News Letter

Dear Reader, please find below our latest newletter.

S19731  Click for more information Lockheed T-33 in Nederland . Hub Groeneveld. 2015, NL-Books. De Lockheed T-33A Shooting Star speelde een grote rol in de opleiding van geallieerde vliegers tijdens de Koude Oorlog. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland was het toestel vanaf 1952 tot en met 1971 in gebruik. In totaal schafte de Koninklijke Luchtmacht zestig van deze toestellen aan ten behoeve van de vliegopleiding. Daar bovenop kwamen nog eens drie RT-33A’s fotoverkenners. De T-33 was een ontwikkeling uit het P-80 jachtvliegtuig dat in 1944 was ontworpen om de verouderde propellervliegtuigen bij de Amerikaanse luchtmacht te vervangen. Het toestel werd al snel populair bij vliegers en kreeg de liefdevolle naam T-Bird. Onder die naam vergaarde het product van top ingenieur Clarence L. “Kelly” Johnson, van vliegtuigbouwer Lockheed, wereldwijd faam van een goedmoedig, maar wendbaar vliegtuig dat uitermate geschikt was als lesvliegtuig. Practisch elke vlieger bij de Koninklijke Luchtmacht haalde zijn Groot Militair Vliegbrevet in dit toestel. Peter Wieriks, majoor-vlieger b.d. en de eerste leider van het T-33 demonstratieteam Whisky schreef het voorwoord en “haalde uit het toestel wat er uit te halen was’ tijdens vele demonstraties waardoor het team internationale bekendheid kreeg. In negen hoofdstukken en een reeks bijlagen, wordt de geschiedenis van het gebruik in Nederland uitvoerig uit de doeken gedaan. Uiteindelijk gingen de toestellen die in bruikleen waren, , weer terug naar de oorspronkelijke eigenaren, de luchtmachten van de Verenigde Staten en België. Zij beslisten over het lot van deze machines: uitlenen aan andere NAVO partners, gebruik als poortwachter of museumstuk, dan wel sloop. De toestellen die eigendom waren van Nederland werden verkocht, opgesteld in een museum of geplaatst als eerbetoon aan het fameuze demonstratieteam Whisky-Four. Nederlandstalig. Dit boek wordt op vrijdag 10 april gepresneteerd.. Hard Cover - 340 pages. €  42,50
More Info
S33428  Click for more information De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd 1939-1945 - Rijden voor Vaderland en Vijand Spoorwegstaking - Jodentransporten - Herinnering. David Barnouw/Dirk Mulder/Guus Veenendaal. 2019, Wbooks. Op 17 september 2019 is het 75 jaar geleden dat in Nederland de Spoorwegstaking begon. Op bevel van de regering in ballingschap legden meer dan 30.000 mensen van de Nederlandse Spoorwegen het werk neer. Zo hoopten ze het geallieerde offensief in de richting van Arnhem, bekend als operatie Market Garden, te ondersteunen. In de eerste week van de staking werden de Duitsers ernstig gehinderd door het ontbreken van spoorvervoer, maar later wisten zij met eigen mensen weer enige grip te krijgen op de aanvoer van materieel en manschappen. Market Garden mislukte grotendeels, maar de staking werd voortgezet. De financiering van de staking, het doorbetalen van salarissen van ondergedoken spoormensen, was een geweldige operatie die dankzij de grootste bankroof uit de Nederlandse geschiedenis succesvol werd afgesloten. In De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd 1939-1945 beschrijven Guus Veenendaal (voormalig bedrijfshistoricus van de Nederlandse Spoorwegen) en David Barnouw (historicus, voorheen als onderzoeker verbonden aan het NIOD) de aanloop naar de staking, de staking zelf, maar ook de beeldvorming over de staking na de bevrijding. Dirk Mulder (directeur Herinneringscentrum Kamp Westerbork) schrijft over transporten per spoor van Joden, Roma, krijgsgevangenen en andere groepen in opdracht van de Duitsers. Nederlandstalig. Hard Cover - 192 pages. €  24,95
More Info
S34172  Click for more information Ontsnapt uit de Führerbunker - De zoektocht naar Adolf Hitler en Eva Braun na 30 april 1945. Luc Vanhixe. 2019, Flying Pencil. De voorbije 75 jaar ging men ervan uit dat het pas gehuwde echtpaar Adolf Hitler en Eva Braun op 30 april 1945 samen zelfmoord pleegde in de Berlijnse Führerbunker. Meteen daarna werden hun lijken verbrand in de tuin van de kanselarij. Deze stelling werd reeds kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog vastgelegd op basis van slechts enkele twijfelachtige verklaringen. De lijkschouwingen op de schamele resten die overbleven na de crematies leken in dezelfde richting te wijzen.Maar absolute zekerheid kon men hieromtrent nooit verkrijgen. Want de bevestiging van de dood van één van de grootste oorlogsmisdadigers vormde een twistpunt tussen de grootmachten die tijdens de Koude Oorlog tegenover elkaar stonden en weigerden om informatie uit te wisselen. Vanaf 1945 en zelfs tot in de 21ste eeuw doken echter regelmatig nieuwe gegevens en zelfs concrete sporen op die in strijd zijn met deze algemeen aanvaarde versie.. Nederlandstalig. Hard Cover - 352 pages. €  29,00
More Info
S37072  Click for more information Mission 85, a milk run that turned sour - The United States Eight Air Force and its mission on August 19, 1943 over south-west Holland. Ivo M. de Jong. 2002, Liberation Museum 1944. Dit boek verteld over een aanval op Luftwaffe vliegvelden in Nederland en België. Deze aanval kwam een dag na de aanval op Schweinfurt en Regensburg waarbij zware verliezen werden gelden. Deze aanval werd door de bemanningen beschouwd als een "Milk Run". Tengevolge van zware tegenstand van de Luftwaffe blaak dit toch anders te zijn. De auteur heeft dit boek geschreven na uitvoerig onderzoek in archieven en gesprekken met veteranen. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 284 pages. €  37,50
More Info
S38258  Click for more information Beelden van de Japanse bezetting van Indonesië - Persoonlijke getuigenissen en publieke beeldvorming in Indonesië, Japan en Nederland. Remco Raben. 1999, Waanders Uitgevers. De Japanse bezetting van Nederlands-Indië (1942-1945) leeft nog steeds voort in de herinnering van velen. Persoonlijke ervaringen in deze jaren zijn door de publicatie van bijvoorbeeld dagboeken, memoires, maar ook in romans en films onder de aandacht van een groeiend publiek gekomen. Over de beeldvorming van deze roerige en soms traumatische periode verschijnt een uitgave over de herinneringen aan de Japanse bezetting van Nederlands-Indië vanuit zowel het Nederlandse als het Japanse en Indonesische perspectief. Voor het eerst verschijnen in één boek artikelen van belangrijke historici uit de drie betrokken landen over deze bewogen periode. De bijdragen geven aan hoe de blik op de Japanse bezetting in de drie afzonderlijke landen zijn ontstaan en verschillende vormen hebben aangenomen, van dagboek tot stripverhaal. Nederlandstalig. Soft Cover - 240 pages. €  20,00
More Info
S42180  Click for more information The Eight Ballers: Eyes of the Fifth Air Force - The 8th Photo Reconnaissance Squadron in World War II. John Stanaway/Bob Rocker. 1999, Schiffer Military. Het 8th Photo Squadron begon zijn operaties in april 1942 met een kleine vlucht van vier Lockheed F-4 Lightnings (de foto-verkenningsversie van de beroemde P-38), en gaf de American Army Air Forces zijn enige luchtverkenningsdekking van de Southwest Pacific tijdens het eerste deel van de oorlog. Vanaf de eerste dagen boven Nieuw-Guinea tot de laatste aanval op Japan worstelde het squadron met 's werelds meest verraderlijke weersomstandigheden en defecte uitrusting, evenals een vastberaden Japanse vijand om een ??verbluffend record te schrijven van het op beeldende wijze informeren van de 5th Air Force. Het 8th Photo Squadron nam deel aan elke campagne van Buna tot Hollandia, Lae tot Rabaul, de Filippijnen tot de invasie van Okinawa. Het squadron speelde een rol in beroemde veldslagen als de Koraalzee en de Bismarckzee. De eerste commandant was Karl Polifka, die later werd opgenomen in de eerste rang van Amerikaanse verkenningen. Dit boek bevat meer dan 500 foto's - waarvan de meeste nooit eerder zijn gepubliceerd - veel uit de archieven van squadronveteranen. Veel nieuwe feiten zijn toegevoegd aan het geannoteerde eskaderdagboek dat werd bijgehouden toen de 8e in 1942 en 1943 bijna in zijn eentje opereerde. Engelstalig. Hard Cover - 184 pages. €  32,50
More Info
S42619  Click for more information Opdat wij niet vergeten - Gendringen - Wisch 1940-1945. Maarten Koudijs e.a.. 2020, Stichting De Moezekötter. De inhoud bevat de oorlogsgeschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, toegespitst op de gemeente Oude IJsselstreek, de voormalige gemeenten Gendringen en Wisch. Veel niet eerder vertelde gebeurtenissen en verhalen komen aan bod. Het is rijk geïllustreerd met nieuwe en authentieke foto's. Dat wij in vrijheid leven is geen vanzelfsprekendheid. Een groot deel van de wereldbevolking kent geen vrijheid. Veel mensen zijn ook nu nog op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking en kennen geen vrijheid. Voor velen is intolerantie, rassen[1]haat, onverdraagzaamheid en agressie helaas nog aan de orde van de dag. Onze vrijheid is dus een groot goed dat we moeten koesteren en we mogen degenen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid, dankbaar zijn. De gezamenlijke drijfveer van de commissieleden om het boek samen te stellen, is dan ook de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden en door te vertellen, waakzaam te blijven en een eerbetoon te brengen aan de gevallenen. De filmcyclus "Oorlog boven Gendringen", die het afgelopen seizoen al te zien was in ons informatiecentrum (en waaraan nog twee filmpjes werden toegevoegd over crashes in de voormalige gemeente Wisch), vormde aanvankelijk het uitgangspunt van het boek. Er bleek namelijk bij het vervaardigen van de filmpjes nog zoveel materiaal ongebruikt te zijn gebleven, dat het jammer zou zijn dit te laten liggen, zeker met de jubileumviering van de vrijheid in het verschiet. Het overgrote deel van dit materiaal is onderzocht en verzameld door amateur[1]historicus Maarten Koudijs. Het bleef echter niet bij de verhalen over de crashes. Het is bekend is dat vooral Megchelen veel te lijden heeft gehad onder de bevrijdingsacties van de Geallieerden. De noodzaak van de bouw van 71 noodwoningen, waaronder De Moezeköttel, was daar een bewijs van. Deze bevrijdingsacties worden dan ook uitvoerig beschreven. Verder wordt er een groot hoofdstuk gewijd aan de slachtoffers van dwangarbeid, vooral diegenen die in kamp Rees verbleven en over de onbaatzuchtige hulp die werd geboden door bewoners uit onze gemeente De Oude IJsselstreek. Gebaseerd op de gedachte dat de hier omgekomen Duitse soldaten ook slachtoffer waren van een verschrikkelijke oorlog, is ook een hoofdstuk gewijd aan hen. Daarin wordt beschreven waar hun veldgraven zich bevonden en waar ze later hun laatste rustplaats hebben. Nederlandstalig. Hard Cover - 456 pages. €  36,95
More Info
S43431  Click for more information The Army that got away - The 15. Armee in the summer of 1944. Jack Didden/Maarten Swarts. 2022, De Zwaardvisch. Dit boek is essentieel leesvoer voor iedereen die geïnteresseerd is in de epische strijd tegen Duitsland in het Westen in de zomer van 1944. Het overheersende verhaal in boeken en televisiedocumentaires volgt altijd dezelfde, onvolledige volgorde: eerst hebben we Operatie Overlord (D-Day), vervolgens zijn er de gevechten in Normandië, resulterend in de uitbraak, en uiteindelijk krijgen we Operatie Market Garden. Wat er tussen Normandië en Market Garden is gebeurd, wordt op zijn best in een paar alinea's verdoezeld. In deze periode waarin de geallieerden naar het oosten raasden en de Duitse troepen in het westen op de rand van instorting stonden, werd het Duitse 15e leger onder generaal Von Zangen gevangen tegen de Kanaalkust na de verovering van Antwerpen op 4 september 1944. De geschiedenis van dit leger is nooit verteld. Dit is ironisch omdat het 15e Leger in de weken na de uitbraak uit Normandië een prominente rol speelde in de hoofden van de geallieerde bevelhebbers. Evenzo had het Duitse opperbevel maar één vraag: hoe redden we het leger van Von Zangen en stoppen we de geallieerde lawine? Het leek een onmogelijke taak voor soldaten te voet of met paard en wagen tegen een zeer mobiele tegenstander. Desalniettemin haalde het leger het grotendeels intact uit de zak en leefde het om nog een dag te vechten. Het boek vertelt het dagelijkse verhaal van een leger waarvan het voortbestaan ??een enorme impact zou hebben op vooral latere operaties, waaronder Market Garden. Lezers van de boeken van de auteurs weten dat de tekst alleen gebaseerd is op primaire bronnen en dat ook geallieerde eenheden en hun acties tot in detail worden besproken. Het verhaal van hoe het leger wist te ontkomen, maar ook hoe het aanvankelijk deelnam aan de slag om Normandië, wordt nu voor het eerst volledig verteld en een groot hiaat in het verhaal van de Tweede Wereldoorlog wordt eindelijk aangepakt. Dit boek volgt de formule van hun vorige twee boeken, 'Autumn Gale' en 'Kampfgruppe Walther' en zal dus interessant zijn voor zowel modelbouwers als fans van militaire geschiedenis. Engelstalig. Hard Cover - 528 pages. €  85,00
More Info
S43620  Click for more information Happy Jack's Go Buggy - A Fighter Pilot's Story. Jack Ilfrey. 1998, Schiffer Military. Deze autobiografie is oorspronkelijk geschreven in 1946 door Jack Ilfrey, een jachtvlieger die acht overwinningen behaalde in de Tweede Wereldoorlog. Deze nieuwe editie is uitgebreid met veel nieuwe foto's (veel nooit eerder gepubliceerd), een speciale kleurenfotosectie en drie gedetailleerde vliegtuigprofielschilderijen. De lezer zal met Ilfrey in zijn P-38 door de lucht vliegen terwijl hij en zijn eenheid, het beroemde 94th Fighter Squadron, de eerste groep Amerikaanse vliegtuigen vormen die van de VS naar Engeland vliegen. Geniet van de verhalen over luchtgevechten boven Noord-Afrika terwijl Ilfrey een van Amerika's eerste luchtazen uit de Tweede Wereldoorlog wordt. Bewonder de vliegende heldendaden van Ilfrey als lid van de 20th Fighter Group/8th Air Force en sluit je aan bij zijn ongelooflijke ontwijkingsverhaal door het door Duitsland bezette Frankrijk. Dit boek is ongetwijfeld een van de mooiste verhalen over luchtgevechten die ooit zijn geschreven. Engelstalig. Hard Cover - 125 pages. €  30,00
