50
More Info
S25794  Click for more information Koninklijke Paketvaart Maatschappij - Stoomvaart en staatsvorming in de Indonesische archipel 1888-1914. J.N.F.M. ŗ Campo. 1992, Uitgeverij Verloren. Van 1891 tot 1957 was de Koninklijke Paketvaart Maatschappij actief in de Indonesische archipel. Vele tientallen schepen zorgden vanuit havens als Tandjong Priok, Soerabaja en Singapore voor lijn verbindingen met de eilanden. Het werkterrein van de KPM strekte zich uit van Sumatra tot Nieuw-Guinea. Afgelegen eilandengroepen werden ontsloten voor verkeer en met rivierboten wist de KPM door te dringen tot het hart van Sumatra en Bornea. Nederlandstalig. Hard Cover - 756 pages. €  32,50
More Info
S25798  Click for more information Maastricht Airport - 1919 1947 1987. Marcel Vleugels. 1987, De Limburger. Boek over de geschiedenis van Maastricht Airport.. Nederlandstalig. Soft Cover - 144 pages. €  16,50
More Info
S25799  Click for more information Waalhaven 1920-1940 - Ontstaan en ondergang van een luchthaven. J.L. Arendse. 1990, De Bataafsche Leeuw. Beschrijving van de geschiedenis van het vliegveld Waalhaven bij Rotterdam. Nederlandstalig. Soft Cover - 112 pages. €  18,00
More Info
S25800  Click for more information Fokker Vliegtuigbewapening . G. de Vries/B.J. Martens. 1994, De Bataafsche Leeuw. Dit boek geeft een overzicht van de mitrailleurs van Fokker-vliegtuigen in de periode 1914-1940. Deze waren afkomstig uit Duitsland, Denemarken, Groot-BrittanniŽ en de VS. Ook de uitvinding van het motorgeweer door Anthony Fokker wordt behandeld. Vele tientallen zwart-witte foto's en tekeningen geven een goed beeld van het onderwerp. Een register en Engels- en Duitstalige samenvattingen completeren het boek. Dit is het eerste boek over dit onderwerp. De auteurs hebben enkele andere publikaties over vuurwapens geschreven en beheersen hun onderwerp goed. Al met al is het een mooi verzorgd, degelijk en goed leesbaar boek. Nederlandstalig. Hard Cover - 124 pages. €  30,00
More Info
S25806  Click for more information De Schleistelling op Schiermonnikoog tijdens de luchtoorlog 1940-1945 . Renť Voulon. 2016, Eigen uitgave. De Schleistelling op Schiermonnikoog was voor de Duitsers een belangrijke radarstelling in de luchtoorlog. Dit boek beschrijft wat de Luftwaffe en Kriegsmarine precies uitvoerden op Schiermonnikoog tussen 1940 en 1945 en waarom ze hun stellingen achter prikkeldraad verborgen hielden en geen burgers toeliten. Het geeft ook aan, wat daar nu nog van over is, en iedereen die goed om zich heen kijkt zal met dit boek in de hand heel veel uit die onheilspellende tijd terug vinden. Voorzien van veel foto's waarvan een deel in kleur. Nieuwe geheel herziene uitgave. Nederlandstalig. . Soft Cover - 182 pages. €  32,50
More Info
S25812  Click for more information To the Gates of Moscow with the 3rd Panzer Division - A Medical Officer in the Campaign against Russia. Axel Urbanke/Hermann TŁrk. 2016, Start Verlag. Hoe hebben de soldaten van de Wehrmacht de aanval op de Sovjet-Unie en de strijd die volgde echt ervaren? Slechts enkele van de boeken over het onderwerp van de oorlog in Rusland geven een eerlijk antwoord. Dit boek biedt een echte weergave van de gebeurtenissen. Assisten-arts Dr. TŁrk's dagboekaantekeningen uit het jaar 1941, aangevuld met door documenten ondersteunende tekst, 40 kleuren kaarten, en een groot aantal van zijn kleurendia's vormen een unieke documentaire. Het biedt een eerlijk en echt inzicht, niet beÔnvloed door naoorlogse invloeden of een selectieve keuze van materialen. Neem deel aan de aanval in de buurt van Brest-Litovsk, de ervaring van de hevige gevechten aan de Beresina en de Dnjepr, naar het zuiden om de Kiev zak te sluiten, en voor te bereiden op de aanval op Moskou. Dan volgt het voorspel op Orel, en de komst van de sneeuw en kou. Je staat met de soldaten in de ijzige loopgraven aan de voorkant van Tula en bent getuige van de huis-aan-huis gevechten in de mijnstad Bolokhovka. Men kan niet ontsnappen aan Dr. TŁrk's indrukwekkende dagboekaantekeningen. Ze sparen de lezer niet, maar ze bieden buitengewone inzichten en laat de lezer de gebeurtenissen te voelen zoals ze waren. Indrukwekkend boek met heel veel kaarten en fotoís, waarvan het grootste deel in kleur. Een collectorís item. Duits/Engelstalig. Hard Cover - 568 pages. €  79,00
More Info
S25817  Click for more information 3 maart Bezuidenhout . J.F.J.M. Doll. 1995, Stichting 3 maart '45-'95. Boek ter herdenking van het bombardemnent van de Bezuidenhout in Den Haag op 3 maart 1945. Zeldzaam boek. Nederlandstalig. Hard Cover - 249 pages. €  35,00
More Info
S25818  Click for more information 320 Squadron R.A.F. - Memorial 1940-1945. J.P. Kloos. 1987, Eigen uitgave. Herinneringsboek over 320 squadron in de Tweede Wereldoorlog. Veel namenlijsten en foto's. Correspondentie, dagorders enz. Lijst met gevallenen en krantenartikelen. Mooi naslagwerk. Nederlands/Engelstalig. Soft Cover - 250 pages. €  35,00
More Info
S25820  Click for more information Het Ardennenoffensief - Het heroÔsche verhaal van het meest onderscheiden peloton in de Tweede Wereldoorlog. Alex Kershaw. 2009, BZZTŰH. Het Ardennenoffensief vertelt het opmerkelijke verhaal van ťťn peloton dat op wonderbaarlijke wijze Hitlers massale Ardennenoffensief tot staan bracht. Op een koude ochtend in december 1944 probeerde een peloton van achttien man onder het commando van de twintigjarige luitenant Lyle Bouck zich wanhopig warm te houden in hun schuttersputjes, diep ingegraven in de Ardenner bossen. Plotseling werd de ochtendstilte verbroken door een hevig artilleriebombardement en het gevreesde geluid van naderende tanks. Hitler had zijn stoutmoedige en riskante offensief tegen de geallieerden gestart, zijn laatste gok, en het kleine Amerikaanse peloton werd geconfronteerd met de hoofdmacht van de Duitse aanval. Hoewel ze sterk in de minderheid waren, weerstonden zij drie Duitse aanvallen in een vernietigende, 24 uur durende slag, doodden ze meer dan 500 Duitse soldaten en verdedigden ze een strategisch belangrijke heuvel. Pas toen hun munitie opraakte, gaven zij zich over aan de vijand. Als krijgsgevangenen ondergingen Boucks mannen een beproeving die erger was dan het slagveld. Wonderlijk genoeg overleefden ze in gevangenschap van schietgrage Duitse bewakers, geallieerde bomaanvallen en een klein dagrantsoen. Nederlandstalig. Soft Cover - 330 pages. €  16,00
More Info
S25822  Click for more information Het Beestmensch - De jacht op Nedernazi Klaas Carel Faber. Arnold Karskens. 2012, Uitgeverij Augustus. Vijf jaar lang achtervolgde Arnold Karskens de laatste voortvluchtige Nederlandse oorlogsmisdadiger uit de Tweede Wereldoorlog. Deze Klaas Carel Faber voerde als medewerker van de Gestapo en de Sicherheitsdienst, de staatsinlichtingen- en veiligheidsdienst van de SS, een schrikbewind in Groningen. Faber werd veroordeeld voor zijn moorden, maar ontsnapte in 1952 en woonde tot zijn overlijden in 2012 als vrij man in Duitsland. In Het beestmensch komen verschillende verhalen samen: Karskens speurtocht naar Faber, zijn gevecht met lakse Nederlandse en Duitse autoriteiten, en ook de beleving van nabestaanden en de geschiedenis van zijn eigen verzetsfamilie. Dit boek gaat over meer dan een oorlogsmisdadiger, het is een verhaal over de problemen en gevoelens van oorlogsslachtoffers van de tweede en derde generatie. Nederlandstalig. Soft Cover - 223 pages. €  13,50
More Info
S25827  Click for more information Roll of Honour - Battle of Arnhem 17-26 september 1944. J.A. Hey. 1999, The Society of Friends of the Airborne Museum. Overzicht van de verliezen per dag tijdens de slag om Arnhem. 4e herziene druk. Engelstalig. Soft Cover - 174 pages. €  17,50
More Info
S25828  Click for more information Corridor naar het verleden - Veghel een snijpunt in oost-Brabant 1940-1945. Frank Govers. 1983, Drukkerij-Uitgeverij De Kempen B.V.. Beschrijving van het Brabantse Veghel gedurende de Tweede Wereldoorlog. In de omgeving van Veghel is in september/oktober 1944 tijdens operatie Market Garden hard gevochten. Nederlandstalig. Hard Cover - 292 pages. €  30,00
More Info
S25864  Click for more information 40 jaar luchtvaart in IndiŽ . Gerad Casius en Thijs Postma. 1986, Uitgeverij De Alk. Dit boek beschrijft de luchtvaartgeschiedenis van het voormalig Nederlands-Oost-IndiŽ vanaf 1911 tot de souvereiniteitsoverdracht. Alle aspecten van de luchtvaartgeschiedenis komen aan bod. Voorzien van vele foto's. Dit exemplaar is voorzien van de hantekeningen van de beide aueturs en van Lt.Gen. b.d. A.B. Wolff. Nederlandstalig. Hard Cover - 152 pages. €  25,00
More Info
S25875  Click for more information Elk schot een treffer - De 10 dodelijkste sluipschutters van WOII. Diversen. 2016, karakter Uitgevers B.V.. Elk schot een treffer bevat de opmerkelijke verhalen van tien sluipschutters tijdens de Tweede Wereldoorlog, beschreven door militaire historici die zich in deze materie hebben verdiept. De afgelopen jaren is men mede dankzij films als Enemy at the Gates en American Sniper heel anders naar deze specialisten gaan kijken. Sluipschutters vertegenwoordigen de absolute top van een groep soldaten met een aantal bijzonder moeilijk te leren vaardigheden en werden lange tijd gezien als koelbloedige moordenaars die anderen om het leven brachten zonder dat van henzelf te riskeren. Het is een kleine elite van mannen en vrouwen die de macht hebben veldslagen door een welgemikt schot een andere wending te geven. Veteranen uit de Tweede Wereldoorlog probeerden hun verleden als sluipschutter vaak te verbergen. Simo Hšyhš - ook wel bekend als 'de Witte Dood' - doodde een nauwelijks te bevatten hoeveelheid van 500 Sovjets tijdens hun invasie van Finland. Vasili Zajtsev, die honderden Duitse officieren en zelfs een handvol andere sluipschutters doodde en zo een Held van de Sovjet-Unie werd,en Sepp Allerberger, de hoogst onderscheiden sluipschutter van de Wehrmacht. In bittere kou of verborgen tussen rottende palmbladeren in de oerwouden van de Stille Oceaan: een handvol mannen - en een enkele vrouw - hebben het verloop van de oorlog soms meer bepaald dan een grote veldslag. Nederlandstalig. Soft Cover - 200 pages. €  16,95
More Info
S25879  Click for more information En nooit was het stilÖ - Kroniek van een luchtoorlog. G.J. Zwanenburg. Koninklijke Luchtmacht. Dit is het bekende werk van voormalig bergingsofficier van de Koninklijke Luchtmacht Gerrit Zwanenburg. Dit is de hele set, deel 1, deel 2 en de bijlage. Nederlandstalig. Hard Cover - 1419 pages. €  120,00
More Info
S25880  Click for more information De Militaire Luchtvaart van het KNIL in de jaren 1945-1950 . O.G. Ward. 1988, van Holkema & Warendorf. Dit boek biedt een uitvoerig relaas van de activiteiten van de Militaire Luchtvaart van het KNIL, in de naoorlogse jaren, de laatste jaren van Nederlands-IndiŽ. Aparte hoofdstukken zijn gewijd aan de opleiding, de oorlogsvrijwilligers, de luchtvaarttroepen en de luchtdoelartillerie. Nederlandstalig. Hard Cover - 382 pages. €  25,00
More Info
S25931  Click for more information U-Boot-Tanker 1941-1945 - Unterwasser-Versorger fŁr die Wolfsrudel im Atlantik. John F. White. 2004, Ullstein. Interessant boek over de bevoorradings U-Boten (Milch kŁhe) van de Kriegsmarine. Lees hoe ze werkten en hoe de Geallieerden ze betreden. Duitstalig. Soft Cover - 372 pages. €  16,00
More Info
S25938  Click for more information Militaria Magazine 278 - Spťcial Paras Arnhem. 2008, Histoire & Collection. Frans militaria blad met een special over de Britse 1e Parachtisten Brigade bij Arnhem. Blad is aangevuld met andere artikelen o.a. over Azad Hind, de Indiase afdeling in het Duitse leger, welke enige tijd in Nederland hebben gelegen. Franstalig. Soft Cover - 82 pages. €  10,00