More Info
S43686  Click for more information Luchtwacht Torens uit de Koude Oorlog . Sandra van Lochem. 2022, nai010 uitgevers. Luchtwachttorens uit de Koude Oorlog geeft een compleet beeld van het landelijke netwerk van luchtwachttorens waarin tussen 1950 en 1968 duizenden vrijwilligers in weer en wind het luchtruim afzochten naar vijandelijke Russische vliegtuigen. Een nationaal netwerk dat een taak vervulde binnen de internationale luchtverdediging van West-Europa. Van de bijna 300 objecten zijn er nog 70 bewaard gebleven: betonnen torens, bakstenen uitkijkposten en commandocentra. De door architect Marten Zwaagstra ontworpen betonnen raatbouwtorens vormen architectonische getuigen van de Koude Oorlog. Hun constructie uit prefab beton is typerend voor de wederopbouw in de jaren vijftig. Het boek vertelt ook het verhaal van de waarnemers op de torens, van de vele gewone burgers, mannen én vrouwen, die bij de verdediging en bescherming van ons land betrokken waren. Het boek stopt niet bij de buitengebruikstelling van de torens in 1968, maar beschrijft ook de gebeurtenissen erna, van sloop tot creatief hergebruik. Persoonlijke anekdotes en verhalen van ooggetuigen brengen de historie van de resterende torens tot leven. De vele historische en fraaie hedendaagse foto’s, bouwtekeningen en kaarten vormen een zeer uitgebreid beeldverhaal. Tot slot is een catalogus van alle ooit gebouwde objecten met type en huidige staat opgenomen. Met recht een monumentaal boekwerk, dat als een standaardwerk kan worden beschouwd over dit bijzondere militaire erfgoed. Niet alleen de luchtwachttorens, maar ook de bunkercomplexen en commandohoofdkwartieren van het voormalige Korps Luchtwacht Dienst worden uitgebreid beschreven. Historisch geograaf Sandra van Lochem deed jarenlang onderzoek naar luchtwachttorens. Ze werkt als erfgoedspecialist bij Natuurmonumenten en publiceert regelmatig over Koude Oorlog-onderwerpen, buitenplaatsen en landschappelijk erfgoed. Nederlandstalig. Hard Cover - 400 pages. €  49,95
More Info
S43704  Click for more information Duitse militaire standrechtelijke executies in Zeeland september - december 1944 . Hans Sakkers. 2019, Uitgeverij Aspekt. Over militair standrecht is nauwelijks tot geen boek gepubliceerd. Dit boek richt zich in het bijzonder op de standrechtelijke executies in Zeeland. Deze provincie heeft hier relatief veel mee te maken gehad. Dit kwam omdat het gebied vanaf september 1944 tot het einde van de oorlog doorlopend frontgebied was. Het standrecht kenmerkt, gelijk als invasies, inundaties en bombardementen de Zeeuwse geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Dit boek beschrijft zowel de burgers als de militairen die standrechtelijk ter dood zijn gebracht. Militairen op grond van desertie en burgers op daden van verzet. Tevens wordt de dood van burgers beschreven die in de laatste fase van de oorlog doelgericht door Duitse militairen of politie zijn gedood, zonder dat hier sprake is van een voorafgaand standrecht. De terechtstellingen worden in relatie gebracht met gelijke gebeurtenissen elders in Nederland, West-Europa of in de krijgsgeschiedenis. Naast de daad van verzet krijgt de arrestatie, de rechtsgang en de terechtstelling de volle aandacht. Wie waren de veroordeelden en wie de militairen die vonnisten. In hoeverre waren de verantwoordelijken na de Tweede Wereldoorlog door de Nederlandse justitie vervolgbaar?. Nederlandstalig. Soft Cover - 422 pages. €  27,50
More Info
S43747  Click for more information Topi Merah - De paracommando's van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch leger 1946-1950. Siebe Postma. 2022, Flying Pencil. De afgelopen 75 jaar zijn talloze publicaties over de onafhankelijkheidstrijd van Indonesië 1945-1950 verschenen. Een onderwerp dat altijd onderbelicht is gebleven, is de inzet van een bijzondere eenheid, de Topi Merah’s (de “rode baretten”), Paracommando’s van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger. Deze eenheid, bestaande uit jonge kerels uit zowel Nederland als Nederlands-Indië, werd ver achter vijandelijke linies gedropt en voerde allerlei missies uit onder zware omstandigheden. Zo waren ze onder andere betrokken bij de gewaagde luchtlandingsoperatie te Djokjakarta om de top van Indonesische Republiek in handen te krijgen. De Topi Merah’s werden in korte periode ook voor andere gewaagde luchtoperaties ingezet waardoor ze een wereldrecord in handen kregen: maar liefst vier combat jumps in minder dan vier maanden tijd! Auteur Siebe Postma (1984) doet al jaren onderzoek naar de Topi Merah’s. In de loop der jaren is Postma in contact gekomen met talloze voormalige Paracommando’s en heeft ze uitvoerig geïnterviewd. Met deze informatie in combinatie met archiefonderzoek is het Postma gelukt om de belevenissen van de Topi Merah’s op papier te zetten en te bewaren voor de volgende generaties. Dit omvangrijke werk wordt ook nog eens geïllustreerd met ruim 900 foto’s, tekeningen en kaarten waarvan een groot deel nog niet eerder is gepubliceerd. Het schept niet alleen een beeld van een speciale eenheid die gewaagde missies uitvoerde, maar laat ook zien dat broederschap, vastberadenheid en dapperheid hoog in het vaandel stonden. Nederlandstalig. Hard Cover - 415 pages. €  39,00
More Info
S44298  Click for more information Forlorn Hope - The desperate battle of the Dutch against Japan December 1941 - March 1942. G. Jungslager. 2012, De Bataafsche Leeuw. Forlorn Hope van G. Jungslager verteld over het gevecht van de Nederlandse strijdkrachten tegen Japan op 8 december 1941 tot 9 maart 1942. In deel 1 concentreert hij op de politieke gebeurtenissen in zowel Japan als in de landen van de geallieerde krachten gedurende de belangrijke jaren voorafgaand van de oorlog. In deel 2 komen de alledaagse militaire gebeurtenissen van Nederlands Oost-Indië aan bod. Toen de Nederlanders al hun vertrouwen hadden verloren bij de Indonesiërs net voordat de oorlog begon, bleek uit de vele gedetailleerde oorlog verslagen, wordt pijnlijk duidelijk hoe wanhopig de officieren en de NCO's van de Nederlandse strijdkrachten waren. Engelstalig. Hard Cover - 644 pages. €  36,50
More Info
S44370  Click for more information The Sky Scorpions - The story of the 389th Bomb Group in World War II. Paul Wilson/Ron Mackay. 2006, Schiffer Military. De 389 Bomb Group was uniek onder alle groepen die waren toegewezen aan de 8th USAAF, omdat het feitelijk in juli 1943 vanuit Noord-Afrika begon met operaties die culmineerden in de beruchte Ploesti-missie op 1 augustus. Na hun terugkeer naar Engeland in september, namen de gevechtsploegen deel aan de onverbiddelijke plicht om de industriële hulpbron van nazi-Duitsland te vernietigen. In april 1945 waren er 321 missies uitgevoerd waarbij meer dan 17.000 ton munitie werd gedropt. De kosten waren 153 B-24's MIA of verloren boven Engeland. Bekend als de "Sky Scorpions" vanuit hun detachement in Noord-Afrika, leverde de op Hethel gebaseerde eenheid ook de eerste aantallen met PFF uitgeruste vliegtuigen voor de 2nd Bomb Division. Engelstalig. Hard Cover - 270 pages. €  75,00
More Info
S44380  Click for more information De Papieren oorlog in beeld . Rudi Dolfin. 2023, NL Books. Tot op heden was er geen overzicht van propagandakaarten die in Nederland verschenen tijdens- en naar de aanloop van de Tweede Wereldoorlog. Met dit boek geeft auteur Rudi Dolfin een aanzet tot achtergronden en geschiedenis van de propagandakaarten uit dit tijdperk. Deze kaarten vormden een van de talloze onderdelen van de papieren propagandaoorlog. Door beïnvloeding met ephemera van allerlei slag, trachtte men de bevolking rijp te maken voor het nationaalsocialistische gedachtengoed. De Duitse bezetter en de met hen samenwerkende collaborerende bewegingen, zoals de NSB, Nationaal-Front, NSNAP, maar ook de SS, NAD, NSKK, DRK maakten daarbij als het ware politieke reclame. Zij hadden hun beweegredenen om zoveel mogelijk aanhang aan zich te binden of te werven. De papierenoorlog in beeld, propagandakaarten uit de Tweede Wereldoorlog; geeft geen compleet overzicht van alle propagandakaarten, als dit al mogelijk zou zijn. Het is een handleiding voor de verzamelaar, historicus en geïnteresseerden bij de bestudering van propagandakaarten uit deze periode.. Nederlandstalig. Hard Cover - 94 pages. €  27,00
More Info
S44386  Click for more information In de schaduw van de Javazee - Brieven van viceadmiraal Pieter Koenraad naar bevrijd Nederland. Theo W.R. Doorman. 2018, Walburg Pers. Anderhalf jaar voor zijn pensionering wordt kapitein ter zee Pieter Koenraad (1890-1968) in 1938 uitgezonden naar Nederlands Oost-Indië. Het zouden uiteindelijk acht enerverende jaren worden. Als commandant der marine in Soerabaja maakt hij de strijd tegen de invallende Japanners in 1942 van zeer nabij mee. Hij luncht met schout-bij-nacht Karel Doorman, vlak voordat deze met het geallieerde eskader uitvaart en de volgende dag, op 27 februari, met zijn vlaggenschip Hr.Ms. De Ruyter in de Javazee ten onder gaat. Op 2 maart gelast Koenraad de vernieling van het Marine Etablissement in Soerabaja, waar circa 18.000 mensen werken. Met de laatst beschikbare onderzeeboot Hr.Ms. K 12 evacueert hij naar Australië, vanwaar hij doorreist naar Engeland. In 1943 wordt hij benoemd tot marinecommandant Australië en onderbevelhebber der strijdkrachten in het oosten. Na de capitulatie van Japan is hij nog een aantal maanden waarnemend commandant der zeemacht in Nederlands-Indië en wordt hij geconfronteerd met de gewelddadigheden van de Bersiap-periode. Vanaf de bevrijding van Nederland in mei 1945 tot en met zijn thuiskomst schrijft Koenraad vanuit de Oost luchtpostbrieven over zijn belevenissen tijdens de oorlog aan zijn familieleden in Nederland. De brieven bieden het persoonlijke verhaal van een hooggeplaatste marineofficier, die tijdens de Tweede Wereldoorlog één van de brandpunten van de strijd tegen Japan meemaakt. 'In de schaduw van de Javazee' verschaft de lezer op een unieke manier inzicht in de problemen waarmee ons land in Nederlands-Indië, tijdens de oorlog en na de capitulatie van Japan, wordt geconfronteerd. Pieter Koenraad is openhartig over persoonlijke aangelegenheden en kritisch over de rol van diverse bekende politici en militairen in de top van de vaderlandse krijgsmacht. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  24,99
More Info
S44387  Click for more information Nederlandse Bevrijdingsoorlog - 1944-1945 De rafelranden van een grimmige strijd. Anne Doedens/Liek Mulder. 2020, Walburg Pers. Dit boek laat zien hoe tijdens de bevrijdingsoorlog in Nederland langdurig en verbeten gestreden werd en dat het verloop ervan per provincie verschillend was. Na Dolle Dinsdag 5 september 1944 vochten de geallieerden ten zuiden van de grote rivieren maandenlang tegen de Duitsers. In het voorjaar van 1945 begon de opmars naar het noorden en oosten. In de Vesting Holland werd niet gevochten. Duizenden burgers en militairen kwamen om in het bevrijdingsgeweld. Vreugde en verdriet gingen hand in hand. Voor de herwonnen vrijheid werden zware offers gebracht, zowel door geallieerde militairen als door Nederlanders. Duitse represailles in Putten en bij Varsseveld en De Woeste Hoeve onderstreepten de niets ontziende woede van de Duitsers over hun naderende nederlaag. Daarnaast bracht de bevrijdingsoorlog grote materiële schade, met name in Zeeland waar het geïnundeerde Walcheren een hoge prijs betaalde. Maar ook bij hevige gevechten in Noord-Limburg en andere delen van Nederland werden dorpen en steden soms zwaar getroffen. Oorlogsmisdaden en daden van grote individuele moed waren extra accenten in deze oorlog. Nederland werd stap voor stap bevrijd. De Slag om de Schelde leidde niet alleen tot veel leed voor burgers op Walcheren, maar ook tot enorme verwoestingen in Zeeuws-Vlaanderen. De deels mislukte operatie Market Garden in september 1944, had grote invloed op de bevrijding van delen van Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. De Slag bij Overloon waarbij veel tanks betrokken waren, en het oprukken langs en over de Maas, gingen gepaard met talrijke slachtoffers en ernstige schade in steden en dorpen. De tweede fase van de bevrijding in het midden, oosten en noorden van Nederland in 1945 verliep sneller dan in het najaar van 1944, maar trok ook heftige sporen. In Drenthe en Overijssel rukten de geallieerden weliswaar in hoog tempo op, maar dat verliep niet zonder strijd. Naast de militaire operaties en de overwegingen daarachter, komt in Nederlandse Bevrijdingsoorlog ook uitdrukkelijk het effect op de burgerbevolking aan bod, evenals het optreden van het verzet. De bevrijding van de kampen Westerbork, Vught en Amersfoort confronteerden de geallieerden met de verschrikkelijke concentratiekampen die ook in Nederland bestonden. Nederlandstalig. Soft Cover - 222 pages. €  24,99
More Info