More Info
S25940  Click for more information Rommel in Beeld - 1940-1944. Michel Rousseau. 1978, Uitgeverij Libro-Sciences PVBA. Boek over Veldmaarschalk Erwin Rommel. Het bestaat voor het grootste deel uit foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 112 pages. €  15,00
More Info
S25942  Click for more information Hoe Groningen streed - Provinciaal gedenkboek van het verzet 1940-1945. 1945, J. Niemeijer's Uitgeversmaatschappij. In dit boek wordt het werk van het verzet in Groningen onder de aandacht gebracht en herdacht. Aan het eind van het boek een katern met foto's van omgekomen of gefusilleerde verzetsstrijders. Nederlandstalig. Hard Cover - 260 pages. €  30,00
More Info
S26001  Click for more information Escape from Arnhem - A Canadian among the Lost Paratroops. Leao Heaps. 1945, The MacMillan Company of Canada Limited. Eerste druk van dit boek over de slag om Arnhem en de latere terugtocht van de paratroopers over de Rijn. De auteur heeft het zelf meegemaakt. Dit is een zeldzame oude uitgave van dit boek. Engelstalig. Hard Cover - 159 pages. €  25,00
More Info
S17321  Click for more information We Will Remember Them - Groenekan 28 mei 1944-2014. Ivo de Jong. 2014, Werkgroep B-17 Groenekan. In dit boek geeft brigadegeneraal en historicus drs. Ivo de Jong de tien jonge bemanningsleden van een bij Groenekan neergestortte Amerikaanse B-17 stem en gezicht. Hij deed al eerder gedetailleerd onderzoek naar deze noodlanding voor zijn boek 'Mission 376 Battle over the Reich: 28 May 1944.' Als lid van de werkgroep B-17 Groenekan heeft hij nieuw materiaal gevonden, zoals Duitse foto's van het Amerikaanse vliegtuigwrak in het Groenekanse weiland. NIEUW BOEK!. Nederlandstalig. Soft Cover - 56 pages. €  9,50
More Info
S22731  Click for more information Huzaren van de Nacht - Een kroniek over de geschiedenis van de Duitse nachtjagergroep tijdens de Tweede Wereldoorlog in West-Europa. Coen Cornelissen. 2007, Twents-Gelderse Uitgeverij de Bruyn. In dit boek wordt III./NJG1 beschreven die lange tijd op het vliegveld Twente heeft gelegen. Uiteindelijk schoot III.NJG1 niet minder dan 350 vliegtuigen neer, wat honderden geallieerde vliegers het leven kostte en velen in krijgsgevangenschap deed belanden. De boek ebschrihft de wederwaardigheden van jagers en gejaagden en is een uniek feitenrelaas. Nederlandstalig. Hard Cover - 308 pages. €  15,00
More Info
S24619  Click for more information De slag om de residentie . E.H.Brongers. 2004, Aspekt. Ten aanzien van de geschiedschrijving over de oorlogshandelingen in Nederland tijdens de Duitse inval in mei 1940 is luitenantkolonel b.d. E.H. Brongers een begrip. Tijdens zijn diensttijd en als docent strategie en militaire geschiedenis op de Koninklijke Militaire Academie publiceerde hij veertien toonaangevende boeken over deze gebeurtenissen. Deze 8e druk van 'De Slag om de Residentie' is een geheel herziene, geactualiseerde en van nieuw fotomateriaal voorziene uitgave over de eerste grote luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis. Een operatie die plaatsvond rond Den Haag op 10 mei 1940, met de bedoeling de koningin, het opperbevel en de regering gevangen te nemen en daarmee de Nederlandse weerstand in ťťn klap te breken. Het werd een mislukking en de enige nederlaag van betekenis die de Duitsers tijdens hun 'Blitzkrieg' in West-Europa leden. Hitlers enthousiasme voor luchtlandingen werd sterk bekoeld, plannen voor een invasie in Engeland, Malta en Gibraltar moesten opnieuw worden bezien. Nog groter dan de zware verliezen aan kostbare parachutisten en luchtlandingstroepen waren de gaten die in de Duitse militaire luchttransportvloot werden geslagen. Deze slag kwam men volgens gezaghebbende Duitse bronnen niet of nauwelijks meer te boven. Vooral in Angelsaksische militaire kringen is verwondering uitgesproken over de geringe voorlichting die van Nederlandse zijde is gegeven over deze opzienbarende resultaten. Nederlandstalig. Soft Cover - 320 pages. €  18,50
More Info
S25234  Click for more information Fokker D-XXI - Dutch & Danish Service. Warren Eberspacher. 1994, Phalanx. Dit boek beschrijft de details, kleuren en kentekens van de Fokker D-XXI's in Nederlandse en Deense dienst. Veel schaaltekeningen en camouflagepatronen. Perfect voor de modelbouw. Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  22,50
More Info
S25498  Click for more information Heinz-Wolfgang Schnaufer - Ritterkreuztršger Profile 1. Ralf Schumann. Flugzeug Publications GmbH. beschrijving van de hoogst scorende Luftwaffe Nachtjager Aas Heinz Schnaufer. Voorzien van veel foto's. Duitstalig. Soft Cover - 46 pages. €  7,50
More Info
S25503  Click for more information Luftwaffe Transport Units 1943-1945 - Transporter Volume 2. Martin Pegg. 2006, Classic. Mooi boek uit de serie Luftwaffe Colours waarin de Luftwaffe Transporteenheden worden beschreven in de periode 1943-1945. Veel foto's en tekeningen van kleurenschema's. Engelstalig. Soft Cover - 95 pages. €  18,00
More Info
S25504  Click for more information Attack in the West, May 1940 - Jagdwaffe, Luftwaffe Colours Volume One Section 4. Eric Mombeek . 2002, Classic. Prachtig boek over uit de serie Luftwaffe Colours over de Jacht afdeling van de Luftwaffe in mei 1940, zeer veel foto's en kleurentekeningen van camouflagepatronen. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  18,00
More Info
S25505  Click for more information Blitzkrieg and Sitzkriek Poland and France 1939-1940 - Jagdwaffe, Luftwaffe Colours Volume One Section 3. Eric Mombeek . 2002, Classic. Prachtig boek uit de serie Luftwaffe Colours over de Jacht afdeling van de Luftwaffe in de periode 1939-1940, zeer veel foto's en kleurentekeningen van camouflagepatronen. Engelstalig. Soft Cover - 95 pages. €  18,00
More Info
S25506  Click for more information Luftwaffe Ground-Attack Units 1937-1945 - Schlachtflieger. J. Richard Smith a.o.. 2007, Classic. Prachtig boek uit de serie Luftwaffe Colours over de grondaanvalseenheden van de Luftwaffe in de periode 1937-1945, zeer veel foto's en kleurentekeningen van camouflagepatronen. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  18,00
More Info
S25507  Click for more information Strike in the Balkans April-May 1941 - Jagdwaffe, Luftwaffe Colours Volume Three Section 1. Eric Mombeek, Jean Louis Roba & Martin Pegg. 2002, Classic. Prachtig boek uit de serie Luftwaffe Colours over de Jacht afdeling van de Luftwaffe in de periode april-mei 1941, tijdens de strijd in de Balkan, zeer veel foto's en kleurentekeningen van camouflagepatronen. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  18,00
More Info
S25508  Click for more information Luftwaffe Anti-Shipping Units 1942-45 - Sea Eagles Volume 2. Chris Goss. 2006, Classic. Prachtig boek uit de serie Luftwaffe Colours over de anti-shipping eenheden van de Luftwaffe in de periode 1942-45, tijdens de strijd in de Balkan, zeer veel foto's en kleurentekeningen van camouflagepatronen. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  18,00
More Info
S25748  Click for more information "Gehuld in vlammen en rook" - Verslagen over de oorlogssituatie in Huissen september-oktober 1944. Vin Siepman/Henny Derksen. 2004, Historische Kring Huissen. beschrijving van de oorlogssituatie in het Gelderse Huissen in september-oktober 1944. Het dorp ligt vlak bij Arnhem en werd ook de dupe van de slag om Arnhem. E.e.a. wordt uitvoerig beschreven. Zeldzaam boek. Nederlandstalig. Soft Cover - 84 pages. €  17,50
More Info
S25749  Click for more information Bezetting Beleving Bezinning . Adrie Karreman. 2004, Stichting vrienden bezinningsmonument Nieuwendam. Een kroniek van gedenkwaardige gebeurtenissen als tijdrelaas rondom de oorlogsbezinningsmonumenten in Tuindorp-Oostzaan, Midden Noord en Tuindorp Nieuwendam. Nederlandstalig. Soft Cover - 104 pages. €  15,00
More Info
S25750  Click for more information Op Herhaling - De Koninklijke Landmacht en haar reservisten 1945-2006. Michiel de Jong/Jan Hoffenaar. 2006, Boom. Nederland heeft een beroepskrijgsmacht, die overal ter wereld inzetbaar is. Daarin is geen plaats meer voor dienstplichtigen, die 'voor hun nummer' zijn opgekomen, en ook niet voor reservisten die na hun 'diensttijd' in geval van crisis of oorlog worden opgeroepen (gemobiliseerd). In 1996 zwaaide de laatste lichting dienstplichtingen af. Nu, tien jaar later, neemt de Koninklijke Landmacht eveneens afscheid van haar laatste 'oude' reservisten. Alleen voor enkele speciale taken blijven nog een paar duizend reservisten in de organisatie, die hier vrijwillig voor hebben gekozen. Dit boek beschrijft vooral het wel en wee van de reservisten in de periode van de Koude Oorlog. Slechts een kwart van de landmacht was toen paraat. Voor het overgrote deel bestond zij echter uit oproepbare reservisten. Dat ging om zeer grote aantallen. Als het tot een grootschalig militair conflict kwam, moesten de NAVO-strijdkrachten de troepen van het Warschaupact zo ver mogelijk oostwaarts tegenhouden. De meeste reservisten hadden oorlogstaken in Nederland. Tienduizenden moesten zich echter zo snel mogelijk naar het Nederlandse legerkorpsvak in Duitsland verplaatsen. Het was de vraag of zij daar wel op tijd zouden arriveren. En waren zij dan wel voldoende op hun oorlogstaken voorbereid? Waren zijn na hun eerste oefening wel vaak genoeg 'op herhaling' geweest?. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  13,00
More Info
S25751  Click for more information 1944 Alphen aan den Rijn 1945 in woord en beeld - Van Dolle Dinsdag tot Bevrijding. N.C.W. Verkleij/H.J. Habermehl. 1990, Haasbeek. De geschiedenis van het Zuid-Hollandse Alphen a/d Rijn in de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Hard Cover - 98 pages. €  15,00
More Info
S25753  Click for more information War Movies . Tom Perlmutter. 1974, Castle Books. Heel apart boek over oorlogsfilms. In verschillende hoofdstukken wordt ingegaan op de verschillende soorten films. Heel veel fotomateriaal. Engelstalig. Soft Cover - 158 pages. €  17,50
More Info
S25754  Click for more information Voorbij Band of Brothers - De memoires van majoor Dick Winters, de bevelhebber van Easy Company, beter bekend als Band of Brothers. Dick Winters. 2009, Mynx. De verfilming van 'Band of Brothers', het bekende boek van de Amerikaanse historicus Stephen E. Ambrose, door Steven Spielberg en Tom Hanks, bracht het aangrijpende verhaal over de parachutisten van E-Company, 506 Parachute Infantry Regiment, 101 US Airborne Division, onder de aandacht van het grote publiek. De belevenissen van een groep jonge mannen vanaf de landing in Normandie op 6 juni 1944 tot VE Day, bijna een jaar later, werd een zeer succesvolle televisieserie. De compagniescommandant van weleer, Majoor Dick Winters, de hoofdpersoon uit het waargebeurde verhaal en drager van de 'Congressional Medal of Honour', de hoogste Amerikaanse militaire onderscheiding, werd plotseling een nationale bekendheid in de Verenigde Staten. Kort hierna publiceerde journalist Larry Alexander het levensverhaal van Dick Winters onder de titel 'Biggest Brother'*. In 'Voorbij Band of Brothers' komt niet alleen Dick Winters zelf aan het woord, maar ook vele van zijn oudkameraden. De memoires bevatten veel ongepubliceerd materiaal, waarvoor in de publicatie van Stephen Ambrose geen ruimte was. Door de 'onvertelde verhalen' zo goed mogelijk te vertellen wil Dick Winters de mannen met wie hij heeft gediend, alsnog de eer doen toekomen die zij verdienen. Met een katern zwart-wit foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 304 pages. €  16,50
More Info