S44388  Click for more information Zee, zout en torpedo's - Verhalen over de Nederlandse koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog. Albert Kelder. 2022, Walburg Pers. Bij de invasie van nazi-Duitsland was het grootste deel van de Nederlandse koopvaardijvloot buitengaats. Onder de Vaarplichtwet waren de bemanningen verplicht te blijven varen. Zo’n vierhonderd Nederlandse koopvaardijschepen gingen naar de kelder door oorlogsgeweld. Vele bemanningsleden vonden daarbij een zeemansgraf. Welke verschrikkingen opvarenden hebben doorstaan tijdens de Tweede Wereldoorlog is lang onderbelicht gebleven, maar Albert Kelder tekende hun aangrijpende herinneringen op. Nederlandstalig. Soft Cover - 271 pages. €  24,99
More Info
S44389  Click for more information Seefront IJmuiden - Duitse bunkers in de kustverdediging van de Festung IJmuiden. Ruud Pols/Leo de Vries. Uitgevrij Piriola. Tijdens WO II bouwden de Duitse bezetter een uitgebreid stelsel van kustbatterijen, luchtafweerbatterijen, commandocentra en infanteriestellingen in het kustgebied van de "Festung IJmuiden". Het zogenaamde Seefront IJmuiden strekte zich uit langs de kust van Heemskerk tot Bloemendaal. De verdedigingswerken waren onderdeel van de "Atlantikwall". Het boek is rijk geïllustreerd met foto's en kaarten en beschrijft zo de opbouw en het functioneren van deze Duitse defensieve werken. Ook wordt er aandacht besteed aan de huidige staat van de nog aanwezige verdedigingswerken. Nederlandstalig. Hard Cover - 160 pages. €  90,00
More Info
S44401  Click for more information Slavenschip Leusden - Moord aan de monding van de Marowijnerivier. Leo Balai. 2020, Walburg Pers. Op 1 januari 1738 verging voor de monding van de Marowijne-rivier in Suriname het Slavenschip Leusden, eigendom van de West-Indische Compagnie (WIC), met aan boord 700 Afrikaanse gevangenen, op het moment van de ramp bevonden zich 680 gevangenen aan boord, waarvan er slechts 16 de ramp overleefden. Het schip, gebouwd in Amsterdam in 1719, heeft tot aan haar ondergang in 1738 tien slaventochten uitgevoerd. In totaal werden 6564 gevangenen in Afrika ingescheept, waarvan 4925 mensen de overtocht overleefden. De geschiedenis van de Leusden confronteert ons met alle facetten van de trans-Atlantische slavenhandel: opstanden, ziekten en tenslotte de moord op 664 van de 700 gevangenen door de bemanning tijdens de ondergang van het schip. Deze scheepsramp, die geldt als de grootste moordpartij tijdens de gehele periode van de slavenhandel, is tot nu toe onbesproken gebleven. De beschrijving van de geschiedenis van dit schip brengt ons dichter bij een periode waar wij liever niet aan herinnerd willen worden. Nederlandstalig. Soft Cover - 174 pages. €  22,50
More Info
S44480  Click for more information The Lonely War - A story of bomb disposal in World War II by one who was there. Eric Wakeling. 1994, Square One. Dit is het eerste menselijke verhaal dat wordt gepubliceerd over het leven van een bom opruimingsofficier in oorlogstijd, en is geschreven door iemand die daar destijds was. Het boek is gebaseerd op de persoonlijke ervaringen van de auteur en die van zijn vrienden en collega's bij de Bomb Disposal Companies van de Royal Engineers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoewel het in "de eerste persoon" is geschreven, is het geen autobiografie, maar een verhaal over de inspanningen van die onbezongen helden die het opnemen tegen de vaardigheid van de Duitse "Boffins", die erop uit waren om zoveel mogelijk Britse bom opruimingsexperts te doden, waardoor een situatie ontstond waarin een niet-ontplofte bom de Britse oorlogsinspanning zou tegenhouden, omdat niemand bereid was ermee om te gaan. Zeer zeldzaam boek!. Engelstalig. Hard Cover - 248 pages. €  25,00
More Info
S44483  Click for more information The RAF's Cross-Channel Offensive - Circuses, Ramrods, Rhubarbs & Rodeos 1941-1942. John Starkey. 2022, Pen & Sword Books. Het verhaal van de RAF, en in het bijzonder Fighter Command, tijdens de Battle of Britain is al vaak verteld. Het is een verhaal over de dappere piloten van 'The Few', in hun Hurricanes en Spitfires, met de rug tegen de muur van de natie, die tegen een enorme overmacht de luchtlandingsaanval van de Luftwaffe afweren. Maar het verhaal van de operaties van Fighter Command direct na de Battle of Britain is minder bekend. Maarschalk van de Royal Air Force Hugh Montague Trenchard voerde tijdens de Eerste Wereldoorlog het bevel over het Royal Flying Corps. Zijn beleid was toen geweest dat zijn vliegtuigen en manschappen voortdurend in de aanval zouden zijn, altijd boven de Duitse linies om de strijd naar de vijand te voeren. Na te zijn gepromoveerd tot bevelhebber van de RAF, ging Trenchard in 1930 met pensioen. In november 1940 verscheen Trenchard opnieuw op het Air Ministry en stelde voor dat de RAF 'Lean Towards France' zou gaan - dat het in de aanval zou gaan. De RAF zou, zo beweerde Trenchard, de resulterende uitputtingsslag winnen. Een van de belangrijkste resultaten van de nieuwe offensieve houding van de RAF was de introductie van de Circus-vluchten. Dit waren aanvallen uitgevoerd door een kleine groep bommenwerpers met een krachtige escorte van jagers. Ze waren bedoeld om vijandelijke jagers de lucht in te lokken, zodat ze konden worden aangevallen door RAF-jagers, met als hoofddoel de vernietiging van Luftwaffe-jagers, gevolgd door de bescherming van de bommenwerpers tegen aanvallen. Een verdere ontwikkeling van de Circus-missies waren Ramrods, Rhubarbs en Rodeo's, allemaal variaties op hetzelfde thema. Een Ramrod was vergelijkbaar met een Circus, hoewel in dit geval het primaire doel de vernietiging van het doelwit was, waarbij de belangrijkste rol van de begeleidende jagers was om de bommenwerpers tegen aanvallen te beschermen. Een Rhubarb was een kleinschalige aanval van jagers met bewolking en/of verrassing, met als doel Duitse vliegtuigen in de lucht te vernietigen en/of gronddoelen aan te vallen, terwijl een Rodeo bestond uit een gevechtsvliegtuig zonder bommenwerpers. Aan de hand van officiële documenten en archiefmateriaal, evenals verslagen van veel van de betrokkenen, onthult James Starkey hoe Trenchards opvattingen het wonnen en de RAF van eind 1940 tot 1941 in het offensief ging. Was het een mislukte strategie? Zo ja, waarom werd het niet stopgezet toen de resultaten zichtbaar werden? Nieuw boek!. Engelstalig. Hard Cover - 268 pages. €  29,95
More Info
S44485  Click for more information Surviving World War Two tanks in the Ardennes . Craig Moore. 2021, Key Books. Er zijn meer dan 40 overlevende tanks uit de Tweede Wereldoorlog, gemotoriseerde kanonnen, tankdestroyers, tankjagers en tanktorens in de Belgische en Luxemburgse Ardennen. Niet alle tentoongestelde tanks vochten in het Duitse offensief van december 1944, het Ardennenoffensief. Sommige, zoals de Matilda II, waren het type tank dat Frankrijk verdedigde tijdens de Blitzkrieg van mei 1940. Andere, zoals de Britse Comet-tank, werden in 1945 ingezet tijdens de oversteek van de Rijn en de opmars naar Duitsland. Er zijn ook tal van Duitse Panzers om van dichtbij te bekijken, waaronder een Tiger II, drie Panther Ausf.G-tanks, drie Jagdpanzer 38 (G13 Hetzer) tankjagers, een Panzer IV-commandotank en een StuG III-aanvalstank. Geïllustreerd met meer dan 150 afbeeldingen en met gedetailleerde beschrijvingen van de tanks en waar ze te vinden zijn, is dit boek een waardevolle bron voor iedereen die de Ardennen bezoekt. Engelstalig. Soft Cover - 112 pages. €  21,00
More Info
S44486  Click for more information Douglas DC-8 . Ron Mak. 2022, Key Books. De Douglas DC-8, die in de jaren vijftig begon als het Douglas Model 1881, kwam ongeveer een jaar na de eerste Boeing 707's beschikbaar voor luchtvaartmaatschappijen. Douglas beschouwde deze vertraging echter vanaf het begin als een voordeel. Het bepaalde met name dat de veiligheids- en prestatienormen moesten worden gehandhaafd zonder verlies van vliegkwaliteiten en, in tegenstelling tot Boeing, kon het zijn ontwerp ongehinderd voortzetten door rekening te houden met militaire vereisten. Vliegend met luchtvaartmaatschappijen zoals KLM, Philippine Airlines en VIASA, bleek de Douglas DC-8 geschikt om over de hele wereld te werken. Als bewijs van zijn uitstekende casco zijn er momenteel nog steeds een handvol van de 556 DC-8's in dienst, meer dan 60 jaar na hun introductie. Dit boek, dat meer dan 190 afbeeldingen bevat, waarvan de meeste nog nooit eerder zijn gepubliceerd, verkent de geschiedenis van de DC-8 en degenen die het tot het succes hebben gemaakt dat het nog steeds is. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  25,00
More Info
S44488  Click for more information Waffen-SS Dutch, Belgian and Danish Volunteers - Rare Photographs from Wartime Archives. Ian Baxter. 2023, Pen & Sword Books. Na de Duitse inval in de Sovjet-Unie meldden tal van Nederlanders, Belgen en Denen zich vrijwillig voor de Waffen-SS. De grootste divisie, SS Vrijwilligerslegioen Nederland, opereerde in Joegoslavië en vervolgens in Noord-Rusland. Het werd later opnieuw aangewezen als 23e SS Vrijwilligers Panzergrenadier Divisie Nederland. Naast de Nederland-formatie vocht het SS Vrijwilligerslegioen Vlaanderen, dat voornamelijk bemand was met Nederlandstalige rekruten uit bezet België. Na te zijn ontbonden werd het later omgevormd tot de SS Assault Brigade Langemarck (SS-Sturmbrigade Langemarck). Het SS Vrijwilligerslegioen Waals, gerekruteerd uit Franstalige vrijwilligers uit het door Duitsland bezette België, werd naar Rusland gestuurd en later geïntegreerd met de SS Aanvalsbrigade Wallonië (SS-Sturmbrigade Wallonien). Uiteindelijk dienden zo'n 6.000 Denen in Free Corps Denmark, dat in mei 1942 naar het oostfront ging. Binnen een jaar werd de formatie ontbonden in Division Nordland, bekend als Regiment 24 Danemark. Op basis van een prachtige verzameling zeldzame en vaak niet-gepubliceerde foto's, beschrijft dit mooie boek over oorlogsbeelden de oorlogsgeschiedenis van elke formatie, met name de slag om Narva in 1944, die bekend stond als de slag om de Europese SS. Terwijl zijn troepen verder teruggedreven werden over een met littekens bedekte en brandende woestenij, beschrijft het hoe deze Nederlandse, Belgische en Deense eenheden afgesneden raakten in de Kurland Pocket totdat sommigen over zee werden geëvacueerd. De rest werd in april 1945 voor Berlijn gedood of gevangengenomen. Engelstalig. Soft Cover - 164 pages. €  25,00
More Info
S44495  Click for more information Supermarine Spitfire Mk. IX - Wingleader Photo Archive Number 20 In RAF service, NW Europe and the Med. Simon W. Parr. 2023, Wing Leader Ltd. In november 2022 brachten we twee dagen door op de Scale Modelworld-show in Telford om de WPA-serie te tonen aan de modellenvereniging. Het hot topic van discussie was Airfix's nieuwe 1/24 schaal Spitfire Mk IX en natuurlijk werd ons constant gevraagd of we een Mk IX in onze serie hadden. We hadden de Mk IX in feite al lang geleden getekend, maar konden geen auteur vinden om het op zich te nemen. Geïnspireerd door Telford, besloten we het zelf te doen als een beetje een teaminspanning, waarbij Simon het leeuwendeel voor zijn rekening nam en de rest van ons onze eigen expertise inbracht wanneer dat nodig was. Al snel werd duidelijk dat de geschiedenis van de Mk IX behoorlijk gecompliceerd was, met veel valse aannames die werden gemaakt en herhaald in naoorlogse publicaties. Dus gingen we terug naar het begin en deden een beroep op de toonaangevende experts in het veld om ons te helpen de waarheid te vinden. Toen de piloten van de Spitfire Mk V in augustus 1941 voor het eerst de FW190's van JG26 ontmoetten, werd het meteen duidelijk dat hun oude Spitfires volledig werden overklast door de nieuwe jager van de Luftwaffe. De verliezen liepen snel op naarmate meer Spitfires door de kanonnen van de FW190-piloten vielen, totdat op 13 november 1941 alle gevechtsoperaties boven Europa, behalve essentiële gevechtsvliegtuigen, werden stopgezet. Er was dringend behoefte aan een nieuwe jager die de prestaties van de FW190 kon evenaren. De geplande opvolgers van de Spitfire Mk V waren de Mk VII en Mk VIII, maar het zou veel te lang duren voordat ze operationeel zouden zijn. Gelukkig had Rolls-Royce in september 1941 geëxperimenteerd met het monteren van een Merlin 60-motor in hun testbed Spitfire en de prestatieverbetering ten opzichte van de Mk V was aanzienlijk. Het Air Ministry nam de beslissing om het beproefde Mk V-casco te combineren met de nieuwe Merlin om de vertragingen bij het perfectioneren van een nieuw casco te omzeilen en zo snel mogelijk een betere Spitfire operationeel te krijgen. De Spitfire Mk IX kwam negen maanden later, in juni 1942, in dienst en werd in de ogen van veel piloten de beste van het type. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  25,00
More Info