S25762  Click for more information 70 jaar bevrijding Bergen op Zoom e.o. - 70th anniversary of the Liberation of the bergen op Zoom area. 2015, Canadays. Fotoboek, geheel in kleur over de festiviteiten tijdens de herdenking van de 70 jarige bevrijding van Bergen op Zoom in 2014. Nederlandstalig. Soft Cover . €  10,00
More Info
S25763  Click for more information De muiterij op de Zeven provinciŽn . Maud Boshart. 1978, Uitgeverij Bert Bakker. In 1933 was er een muiterij de kruiser Zeven provinciŽn in IndiŽ. Deze werd uiteindelijk beŽndigd met het gooien van een bom waarbij 23 bemanningsleden omkwamen. Dit is het verhaal van een van de muiters. Nederlandstalig. Soft Cover - 119 pages. €  10,00
More Info
S25764  Click for more information De Siegfriedlinie - Het laatste Nazibolwerk. Charles Whiting. 1982, Uitgeverij Kadmos. In september '44 bereikten de geallieerden de grenzen van Nazi-Duitsland. Maar nog gaven de Duitsers zich niet gewonnen. Het beruchte Ardennen-offensief wordt nog vanuit de Siegfriedlinie opgezet en slechts ten koste van ontzaglijke offers ongedaan gemaakt. Whiting beschrijft dit alles vanuit de invalshoek van de geallieerden, maar is in staat de 'glamour' die rond de hoogste legerleiders hangt te relativeren. Zijn generaals zijn dan ook, naast roemruchte vechtersbazen, gewone mensen die falen, zich vergissen, vastlopen in hun ijdelheid en verantwoordelijk zijn voor fikse blunders. Dit maakt dit boek, gebaseerd op serieuze research, lezenswaardig. Nederlandstalig. Hard Cover - 254 pages. €  15,00
More Info
S25767  Click for more information Bronbeek een levend verleden - Een wandeling door de geschiedenis een kennismaking met het museum en zijn bewoners. Willem Drossaard. 1984, Uitgeverij T. Wever B.V.. Bronbeek, in 1863 geopend, is behalve een tehuis voor oud-militairen, vooral met Indische achtergrond, een museum waar velerlei zaken over het Indische leger (KNIL) en zijn krijgsverrichtingen, vooral bij de vestiging van het Nederlandse gezag in de 19e eeuw (bijv. de Atjehoorlog), zijn verzameld. Bronbeek werd met sluiting bedreigd, maar parlement en publieke opinie verhinderden dit. Een stichting "Vrienden van Bronbeek" werd opgericht en nam het initiatief tot dit boekje, dat de geschiedenis van het tehuis beschrijft en een uitgebreide gids tot het museum vormt, aangevuld met historische overzichten van KNIL-acties en levensverhalen van bewoners. Het boekje bevat meer dan 100 illustraties, waarvan vele in kleur. Voor museumbezoekers en geÔnteresseerden in Indische militaire geschiedenis is het een fraai boekje; voor de algemene lezer is het te veel een opsommende gids. Nederlandstalig. Hard Cover - 134 pages. €  15,00
More Info
S25770  Click for more information Over leven - Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945 in Gooi, Eemland en Vechtstreek. 1995, Dagblad De Gooi- en Eemlander/Dagblad van Almere. In dit boek een beschrijving van de oorlogsjaren 1940-1945 in het Giit, Eemland en Vechtstreek. Met veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 160 pages. €  15,00
More Info
S25771  Click for more information West-Friesland in de jaren 40/45 - Schetsen van het verzet in Oostelijk West-Friesland. Sjoerd Leiker. 1983, Comitť 1940-1945 te Hoorn. In dit boek een beschrijving van de verzetsactiviteiten in Oostelijk West-Friesland. Nederlandstalig. Soft Cover - 80 pages. €  15,00
More Info
S25772  Click for more information De strijd om de "vergeten" brug - De meidagen van 1940 in de Alblasserwaard. A.Korpel. 1980, De Klaroen. De strijd om de vergeten brug is een poging om in woorden en beelden de situatie tijdens de eerste meidagen van 1940 in en rond de Alblasserwaard te schetsen. De strijd om de vergeten brug geeft belevenissen van mensen en ooggetuigeverslagen van gebeurtenissen weer. De terugtocht van de Lichte Divisie vanuit de Peellinie naar de Alblasserwaard, de gevechten om de Noordbrug, bombardementen op Alblasserdam en Bleskensgraaf. Nederlandstalig. Hard Cover - 155 pages. €  16,50
More Info
S25773  Click for more information Het mysterie van de L7788 - Ou-bemanning even terug op de plek des onheils. Bart Rijnhout. 1979, Eigen uitgave. Het boek met dezelfde titel is bij iedereen bekend en staat bij velen in de boekenkast. Minder bekend is het feit dat de bemanning in 1979 terug ie geweest op de crashplaats en verder de omgeving bezocht. Daar gaat dit herinneringsboek over. Veel foto's en officiŽle teksten. Dit is een echt collectors-item. Boek is samengesteld uit kopiŽn. Nederlandstalig. Soft Cover - 47 pages. €  15,00
More Info
S25777  Click for more information De Militaire Inlichtingen Dienst 1914-2000 . Dick Engelen. 2000, Sdu Uitgevers. In lichtingen- en Veiligheidsdiensten mogen zich de laatste jaren in toenemende mate verheugen in de publieke en politieke belangstelling. Weinig aandacht werd er tot nu toe echter besteed aan de geschiedenis van de Militaire Inlichtingendienst (MID) en zijn voorgangers, hoewel de MID de omvangrijkste is ven de Nederlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Dit boek vult deze lacune op. Het beschrijft de geschiedenis van de militaire inlichtingendiensten vanaf het ontstaan van de "moeder van alle inlichtingendiensten", de derde sectie van de Generale Staf, tot en met de samenvoeging van de drie inlichtingendiensten van marine, land- en luchtmacht tot ťťn gecentraliseerde dienst. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan de werkwijze van de MID, de bronnen waaruit de dienst kon putten (onder andere verbindingsinlichtingen) en aan de producten - de inlichtingen - rapporten - die de dienst vervaardigde. Nederlandstalig. Soft Cover - 178 pages. €  15,00
More Info
S25781  Click for more information Ervaringen vanÖ. - Individuele Deelnemers Expeditionaire Missies. 2016, Ter gelegenheid van Veteranendag 2016 Koninklijke Luchtmacht uitgegeven boek waarin een aantal individule luchtmacht militairen vertellen over hun buitenland missie. Nederlandstalig. Soft Cover - 156 pages. €  15,00
More Info
S25788  Click for more information De geschiedenis van de Fokker S-11 Instructor - Inclusief de S-12 en Fokker Four. Fred Roos. 1987, Eigen uitgave. In dit boek wordt de ontwikkeling, bouw en inzet van het bekende lesvliegtuig van Fokker, de S-11 beschreven. Ruim voorzien van foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 240 pages. €  15,00
More Info
S25789  Click for more information Dunsfold - Surrey's Most Secret Airfield. Paul M. McCue. 2002, Air Research Publications. Sinds haar ingebruikneming in 1942 is Dunsfold altijd gehuld geweest in een waas van geheimzinnigheid. Van het zicht afgeschermd door bossen bleef het volledige verhaal van Dunsfold altijd een mysterie. Nu na 50 jaar en de declassificatie van documenten kan het verhaal verteld worden. Ons eigen 320 squadron heeft geopereerd vanaf Dunsfold en wordt beschreven in het boek. Engelstalig. Soft Cover - 299 pages. €  20,00
More Info
S25790  Click for more information Dunsfold - Surrey's Most Secret Airfield. Paul M. McCue. 1992, Air Research Publications. Sinds haar ingebruikneming in 1942 is Dunsfold altijd gehuld geweest in een waas van geheimzinnigheid. Van het zicht afgeschermd door bossen bleef het volledige verhaal van Dunsfold altijd een mysterie. Nu na 50 jaar en de declassificatie van documenten kan het verhaal verteld worden. Ons eigen 320 squadron heeft geopereerd vanaf Dunsfold en wordt beschreven in het boek. Eerste uitgave van dit boek. Enkele aantekeningen op titelpagina. Engelstalig. Soft Cover - 297 pages. €  15,00
More Info
S25792  Click for more information De Historie van Marine Vliegkamp De Kooy en Vliegtuigsquadron 860 . F.H. Ronkes/J. Sjoukema. In dit boek 2 verhalen in een. De geschiedenis van 65 jaar De Kooy en 40 jaar Vliegtuig Squadron 860 van Swordfisch tot Lynx. Nederlandstalig. Soft Cover . €  10,00
More Info
S25797  Click for more information KLM Vliegtuigen . Bart van der Klaauw. 1990, De Alk bv. Beschrijving van alle vliegtuigtypes die bij de KLM in dienst zijn geweest. Schitterend boek met vele foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 143 pages. €  18,00
More Info
S25801  Click for more information Zuid van binnenuit - Rotterdam-Zuid familiealbum 1902-1978. Joop de Jong. 2010, Uitgeverij Diafragma. Zuid van Binnenuit is een groot en gezamenlijk familiealbum van Rotterdam-Zuid, samengesteld uit tientallen plakboeken, doosjes vol fotoís van en uren 8mm-films over het alledaagse en herkenbare familieleven. Speciale aandacht gaat uit naar amateurfotoís van Duitse soldaten in de oorlogsjaren. Zij fotografeerden elkaar tijdens de Meidagen in 1940 en op excursie in het Stadion Feijenoord. De familiealbums en de familiefilms van Rotterdamse amateurs zoomen in op bijzondere momenten zoals een communie, de aankoop van de eerste auto, een huwelijk, uitstapjes, bevrijdingsfeesten, sportwedstrijden en de feestelijke rondrit van Feyenoord. Met DVD met foto's en filmpjes. Nederlandstalig. Hard Cover - 168 pages. €  20,00
More Info
S25803  Click for more information Weesp in oorlogstijd - Een kroniek over Weesp in de periode 1934-1948. Dick van Zomeren. 2012, Enter Media. Wat gebeurde er in Weesp toen in mei 1940 de Duitsers ons land binnenvielen? Hoe reagerden de Weespers? Hoeveel slachtoffers maakte de Tweede Wereldoorlog in Weesp? Wanneer werd de stad gebombardeerd en waar? Hoeveel Weespers stemden voor de oorlog al op de NSB? Dit boek geeft antwoord op al die vragen. Nederlandstalig. Hard Cover - 240 pages. €  27,50
More Info
S25805  Click for more information Van Werf tot facilitair complex - 350 jaar marinegeschiedenis op Kattenburg. Alan Lemmers. 2005, NIMH. Op 28 september 1655 werd de eerste steen gelegd van het Zeemagazijn te Amsterdam: het startschot voor 350 jaar marinegeschiedenis op het Amsterdamse eiland Kattenburg. Op de marinewerf die naast het Zeemagazijn verees, de grootste in het land, werden 260 jaar lang oorlogsschepen gebouwd, van de houten linieschepen voor De Ruyter en Tromp tot de pantserdekschepen van Koningin Wilhelmina. Na de sluiting van de werf in 1915 bleef het terrein als marine-etablissement belangrijk zowel voor de stad als voor de vloot:als centraal steunpunt voor allerlei diensten van de marineen als enclave van de Koninklijke Marine en de krijgsmacht in de hoofdstad. Eeuwenlang stond het terrein zo symbool voor de band van Amsterdam met het krijgsbedrijf op zee. Nederlandstalig. Hard Cover - 198 pages. €  18,50
More Info
S25807  Click for more information Heinz in Holland - Duitse amateurfoto's van de bezettingstijd. Gerard Groeneveld. 2007, Uitgeverij Vantilt. Amateurfotografie was in nazi-Duitsland uitgegroeid tot een ware rage. Aan het begin van de oorlog bezat ongeveer een op de tien van Hitlers soldaten een kleinbeeldcamera. En daarmee fotografeerden ze er lustig op los. Die kiekjes van toen zijn nu interessante historische documenten geworden. Ze tonen tot dusver nog onbekende scŤnes van de gevechten tijdens de meidagen in 1940 en geven een boeiend, onopgesmukt beeld van Nederland tijdens de oorlogsjaren. In Heinz in Holland is een intrigerende selectie van die authentieke kiekjes bijeengebracht door Gerard Groenveld, specialist op het gebied van de mediageschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. HV - 158 pages. €  12,50
More Info
S25808  Click for more information The Mighty Eight - A History of the U.S. 8th Army Air Force. Roger A. Freeman. 1970, Macdonald and jane's. In dit boek de geschiedenis van de Amerikaanse 8ste Luchtmacht, die gedurende de Tweede Wereldoorlog vllog vanuit Engeland. Engelstalig. Hard Cover - 311 pages. €  25,00
More Info
S25816  Click for more information Vliegtuigsquadron 320 1940-1985 . P.Baeten/J. van Zanten/P. Wispelaere. 1985, Bureau Maritieme Historie. Boek met de geschiedenis van het 320 squadron van de Marine Luchtvaartdienst uitgegeven ter gelegenheid van het jubileum op 1 juni 1985. Nederlandstalig. Soft Cover - 68 pages. €  22,00
More Info
S25823  Click for more information Weg! Ontsnapt aan de Duitse bezetting - Vier studenten willen op 14 mei 1940 naar Engeland - Ze nemen 42 anderen mee. Danny Verbaan. 2014, Scriptum. Na de bekendmaking op 14 mei 1940 dat Nederland capituleert voor het Duitse leger, proberen veel wanhopige Joodse gezinnen en echtparen naar Engeland te ontkomen. De vissers in Scheveningen zien er niets in om uit te varen, maar dan slaat ineens de motor aan van reddingboot de Zeemanshoop. Vier studenten hebben het schip gekaapt. Ook zij willen de oversteek maken. Het leidt tot een ongelooflijke ontsnapping van zesenveertig personen, van wie verreweg de meesten Joods zijn. De reddingboot is veel te vol. Een ramp ligt op de loer. Er zijn zorgen over de motor, niemand weet of de brandstof toereikend is en de zee ligt vol mijnen. Voortdurend dreigt het gevaar van ontdekking door de Luftwaffe of de Kriegsmarine. Onderweg breekt bovendien een opstand uit: sommige opvarenden raken in paniek. Ze willen terug. Toch lukt het de overkant van de Noordzee te bereiken, dankzij de Britse torpedobootjager Venomous die de groep aan boord neemt. Door de tocht met de Zeemanshoop overleven vrijwel alle Joodse vluchtelingen de Tweede Wereldoorlog. 'Weg! Ontsnapt aan de Duitse bezetting' is een waargebeurd verhaal. Het reconstrueert aan de hand van archiefmateriaal en tal van getuigenissen wat zich heeft afgespeeld. Ook zijn de laatste drie betrokkenen geÔnterviewd die begin 2015 nog in leven waren: student Karel Dahmen, de Joodse vluchteling Loet Velmans en Tinus Rog, de Scheveninger die de motor startte. Had hij dat niet gedaan, dan was de Zeemanshoop waarschijnlijk nooit vertrokken. Nederlandstalig. Soft Cover - 158 pages. €  16,00
More Info
S25825  Click for more information Bewapeningswerkplaatsen der Marine 1953-1993 . K.J. Budde e.a.. 1993, Eigen uitgave. In dit boek wordt de geschiedenis van 40 jaar bewapeningswerkplaatsen bij de Koninklijke Marine beschreven. Een bedrijfstak die ivm een fusie met het Marine Electronisch en Optisch bedrijf ophoud te bestaan. Nederlandstalig. Hard Cover - 112 pages. €  14,50
More Info
S25830  Click for more information Keurkinderen - Hitlers elitescholen in Nederland. Paul van der Steen. 2009, Uitgeverijk Balans. In Duitsland werden in 1933 de eerste elitescholen gesticht. De toelatingseisen zijn streng: de leerlingen zijn voorbestemd de voorhoede van het Derde Rijk te worden. Ook Nederland krijgt in 1942 twee van zulke instituten: een voor jongens in Valkenburg, een voor meisjes in Heythuysen. In Keurkinderen belicht Paul van der Steen de geschiedenis van de twee Reichsschulen en hun leerlingen. Nederlandstalig. Soft Cover - 288 pages. €  14,00
More Info
S25852  Click for more information Albatros D.III(OEF) - Windsock Datafile 19. P.M. Grosz. 1995, Albatros Productions Ltd. Beschrijving met foto's en schaaltekeningen van de Duitse Eerste Wereldoorlog jager Albatros D.III. Engelstalig. Soft Cover - 32 pages. €  16,50
More Info
S25853  Click for more information Albatros C.III - Windsock Datafile 13. P.M. Grosz. 1999, Albatros Productions Ltd. Beschrijving met foto's en schaaltekeningen van de Duitse Eerste Wereldoorlog jager Albatros D.III. Engelstalig. Soft Cover - 28 pages. €  16,50
More Info
S25854  Click for more information Nieuport 28 - Windsock Datafile 36. Jon Guttman. 1992, Albatros Productions Ltd. Beschrijving met foto's en schaaltekeningen van de Franse Eerste Wereldoorlog jager Nieuport 28. Engelstalig. Soft Cover - 36 pages. €  16,50
More Info
S25855  Click for more information Sopwith Snipe - Windsock Datafile 46. J.M. Bruce. 1994, Albatros Productions Ltd. Beschrijving met foto's en schaaltekeningen van de Engelse Eerste Wereldoorlog jager Sopwith Snipe. Engelstalig. Soft Cover - 36 pages. €  16,50
More Info
S25856  Click for more information AW FK.8 - Windsock Datafile 64. J.M. Bruce. 1997, Albatros Productions Ltd. Beschrijving met foto's en schaaltekeningen van de Engelse Eerste Wereldoorlog jager Armstrong Whitworth FK.8. Engelstalig. Soft Cover - 36 pages. €  16,50
More Info
S25857  Click for more information RAF FE8 - Windsock Datafile 74. J.M. Bruce. 1999, Albatros Productions Ltd. Beschrijving met foto's en schaaltekeningen van de Engelse Eerste Wereldoorlog jager Royal Aircraft Factory FE8. Engelstalig. Soft Cover - 36 pages. €  16,50
More Info
S25858  Click for more information Sopwith 1Ĺ Strutter - Windsock Datafile 80. J.M. Bruce. 2000, Albatros Productions Ltd. Beschrijving met foto's en schaaltekeningen van de Engelse Eerste Wereldoorlog jager Sopwith 1Ĺ Strutter. Engelstalig. Soft Cover - 36 pages. €  16,50
More Info
S25859  Click for more information Sopwith Pup - Windsock Datafile Special. J.M. Bruce. 1992, Albatros Productions Ltd. Beschrijving met foto's en schaaltekeningen van de Engelse Eerste Wereldoorlog jager Sopwith Pup. Engelstalig. Soft Cover - 40 pages. €  20,00
More Info
S25860  Click for more information Nieuport Fighters - Windsock Datafile Special Volume 1. J.M. Bruce. 1993, Albatros Productions Ltd. Beschrijving met foto's en schaaltekeningen van de Franse Eerste Wereldoorlog jagers van Nieuport. Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  20,00
More Info
S25861  Click for more information Bristol Fighter - Windsock Datafile Special Volume 2. J.M. Bruce. 1998, Albatros Productions Ltd. Beschrijving met foto's en schaaltekeningen van de Engelse Eerste Wereldoorlog jager Bristol Fighter. Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  20,00
More Info
S25862  Click for more information Worldwide - A Portrait of the Royal Netherlands Navy. 1994, Ministerie van Defensie. Mooi fotoboek over de Koninklijke Marine. Geheel in kleur. Nederlands/Engels/Spaanstalig. Hard Cover - 132 pages. €  17,50
More Info
S25863  Click for more information Worldwide - A Portrait of the Royal Netherlands Navy. 2003, Ministerie van Defensie. Mooi fotoboek over de Koninklijke Marine. Geheel in kleur. Nederlands/Engels/Spaanstalig. Hard Cover - 134 pages. €  17,50
More Info
S25865  Click for more information De Luchtoorlog boven Nederland 1940-1945 . Bart van der Klaauw/Bart Rijnhout. 1985, De Bataafsche Leeuw. Beschrijving van de strijd in de lucht zoals deze zich in de jaren 1940-1945 boven Nederlands grondgebied voltrok. Nederlandstalig. Soft Cover - 96 pages. €  18,00
More Info
S25868  Click for more information Sporen van de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Westerveld . Michiel Gerding. 2005, Drents Plateau. In dit boek wordt beschreven alles wat nog herinnert aan de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Westerveld. Het boek wordt geleverd met een fietskaart van de omgeving waarin alle oorlogsbezienswaardigheden zijn opgenomen. Nederlandstalig. Soft Cover - 64 pages. €  16,00
More Info
S25876  Click for more information De Luchtvaartgouaches van Thijs Postma - The Aviationgouaches of Thijs Postma. Thijs Postma. 1988, Edu'Actief. Mooi boek met schitterende gouaches over de luchtvaart in al zijn vormen. Thijs Postma op zijn best. Volledig in kleur. Nederlands/Engelstalig. Hard Cover - 99 pages. €  17,50
More Info
S25877  Click for more information "Ik kon niet alleen toekijkenÖ" - Verzetsmensen blikken samen met jongeren terug. Diversen. 1999, Stichting Geschiedenis in de Klas. Een aantal Nederlanders dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet heeft gezeten en inmiddels een respectabele leeftijd heeft bereikt, zet zich nog steeds in voor de idealen van waaruit ze in dat verzet gingen. Ze geven hun ervaringen vooral door op scholen voor zowel basis- als voortgezet onderwijs. Dit is het tweede deel van gebundelde interviews hun afgenomen door studenten van een aantal Nederlandse universiteiten. Heel direct en onopgesmukt vertellen achttien mensen waarom ze in het verzet gingen en wat hun verzet inhield. Het zijn heel diverse verhalen, verteld door gewone mensen die zich niet wilden of konden neerleggen bij het onrecht dat ze om zich heen zagen. Heel nadrukkelijk leggen de meesten van hen een verbinding met het heden, terug te vinden in uitspraken als 'we moeten alert blijven' en 'zoiets mag nooit meer gebeuren'. Achterin bevindt zich een verklarende woordenlijst. Met zwart-witfoto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 89 pages. €  15,00
More Info
S25878  Click for more information De Vliegende Hollander - Fotografische herdruk van alle verschenen nummers 22 mei 1943 Ė 10 mei 1945. 1976, Bujijten&Schipperheijn. In dit boek een weergave van de blaadjes De Vliegende Hollander die door de Geallieerden boven bezet Nederland werden afgeworpen. Nederlandstalig. Hard Cover . €  10,00
More Info
S25881  Click for more information Schetsen van de Gouvernementsmarine 2 . F.C. Bakker Dirks. 1980, Afdeling Maritime Historie Marinestaf. Op 27 augustus 1861 kreeg de civiele tak de naam Gouvernements Marine. De taken van het Auxiliair Eskader en de Indische Zeemacht werden langzamerhand overgenomen door eenheden van de Koninklijke Marine waardoor deze twee organisaties verdwenen. De Gouvernements Marine werd gedeeltelijk ontlast van haar vele transporttaken door de komst van de Nederlandsch-Indische Stoomboot Maatschappij, de voorganger van de in 1888 opgerichte Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM). De taken van de Gouvernements Marine bestonden uit het uitzoeken van plaatsen waar vuurtorens, bakens en lichten in de archipel moesten komen en de bevoorrading van mensen die op eenzame posten de lichten brandende moesten houden en hun periodieke aflossing. Verder het overzee vervoeren van ambtenaren van het binnenlands bestuur en geneeskundig personeel, de verzorging van dienstreizen van de gouverneur-generaal en diens gevolg, de dienstverlening bij nationale en internationale expedities, het aanleggen en onderhouden van telegraafkabels en de zeekartering. Bovendien had de Gouvernements Marine politionele taken die bestonden uit de visserijcontrole en het tegengaan van smokkel en spionage. De schepen van de Gouvernements Marine werden inmiddels bemand door Nederlandse gezaghebbers en officieren en inheemse schepelingen. Nederlandstalig. Hard Cover - 152 pages. €  12,50
More Info
S25890  Click for more information De slag om Ypenburg Mei 1940 . Lkol E.H. Brongers. 2000, Gemeentearchief Rijswijk. Dit boek doet op boeiende wijze verslag van de strijd om de vliegbasis Ypenburg. Het schetst het Duitse aanvalsplan, gevolgd door de overval op Ypenburg en de tegenaanval die uiteindelijk tot een Duitse nederlaag leidde.. Nederlandstalig. Soft Cover - 160 pages. €  20,00
More Info
S25907  Click for more information Gemeente Rheden - 50 jaar vrij. W. van Giessen. 1995, Gemeente Rheden. Beschrijving van de bevrijdiung van het Gelderse dorp Rheden na de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Hard Cover - 44 pages. €  15,00
More Info
S25908  Click for more information De vlag uit de fles - Goor 24 maart-10 april 1945 een reconstructie. Ab Zorge. 1995, Twente Akademie. Dit boek geeft een nauwkeurig verslag van de schokkende gebeurtenissen, die bij de bevrijding van het Twentse Goor en omgeving plaatsvonden. Twee weken in Goor's historie, die een onuitwisbare stempel op stad en bewoners gedrukt hebben. Nederlandstalig. Soft Cover - 261 pages. €  16,00
More Info
S25909  Click for more information Monume nten/Gedenktekens in de provincie Zuid-Holland voor overleden militairen in het voormalig Nederlands-IndiŽ en Nieuw-Guinea in de periode 1945-1962 . Jo de Jong/Ben Weijs/Ger de Jong. 2006, VOMI. Alle monumenten in de plaatsen in Zuid-Holland worden besproken. Van elk monument is een kleurenfoto opgenomen. Nederlandstalig. Soft Cover - 108 pages. €  15,00