S44498  Click for more information Belgian Military Forces in the Congo - Volume I: The Force Publique, 1885-1960. Stephem Rookes. 2022, Helion & Company. Hoewel de dynamiek van de Congocrisis veel literaire en wetenschappelijke aandacht heeft gekregen en nog steeds krijgt, ontbreekt in de canon van het werk aan strijdkrachten in Congo een studie van de Force Publique, een paramilitaire politiemacht opgericht door Koning Leopold II om de Kongo-Vrijstaat veilig te stellen en een uitgestrekte geografische strook van Centraal-Afrika te beschermen die zijn eigen persoonlijk bezit was geworden na de Conferentie van Berlijn van 1884-1885. In veel opzichten betekent het ontbreken van enige studie over de oorsprong van de Force Publique tot zijn ontbinding in 1960 dat onze kennis over de geschiedenis van Belgisch Congo en de hedendaagse Democratische Republiek Congo onvolledig is. Het is inderdaad mogelijk om de oorsprong van de rebellie tijdens de Congocrisis (1960-1967) terug te voeren tot de Batetela-opstanden die plaatsvonden in de Kongo-Vrijstaat in de jaren 1890 en begin 1900, en ze in verband te brengen met een opeenvolging van anti- Belgische volksopstanden die plaatsvonden in Congo tot aan de onafhankelijkheid van Congo. Bovendien was een opstand van onderofficieren van de Force Publique een van de vonken die Congo begin juli 1960 in een crisis stortte. Het zou niettemin onjuist zijn te beweren dat de geografische reikwijdte van dit deel - het eerste van twee delen over de Belgische strijdkrachten in Congo - beperkt is tot de grenzen van de Kongo-Vrijstaat en Belgisch Congo: door beschrijvingen van militaire ontmoetingen in Afrika in de late jaren 1890, WWI en WW2, wordt de geschiedenis van de Force Publique uitgebreid tot een studie van oorlog in Soedan, Oost-Afrika en in Ethiopië. Voor luchtvaartenthousiastelingen is dit boek belangrijk omdat het tot doel heeft een geschiedenis te geven van de ontwikkeling van het luchtverkeer van en naar Belgisch Congo, naast het onderzoeken van de evolutie van de militaire luchtmacht in de kolonie. Nogmaals, we kunnen de luchttak van de Force Publique in verband brengen met de Congocrisis, aangezien een aantal van zijn piloten en vliegtuigen de basis vormden van de Katangaanse luchtmacht en de Congolese luchtmacht; twee krachten die zeer invloedrijk waren bij het bepalen van de toekomst van Congo na zijn onafhankelijkheid. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  31,50
More Info
S44499  Click for more information Belgian Military Forces in the Congo - Volume 2: Congolese Tactical Air Force Co-operation with the CIA 1964-67. Stephem Rookes/Polydore Stevens. 2022, Helion & Company. Hoewel België in juli 1960 officieel zijn strijdkrachten terugtrok uit de Democratische Republiek Congo (DRC), behield de voormalige koloniale heerser van dit Centraal-Afrikaanse land onofficieel een politieke, economische en militaire aanwezigheid gedurende de periode die bekend staat als de Congocrisis, 1960 –1967. De militaire aanwezigheid van België blijkt voornamelijk uit zijn betrekkingen met de afgescheiden staat Katanga van 1960 tot 1963 en uit wat men "technische bijstand" noemde. In april 1964 werd de DRC opnieuw bedreigd door interne conflicten die de nationale integriteit bedreigden. De Armée Nationale Congolaise (ANC) was slecht uitgerust om het hoofd te bieden aan twee afzonderlijke opstanden die dat jaar uitbraken in de provincies Kwilu en Kivu, maar had niettemin de steun van een door de CIA gesponsorde luchtmacht die voornamelijk bestond uit anti-Castro Cubaanse ballingen. . Deze luchtmacht kreeg begin 1964 versterkingen in de vorm van Harvard T-28's, terwijl andere vliegtuigen door de CIA werden geleverd, waaronder Douglas C-47's en Vertol-Piasecki H21's. De Amerikaanse regering zocht de verzekering dat deze vliegtuigen correct zouden worden onderhouden. . Na besprekingen tussen de VS en België werd overeengekomen dat België verdere technische bijstand zou verlenen in de DRC. De Force Aérienne Tactique Congolaise (FATAC), of de Belgische Tactische Luchtmacht, die eind mei 1964 werd opgericht, zou tot 1967 in Congo blijven, waar het haar taak was de verschillende strijdkrachten van de DRC bij te staan ??bij het neerslaan van de -genaamd 'Simba-opstand'. Deze troepen, waaronder de eerder genoemde CIA-luchtmacht, omvatten ook een huurlingenleger dat werd ingezet om de orde in Congo te herstellen. In dit tweede deel over de Belgische strijdkrachten in Congo wordt de geschiedenis van de FATAC verteld aan de hand van ooggetuigenverslagen van veteranen van de eenheid plus een reeks documenten die betrekking hebben op de betreffende periode. Dit boek is een waardevolle aanvulling voor iedereen die zijn kennis van de Congocrisis wil aanvullen. Engelstalig. Soft Cover - 86 pages. €  31,50
More Info
S44512  Click for more information Dutch Leander Frigate van Speijk . Jantinus Mulder/Henk Visser. 2023, Walburg Pers. De fregatten van de Van Speijk-klasse waren uitgerust met Nederlandse elektronica/sensoren. Het Britse Leander-ontwerp werd gekozen om een ??snelle constructie mogelijk te maken ter vervanging van oudere escortes voor ASW-taken en NAVO-patrouilles. Eind jaren 70 zijn de schepen grondig gemoderniseerd. Tussen 1986 en 1990 werden ze alle zes verkocht aan de Indonesische marine. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  20,00
More Info
S44523  Click for more information The Royal Netherlands Military Flying School 1942-1944 . O.G. Ward/P.C. Boer/G.J. Casius. 1982, Afdeling Miritieme Historie van de Marinestaf. Extreem zeldzaam boek waarin de geschiedenis wordt beschreven van de Royal Netherlands Military Flying School in Amerika. In de bijlagen een lijst met alle cursisten, alsmede beschrijving van de gebruikte vliegtuigtypes, Hoek voorpagina omgevouwen!. Nederlandstalig. Soft Cover - 279 pages. €  60,00
More Info
S44546  Click for more information U-Boot im Focus No. 21 . Axel Urbanke. 2023, Luftfahrtverlag Start. Schitterend blad met verhalen en foto's over de Duitse U-Boote. Mag niet ontbreken in de kast van een liefhebber. Duitstalig/Engelstalig. Soft Cover - 56 pages. €  25,50
More Info
S15836  Click for more information Geheime Funkaufklärung in Deutschland - 1945-1989. Günther K. Weisse. 2005, Motorbuch Verlag. In dit boek worden de elktronische inlichtingen van Amerikanen, Britten, Fransen en Russen in hun respectievelijke bezttingszones bhandeld. Deze inlichtingen werden weer gebruikt om inlichtingen te krijgen over de inlichtingendiensten en strijdkrachten van de beide Duitslanden. O.a. werden inlichtingen verkregen over de inval in Hongarije, de bouw van de muur, de Cuba crisis, de inval in Tsjechoslowakije. Voorzien van foto's kaarten en documenten. Duitstalig. Hard Cover - 464 pages. €  22,50
More Info
S20543  Click for more information Muiterij aan het Marsdiep - de tragedie van de Georgiërs op Texel, april 1945. J.A.C. Bartels. 1986, De Bataafsche Leeuw. In het laatste oorlogsjaar was als Duitse bezettingseenheid het 822ste Georgische infanteriebataljon op Texel gelegerd. In de nacht van 5 op 6 april 1945 kwamen de 800 Russische soldaten van dit bataljon in opstand tegen hun Duitse superieuren. De strijd die toen ontbrandde kan aks een van de meest dramatische episodes uit de Tweede Wereldoorlog worden beschouwd. Door steun van het Texelse verzet en de Nederlandse burgerbevolking had de muiterij van de Georgiërs de eerste dagen enig succes. Aangezien het de Georgiërs niet gelukte de belangrijkste marine-batterijen op het eiland in handen te krijgen en de Duitsers onbeperkt versterkingen konden laten aanrukken, moest de opstand echter wel eindigen in een catastrofe. Tijdens deze bloedige strijd in de laatste oorlogsmaand sneuvelden in totaal niet minder dan 1000 Russen en Nederlanders op het waddeneiland. Nederlandstalig. Hard Cover - 96 pages. €  25,00
More Info
S23401  Click for more information Oorlogsgraven in Oegstgeest . Freek Lugt. 2002, oorlogsgraven comité oegstgeest. In dit boek worden alle oorlogsgraven in Oegstgeest beschreven. De graven van de Geallieerde vliegers die er neerkwamen, gesneuvelden uit de meidagen van 1940 en de Oegstgeesters die in de oorlog het leven lieten. Iedereen is persoonlijk beschreven. Nederlandstalig. Soft Cover - 76 pages. €  15,00
More Info
S26314  Click for more information Historisch Genoodschap Midden Kennemerland Ledenbulletin 39 . 2007, Historisch Genootschap Midden-Kennemerland. Ledenbulletin van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland met verhalen over o.a. Beverwijk en Alva's Raad van Beroerte, De oorlog, De ongestrafte moord e.a.. Engelstalig. Hard Cover - 224 pages. €  8,50
More Info
S28657  Click for more information Met de blik naar boven . M.H. Huizinga. 1997, Uitgeverij Reco. Dit boek gaat over de luchtoorlog boven Groningen. De titel is ontleend aan het feit dat men in die jaren vaker naar boven keek dan in welke andere tijd ooit. Dat gebeurde niet alleen uit angst, maar ook van opwinding of nieuwsgierigheid. Doorgaans was dat vanwege de overvliegende toestellen en de luchtoorlog in het algemeen, later, tijdens de bevrijdingsgevechten, werd er vaak met zorg naar boven gekeken. Engelstalig. Hard Cover - 218 pages. €  17,50
More Info
S29154  Click for more information Gebroken Lente - Rhenen 1940-1945. J.G. Koekoek Jr./H.P. deys. 2018, H. Veenman en Zonen B.V.. Boek over het Utrechtse Rhenen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. 160 - HC pages. €  20,00
More Info
S30611  Click for more information Emmen in bezettingstijd - Een grensgemeente kort voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. G. Groenhuis. 1991, 4 mei Comité Emmen. In dit boek wordt de geschiedenis van Emmen kort voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog besproken. Voorzien van een aantal foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 160 pages. €  20,00
More Info
S32386  Click for more information Leeuwarden 1940-1945 - Beeld van een stad in oorlogstijd. Leendert Plaisier/Gerk Koopmans. 1989, Verzetsmuseum Friesland. Dit boek behandeld de geschiedenis van het Friese Leeuwarden in de Tweede Wereldoorlog. Voorzien van heel veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 72 pages. €  16,50
More Info
S32800  Click for more information Op eigen gezag - Politieverzet in oorlogstijd. Hinke Piersma. 2019, Querido's Uitgeverij B.V.. Moffenknechten waren het, de politiemannen die ingrepen bij een demonstratie in het centrum van Amsterdam in december 1945. Het ‘Sieg Heil!’ galmde over het Leidseplein, een duidelijk bewijs dat de imagoschade van de Nederlandse politie enorm was. Ook in de decennia die volgden bleef het beeld dat de politie ‘fout’ in de oorlog was geweest hardnekkig. Meer dan we denken hebben politiemannen en -vrouwen zich verdienstelijk gemaakt in het verzet. Lang niet altijd door heldhaftig de vuist te ballen en principieel nee te zeggen tegen Duitse bezettingsmaatregelen, maar vaak door onopvallende acties die levensreddend konden zijn – van een ingefluisterd woord en een afgewende blik tot een openstaande deur. Op eigen gezag is een boek over politiemensen die ieder op hun eigen manier hun morele grenzen bewaakten en hun weg zochten in de lastige spagaat tussen institutionele collaboratie en persoonlijk verzet. Nederlandstalig. Soft Cover - 256 pages. €  22,00
More Info
S34355  Click for more information De ketens verbroken - Aspecten van de bezetting en de bevrijding van West-Zeeuws-Vlaanderen 1940-1945. André Bauwens/Geert Stroo. 2019, Heemkundekring West-Zeeuws-Vlaanderen. In de loop van de geschiedenis werd West-Zeeuws-Vlaanderen meermaals geteisterd door rampen. Overstromingen en oorlogsgeweld hebben door de eeuwen heen hun sporen in de streek nagelaten. Vijfenzeventig jaar geleden betaalde de streek wederom een zware tol. Om de haven van Antwerpen te kunnen gebruiken, moesten de geallieerden de oevers van de Westerschelde in handen zien te krijgen. De strijd om de Scheldemond werd het landje opnieuw noodlottig. Toen de bezetter begin november 1944 verdreven was, waren de dorpen en stadjes verandert in rokende puinhopen, waren tal van boerderijen verwoest en mochten honderden burgers de bevrijding niet meer meemaken. In De ketens verbroken komen verschillende aspecten van de bezetting en bevrijding van West-Zeeuws-Vlaanderen aan de orde: de meidagen van 1940, de toenemende Duitse repressie, dwangarbeid en tewerkstelling, het verzet, de lotgevallen van burgers tijdens de bevrijding, het militair gezag daarna en de hulpverstrekking via het Rode Kruis om de eerste nood te lenigen. Ondanks alle leed en ellende wist de streek zich te herstellen. Luctor et emergo, ik worstel en kom boven. Nederlandstalig. Hard Cover - 472 pages. €  25,50
More Info
S34427  Click for more information Brandgrens - Rotterdam 1930-2010. Paul van de Laar/Koos Hage. 2010, Uitgeverij THOTH. Op 14 mei 1940 werd het hart van Rotterdam vernietigd. De twaalf kilometer lange brandgrens omsluit het gebied dat door het bombardement werd verwoest. Zeventig jaar later, op 14 mei 2010, werd de markering van deze grens - in de vorm van ruim vierhonderd led-armaturen in het trottoir - als lieu de mémoire van de 21ste eeuw in de stad zichtbaar. De brandgrens is meer dan een fysieke markering. De lijn staat ook voor twee steden: het Rotterdam van de jaren dertig en nu. Dit boek gaat niet over de oorlog en het bombardement, maar brengt de lezer terug naar een stad die niet meer bestaat. Aan de hand van vaak unieke beelden flaneert hij in gedachten langs de grens. De wandeling presenteert een sociaal-culturele dwarsdoorsnede van het Rotterdam in de jaren dertig. De lezer ervaart de spanning van een stad die op de drempel staat van een nieuwe tijd en wil moderniseren, maar die tegelijkertijd door een hevige crisis wordt geplaagd. Binnen de brandgrens verrees de nieuwe stad, die een groot contrast vormt met het Rotterdam van de jaren dertig. Het boek 'Brandgrens Rotterdam 1930 | NU' laat zich daarom het beste samenvatten als: één lijn – twee steden, de stad uit het interbellum en de moderne stad die na 1945 is ontstaan. Nederlandstalig. Hard Cover - 320 pages. €  35,00
More Info
S35135  Click for more information Politierapport 1940-1945 - Dagboek van een Politieofficier. H. Kraaijenbrink. 1986, De Walburg pers. Over de Nederlandse politie in bezettingstijd is lang gezwegen maar de laatste twee jaar zijn daar enkele boeken over verschenen. Het boek van Kraaienbink, corpschef van politie in Harderwijk van 1941 tot 1959, is een opmerkelijke bijdrage aan de politiegeschiedenis. Het is de in 1946 gemaakte uitwerking van dagaantekeningen die hij tijdens de oorlog heeft gemaakt en bevat bovendien veel officiele berichten waardoor het boek ook een soort bronnenuitgave is. De groei van de Duitse terreur na een poeslieve beginhouding en de toenemde willekeur in het provinciestadje worden duidelijk gemaakt. Het begint met NSB'ers die klagen over kinderen die hen uitschelden het eindigt met de wegvoering van Joden, overvallen op Duitsers, standrechtelijke executies. In een wat ambtelijke verslaggevingstaal passeren de oorlogsdagen de revu. Nederlandstalig. Hard Cover - 495 pages. €  26,50