More Info
S25918  Click for more information De geschiedenis van het Wapen der Koninklijke Marechaussee . W. van den Hoek. 1963, Ons Wapen. In dit boek wordt de geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee verteld.de auteur is een oud commandant van het Wapen. Het is een mooi uitgevoerd boek met foto's en kleurenprints. Voorzien van een inlegvel met betrekking tot de aanbieding van dit boek aan een kolonel Wittmann in 1967. Het inlegvel is voorzien van de handtekeningen van een aantal Marechaussee functionarissen. Nederlandstalig. Hard Cover - 471 pages. €  25,00
More Info
S25932  Click for more information Squadron - De jachtvliegerij in de naoorlogse jaren. Serge Stone. 1985, Romen Luchtvaart. Dit boek bestaat voornamelijk uit in zwart-wit (ook: bruin-wit en blauw-wit) uitgevoerde schetsen, die een aardige indruk geven van de na-oorlogse Nederlandse jachtvliegerij tot Ī 1963. Stone is erin geslaagd, dankzij zijn tekentalent en zijn grote kennis van zaken, een sfeervolle impressie van dit onderdeel van de luchtmacht weer te geven. Men treft ook paginagrote, ingekleurde schilderingen en tekeningen aan. Verder veel details (schoenen, wielen, wapens enz.). Stijl en uitvoering tonen sterke overeenkomsten met het werk van Rien Poortvliet, mede door de (geringe) begeleidende, tekst, die is uitgevoerd in handschriftletter. Leuke, verzorgde uitgave; een gezellig kijkboek voor de liefhebbers. Het boek besluit met een beknopte woordenlijst. Nederlandstalig. Hard Cover . €  16,50
More Info
S25935  Click for more information Letters from a bomber pilot - Compiled from the letters of Pilot Officer J.R.A. Hodgson pilot in RAF Bomber Command , 1941-3. David Hodgson. 1985, Thames Methuan. Boek met brieven van een RAF bommenwerper piloot. In de periode 1941-1943. Hij wordt uiteindelijk neergeschoten bij Schaarbergen en ligt begraven op de Moskowa begraafplaats in Arnhem. Interessant boek. Het boek is voorzien van de handtekening van de auteur (de broer van de hoofdpersoon). Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  12,50
More Info
S25937  Click for more information Fighter Pilot - A personal record of the campaign in France 1939-1940. Paul Richey. 1990, Guild Publishing. Dit is het persoonlijk verhaal van de auteur die vloog als RAF piloot in Frankrijk in de jaren 1939-1940. Voorzien van een aantal foto's. Bijzonder aan dit boek is dat er een brief van de weduwe van de auteur is bijgevoegd. Collector's item. Engelstalig. Hard Cover - 145 pages. €  17,50
More Info
S25939  Click for more information Het Poolse aandeel in de overwinning . Thom Peeters. 1984, Eigen uitgave. In dit boek wordt het Poolse aandeel in de strijd tegen Nazi-Duitsland beschreven. Market-Garden wordt uitvoerig besproken. Nederlandstalig. Soft Cover - 112 pages. €  13,50
More Info
S25941  Click for more information De Pruus komt! - Overijssel in de Tweede Wereldoorlog. Coen Hilbrink/Marcel Kienhuis/Klaas Vos. 1990, Waanders Uitgevers. In dit boek de geschiedenis van de provincie Overijssel in de Tweede Wereldoorlog. Heel veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 160 pages. €  15,00
More Info
S25996  Click for more information Colori E Schemi Mimetici Della Regia Aeronautica - 1935-1943. Umberto Postiglioni/Andrea Degl'Innocenti. 1995, G.M.T.. Bijzonder boek over de kleuren schema's van de Italiaanse Luchtmacht gedurende de jaren 1935-1943. Met een aparte kleurenkaart bijgevoegd. Italiaanstalig. Soft Cover - 135 pages. €  20,00
More Info
S2946  Click for more information Dancing in the Skies . T.E. Johnson. 1994, Grub Street. De schrijver werd geboren in Reykjavik op IJsland in oktober 1921. Zijn moeder was Engelse. Zijn wil om piloot te worden dreef hem in april 1940 naar Engeland om zich aan te melden bij de RAF. Uiteindelijk vloog hij bij 17 squadron en nam daarmee deel aan operation Torch in 1942/43 en verdiende daar een DFM. In 1944 vloog hij Mustangs bij 65 squadron boven NormandiŽ. Uiteindelijk beeindigde hij de oorlog met 8 overwinningen. Een bijzonder verhaal van de enige IJ SLANDER IN DE raf. Engelstalig. Hard Cover - 227 pages. €  20,00
More Info
S11644  Click for more information Warpaint Series No. 26 - Bristol Blenheim. Andrew Thomas. Warpaint-Books. Boek met een beschrijving van het genoemde vliegtuigtype. Mooi uitgevoerd op stevig papier. Ruim voorzien van foto's, tevens voorzien van veel kleurentekeningen en een aantal schaaltekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 36 pages. €  12,50
More Info
S17419  Click for more information Vliegers - Luchtoorlog 1940-1945. M.W.J.M. Broekmeijer. 1947, Nijgh & van Ditmar N.V.. Boek over de geschiedenis van nederlandse vliegers in de jaren 1940-1945. Voorzien van foto's en tekeningen. Nederlandstalig. Hard Cover - 125 pages. €  10,00
More Info
S18088  Click for more information Spitfire Mk. I to VI in the European Theatre of operations - On Target Profiles 4. Jon Freeman. Model Alliance. Prachtig boek met kleurentekeningen van de camouflagepatronen en de markings van Spitfireís Mk. I t/m VI in het Europese operatiegebied. Engelstalig. Soft Cover - 32 pages. €  12,50
More Info
S19946  Click for more information Govert Steen, Jachtvlieger . Rob Philips/Jan Heerze. 2004, Oud Apeldoorn. Het verhaal van Govert Steen, Jachtvlieger, Engelandvaarder (hij was de piloot van de Fokker T-VIIIW die ontsnapte uit de Amsterdamse haven, jachtrvlieger bij de RAF en in die hoedanigheid vermist. Nederlandstalig. Soft Cover - 20 pages. €  8,50
More Info
S20923  Click for more information Amtracs in Action - Armor Number 31. Jim Mesko. 1993, Squadron/Signal Publications. Fotoboek uit de serie Armor in Action. Heel veel bijzondere foto's en enkele kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 50 pages. €  7,50
More Info
S25362  Click for more information De Geschiedenis van de Nederlandse Politie . Cyrille Fijnaut. 2007, Boom. Deze rijk geÔllustreerde paperback, geeft een helder en beknopt overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse Politie. Met ruime aandacht voor de oorlogstijd. Nederlandstalig. Soft Cover - 187 pages. €  15,00
More Info
S25502  Click for more information Vleugels van de vloot - De geschiedenis van de Marine-Luchtvaartdienst. 1950, Uitgerevrs Wyt. In dit boek wordt de geschiedenis van de Marineluchtvaartdienst verteld. Voorzien van een aantal foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 336 pages. €  15,00
More Info
S25509  Click for more information American Spitfaire Camouflage and Markings Volume 1 + 2 - Classic Warbird Series No. 3+4. Paul Ludwig/Malcolm Laird. 2000, Ventura Publications. In deze 2 boeken worden de Amerikaanse Spitfires en de eenheden die ze gebruikten beschreven. Tevens worden de camouflage patronen en andere markeringen behandeld. Veel foto's en kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 144 pages. €  27,50
More Info
S25510  Click for more information From D-Day to Victory: Fighters in Eorope 1944-45 - Classic Warbird Series No. 5. Malcolm Laird. Ventura Publications. Beschrijving van Geallieerde Jachtvliegtuigen in Europa in de periode D-day tot het einde van de oorlog. Veel foto's en kleurentekeningen van camouflagepatronen. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  15,00
More Info
S25765  Click for more information Wapens, Vlaggen en Zegels van Nederland - geschiedkundige bijdragen omtrent wapens van Nederland en zijne ProvinciŽn, van het Koninklijk Huis enz.. T. van der Laars. 1989, Atrium. In dit boek worden wapens, vlaggen en zegels van Nederland beschreven. Zowel van provincies als van het Koninklijke Huis. Veel tekeningen waarvan een aantal in kleur. Boek is oorspronkelijk uitgegeven in 1913. Nederlandstalig. Hard Cover - 176 pages. €  15,00
More Info
S25769  Click for more information De schatten van Lombok - Honderd jaar Nederlandse oorlogsbuit uit IndonesiŽ. Ewald Vanvugt. 1994, Uitgeverij Jan Mets. In juni 1894 landde een Nederlandse expeditiemacht op het Indonesische eiland Lombok, waarvan de vorst weigerde zich te onderwerpen aan het expansiegerichte koloniale beleid. De Nederlandse macht werd verslagen; dit 'verraad' van Lombok schreeuwde om wraak, die later dat jaar volgde, en waarvan het succes een golf van nationalisme opwekte. De krijgsbuit waren de 'schatten van Lombok': schitterende sieraden en kunstvoorwerpen die vol trots werden uitgestald als symbool van Nederlands triomf. Later werd hun bloedige afkomst verdoezeld; na 1945 belandden ze in de museumdepots en werd de helft teruggeven aan IndonesiŽ. Vanvugt doet verslag van de expedities en beschrijft daarna het lot van de oorlogsbuit, waarin de veranderingen in de koloniale ideologie zich heel direct weerspiegelen. Het is een zeer leesbaar, verantwoord boekje geworden, met grote betrokkenheid geschreven en ruim en passend geÔllustreerd - voor een breed publiek. De omslag toont een kleurige schoolplaat van het strijdtoneel in 1894. Nederlandstalig. Soft Cover - 136 pages. €  16,00
More Info
S25775  Salute Dam Busters - 70th Anniversary. 2013, Key Publishing. Herinneringsboek bij de herdenking van de 70 jarige herdenking van de aanval op de Roerdammen met beschrijving van bemanningen, toestellen, de bom enz.. Engelstalig. Soft Cover - 98 pages. €  10,00
More Info
S25784  Click for more information Het oog van de oorlog - Fotografen aan het front. Frits Baarda. 1989, SDU Uitgeverij. In dit boek een selectie van foto's van oorlogsfotograven in verschillende oorlogen. Van de Eerste Wereldoorlog tot het Israelisch-Palestijns conflict. Soms schokkende foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 171 pages. €  10,00
More Info
S25793  Click for more information The Flying Dutchman - An exciting true story of war in the air. Hans van der Kop. 1985, Patrick Stephens Ltd. Het persoonlijk verhaal van de auteur als waarnemer/navigator bij 320 squadron in Engeland. Met voorafgaande zijn ontsnapping uit Nederlands-IndiŽ. Met handtekening en opdracht van de auteur. Engelstalig. Hard Cover - 248 pages. €  15,00
More Info
S25796  Click for more information Marin(e)ade - Marinehumor door de jaren heen. Dick N. Wentholt. 1992, Uitgeverij Bonneville. In dit boek allemaal door de jaren heen verxzamelde Marien enecdotes. Nederlandstalig. Hard Cover - 144 pages. €  12,50
More Info
S25802  Click for more information The Luftwaffe in World War II - Rare Photographes from Wartime Archives. Francis Crocby. 2005, Pen & Sword Books. Leuk boek met allemaal bijzondere foto's van de Luftwaffe in de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 112 pages. €  13,00
More Info
S25804  Click for more information Fregat Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau - 1943-1958. Harry Floor. Eigen uitgave. In dit uit kopiŽn samengestelde boekwerk wordt de levensloop van het fregat Hr.Ms. Johan Maurits van Nassu beschreven. Nederlandstalig. Soft Cover - 144 pages. €  10,00
More Info
S25815  Click for more information Van Gaffelzeil tot Spinnaker - 40 jaar zeilend opleidingsschip der Koninklijke Marine Hr.Ms. Urania. G.M. Veerman. 1981, Afdeling Maritieme Historie. In dit boek wordt de geschiedenis van het opleidings zeilschip van de Koninklijke Marine, de Hr.Ms. Urania verteld. Nederlandstalig. Hard Cover - 127 pages. €  15,00
More Info
S25824  Click for more information Traditie 101 tankbataljon Prins Alexander . In dit boekje de historie en traditie van het 101 Tankbataljon Prins Alexander. Nederlandstalig. Soft Cover - 10 pages. €  6,50
More Info
S25826  Click for more information Militaire Verdedigingswerken in Den Helder . Rob van Beckhove e.a.. 2004, Gemeente Den Helder. Boekje uitgegeven ter gelegenheid van de Open Monumentendag in 2004 over de verdedigingswerken in en om Den Helkder. Nederlandstalig. Soft Cover - 39 pages. €  8,00
More Info
S25831  Click for more information Bastogne - De streep door de rekening. Guy Franz Arend. 1977, Eigen uitgave. Chronologies verslag van het Ardennen-offensief- de laatste Duitse aanval in het westen, kerst '44, teneinde de haven van Antwerpen te heroveren. Tijdens dat offensief sloten de Duitse legers een Amerikaanse divisie in te Bastogne. Pas na een maand van felle gevechten werd Bastogne ontzet. Het boek is meer een foto-album, afwisselend 1 pagina foto, en 1 pagina tekst. De nadruk van het fotomateriaal ligt vooral op de tanks en voertuigen (overigens wel veel unieke foto's). De teksten zijn door hun dagboek-achtige opbouw en populair taalgebruik goed leesbaar. Geen diepgravende tekst, eerder een ode aan het ruige soldatenleven. En het relaas van een veldslag met de onmogelijkheid van de Duitsers om er door te komen. Nederlandstalig. Soft Cover - 175 pages. €  16,00
More Info
S25832  Click for more information Spitfire The Anzacs - The RAF through Colonial eyes. Malcom Laird/Steve Mackenzie. 1997, Ventura Publications. In dit boek worden een aantal Australische en Nieuw-Zeelandse RAF vliegers beschreven. Veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  16,50
More Info
S25833  Click for more information Mitsubishi Ki-46 Dinah . Martin Ferkl. 2005, Revi. Boek met een beschrijving van de Mitsubishi Ki-46 Dinah. Veel foto's, schaal tekeningen, kleurentekeningen en kleuren detail foto's. Engelstalig. Soft Cover - 69 pages. €  19,00
More Info
S25834  Click for more information The Messerschmitt Bf109E on the Western Front 1940 - Combat Colours Number 1. Peter Scott. Scale Aircraft Modelling. Beschrijving van de Messerschmitt Bf109E aan het Westfront in 1940. Voorzien van veel foto's, kleurenschema's, kleurentekeningen, Staffel aanduidingen. Engelstalig. Soft Cover - 56 pages. €  16,00
More Info
S25836  Click for more information The Hawker Hurricane 1939 to 1945 in RAF, Commonwealth and FAA servive - Combat Colours Number 2. H.C. Bridgwater. 2001, Scale Aircraft Modelling. Beschrijving van de Hawker Hurricane in de Tweede Wereldoorlog bij RAF, Commmonwealth en FAA. Veel foto's, kleurenschema's, kleurentekeningen . Engelstalig. Soft Cover - 56 pages. €  16,50
More Info
S25838  Click for more information The Curtiss P-36 and P-40 in USAAC/USAAF service 1939 to 1945 - Combat Colours Number 3. H.C. Bridgwater. 2001, Scale Aircraft Modelling. Beschrijving van de Curtiss P-36 and P-40 in de Tweede Wereldoorlog bij USAAC/USAAF. Veel foto's, kleurenschema's, kleurentekeningen . Engelstalig. Soft Cover - 56 pages. €  16,50
More Info
S25839  Click for more information De Havilland Mosquito Day and Nightfighters in RAF Service: 1941 to 1945 - Combat Colours Number 6. Paul Lucas. 2003, Scale Aircraft Modelling. Beschrijving van de De Havilland Mosquito Dag en Nachtjagers bij de RAF in de jaren 1941-1945. Veel foto's, kleurenschema's, kleurentekeningen . Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  16,50
More Info
S25842  Click for more information Militaria-Magazin 180 - Das aktuelle Magazin fŁr Orden, Militaria, Zeitgeschichte. 2016, VDM. Mooi blad wat ingaat op onderscheidingen, Militairia, documenten en geschiedenis. Zeer goed blad voor verzamelaars van onderscheidingen en documenten. Duitstalig. Soft Cover - 66 pages. €  8,30
More Info
S25882  Click for more information 60 jaar Marineluchtvaartdienst - 1917-1977. 1977, centrale Reproductieafdeling Marine. herinneringsboek uitgegeven ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van de Marineluchtvaartdienst in 1977. Aantekening gemaakt op achterkant. Nederlandstalig. Soft Cover . €  16,00
More Info
S25883  Click for more information Stalingrad - Het begin van Hitlers ondergang. Vasili Ivanovitsj Tsjoeikov. 1962, U.M. West-Freiesland. In dit boek beschrijft Maarschalk tsjoikov zijn visie op de slag om Stalingrad, het begin van het einde voor Adolf Hitler. Nederlandstalig. Hard Cover - 312 pages. €  15,00
More Info
S25885  Click for more information De Nederlandse Infanterie . H. Ringoir. 1968, C.A.J. van Dishoeck. Boek met de geschiedenis van de Nederlandse Infanterie. Voorzien van foto's en kleurenafbeeldingen van uniformen. Nederlandstalig. Soft Cover - 120 pages. €  8,50
More Info
S25916  Click for more information Citizen Soldiers - The U.S. Army from the Normandy beaches to the Bulge to the surrender of Germany June 7, 1944, to May 7, 1945. Stephen E. Ambrose. 1998, Simon & Schuster. In dit boek verteld de auteur over het leven in de frontlijn van NoamandiŽ tot Duitsland. Het verhaal wordt verteld aan de hand van talloze interviews met veteranen. Voorzien van een aantal foto's. Engelstalig. Soft Cover - 526 pages. €  15,00
More Info
S25917  Click for more information De Poorten der Hel - Van Batavia tot Pakan Baroe, veertig maanden slavenarbeid in Japanse gevangenkampen 1942-1945. Bernard Schoonenberg. 1978, Van Holkema & Warendorf. De schrijver heeft geenszins de pretentie om met dit boek een historisch verantwoorde kroniek over de Japanse overheersing in voormalig Nederlandsch-IndiŽ te brengen, ook al werd niets gefantaseerd, noch verkleind of overdreven. Puttend uit eigen herinnering gaat het hem bovenal om de weergave van de individuele reacties op de overweldigende gebeurtenissen, zowel gedurende die verwarrende oorlogsjaren als in de Japanse gevangenkampen en tijdens de turbulente periode vlak na de 'bevrijding" . Nederlandstalig. Hard Cover - 272 pages. €  10,00
More Info
S25926  Click for more information Martin B-26 Marauder & Douglas A-26 Invader in Combat over Europe . Tomasz Szlagor. 2012, Kagero. Mooi boek met voornamelijk foto's over de inzet van de B-26 Marauder en de A-26 Invader boven Europa in de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 88 pages. €  25,00
More Info
S25934  Click for more information Merrill's Marauders - February-May 1944. 1945, U.S. War Department Historical Division. Beschrijving van de Amerikaanse 5307 Composite Unit, onder bevel van Frank D. Merrill tijdens hun opmars in Noord-Burma in Februari-Mei 1944. OfficiŽle Amerikaanse legeruitgave. Engelstalig. Soft Cover - 117 pages. €  15,00
More Info
S25945  Click for more information Warpaint Series No. 10 - Vickers Wellington. Alan W. Hall. Warpaint-Books. Boek met een beschrijving van het genoemde vliegtuigtype. Mooi uitgevoerd op stevig papier. Ruim voorzien van foto's, tevens voorzien van veel kleurentekeningen en een aantal schaaltekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 28 pages. €  12,50
More Info
S25946  Click for more information Warpaint Series No. 50 - Bristol Beaufort. Tony Buttler. Warpaint-Books. Boek met een beschrijving van het genoemde vliegtuigtype. Mooi uitgevoerd op stevig papier. Ruim voorzien van foto's, tevens voorzien van veel kleurentekeningen en een aantal schaaltekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 40 pages. €  12,50
More Info
S25948  Click for more information Warpaint Series No. 13 - Focke Wulf Fw200 Condor. Jerry Scutts. Warpaint-Books. Boek met een beschrijving van het genoemde vliegtuigtype. Mooi uitgevoerd op stevig papier. Ruim voorzien van foto's, tevens voorzien van veel kleurentekeningen en een aantal schaaltekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 24 pages. €  12,50
More Info
S25949  Click for more information Warpaint Series No. 24 - Dornier Do217. Jerry Scutts. Warpaint-Books. Boek met een beschrijving van het genoemde vliegtuigtype. Mooi uitgevoerd op stevig papier. Ruim voorzien van foto's, tevens voorzien van veel kleurentekeningen en een aantal schaaltekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 32 pages. €  12,50
More Info
S25950  Click for more information Warpaint Series No. 72 - Vickers Supermarine Merlin Seafire. Kev Darling. Warpaint-Books. Boek met een beschrijving van het genoemde vliegtuigtype. Mooi uitgevoerd op stevig papier. Ruim voorzien van foto's, tevens voorzien van veel kleurentekeningen en een aantal schaaltekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 36 pages. €  12,50
More Info
S25951  Click for more information The Panzer Divisions - Men-at-Arms. Martin Windrow. 1973, Osprey. In dit boek de geschiedenis van dit Duitse Panzerdivisies in de Tweede Wereldoorlog. Voorzien van veel foto's en kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 40 pages. €  12,50
More Info
S25952  Click for more information Waffen SS - Men-at-Arms. Martin Windrow. 1971, Osprey. In dit boek de geschiedenis van dit Duitse Waffen SS in de Tweede Wereldoorlog. Voorzien van veel foto's en kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 40 pages. €  12,50
More Info
S25953  Click for more information The U.S. Army 1941-45 - Men-at-Arms. Philip Katcher. 1977, Osprey. In dit boek de geschiedenis van dit US Army in de jaren 1941-45. Voorzien van veel foto's en kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 40 pages. €  12,50
More Info
S25954  Click for more information German Airborne Troops 1939-45 - Men-at-Arms 139. Bruce Quarrie. 1983, Osprey. In dit boek de geschiedenis van dit Duitse Luchtlandingstroepen in de jaren 1939-45. Voorzien van veel foto's en kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 40 pages. €  12,50
More Info
S25955  Click for more information Luftwaffe Airborne and Field Units - Men-at-Arms. Martin Windrow. 1972, Osprey. In dit boek de geschiedenis van dit Duitse Luchtlandingstroepen en de Velddivisies. Voorzien van veel foto's en kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 40 pages. €  12,50
More Info
S25956  Click for more information Rommel's Dessert Army - Men-at-Arms. Martin Windrow. 1976, Osprey. In dit boek de geschiedenis van de Duitse eenheden onder Rommel in de Noord-Afrikaanse woestijn. Voorzien van veel foto's en kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 40 pages. €  12,50
More Info
S25957  Click for more information The Spanish Civil War 1936-39 - Men-at-Arms. Patrick Turnbull. 1978, Osprey. In dit boek de geschiedenis van de Spaanse Burgeroorlog in de jaren 1936-1939. Voorzien van veel foto's en kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 40 pages. €  12,50
More Info
S25958  Click for more information The Sherman at War - (2) The US Army in the European Theater 1943-45. Steven J. Zaloga. 2000, Concord Publications Company. Mooi fotoboek over de inzet van de Sherman Tank bij het Amerikaanse l;eger in Europa in de jaren 1943-1945. Alle foto's met begeleidende tekst. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  15,00
More Info
S25960  Click for more information U.S. Tank Destroyers in Combat 1941-1945 . Steven J. Zaloga. 1996, Concord Publications Company. Mooi fotoboek over de inzet van de Tankdestroyers in het Amerikaanse leger in de jaren 1941-1945 in de jaren 1943-1945. Alle foto's met begeleidende tekst. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  17,50
More Info
S25961  Click for more information US Amtracks and Amphibians at War 1941-45 . Steven J. Zaloga/George Balin. 2000, Concord Publications Company. Mooi fotoboek over de inzet van Amerikaanse Amtracks en Amfibievoertuigen in de jaren 1941-1945. Alle foto's met begeleidende tekst. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  17,50
More Info
S25962  Click for more information US Light Tanks at War 1941-45 . Steven J. Zaloga. 2001, Concord Publications Company. Mooi fotoboek over de inzet van Amerikaanse lichte tanks in de jaren 1941-1945. Alle foto's met begeleidende tekst. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  17,50
More Info