More Info
S35505  Click for more information Handhaven onder de nieuwe orde - De politieke geschiedenis van de Rotterdamse politie tiijdens de Tweede Wereldoorlog. Frank van Riet. 2008, Aprilis. Handhaven onder de Nieuwe Orde is de eerste geschiedenis van de Rotterdamse politie in bezettingstijd, op basis van vele nieuwe bronnen en uniek beeldmateriaal. Dit boek gaat niet alleen over het korps als organisatie. Het gaat ook - op basis van meer dan honderd interviews - over de individuele politieman die zich in meer of mindere mate aanpaste. Het is naast een politieke geschiedenis van het korps ook een bijdrage tot de geschiedenis van de stad Rotterdam en tot de voortdurende discussie over het Nederlandse ambtenarenapparaat tijdens de bezetting. Zo komt aan de orde of de korpsleiding in de ban van de bezetters was, of de gelijkschakeling een succes was, welke rol het korps vervulde bij de Jodenvervolging en of het korps na de bezetting voldoende gezuiverd is. Ook wordt aandacht besteed aan nationaalsocialistische organisaties die politietaken overnamen zoals de Landwacht, de Vrijwillige Hulppolitie en de Nederlandse SS. Terwijl elders overeenkomsten gesloten werden tussen de bezetter en verzetsorganisaties, gingen de in Rotterdam gestationeerde Duitse (politie)-instanties, geholpen door Nederlandse handlangers - onder wie de rechercheurs van de beruchte Groep 10 - steeds verder met het onderdrukken van de bevolking. Als gevolg hiervan werden ruim 17.500 gevangenen in de cellen van het hoofdbureau van politie opgesloten en stonden in de laatste maanden veel slachtoffers voor het executiepeloton. Handhaven onder de Nieuwe Orde laat zien hoe een korps, onder leiding van een niet al te vooruitstrevende en milde korpschef, omgevormd werd tot een machtsmiddel van de bezetter. Zeldzaam boek! Boek is nieuw! . Nederlandstalig. Hard Cover - 804 pages. €  50,00
More Info
S35781  Click for more information Dorp in oorlog - Zoetermeer 1940-1945. Ton Vermeulen. 2000, gemeentearchief Zoetermeer. Dit boek beschrijft de geschiedenis van het Zuid-Hollandse dorp Zoetermeer gedurende de Tweede Wereldoorlog. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 192 pages. €  22,50
More Info
S36208  Click for more information Het kamp Schoorl . Albert Boer. 2007, Uitgeverij Conserve. De bijna onbekende geschiedenis van het kamp Schoorl: Nederlands legerkamp, Duits interneringskamp, concentratiekamp - Polizeiliches Durchgangslager van de beruchte Sicherheitsdienst, Wehrmachtkamp, daarna Bewaringskamp voor het opsluiten van NSB-ers en collaborateurs na het einde van de Tweede Wereldoorlog en daarna weer Nederlands legerkamp is nu voor het eerst gedetailleerd beschreven. Henk ten Berge schreef een inleiding voor deze derde druk en Wil de Bie maakte een illustratie voor het omslag. In dit boek worden de belevenissen van de gevangenen, vaak in hun eigen woorden, weergegeven van o.a. 740 joodse gevangenen (razzia's van februari en juni 1941 ) die van Schoorl naar Buchenwald en Mauthausen getransporteerd werden. Slechts 2 mannen hebben die kampen overleefd. Voorts waren er bijna 100 KLM'ers, geallieerde gevangenen, 176 Sommelsdijkse gijzelaars en ongeveer 700 politieke gevangenen. Het boek is gebaseerd op 110 interviews, daardoor leest het met ongewone spanning. Schoorl was het begin van een lange lijdensweg voor velen van de 1900 gevangenen, meer dan 1000 van hen, voornamelijk joodse en politieke gevangenen, zijn daarvan niet teruggekeerd. Nederlandstalig. Soft Cover - 260 pages. €  19,50
More Info
S36244  Click for more information "Maar verder is hier niets gebeurd…" - Oorlog en bevrijding gemeente Scheemda. J. Bakker. 1995, Uitgeverij Servo . In dit boek de geschiedenis van het Groningse Scheemda gedurende de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Hard Cover - 255 pages. €  20,00
More Info
S37323  Click for more information Kemajoran - Nederlands-Indisch luchttransport tijdens de roerige jaren 1945-1950. Jan Hagens. 1979, Uitgeverij bv Bonneville. Aan de hand van meer dan 100 interviews, dagboeken, logboeken en rapporten beschrijft de auteur de Indische luchtvaart in de periode 1945 tot 1950. De roeroge periode met de belevenissen en ervaringen van grond- en vliegend personeel van KLM en KNILM wordt opnieuw realiteit, met bekende en minder bekende figuren van vliegend personeel, technisch Bedrijf en andere takken van dienst in de hoofdrol. Nederlandstalig. Soft Cover - 47 pages. €  16,50
More Info
S37591  Click for more information Oorlogsjaren 1940-1945 Gemeente Deurne - Op de grens van vergeten. Toon Hoefnagels. 1986, Heemkundekring H.N. Ouwerling. In dit boek wordt de geschiedenis van het Brabantse Deurne gedurende de Tweede Wereldoorlog beschreven. Nederlandstalig. Hard Cover - 207 pages. €  25,00
More Info
S39254  Click for more information De Goslar-affaire - Ontmaskering van een geheime militaire missie. Nizaar Makdoembaks. 2017, Uitgeverij De Woordenwinkel. Op 5 september 1939 voer de Goslar, een groot Duits koopvaardijschip, de Surinamerivier op. Na de bekendmaking op 10 mei 1940 dat Nederland in oorlog was met Duitsland, nam de overheid in de diverse koloniën Duitse schepen in beslag. Maar niet de Goslar. De bemanning bracht het stoomturbineschip van ruim 6000 ton tot zinken op basis van eerder ontvangen instructies uit Duitsland. Hoe kon dat gebeuren? Een publieke zondebok werd snel gevonden: de verantwoordelijke politiecommissaris Van Beek zou incompetent en onoplettend zijn en zou te kameraadschappelijk omgegaan zijn met de Duitse scheepsbemanning. In dit boek haalt Nizaar Makdoembaks de werkelijke toedracht boven water. De Duitse zink-instructies waren bekend bij de Nederlandse overheid. De overheid stuurde alle bewindvoerders in de koloniën een waarschuwing voor het mogelijk afzinken van vijandelijke schepen. Echter, uit een recent ontdekt memo blijkt dat secretaris-generaal O.E.W. Six de Surinaamse gouverneur schrapte van de verzendlijst. Waarom? Makdoembaks maakt duidelijk dat de Goslar-affaire onderdeel was van een geheim militair-strategisch plan: men stond moedwillig toe dat de Goslar zou zinken. De Nederlandse autoriteiten beschouwden het schip namelijk als een goedkoop verdedigingsmiddel in de haven van Paramaribo, op de plek waar de stad het meest kwetsbaar is voor overrompelingsaanvallen. Een dergelijke coup de main was eeuwenlang een grote vrees van Nederland, want voor vijandelijke mogendheden was dit de perfecte manier om de kolonie snel en efficiënt in handen te krijgen. De Goslar ligt anno 2017 nog steeds op een zandbank in de Surinamerivier. Nederland zou zijn aansprakelijkheid moeten erkennen en het opruimen van de Goslar moeten betalen. Nieuw boek!. Nederlandstalig. Soft Cover - 406 pages. €  24,95
More Info
S39378  Click for more information "Een vriendelijke groetenisse" - Brieven van het thuisfront aan de vloot van Michiel de Ruyter (1664-1665). Adri P. van Vliet. 2007, van Wijnen. In de National Archives te Londen liggen duizenden brieven van Nederlandse zeevarenden die in de zeventiende eeuw en later door Engelse kapers zijn buitgemaakt, de zogenoemde Prize Papers. Slechts een klein aantal daarvan is geschreven door bemanningsleden van oorlogsschepen en door hun thuisfront. In deze bronnenpublicatie zijn 97 brieven uit 1664 gepubliceerd. Alle brieven waren gericht aan opvarenden op de vloot van Michiel de Ruyter, maar ze bereikten nooit hun bestemming. De Ruyter maakte in de jaren 1664 en 1665 een trans-Atlantische reis om de agressie van de Engelsen tegen de West-Indische Compagnie te beteugelen. Tot een beter begrip van de brieven worden de in de inleiding de achtergronden van de reis beschreven. De nadruk ligt op de onverwachte tocht naar de kust van West-Afrika, de samenstelling van het eskader, de opvarenden en het amfibisch optreden van vloot en zeesoldaten aldaar. Verder wordt stilgestaan bij de communicatiemogelijkheden tussen achterblijvers en opvarenden, de schrijfvaardigheid van de afzenders en de inhoudelijke informatie. De ‘thuisfrontbrieven’ zijn integraal opgenomen en voorzien van een uitvoerige annotatie. De bijna honderd brieven geven een goed inzicht in het dagelijkse zeemansleven en in de gevoelens van de achterblijvers. Dankzij Een vriendelijcke groetenisse treden het thuisfront en de opvarenden van De Ruyters vloot voor het eerst sinds eeuwen uit de schaduw. Nederlandstalig. Hard Cover - 392 pages. €  20,00
More Info
S39862  Click for more information Het kruis op de berg - De fussilade van 20 november 1944 tussen Rhenen en Veenendaal. Constant van den Heuvel. 2015, Uitgeverij Matrijs. In het bos aan de rand van Rhenen en Veenendaal staat een wit kruis. Het kruis herdenkt zes burgerslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Maandag 20 november 1944 werden op deze plaats zes jonge mannen door de Duitse bezetters gefusilleerd. Deze daad was een represaille-actie voor de aanval op een Duitse soldaat twee dagen eerder. De zes mannen werden willekeurig opgepikt: drie uit de strafgevangenis aan de Weteringsschans in Amsterdam en drie uit de strafgevangenis aan het Wolvenplein in Utrecht. Geen van hen had iets te maken met de aanslag. Zonder enige vorm van rechtspraak werden ze om het leven gebracht. Wie waren deze mensen en wat is hun verhaal? Op zeer persoonlijke wijze komen de zes slachtoffers tot leven; een dominee en jonge vader, twee studenten, een getrouwde joodse oud-officier, een vertegenwoordiger en een voormalige landwachter. De jongste was 20, de oudste 34. De lezer wordt meegesleept in hun afzonderlijke verhalen. Van een bevrijdingsplan voor Westerbork tot Indisch verzet in Amsterdam. Van sabotageacties in Bilthoven tot verzetswerk in Nieuw-Beerta en Haarlem. Steeds sneller ontwikkelen de gebeurtenissen zich, tot alle verhaallijnen op 20 november 1944 samenkomen op 'De berg' bij Veenendaal en Rhenen. Het kruis op de berg geeft de zes mannen die door de bezetter werden gedood een gezicht en een stem terug. Hun verhalen maken dat de Tweede Wereldoorlog op een indringende manier heel dichtbij komt. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  19,95
More Info
S40870  Click for more information Wasserkrieg - 17. Mai 1943: Rollbomben gegen die Möhne-, Eder- und Sorpestaudämme. Helmuth Euler. 2020, Motorbuch Verlag. De strijd om het door dammen gecontroleerde Ruhrwater begon in september 1937 toen het Britse leger van het London Department of Aviation overwoog deze dammen op te blazen. De Duitse wapenindustrie zou zo beroofd worden van een groot deel van haar watervoorraden, de waterwegen zouden worden vernietigd als verbindingswegen en tegelijkertijd zouden de waterkrachtcentrales worden leeggemaakt. Uiteindelijk werd het 617e bommenwerpersquadron opgericht onder Wing Commander Guy Gibson, die er in de nacht van 16 op 17 mei 1943 in slaagde de muren van Möhne en Eder op te blazen. Duitstalig. Soft Cover - 262 pages. €  30,00
More Info
S41076  Click for more information Operation Oyster - World War II's Forgotten Rad. The daring low level attack on the Philips Radio Workd. Kees Rijken/Paul Schepers/Arthur Thorning. 2014, Pen & Sword. Op 6 december 1942, tegen half één, werd Eindhoven opgeschrikt door het laag-brommende, aanzwellende en dreigende geluid van vliegtuigmotoren. De geallieerde oparation Oyster was begonnen. Drie keer enkele minuten, toen was het voorbij. De bomladingen van een kleine honderd bommenwerpers hadden de Eindhovense binnenstad en een deel van Woensel veranderd in een hel. De Philipsfabrieken op Strijp S en in de binnenstad waren het doelwit. Maar meer dan 130 burgers, 7 Duitse en 16 Engelse militairen lieten het leven. Dit boek geeft een gedetaillerd verslag van de aanval. Voorzien van een aantal foto's en kaarten. Engelstalig. Hard Cover - 227 pages. €  19,50
More Info
S41538  Click for more information Ereveld Loenen - Laatste rustplaats van Nederlandse oorlogsslachtoffers. Jan Heerze/Jack Kooistra/Johan Teeuwisse. 1999, Sdu Uitgevers. Ereveld Loenen. Laatste rustplaats van Nederlandse oorlogsslachtoffers. Sinds 1949 bevindt zich bij het Veluwse dorp Loenen een nationale oorlogsbegraafplaats die om verschillende redenen uniek is. Allereerst ziet de bezoeker in afwijking van andere erevelden geen strakke rijen kruisen of stenen; de graven liggen in rustig gebogen lijnen verspreid langs slingerende bospaden. Ze zijn gemarkeerd door eenvoudige, liggende stenen en gaan als het ware op in de natuur. Een ander unicum is dat op dit ereveld allerlei oorlogsslachtoffers begraven zijn. Niet alleen militairen, maar ook burgers, mannen zowel als vrouwen. Het gaat hier om oorlogsslachtoffers die op verschillende plaatsen en onder verschillende omstandigheden sinds 9 mei 1940 zijn omgekomen. Het naamsregister van de begraafplaats is bijgevoegd. Nederlandstalig. Hard Cover - 251 pages. €  22,50
More Info
S41566  Click for more information Battery P-Troop - "Kept My Eyes Peeld for the Enemy" Gunner Ted "Ginger" Burridge. Nigel Simpson/Secander Raisani/Philip Reinders/Marcel Zwarts. 2022, NL Books. Veel 'accounts' van de 1e Airlanding Anti-tank Battery R.A. zijn opgenomen in boeken die verband houden met Operatie Market Garden en in het bijzonder van de acties van de kanonnen van de Batterij van 17 tot 25 september 1944. Een vergelijking van deze 'verklaringen' brengt vaak een tegenstrijdigheid aan het licht en veroorzaakt verwarring over waar elk kanon zich eigenlijk bevond en bij welke actie ze werkelijk betrokken waren. Met intensief onderzoek door de auteurs van dit boekje, bij het verkrijgen van gedetailleerde persoonlijke accounts van leden van de Battery, was het mogelijk om deze te vergelijken met andere persoonlijke accounts van leden van andere eenheden die dicht bij de actie stonden. Op deze manier was het mogelijk om de twee te overlappen en een uitgebreid detail te vormen van de acties en posities van elke individuele batterijkanon of troepensectie, samen met een tijdschema voor deze acties. Daarom is er een reeks boekjes gemaakt, waarbij elk boekje zich zal concentreren op de individuele troep of sectie van de batterij en de actie van elk kanon van die troep. De verklaringen van de Batterij zijn verkregen van 1976 tot 2005, onderzocht en geïnterpreteerd door de auteur op archiefkaarten van de operaties waarbij de Batterij betrokken was, waaronder Frankrijk, Sicilië en de regio Arnhem, met behulp van Philip Reinders. Elke kanonlocatie en -beweging werd uitgezet en de acties werden volledig vastgelegd in het manuscript 'White Lanyards' in 2005. Het bleek dat veel van de kanonposities en het tijdsbestek van acties waarbij ze betrokken waren, in strijd waren met eerder opgenomen en gepubliceerde verklaringen. In april 2014 werden deze verklaringen en wapenposities vervolgens geëxtrapoleerd binnen een simulatieprogramma dat door Secander Raisani was aangepast voor Operatie Market-Garden. Op deze manier kon de auteur de kanonposities controleren om te bevestigen of de kanonposities vastgelegd in 'White Lanyards' haalbaar en nauwkeurig waren. Dit werd met name voltooid voor de perimeter van de Arnhemse brug. Nadat deze simulaties waren voltooid, kwam een ??aantal voorheen ongezien archiefmateriaal beschikbaar en werd onderzocht door Secander Raisani, Geert Maasen en Philip Reinders. Deze bevatten met name foto's van de verschillende actiegebieden die tijdens en direct na de slag in Arnhem werden ondernomen en werden vergeleken met wat te verwachten was als de verklaringen van Battery echt accuraat waren voor deze operatie. Engelstalig. Soft Cover - 138 pages. €  22,00
More Info
S42187  Click for more information Bronzen Leeuw - Bronzen Kruis - Militaire dapperheidsonderscheidingen. H.G. Meijer. 1990, De Bataafsche Leeuw. De Nederlandse regering in ballingschap in Londen had behoefte aan het instellen van dapperheidsonderscheidingen voor krijgsverrichtingen waarvoor de Militaire Willemsorde in wezen niet verleend kon worden. Zo werd in 1940 het Bronzen Kruis ingesteld in twee gradaties, met en zonder eervolle vermelding. Deze onderscheiding werd verleend aan militairen, maar later ook aan koopvaardijpersoneel en andere burgers die hiervoor in aanmerking kwamen. De Bronzen Leeuw werd in 1944 ingesteld als vervanger van het Bronzen Kruis met eervolle vermelding, waardoor de Bronzen Leeuw na de Militaire Willemsorde de belangrijkste Nederlandse dapperheidsonderscheiding werd, gevolgd door het Bronzen Kruis. In deze uitgave worden alle gedecoreerden Bronzen Leeuw en Bronzen Kruis genoemd met details met betrekking tot hun rang, functie en legeronderdeel. Ook de betreffende mutatie (plaats en tijdstip van de betreffende krijgsverrichting).wordt vermeld. Foto's, documenten, afbeeldingen, illustraties, tabellen, grafieken, register van de Bronzen Leeuw, Register van het Bronzen Kruis, afkortingenlijst, beredeneerde bibliografie. nederlandstalig. Hard Cover - 318 pages. €  45,00
More Info
S42502  Click for more information Stille torens - De klokkenvordering in Utrecht tijdens de Tweede Wereledoorlog. Wouter Iseger. 2021, Uitgeverij Matrijs. Klokken en geschut hebben al eeuwenlang een bijzondere relatie vanwege het materiaal waarvan ze zijn gemaakt. De basisingrediënten van klokkenbrons en geschut zijn, in een iets andere verhouding, precies hetzelfde: koper en tin. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de makers van beide producten doorgaans in vredestijd klokken en vijzels goten, en in oorlogstijd geschut. Klokkenvordering is dus een eeuwenoud fenomeen; in oorlogstijd lieten de machthebbers hun oog al snel op de bronzen klokken vallen. De Tweede Wereldoorlog was hierop geen uitzondering. Utrecht was rijk bedeeld met oude klokken en het was zeer de vraag hoeveel van deze klokken de oorlog zouden overleven. Toen de leider van de NSB, Anton Mussert, bij een toespraak na de inval van de Duitsers in 1940 min of meer spontaan een luidklok aan Hermann Göring schonk `om te worden versmolten ter versterking van de grondstoffenvoorziening`, werd het al duidelijk dat het niet bij het afvoeren van die ene klok zou blijven. De vraag was niet of, maar wanneer er een metaalvordering zou komen. Met listen en lef lukte het in Utrecht om alle oude klokken op één na buiten schot te houden. Een geweldig resultaat, onder moeilijke omstandigheden. De stad en haar inwoners danken het machtige geluid van de vele carillons en luidklokken die Utrecht nog altijd rijk is aan deze fascinerende geschiedenis, waarvan alle aspecten, rijk geïllustreerd, in dit boek aan het licht worden gebracht. Met opdracht en handtekening van de auteur!. Nederlandstalig. Hard Cover - 176 pages. €  17,00
More Info
S42504  Click for more information Eagles of Duxfort - The 78th Fighter Group in World War II. Garry L. Fry. 1991, Phalanx Publishing Company. Beschrijving van de 78th Fighter Group van de Eight Air Force. Deze group was gestationeerd op Duxford. Voorzien van veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 140 pages. €  29,90
More Info
S43156  Click for more information 10 mei - 15 mei 1940 in en rond Wateringen - De meest gedenkwaardige Pinksterdagen van de twintigste eeuw. Henk G.J. Brabander/Gerard L. Lipman. 2000, Privé uitgave. Dit boek beschrijft mobilisatie en meidegan 1940 in het Zuid-Hollandse dorp Wateringen. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 144 pages. €  17,50
More Info
S43166  Click for more information Battery Headquarters Sections - "We'll Follou You - Lead The Way" Lance-Sergeant Doug Colls. Nigel Simpson/Secander Raisani/Philip Reinders/Marcel Zwarts. 2022, NL Books. Veel 'accounts' van de 1e Airlanding Anti-tank Battery R.A. zijn opgenomen in boeken die verband houden met Operatie Market Garden en in het bijzonder van de acties van de kanonnen van de Batterij van 17 tot 25 september 1944. Een vergelijking van deze 'verklaringen' brengt vaak een tegenstrijdigheid aan het licht en veroorzaakt verwarring over waar elk kanon zich eigenlijk bevond en bij welke actie ze werkelijk betrokken waren. Met intensief onderzoek door de auteurs van dit boekje, bij het verkrijgen van gedetailleerde persoonlijke accounts van leden van de Battery, was het mogelijk om deze te vergelijken met andere persoonlijke accounts van leden van andere eenheden die dicht bij de actie stonden. Op deze manier was het mogelijk om de twee te overlappen en een uitgebreid detail te vormen van de acties en posities van elke individuele batterijkanon of troepensectie, samen met een tijdschema voor deze acties. Daarom is er een reeks boekjes gemaakt, waarbij elk boekje zich zal concentreren op de individuele troep of sectie van de batterij en de actie van elk kanon van die troep. De verklaringen van de Batterij zijn verkregen van 1976 tot 2005, onderzocht en geïnterpreteerd door de auteur op archiefkaarten van de operaties waarbij de Batterij betrokken was, waaronder Frankrijk, Sicilië en de regio Arnhem, met behulp van Philip Reinders. Elke kanonlocatie en -beweging werd uitgezet en de acties werden volledig vastgelegd in het manuscript 'White Lanyards' in 2005. Het bleek dat veel van de kanonposities en het tijdsbestek van acties waarbij ze betrokken waren, in strijd waren met eerder opgenomen en gepubliceerde verklaringen. In april 2014 werden deze verklaringen en wapenposities vervolgens geëxtrapoleerd binnen een simulatieprogramma dat door Secander Raisani was aangepast voor Operatie Market-Garden. Op deze manier kon de auteur de kanonposities controleren om te bevestigen of de kanonposities vastgelegd in 'White Lanyards' haalbaar en nauwkeurig waren. Dit werd met name voltooid voor de perimeter van de Arnhemse brug. Nadat deze simulaties waren voltooid, kwam een ??aantal voorheen ongezien archiefmateriaal beschikbaar en werd onderzocht door Secander Raisani, Geert Maasen en Philip Reinders. Deze bevatten met name foto's van de verschillende actiegebieden die tijdens en direct na de slag in Arnhem werden ondernomen en werden vergeleken met wat te verwachten was als de verklaringen van Battery echt accuraat waren voor deze operatie. Engelstalig. Soft Cover - 160 pages. €  24,50
More Info
S43321  Click for more information De Bosatlas van de Wadden . Diversen. 2018, Noordhoff Atlasproducties. Atlas over Nederlands eerste en enige natuurlijke werelderfgoed - Ontdek de Wadden in al haar facetten - Prachtig vormgegeven met luchtfoto's, infographics en vele honderden unieke Bosatlaskaarten - Van IJstijd tot zandsuppletie, van plankton tot zeehond, van priel tot kwelder, van eilanddynamiek tot terpen en wierden en van natuurherstel tot toerisme en internationale samenwerking. Atlas over Nederlands eerste en enige natuurlijke werelderfgoed. De Bosatlas van de Wadden brengt dit bijzondere UNESCO Werelderfgoed, het enige natuurlijke Werelderfgoed dat Nederland rijk is, in al zijn facetten en in al zijn schoonheid over het voetlicht. Van IJstijd tot zandsuppletie, van plankton tot zeehond, van priel tot kwelder, van eilanddynamiek tot terpen en wierden en van natuurherstel tot toerisme en internationale samenwerking. Honderden kaarten, illustraties en foto's - van luchtfotograaf Karel Tomeï en van de maker van de bioscoopfilm WAD, Ruben Smit - geven een samenhangend beeld van dit unieke stukje Nederland. Nergens ter wereld is er zo'n diverse en dynamische kustzone die continue gevormd wordt door wind en getijden. De Wadden is één van 's werelds belangrijkste ecosystemen. In 224 pagina's wordt u meegenomen op ontdekkingsreis door dit natuurgebied. De kenmerkende kaarten in Bosatlasstijl laten zien waar wandelende eilanden, geulen, zandplaten, trekvogels, zeehonden, vissers, scheepswerven, dialecten, terpen, volksfeesten en nog heel veel meer zich bevinden. En de heldere infographics geven inzichten in eendenkooien en de bijzondere onderwaterwereld die niet alleen bestaat uit flora en fauna. De Wadden op de kaart, vollediger dan ooit! De Bosatlas van de Wadden is de meest recente uitgave in een reeks thematische Bosatlassen van Noordhoff Uitgevers. In deze reeks verschenen onder andere Bosatlas van Amsterdam, Bosatlas van het Nederlandse voetbal, Bosatlas Nederland van Boven, Bosatlas van het cultureel erfgoed, Bosatlas van het voedsel. Nederlandstalig. Hard Cover - 224 pages. €  25,00
More Info
S44135  Click for more information Anti-tank Artillery Squadron in the Battle of Arnhem - The Polish 1st Independent Parachute Brigade "Full of Unanswered Questions" Bombardier Stanislaw Nosecki. Nigel Simpson/Mareusz Mroz. 2022, NL Books. Met genoegen kondigen we het volgende boek van onze serie 'Arnhem' aan: De Poolse 1e Onafhankelijke Parachutistenbrigade. Eskader van de Antitankartillerie in de Slag om Arnhem. De ondertitel is: 'Vol onbeantwoorde vragen. Bombardier Stanislaw Nosecki'. Het boek is zoals gewoonlijk geschreven door Nigel Sampson en Mareusz Mroz. Nigels vader vocht in Arnhem, terwijl de grootvader van Mateusz tijdens operatie Market Garden de inlichtingenofficier was van de staf van generaal Stanislaw Sosabowski. Daarom hebben we als het ware inzichtinformatie. Zoals gebruikelijk staat het boek vol met onbekende feiten maar ook met veel onbekende Poolse documenten. . Engelstalig. Soft Cover - 180 pages. €  26,00
More Info
S44322  Click for more information Das Boot U 188 - Der Bericht des Matrosen Anton Staller. Klaus Willmann. 2009, Edition Förg. Van de honderden Duitse U-boten die tijdens de Tweede Wereldoorlog in actie kwamen, zijn er maar een paar teruggekeerd. En bijna niemand van het kleine aantal overlevende bemanningsleden was bereid verslag te doen van hun ervaringen uit die tijd. Klaus Willmann kreeg de gelegenheid om met een van deze weinigen te praten en zijn verhaal op te schrijven - ook met behulp van het originele oorlogsdagboek van de U 188, die werd teruggegeven aan Duitsland. Anton Staller, die opgroeide in nederige omstandigheden en later werd een succesvolle orgelbouwer, ervoer de waanzin van oorlogsvoering op zee. Het zeer persoonlijke verslag maakt niet alleen het dagelijkse leven op de boot met zijn benauwende bekrompenheid, de constante dreiging van dieptebommen en luchtaanvallen levendiger. We leren ook over de gedachten en gevoelens van de soldaten op zee: over de eeuwige tegenstelling tussen plichtsbesef en twijfel, over de verslaving om elke mogelijkheid van afleiding uit de dagelijkse oorlogstijd te gebruiken, over de kennis van de destructieve gevolgen van het eigen handelen en het steeds groter wordende besef dat hij in een dodelijk avontuur wordt gehaast voor een zinloze en hopeloze zaak. Duitstalig. Hard Cover - 288 pages. €  16,50
More Info