S25963  Click for more information US Armored Artillery in World War II . Steven J. Zaloga. 2002, Concord Publications Company. Mooi fotoboek over de inzet van Amerikaanse gemotriseerde Artillerie in de Tweede Wereldoorlog. Alle foto's met begeleidende tekst. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  17,50
More Info
S25964  Click for more information US Tank Battles in North Africa and Italy 1943-45 . Steven J. Zaloga. 2004, Concord Publications Company. Mooi fotoboek over tankslagen van het Amerikaanse leger in Noord-Afrika en ItaliŽ in de jaren 1943-45. Alle foto's met begeleidende tekst. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  17,50
More Info
S25965  Click for more information US Tank Battles in Germany 1944-45 . Steven J. Zaloga. 2002, Concord Publications Company. Mooi fotoboek over tankslagen van het Amerikaanse leger in Duitsland in de jaren 1944-45. Alle foto's met begeleidende tekst. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  17,50
More Info
S25968  Click for more information Typhoon/Tempest in Action - Aircraft Number 102. Jerry Scutts. 1990, Squadron/Signal Publications. Boek uit de serie Aircraft. Heel veel bijzondere foto's en enkele kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 50 pages. €  7,50
More Info
S25969  Click for more information P-47 Thunderbolt in Action - Aircraft Number 67. Larry Davis. 1984, Squadron/Signal Publications. Boek uit de serie Aircraft. Heel veel bijzondere foto's en enkele kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 50 pages. €  7,50
More Info
S25970  Click for more information Junkers Ju88 in Action Part 1 - Aircraft Number 85. Brian Filley. 1988, Squadron/Signal Publications. Boek uit de serie Aircraft. Heel veel bijzondere foto's en enkele kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 58 pages. €  7,50
More Info
S25971  Click for more information Junkers Ju88 in Action Part 2 - Aircraft Number 113. Brian Filley. 1991, Squadron/Signal Publications. Boek uit de serie Aircraft. Heel veel bijzondere foto's en enkele kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 58 pages. €  7,50
More Info
S25972  Click for more information Halifax in Action - Aircraft Number 66. Jerry Scutts. 1984, Squadron/Signal Publications. Boek uit de serie Aircraft. Heel veel bijzondere foto's en enkele kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 50 pages. €  7,50
More Info
S25973  Click for more information P-51 Mustang in Action - Aircraft Number 45. Larry Davis. 1981, Squadron/Signal Publications. Boek uit de serie Aircraft. Heel veel bijzondere foto's en enkele kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 58 pages. €  7,50
More Info
S25974  Click for more information Short Stirling in Action - Aircraft Number 96. Ron Mackay. 1989, Squadron/Signal Publications. Boek uit de serie Aircraft. Heel veel bijzondere foto's en enkele kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 50 pages. €  7,50
More Info
S25975  Click for more information B-24 Liberator in Action - Book number 10228. David Doyle. 2012, Squadron/Signal Publications. Boek uit de in Action serie. Heel veel bijzondere foto's en enkele kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 88 pages. €  7,50
More Info
S25976  Click for more information P-38 Lightning in Action - Book number 1222. David Doyle. 2011, Squadron/Signal Publications. Boek uit de in Action serie. Heel veel bijzondere foto's en enkele kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  7,50
More Info
S25977  Click for more information P-61 Black Widow in Action - Book number 10226. David Doyle. 2013, Squadron/Signal Publications. Boek uit de in Action serie. Heel veel bijzondere foto's en enkele kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  7,50
More Info
S25978  Click for more information Walk Around PBY Catalina - Walk Around Number 5. William Scarborough. 1995, Squadrin Signal Publications. Mooi fotoboek, deels in kleur van de PBY Catalina. Tevens voorzien van een aantal kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  10,00
More Info
S25979  Click for more information Tiger in Action - Armor Number 27. Don Greer. 1989, Squadron/Signal Publications. Fotoboek uit de serie In Action. Heel veel bijzondere foto's en enkele kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 50 pages. €  7,50
More Info
S25980  Click for more information M3 Lee/Grant in Action - Armor Number 33. Jim Mesko. 1995, Squadron/Signal Publications. Fotoboek uit de serie In Action. Heel veel bijzondere foto's en enkele kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 50 pages. €  7,50
More Info
S25981  Click for more information DUKW in Action - Armor Number 35. Tmothy J. Kutta. 1996, Squadron/Signal Publications. Fotoboek uit de serie In Action. Heel veel bijzondere foto's en enkele kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 50 pages. €  7,50
More Info
S25984  Click for more information M3 Half-Track in Action - Armor Number 34. Jim Mesko. 1996, Squadron/Signal Publications. Fotoboek uit de serie Armor in Action. Heel veel bijzondere foto's en enkele kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 50 pages. €  7,50
More Info
S25985  Click for more information U.S. Tank Destroyers in Action - Armor Number 36. Jim Mesko. 1998, Squadron/Signal Publications. Fotoboek uit de serie Armor in Action. Heel veel bijzondere foto's en enkele kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 50 pages. €  7,50
More Info
S25986  Click for more information WWII U.S. Sherman Tank in Action - Book number 2048. Rob Ervin/David Doyle. 2011, Squadron/Signal Publications. Fotoboek uit de serie Armor in Action. Heel veel bijzondere foto's en enkele kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  7,50
More Info
S25987  Click for more information RAF & Commonwealth P-51 Mustangs - On Target Profiles 2. Jon Freeman. Model Alliance. Prachtig boek met kleurentekeningen van de camouflagepatronen en de markings van De P-51 Mustang van de RAF en Commonwealth. Boek is aangevuld met een verf kleurenkaart. Engelstalig. Soft Cover - 32 pages. €  12,50
More Info
S25989  Click for more information Hawker Hurricane in RAF and Commonwealth Service - On Target Profiles 12. Gary Madgwick. 2008, Model Alliance. Prachtig boek met kleurentekeningen van de camouflagepatronen en de markings van de RAF en Commonwealth. Engelstalig. Soft Cover - 60 pages. €  15,00
More Info
S25990  Click for more information Stug III Ausf. G . George Parada/Mariusz Suliga/Wojciech Styrna. 2002, Kagero. Mooi fotoboek over de Sug II Ausf, G. Nagenoeg alle foto's in kleur. Veel detail opname's. Geen decals meer aanwezig. Pools/Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  15,00
More Info
S25991  Click for more information 381st Bomb Group . Ron Mackay. 1994, Squadron/Signal Publications. Boek over de 381ste Bomb Group van de 8th Air Force. Veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  10,00
More Info
S25992  Click for more information Pride of Seattle - The Story of the First 300 B-17F's. Steve Birdsall. 1998, Squadron/Signal Publications. Boek over de eerste 300 door Boeing afgeleverde B-17F's. Veel foto's en kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  10,00
More Info
S25993  Click for more information B-24 Liberator . Bill Holder. 2005, Squadron/Signal Publications. Mooi boek over de B-24 Liberator. Veel foto's en kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  10,00
More Info
S25994  Click for more information The Marianas Turkey Shoot June 19-20. 1944 - Carrier Battle in the Philippine Sea. Barrett Tillman. 1994, Phalanx. Boek over de strijd in de Stille Oceaan en met name het onderdeel bekend als de Marianas Turkey Shoot. Hier haalden de Amerikanen vele Japanners neer. Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  15,00
More Info
S25995  Click for more information Night Air Group 90 in World War II - Batmen. John W. MacGlashing. 1995, Phalanx. Boek over de voor nachtoperaties getrainde Group 90 van de USS Enterprise. Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  15,00
More Info
S25997  Click for more information Camouflage and Markings Itlalian Air Forces 1935-1945 . Richard J. Caruana. 1988, Modelaid International Publications. Bijzonder boek over de kleuren schema's van de Italiaanse Luchtmacht gedurende de jaren 1935-1945. Met veel foto's en kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 40 pages. €  17,50
More Info
S26007  Click for more information De schaduw van de bevrijders - Geallieerde oorlogsmisdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wim Berkelaar. 1995, Walburg Pers. Over Duitse en Japanse gruweldaden tijdens de Tweede Wereldoorlog is veel geschreven. Maar maakten ook onze bevrijders zich schuldig aan oorlogsmisdaden? Een onthullend en schokkend boek over de zwarte bladzijde in de geschiedenis van onze bevrijders. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  12,50
More Info
S26008  Click for more information Sporen van geluk - Aantekeningen van een Duitse soldaat in de winter van 1943/1944. Jaap de Vries. 1994, Uitgeverij Eisma B.V.. Jaap de Vries kreeg als boedelnotaris de beschikking over het dagboek van de in de Tweede Wereldoorlog gedeserteerde Duitse soldaat Jarich Tršger. In dit boek heeft hij het met toestemming van de beschreven personen die nog in leven zijn, openbaar gemaakt. Het verhaal speelt zich af in de jaren '43 en '44. Een Duits vliegtuig stort neer in de moerassige rietvelden tussen Terhorne en Akkrum. Jarich Tršger overleeft de crash en vindt in het gebied een verlaten woonboot. Omdat Jarich de Friese taal spreekt, krijgt hij vanuit zijn schuilplaats contact met de omliggende dorpen. Zijn naÔviteit en onbevangenheid brengen hem echter in een benarde positie; hij wordt verraden. Ter bescherming van de beschreven personen heeft De Vries enkele namen en zelfs beroepen veranderd. Het boek laat zich lezen als een roman en bevat gedetailleerde beschrijvingen van het gebied. Nederlandstalig. Hard Cover - 159 pages. €  15,00
More Info
S26009  Click for more information Alarm in mei '40 - Dossier 1940-1945. Jan Bauwens. Koninklijke Uitgeverij J.J. Tijl N.V.. Beschrijving van de strijd in mei 1940 in Nederland, BelgiŽ en Frankrijk. Deze documentaire, die even vlot en onderhoudend leest als een roman, richt geen verwijtende vinger op politieke en militaire figuren en bevat geen aanklacht tegen bepaalde toen heersende toestanden. Ze laat aan de lezer over zijn eigen conclusies te trekken. Nederlandstalig. Hard Cover - 276 pages. €  12,50
More Info
S25821  Click for more information Eindeloze Nacht . J.J. Douwes. 1995, Palaver. Zucht naar avontuur deed Jan Douwes (1920) zich in 1937 melden voor de marine. In 1939 ging hij naar IndiŽ, waar zijn schip de 'Java' in de Slag in de Javazee in februari 1942 ten onder ging. Hij was een van de weinige overlevenden; via een kamp op Celebes werd hij in 1942 als dwangarbeider verscheept naar Nagasaki in Japan, waar hij vooral als verpleger werkte en in augustus 1945 de atoombom zag vallen. Een lange reis via de USA bracht hem terug naar Nederland, dat zonder begrip en harteloos reageerde, de marine voorop. Na zijn pensioen (1965) en na behandeling voor oorlogstrauma's vertelt Douwes zijn bijzondere levensverhaal, met nadruk op de oorlog: noodlottige fouten in de strijd tegen Japan, de vele incompetente officieren en seksuele activiteiten aan boord en in de kampen (een vrijwel verzwegen onderwerp). Douwes schrijft boeiend, met soms nauw bedwongen emotie. Zijn verslag vormt een zinvolle toevoeging aan de overvloedige 'kampliteratuur'. De omslag toont de 'Java'. Nederlandstalig. Soft Cover - 136 pages. €  15,00
More Info