S44405  Click for more information Opgroeien in de schaduw van de luchtoorlog - Nieuw-Vennep en de Haarlemmermeer 1940-1945. Joost Klootwijk. 2017, Lilliput. Joost Klootwijk was krap zeven jaar oud toen bij het krieken van de dag op 10 mei 1940 de eerste Duitse bommen op Schiphol vielen. De komst van Duitse militairen in Nieuw-Vennep was een opwindende belevenis voor de jeugd. De zoeklichtinstallatie die een paar honderd meter vanaf het ouderlijk huis in de polder verscheen oefende een grote aantrekkingskracht uit op de kinderen in de buurt. En ’s nachts wanneer vliegtuigen, zoeklichten en luchtdoelgeschut een spectaculaire vuurwerkshow ten beste gaven, was de nieuwsgierige drang om op te staan en door het dakraampje naar buiten te kijken soms sterker dan de geruststellende geborgenheid van het warme bed. Opgroeien in de schaduw van de luchtoorlog betekende in eerste instantie dat het geweld zich ver weg boven je hoofd afspeelde, vaak buiten het bereik van je directe waarneming. De gevechten in de lucht en de verhalen over vallende bommen en neergeschoten vliegtuigen vormden een spannend decor voor het normale alledaagse leven dat bestond uit school, ravotten in de polder, leren fietsen, knutselen en postzegels verzamelen. Maar ‘Joossie’, zoals ze hem thuis noemden, werd zich gaandeweg steeds meer bewust van de grimmige kant van de oorlog. In de jaren zeventig van de vorige eeuw begon hij met een uitgebreid onderzoek naar de luchtoorlog boven de Haarlemmermeer. Hij spoorde nog levende ooggetuigen op en noteerde hun verhalen, bezocht archieven, correspondeerde met instanties in binnen- en buitenland en ontmoette vliegers die de strijd hadden overleefd. In dit boek is het verslag van zijn naspeuringen samengevoegd met de herinneringen aan zijn kindertijd met veel oorspronkelijk beeldmateriaal en zelfgemaakte plattegronden. Het resultaat schetst een sfeervol beeld van het leven in de Haarlemmermeer tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met handtekening van de auteur!. Nederlandstalig. Soft Cover - 250 pages. €  20,00
More Info
S44481  Click for more information Opgegraven verleden - Een overzicht van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog die tussen 1940 en 1949 begraven hebben gelegen op de militaire begraafplaats te Huisduinen. Jan Carsjens/Piet Riteco. 2005, Uitgeverij Ceharo. Dit boek geeft een overzicht van de ruim 500 Geallieerde en Duitse militairen die tussen 1940 en 1949 begraven hebben gelegen op de militaire erebegraafplaats Huisduinen in Den Helder. Het boek ontrafelt de omstandigheden waaronder zij om het leven kwamen en bevat naast de beschrijvingen van deze gebeurtenissen ook veel historisch beeldmateriaal uit de oorlogsjaren. Nederlandstalig. Hard Cover - 248 pages. €  20,00
More Info
S44515  Click for more information De verhalen achter Vliegbasis Soesterberg 1954-1994 - De invloed van veertig jaar Amerikaanse aanwezigheid op de omgeving. F.J. Stuurman. 2016, Provincie Utrecht. In 1994 vertrokken de Amerikaanse militairen van Vliegbasis Soesterberg. Ze hadden er veertig jaar gezeten ten tijde van de Koude Oorlog. Er zijn veel herinneringen zoals: de eerste McDrive in Nederland, cafés waar ze hun Nederlandse meisjes ontmoetten, de geheimzinnigheid van een afgesloten deel van de omgeving. Nu is de Vliegbasis Soesterberg grotendeels getransformeerd tot natuurgebied en is het Nationaal Militair Museum er gevestigd. Hoog tijd om te achterhalen welke verhalen de Soesterbergers nog te vertellen hebben over de invloed van de Vliegbasis in die voorbije “Amerikaanse” periode. Een groep getrainde vrijwilligers paste de methode oral history toe om ooggetuigen hun verhaal te laten vertellen en dit voor de toekomst vast te leggen. De respondenten vertellen in alle openheid over hun ervaringen met de vliegbasis. We krijgen een indruk vanuit verschillende gezichtspunten. Van (Amerikaanse) militairen, burgerpersoneel, piloten, tot vredesactivisten en kamerverhuurders. Niet altijd was het contact van de Amerikanen met de Nederlanders even intensief maar uit de verhalen spreekt wel dat het een bijzondere periode was. Nederlandstali. Hard Cover - 92 pages. €  15,00
More Info
S44520  Click for more information De slag om de Grebbeberg - Gids historische plaatsen Tweede Wereldoorlog. E.H. Brongers. 1990, Europese Bibliotheek. De slag om de Grebbeberg. Gids historische plaatsen Tweede Wereldoorlog. Op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen. Er volgde een korte maar hevige strijd die - naar tijd gemeten - tot de meest bloedige van de gehele Tweede Wereldoorlog behoort. De gevechten om de Grebbeberg vormden daarin een dramatisch hoogtepunt. Dit is deel 1 van de serie publicaties van Europese Bibliotheek in samenwerking mt de Koninklijke Vereniging "Ons Leger". Nederlandstalig. Soft Cover - 64 pages. €  10,00
More Info
S44521  Click for more information In het diepste geheim - Spionage-operaties van Nederlandse onderzeeboten van 1968-1991. Jaime Karremann. 2017, Marineschepen.nl. ''U dient zich te realiseren dat we varen alsof het oorlog is'', zei de commandant van een Nederlandse onderzeeboot in 1983 tegen zijn bemanning. De zes Nederlandse onderzeeboten verzamelden tijdens de Koude Oorlog in het geheim inlichtingen over de marine van de Sovjet-Unie. Slechts een handjevol mensen buiten de Koninklijke Marine was van deze operaties, die niet onder de NAVO vielen, op de hoogte. In het diepste geheim beschrijft voor het eerst deze zeer geheime operaties uitgebreid en gedetailleerd. Aan de hand van interviews en archiefonderzoek onthult Jaime Karremann hoe de Nederlandse onderzeeboten van de ijskoude Noordelijke IJszee tot het ondiepe zeegebied bij Egypte onopgemerkt Sovjetschepen achtervolgden, fotografeerden, afluisterden en soms tot op een meter naderden. In het diepste geheim gaat over mensen, boten en vooral over heel veel nooit eerder openbaar gemaakte onderzeese avonturen. Het boek leest als een thriller, de beschreven spanning, angst, mislukkingen en successen, zijn echt. Nederlandstalig. Soft Cover - 252 pages. €  17,50
More Info
S44522  Click for more information Renswoudse militairen in de Meidagen van 1940 . S. Laansma. 1992, Eigen uitgave. Dit boek beschrijft de lotgevallen en ervaringen van uit Renswoude afkomstige militairen tijdens de Meidagen van 1940. Nederlandstalig. Soft Cover - 102 pages. €  15,00
More Info
S44526  Click for more information Achteraf kakelen de kippen - Herinneringen aan Generaal KNIL S.H. Spoor; Legercommandant in Nederlands-Indië, opgetekend door zijn weduwe. Mans Spoor-Dijkema. 2004, De Bataafsche Leeuw. Op 3 april 1947 huwt mevrouw Dijkema de luitenant-generaal Spoor, op dat moment de Indisch Legercommandant in het voormalig Nederlands Indie. Zij hadden elkaar leren kennen in Australie tijdens de Tweede Wereldoorlog, waar zij beiden dienden bij de NEFIS (Netherlands Forces Intelligence Service). Als hoogste militair was generaal Spoor vanaf januari 1946 verantwoordelijk voor de uitvoering van het na-oorlogse beleid van de Nederlandse regering in de Indische archipel. Bewogen jaren met als triest hoogtepunt een tweetal Politionele Acties tegen de Indonesische nationalisten. Op 30 maart 1949 vertrekt mevrouw Spoor-Dijkema naar Nederland. Ze zou haar man niet meer zien. Hij overlijdt op 25 mei in Batavia. In dit boek beschrijft zij openhartig haar persoonlijke herinneringen aan deze ingrijpende periode uit de Nederlandse koloniale geschiedenis. In het boek zijn talloze originele militaire en civiele documenten afgebeeld, waarmee de sfeer uit die bewogen jaren en de gigantische bestuursproblemen van de toenmalige Nederlandse overheidsinstellingen ook voor de huidige generatie voelbaar worden. Er zijn geen andere publicaties in deze context voorhanden. Geillustreerd met vele originele zwartwitfoto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 304 pages. €  17,50
More Info
S44553  Click for more information The story of the Boeing Company - Updated Edition. Bill yenne. 2010, AGS Book Works. In de beginjaren van de twintigste eeuw vatte William Edward Boeing de missie van zijn nieuwe bedrijf samen: "Om geen nieuwe verbetering in vliegende en vliegende apparatuur te laten passeren." En ja hoor, in de eeuw sindsdien heeft niets en niemand Boeing uitgestapt. Het verhaal van de Boeing Company, het verhaal van de vliegtuigmaker van de wereld, ontvouwt zich op een passende grootse schaal in dit boek dat tegelijkertijd de geschiedenis van één bedrijf is en het verhaal van een industrie. Dit boek wordt rijkelijk geïllustreerd en toont historische vliegtuigen die de naam van het bedrijf hebben gemaakt-de B-17 Flying Fortress, de B-29 Stratofortress van de Tweede Wereldoorlog, en de B-52 Superforstress die nog steeds soldaten op meer dan 50 jaar na het debuut van de 707 Jetliner die een revolutie teweegbracht in de commerciële vlucht en de mammoet 747. Volledig bijgewerkt, het omvat de 787 Dreamliner, Airborne Laser Testbed (ALTB) en EA-18G Airborne Electronic Attack Aircraft. Engelstalig. Hard Cover - 288 pages. €  20,00
More Info
S44555  Click for more information 45 jaar 334 Squadron - 1944-1989. 1989, 334 Sqaudron. Dit is het jubileimboek van 334 squadron van de Koninklijke Luchtmacht bij het 45 jarig bestaan. De historie van het squadron wordt beschreven. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 111 pages. €  20,00
More Info
S109  Click for more information Twelfth air force story - Twelfth Airforce Story in WWII. K.C.Rust. 1975, Historical Aviation Album. De geschiedenis van de 12th Air Force in de Tweede Wereldoorlog. Deze eenheid opereerde in het Middellaandsezee Gebied. Voorzien van heel veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  15,00
More Info
S205  Click for more information Fourteenth air force story - … in World War II. Kenn C. Rust/Stephen Muth. 1977, Historical Aviation Album. De geschiedenis van de 14th Air Force in de Tweede Wereldoorlog. Deze eenheid opereerde in China. Voorzien van heel veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  15,00
More Info
S575  Click for more information Operation Pinball - The USAAF's secret aerial gunnery program in WWII. Ivan Hickman. 1990, Motorbooks International. Een uitgebreide beschrijving van het "Pinball"-trainingsprogramma waarbij bommenwerpers (meestal) ongevaarlijke plastic kogels afvuren op gevechtsvliegtuigen (bijna) volledig beschermd door aluminium bepantsering, inclusief de Luftwaffe "experten" gevechtspiloten die zoveel zware bommenwerpers neerschoten, waardoor een zoeken naar betere manieren om machinegeweerschutters van bommenwerpers te trainen, verschillende "realistische" trainingsschema's voorafgaand aan de flipperkastachtige complexe filmsimulatoropstellingen, verhalen van vele piloten die de vliegtuigen in de hagel van plastic kogels vlogen, waaronder de auteur zelf, en zijn indrukken van niet alleen de flipperkast, maar ook de originele P63-jager en zijn voorganger de P39. Na het lezen over de flipperkast op het net raakte ik meteen geobsedeerd door de details. Het Amerikaanse leger lijkt vaak de eer te krijgen voor het vernieuwen van realistische trainings- en planningsprogramma's, en de flipperkast moet daar een van de meest gedurfde, extreme voorbeelden van zijn. Ik werd ook aangetrokken omdat de P39/P63 een van mijn favoriete ontwerpen is in de categorie "niet hoog gewaardeerd, maar het idee klinkt zo goed": midscheepse motorindeling waardoor nauwkeurig richten van zware neusbewapening mogelijk is, pilootvriendelijk landingsgestel met drie wielen, zeer compact koelinlaten en voor die tijd goed zichtbare luifel. Echt leuk om te lezen. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  17,50
More Info
S2050  Click for more information US Army Forces over the Pacific - Aero Pictorials 2. René J. Francillon. 1969, Aero Publishers Inc.. Een picturale geschiedenis van de vliegtuigen en eenheden die deelnamen aan de oorlog tegen Japan in de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  12,50
More Info
S7818  Click for more information Debden Eagles - The 4th Fighter Group in World War II. Garry L. Frij. 1970, Eigen uitgave. Schitterend fotoboek ovder de $th Fightergroup in de Tweede Wereldoorlog op de basis Debden. De Group bestond uit 334th, 335th en 336th Fighter squadron. Engelstalig. Soft Cover - 102 pages. €  35,00
More Info
S10206  Click for more information Behind the Lines - The oral history of Special Operations in World War II. Russell Miller. 2002, New American Library. Dit is het verhaal van de mannen en vrouwen die betrokken waren bij geheime operaties in de 2e Wereldoorlog, aan de hand van intervieuws, dagboeken en brieven. Engelstalig. Soft Cover - 287 pages. €  12,00
More Info
S10637  Click for more information Krieg und Elend im Siegenland - Das inferno an der Heimatfront in den 40er Jahren. 1981, Verlag Vorländer Siegen. Indrukwekkende beschrijving van de oorlog in het Siegerland. Een regio in Nordrhein-Westfalen met steden als Siegen, Klafeld, Neuenkirchen e.a. Zeer mooi en zeldzaam boek. Duitstalig. Hard Cover - 240 pages. €  24,00
More Info
S13726  Click for more information Becoming Eichmann - Rethinking the life, crimes. And trial of a "desk-murderer". David Cesarani. 2004, Da Capo Press. Becoming Eichmann, het eerste verslag van Eichmanns leven dat in meer dan veertig jaar verschijnt, onthult een verrassend portret van de man die ooit werd gezien als de belichaming van de 'banaliteit van het kwaad'. Aan de hand van onlangs opgegraven documenten onderzoekt David Cesarani Eichmanns vroege carrière, toen hij leerde hoe hij beheerder van genocide kon worden, en laat hij zien hoe Eichmann zich ontwikkelde tot de 'expert' van het Reich op het gebied van joodse zaken, en steeds hatelijker en meedogenlozer werd. Dit ontnuchterende relaas verdiept ons begrip en daagt onze vooroordelen over Adolf Eichmann uit en biedt nieuwe inzichten in zowel de werking van de "Endlösung" als zijn meest beruchte dader. Engelstalig. Hard Cover - 458 pages. €  16,50
More Info