S25884  Click for more information The Double-Cross System - in the War of 1939-1945. J.C. Masterman. 1972, History Book Club. Dit boek verteld het verhaal van de wijze waarop de Britten gevangen genomen Duitse agenten voor eigen belang inzetten. Engelstalig. Hard Cover - 203 pages. €  6,00
More Info
S25887  Click for more information Die letzten Notizen von Martin Bormann - Ein Dokument iund sein Verfasser. Lew Besymenski. 1974, Deutsche Verlags- Anstalt. Dagboek van Martin Bormann over de laatste dagen van het Drrde Rijk wat de Russen bij de intocht in Berlijn in handen viel. Duitstalig. Hard Cover - 345 pages. €  7,50
More Info
S25894  Click for more information Der Geplante Tod - Deutsche Kriegsgefangene in Amerikanischen und FranzŲsischen Lagern 1945-1946. James Bacque. 1989, Ullstein. Boek over de vele overlijdensgevallen in Amerikaanse en Franse krijgegevangenkampen.Bijna een millioen krijgsgevangenen stierven aan de omstandigheden in de kampen. Duitstalig. Soft Cover - 382 pages. €  6,00
More Info
S25895  Click for more information From BleriotÖto Spitfire - Flying the Historic Aeroplanes of the Shuttleworth Collection. David Ogilvy. 1977, Airlife Publications. Beschrijving van en vliegen met de historische vliegtuigen die zich bevinden in de Shuttleworth Collectie inOld Warden. Engelstalig. Hard Cover - 180 pages. €  6,00
More Info
S25897  Click for more information Hitler's Terror Weapons - The price of Vengeance. Roy Irons. 2003, Collins. Beschrijving van de Duitse V-wapens en wat zij uitrichten. Engelstalig. Soft Cover - 217 pages. €  8,00
More Info
S25899  Click for more information Grebbelinie 1940 - 5e druk. E.H. Brongers. 1974, Hollandia N.V.. Dit is een standaardwerk over een van de belangrijkste slagen uit de meidagen van 1940. Dit is de 10e, geheel herziene, druk. De auteur heeft de tekst volledig geactualiseerd en voorzien van nieuwe documenten en bronnen. Nederlandstalig. Soft Cover - 284 pages. €  12,50
More Info
S25900  Click for more information Rudolf Hess: The Uninvited Envoy . James Leasor. 1962, George Allen & Unwin Ltd. Boek over de eenmans missie van Rudolf Hess naar Engeland. De auteur denk antwoord te gevebn op de vraag wat de gedachte was van Hess. Engelstalig. Hard Cover - 239 pages. €  6,00
More Info
S25919  Click for more information Ontsnapping uit de dodenmars - Herinneringen van Louis de Wijze aan de concentratiekampen en transporten. Kees van cadzand. 2004, De Bataafsche Leeuw. Louis de Wijze (1922) groeide zorgeloos op in Boxmeer, later in Nijmegen. In oktober 1942, Louis is dan 20 jaar, wordt het Joodse gezin De Wijze door de Duitse bezetter naar het Durchgangslager Westerbork getransporteerd; alleen Louis' oudste zus Ellie, die kort daarvoor is getrouwd, weet onder te duiken. Bijna anderhalf jaar blijft Louis in Westerbork van deportatie 'naar het oosten' gevrijwaard, maar eind maart 1944 wordt ook hij op transport gesteld. Drie dagen later komt hij in Auschwitz aan. Daar begint een onbeschrijfelijke lijdensweg waaraan pas op 23 april 1945 een einde komt wanneer Louis in bevrijd gebied bij de Amerikanen belandt. Een week daarvoor was hij ontsnapt uit wat later de dodenmars zou gaan heten. Van de 3000 gevangenen van die mars zouden slechts circa 500 de bevrijding meemaken. Nederlandstalig. Soft Cover - 131 pages. €  14,50
More Info
S25927  Click for more information The Long Way Home - Captain Ford's Epic Journey. Ed Dover. 2000, Paladwr Press. Door de Japanse aanval op Pearl Harbour strande een PanAm Boeing 314 vliegboot in de Stille oceaan. Onder volledige radiostilte en vijandelijke aandacht vermijdend slaagde captain Ford en zijn 10 koppige bemanning er in om in 6 weken 31.500 mijl af te leggen en hun vliegtuig veilig in de Verenigde Staten terug te brengen. Engelstalig. Hard Cover - 148 pages. €  14,50
More Info
S25929  Click for more information A race on the edge of time - Radar - The Decisive Weapon of World War II. David E. Fisher. 1988, McGrew-Hill Book Company. In dit boek wordt de ontwikkeling van radar beschreven gedurende de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Hard Cover - 371 pages. €  14,00
More Info
S25933  Click for more information Goebbels - Regiseur van het Derde Rijk. Alan Wykes. 1991, Demoniah. Beschrijving van de minister van propaganda van het Derde Rijk Jseph Goebbels. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 159 pages. €  7,50
More Info
S25943  Click for more information Bombers of World War II - Volume 1: B-17G-AVRO Lancaster 1&II-Heinkel IIIP&H-B-24 C&D-Handley Page Halifax-Junker 88A. Philip J. Moyes. 1981, Aerodata International. In dit boek worden de genoemde types beschreven. Veel foto's, enkele schaaltekeningen en kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 120 pages. €  10,00
More Info
S10043  Click for more information Eenige hoofdpunten van het regeeringsbeleid in Londen - Gedurende de oorlogsjaren 1940-1945. 1946, Rijksuitgeverij. Verslag van een aantal punten van de regering in ballingschap. Met een voorwoord van Minister-President Gerbrandy. Nederlandstalig. Soft Cover - 251 pages. €  8,00
More Info
S25886  Click for more information Onverwerkt verleden . Frits Bolkestein. 1998, Prometheud. In onverwerkt verleden geeft Frits Bolkestein zijn visie op het communisme en de ontwikkelingen in Oost-Europa. Puttend uit zijn eigen ruime politieke ervaring laat hij in dit boek het dubbele gezicht zien van de communistische ideologie: de verleiding van haar ideaal en de gevaren van haar totalitaire politiek. Steeds toetst hij zijn bevindingen aan zijn eigen ideeŽn over een liberale politiek. Naast meer beschouwende passages over de aard van Midden-Europa, het Nederlandse pacifisme en de rol van intellectuelen in de politiek, bevat Onverwerkt verleden interviews met mensen die een bepalende rol hebben gespeeld in de verschillende totalitaire regimes in Oost-Europa: de Roemeense bisschop TŲkťs, die met zijn aanhangers in Timisoara de aanzet gaf tot de omverwerping van het bewind van Ceausescu; GyŲrgy KonrŠd, de belangrijkste hedendaagse Hongaarse schrijver die in al zijn werk consequent stelling heeft genomen tegen het communistische regime; Jiri, PelikŠn, die als lid van het Tsjechoslowaakse centraal comitť tijdens de Praagse lente de kant van Dubcek koos en naar ItaliŽ werd verbannen; maar ook de Poolse politicus Stefan Olszowski, die lid was van het Poolse politbureau en tot zijn vertrek naar de vs het communisme trouw bleef. Bolkestein zet zijn uitgesproken ideeŽn neer in een heldere stijl, waardoor hij vriend en vijand, geestverwant en opponent dwingt terderge met zijn opvattingen rekening te houden. Nederlandstalig. Soft Cover - 280 pages. €  8,50
More Info
S25892  Click for more information Opstand der Gezagsgetrouwen - Mannebroeders & Zonen in de jaren 1938-1945. Ben van Kaam. 1966, N.V. Gebr. Zomer & Keunings Uitgeversmij. Boeiend boek over het leven van de (protestantse) mannenbroeders en hun zonen in de jaren 1938-1945. Flitsende beelden uit een bewogen tijd, toen de "parade" ten einde liep en het gehele bestaan een ander aanzien kreeg. Een journalistieke verkenning in kranten, tijdschriften, pamfletten. dagboeken, illegale bladen, brochures, brieven en andere documenten uit een bewogen periode. Nederlandstalig. Soft Cover - 260 pages. €  6,00
More Info
S25898  Click for more information O.S.1 - De Geheime Dienst van Stalin contra Hitler. Victor Alexandrov. 1970, Westfriesland. Beschrijving van de rol van de Russische Geheime Dienst tegen de Nazi's. Nederlandstalig. Soft Cover - 256 pages. €  8,00
More Info
S25910  Click for more information The Airmen who would not die . John G. Fuller. 1979, G.P. Putnam's Sons. Geschiedenis van de verdwijning van Eerste Wereldoorlog held Raymond Hinchcliffe boven een stromachtige oceaan, de crash van het Britse luchtschip R101 en de voorspellingen van warzegegrs over deze crash. Engelstalig. Hard Cover - 348 pages. €  7,50
More Info
S25911  Click for more information Wings over Brooklands - The story of the Birthplace of British Aviation. Howard Johnson. 1981, Whittet Books. Ditt boek verteld de geschiedenis van het autorace circuit in Brooklands en de latere ontwikkeling van de luchtvaart daar. O.a. de Wellington werd er gebouwd. Veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 160 pages. €  6,00
More Info
S25912  Click for more information De Zwarte Doos - Vliegveiligheid en Vliegongelukken. Wibo Burgers. 1991, Uitgeverij Elmar B.V.. Statistisch gezien is vervoer over grote afstanden d.m.v. moderne vliegtuigen de veiligste manier. Toch trekken vliegtuigongevallen, vooral door de sensationele publiciteit daaromheen, de aandacht van de meeste mensen. In dit boek wordt op kundige wijze dieper ingegaan op de problemen waarmee de moderne luchtvaart te kampen heeft. Een topman van de RLD geeft mogelijkheden aan om de veiligheid te vergroten. Een aantal opzienbarende vliegongevallen uit de jaren tachtig worden geanalyseerd, zoals de SLM-ramp bij Zanderij. Een tiental teksten uit de zg. 'zwarte doos' is in dit boek opgenomen. Nederlandstalig. Soft Cover - 165 pages. €  7,00
More Info
S25913  Click for more information Luchtverkeersbeveiliging - Geschiedenis van de luchtverkeersbeveiliging in Nederland 1910-heden. A.A. de Roode. 1988, Van Holkema & Warendorf. Dat de luchtverkeersleiding/beveiliging anno 1988 nogal anders functioneert dan in de beginjaren van de luchtvaart, ligt voor de hand. In dit boek beschrijft A.A. de Roode, zelf werkzaam bij deze dienst, de geschiedenis van de luchtverkeersbeveiliging. Het accent ligt daarbij op het prille begin; het ontstaan en de vooruitgang. Met grote kennis van zaken worden de verschillende ontwikkelingen nader toegelicht. De laatste ontwikkelingen (overgang naar en problematiek rond Eurocontrol) krijgen daarentegen weinig aandacht. Geen eenvoudig boek, meer geschikt voor een selecte groep liefhebbers. Enkele zwart-wit foto's, grafieken en kaartjes, literatuuropgave. Nederlandstalig. Sc - 160 pages. €  7,00
More Info
S25914  Click for more information Veertig Jaren Speurderswerk - Losse Schetsen. C.J. van Ledden Hulsebosch. 1945, Kemink en Zoon. De auteur was politiedeskundige. Hij belicht in dit boek oude onderzoeken. Nederlandstalig. Hard Cover - 320 pages. €  10,00
More Info
S25915  Click for more information Strike to Defend - A book about some of the men who served in RAF Bomber Command during World War II. Nigel Walker. 1963, Neville Spearman. Boek met verhalen van mannen die dienden bij RAF Bomber Command in de Tweede Wereldoorlog. Geen stofomslag. Engelstalig. Hard Cover - 128 pages. €  7,00
More Info
S25928  Click for more information Howard Hughes: The Hidden Years - The first eyewitness account of how the world's most secretive man lives and died nin his own bizarre asylum-as revealed by two of his personal aides. James Phelan. 1976, Random House. Boek over het geheime leven en de door van de mysterieuze multimilionair Howard Hughes . Engelstalig. Hard Cover - 201 pages. €  6,00
More Info
S25936  Click for more information Zeit im Flug 1994 - Eine Chronologie der Geschichte der Daimler-Benz Aerospace AG. 1995, Daimler-Benz. Chronologish overzicht, met heel veel foto's, over de geschiedenis van Daimler-Benz Aerospace. Duitstalig. Soft Cover - 180 pages. €  10,00
More Info

This Month Highlights:


Lockheed T-33 in Nederland

Click for more information
€  42,50

Author: Hub Groeneveld

More
Information

Het commando-Pieters

Click for more information
Hollandse SS-ers in Brummen en Loosdrecht april-mei 1945
€  24,95

Author: Stijn Wiegerinck

More
Information

Erfenis van de storm

Click for more information
Oorlogsgraven op Ameland
€  15,00

Author: Gerlof Molenaar/Martin Peters

More
Information
 
 


Visit the site of the webdesign office!