S16019  Click for more information England Spiel - Spionagetragedie in bezet Nederland 1942-1944. Jelte Rep. 1977, Van Holkema & Warendorf. In dit boek beschrijft de auteur de tregadie van het England Spiel van de Duitse Geheime Dienst in Nederland. Voorzien van veel foto's o.a. van de Nederlandse agenten die bij het Spiel waren betrokken. Nederlandstalig. Hard Cover - 382 pages. €  10,00
More Info
S16889  Click for more information Het 40-45 boek - Fotocollectie Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Eric Somers/René Kok. 2002, Waanders Uitgevers. Deze 500 zwartwitte foto's over de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) zijn chronologisch geordend naar 10 thema's: strijd, dagelijks leven, collaboratie, burgerslachtoffers, overwinning, nederlaag, verzet en terreur, vervolgden, kinderen, kopstukken. Boven iedere foto staan plaats/datum van het gefotografeerde, eronder steeds een informatief bijschrift van 7-9 regels en indien beschikbaar de naam van de maker/eigenaar. De nadruk ligt op Nederland, waarbij ons land in de grotere context van de geallieerde oorlogvoering wordt gezet en er aandacht is voor tegenstanders Duitsland en Japan. De foto's zijn een goede selectie uit het beeldarchief van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Beide historici geven in het verzorgd uitgegeven, maar nogal kleine boek (13x17 cm.) vooral een goede, genuanceerde indruk van de gevolgen van het verloop van de oorlog voor de bevolking, ook bij de tegenstanders. Er zijn bekende en onbekende foto's, heel dramatische en ook huiselijke. De bijschriften zijn over het geheel genomen vrij goed. Nederlandstalig. HV - 512 pages. €  10,00
More Info
S17287  Click for more information Target Berlin - Mission 250: 6 March 1944. Jeffrey Ethell/Alfred Price. 1981, Jane's. Dit is van minuut tot minuut beschrijving van de eerste grootschalige Amerikaanse daglicht aanval op Berlijn. In de luchtstrijd tussen USAAF en Luftwaffe werden 69 bommenwerpers en 11 escorterende jagers neergeschoten. Voorzien van een aantal foto's waarvan een deel tijdens de betreffende missie gemaakt. Engelstalig. Hard Cover - 212 pages. €  16,00
More Info
S17312  Click for more information Barsten in de fles - Jongensjaren in Vlissingen 1940-1947. Piet Quite. 1990, Uitgeverij ADZ. De schrijver was zes jaar toen de Duitsers in mei 1940 ons land binnenvielen. Hij weet zich de gebeurtenissen nog haarscherp voor de geest te halen en slaagde erin ze op originele wijze op papier te zetten. Voorzien van veel bijzondere foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 101 pages. €  16,50
More Info
S17586  Click for more information Workhorse of the fleet - A History of the Liberty Ships. Gus Bourneuf jr.. 1990, ABS. In dit boek wordt de geschiedenis verteld van de Liberty-schepen. Een van de scheepstypes die aan de lopende band werden gebouwd en bijdroegen aan het versnellen van het inde van de oorlog. Ook na de oorlog bleven ze nog lang in de vaart. Van de achterpagina is een hoekje gescheurd. Zeldzaam en gezocht boek. Engelstalig. Soft Cover - 126 pages. €  27,50
More Info
S18912  Click for more information Deadly Duo - The B-25 en B-26 in WW-II. Charles A. Mendenhall. 1981, Specialty Press. Uitgebreide beschrijving van de B-25 en B-26 middelzware bommenwerpers gedurende de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Hard Cover - 160 pages. €  20,00
More Info
S18915  Click for more information Leichter Zugkraftwagen 3 ton and Variants Hanomag/Borgward Sd.Kfz. 11 . Nicolaus Hetter. 2007, Nuts & Bolts Verlag. Prachtig boek met een beschrijving van dit Duitse halfrups voertuig. Veel foto's van de inzet in de oorlog. Veel kleuren (detail) foto's van overgebleven exemplaren, kleurentekeningen van camouflagepatronen. Duits/Engelstalig. Soft Cover - 144 pages. €  17,50
More Info
S18916  Click for more information Pz.Kpfw. II Ausf. D/E and Variants (Flamm-Pz.II, Marder II & more) . Joachim Baschin. 2009, Nuts & Bolts Verlag. Prachtig boek met een beschrijving van dit Duitse tank. Veel foto's van de inzet in de oorlog. Veel, Kleurentekeningen van camouflagepatronen. Schaaltekeningen van de verschillende varianten. Duits/Engelstalig. Soft Cover - 160 pages. €  17,50
More Info
S19381  Click for more information Spitfires! - Nederlandse vliegtuig encyclopedie No.1 De Nederlandse Spitfires van 1945 tot 1976. . Harry van der Meer en Hugo Hooftman. 1976, Cockpit-Uitgeverij. In dit boek beschrijven Harry van der Meer en Hugo Hooftman de Spitfires die in de jaren 1945-1976 bij de Koninklijke Luchtmacht dienst deden. Veel, vaak zeer bijzondere, foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 160 pages. €  35,00
More Info
S19383  Click for more information Fokker-Douglas DC-2 - Nederlandse vliegtuig encyclopedie No.3 Het eerste metalen verkeersvliegtuig van de K.L.M. Hugo Hooftman. 1977, Cockpit-Uitgeverij. Tot ieders verrassing had Fokker de primeur van de licensiebouw van dit toestel. Goede beschrijving met veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 192 pages. €  25,00
More Info
S19384  Click for more information Pander S.4 ‘Postjager’ - Nederlandse vliegtuig encyclopedie No.4 De fraaie ‘Panderjager’ die ‘n ‘Pechjager’ werd. Hugo Hooftman. 1977, Cockpit-Uitgeverij. Goede beschrijving van de levensloop van dit speciale vliegtuig. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 192 pages. €  25,00
More Info
S20210  Click for more information A Genius for Deception - How cunning helped the British win two World Wars. Rankin, Nicholas. 2009, Oxford University Press. Gebeurtenissen worden vertelt die nog niet eerder beschreven zijn, zoals lichamen met geheimen, een radiostation met de codenaam Aspidistra en nog veel meer.. Engelstalig. Hard Cover - 466 pages. €  15,00
More Info
S20764  Click for more information Vlucht uit het dodendal van de Neckar - het verhaal van een dwangarbeider tijdens de Tweede Wereldoorlog. H. van Goor. 1989, Profiel. Verhaal gaat over Hilbert van Goor uit Almelo, die in 1942 te werk werd gesteld in Duitsland. Nederlandstalig. Hard Cover - 299 pages. €  10,00
More Info
S22238  Click for more information Winged Victory - The Army Air Forces in World War II. Geoffrey Perret. 1993, Random House. Dit boek beschrijft de inzet van de USAAF in de Tweede Wereldoorlog met al zijn ups en downs. Zeer gedetailleerd verhaal. Engelstalig. Hard Cover - 549 pages. €  20,00
More Info
S22776  Click for more information De arend en de mol - Autobiografische schetsen. Siegfried E. van Praag. 1973, Leopold. De auteur vlucht in 1940 met zijn gezin naar Engeland. In Londen werkt hij bij de Nederlandse en Belgische radio waar hij kostelijk over verteld. Nederlandstalig. Soft Cover - 223 pages. €  8,00
More Info
S23002  Click for more information The Fortunes of War - The 492nd Bomb Group on Daylight Operations. Allan G. Blue. 1996, Aero Publishers Inc.. beschrijving van de inzet van de 492ste Bomb Group van de Eight Air Force. Zij vlogen hun missies vanuit Engeland vanaf North Pickenham. Veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 384 pages. €  20,00
More Info
S23370  Click for more information The Friendly Invasion . Roger A. Freeman. 1976, East Anglia Tourist Board. beschrijving van de komst van de Amerikanen naar Engeland gedurende de Tweede Wereldoorlog. Met veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 171 pages. €  15,00
More Info
S23927  Click for more information Mythos Rommel . Maurice Philip Remy. 1992, List. Rond Erwin Rommel, de bekendste Duitse generaal uit de Tweede Wereldoorlog, hangt een mythe die nog altijd krachtig in stand wordt gehouden. Voor sommigen is hij de sluwe 'woestijnvos' en een oorlogsheld, voor anderen is hij een soldatenbeul en een nazimisdadiger. Dit boek over het leven en de historische betekenis van Erwin Rommel onderscheidt zich van de vergoelijkende uitspraken in het Duitsland van vlak na de oorlog, evenzeer als van de harde kritiek van de afgelopen jaren. Vanaf welk moment nam de 'mythe Rommel' deel aan Hitlers systeem? Wat wist hij van de oorlogsmisdaden? Valt hem persoonlijk iets te verwijten?  Maurice Philip Remy toont concreet aan dat Erwin Rommel niet alleen, tegen Hitlers uitdrukkelijke bevel in, leven boven gehoorzaamheid stelde maar ook dat hij zich aansloot bij het verzet tegen de dictator. Gebaseerd op nieuwe bronnen slaagt de auteur erin begrip te kweken voor de toenmalige situatie en de gebeurtenissen. Zo ontstaat een nieuw en objectief beeld van de bij zijn leven al legendarische - zelfs bij de geallieerden populaire - generaal.. Engelstalig. Hard Cover - 96 pages. €  18,50
More Info
S24752  Click for more information En toen was het stil - De luchtoorlog boven Rotterdam en IJsselmonde 1940-1945. Hans Onderwater. 1981, Hollandia. De Nederlandse regering gelastte op 24 augustus 1939 de voormobilisatie van lager en vloot. Vijf dagen later besloot men zestien lichtingen onder de wapenen te roepen. Nederland is neutraal, althans tot 10 mei 1940, en ieder buitenlands vliegtuig, dat onaangekondigd het Nederlandse luchtruim binnenkomt wordt als potentiele vijand beschouwd en verdreven.De lotgevallen van ruim dertig Engelse, Amerikaanse, Duitse en Nederlandse vliegtuigen, die boven Rotterdam en omgeving verloren gingen, in de periode voor en na 10 mei 1940,. Nederlandstalig. Hard Cover - 340 pages. €  12,50
More Info
S25320  Click for more information De Sinterklaasrazzia van 1944 . Dick Verkijk. 2002, Uitgeverij Aspekt. In de winter van 1944/45 hield de Duitse bezetter razzia's in tal van steden in het westen van Nederland. In wezen waren alle mannen tussen zeventien en veertig jaar vogelvrij. Wehrmacht en Grüne Polizei stroopten huizen en straten af en wisten tienduizenden manne te pakken; alleen al bij de eerste razzia in Rotterdam in november 1944 waren dat er niet minder dan vijftigduizend. Haarlem en omgeving waren op 6 december aan de beurt. Met opzet hadden de Duitsers die datum gekozen, omdat veel mannen, die elders waren ondergedoken, voor sinterklaasavond even naar huis waren gekomen. Omstreeks dertienhonderd man kregen ze te pakken. Samen met opgepakte Hagenaars, Delftenaren en Apeldoorners kwamen zij in kampen vlak bij Emmerich terecht: Rees, Bienen en Praest. Hier moesten zij de Rijn verdedigingswerken voor de Wehrmacht aanleggen. De schriiver volgt de lotgevallen van de dertienhonderd mannen uit Haarlem en omgeving op de voet en toont aan dat de kampen Rees en Bienen geen werkkampen maar vernietigingskampen waren. Engelstalig. Hard Cover - 224 pages. €  22,25
More Info
S25616  Click for more information River-Class Frigates and the Battle of the Atlantic - A Technical and Social History. Brian Lavery. 1986, National Maritime Museum. In dit boek een uitvoerige beschouwing van de Britse River-Class fregatten. Het werkpaard van de Engelsen bij de konvooien over de Atlantische oceaan en naar Rusland. Het zijn de opvolgers van de Flower-Class korvetten. Op alle details van schip en bemanning wordt uitvoerig ingegaan. Nederlandstalig. Soft Cover - 186 pages. €  18,50
More Info
S25995  Click for more information Night Air Group 90 in World War II - Batmen. John W. MacGlashing. 1994, Phalanx. Boek over de voor nachtoperaties getrainde Group 90 van de USS Enterprise. Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  15,00
More Info
S26612  Click for more information Operation Blau. 6. Armee's Summer Offensive June-August 1942 - Concord 6531. William K. Fowler. 2006, Concord Publications . Mooi fotoboek over operati Blauw, het zomeroffensief van het Duitse 6e leger junie-augustus 1942. Alle foto's voorzien van begeleidende tekst, middenpagina's voorzien van kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 52 pages. €  17,50
More Info
S26751  Click for more information Flying Bombs over England . H.E. Bates. 1994, Froglets Publications. Dit werk vertelt het verhaal van de Duitse vergeldingswapens, de V1 en V2 (vliegende bom en raket). Het is geschreven door wijlen romanschrijver, H.E. Bates, in 1945. Het is 30 jaar onderdrukt en opgesloten in het Britse Public Records Office. De publicatie van het boek valt samen met de 50e verjaardag van het begin van Hitlers terreurcampagne, want op 13 juni 1944 deed het eerste monster zijn intrede. Razendsnel door de lucht net boven boomtophoogte en rode vlammen uit zijn staart spuwend, stak de raket de kust over bij Dymchurch en stortte neer in Kent. De vergeldingswapens waren ontworpen om het tij van oorlog te keren - en dat deden ze bijna. Terwijl ze boven hun hoofd brulden en dood en verderf veroorzaakten in Zuid-Engeland, H.E. Bates - de "writer-in-residence" van het Ministerie van Luchtvaart - kreeg de opdracht om een ??boek voor te bereiden over hun concept, ontwikkeling, lanceerplaatsen en de willekeurige aard van hun gebruik. De romanschrijver, met een brede kennis van zijn onderwerp, destilleerde een levendig portret - alleen om te zien dat het het slachtoffer werd van de 30-jarige geheimhoudings regel. Bates herschept de sfeer van het leven, legt de briljante Duitse technische vaardigheden uit achter deze laatste wanhopige orgie van terreur en beschrijft hoe ze uiteindelijk werden afgeslagen door de jongens en meisjes in de frontlinie in deze nieuwe Battle of Britain. Het boek is geredigeerd door Bob Ogley, die vorig jaar "Doodlebugs and Rockets" publiceerde. Het was Bob die het Bates-manuscript vond tijdens zijn onderzoek in het Public Records Office. Duitstalig. Hard Cover - 160 pages. €  15,00
More Info
S27715  Click for more information Fifth Air Force Story . Kenn C. Rust. 1973, Historical Aviation Album. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Amerikaanse 5e Luchtmacht in de Tweede Wereldoorlog. Deze opereerde in het Pacific gebied. Voorzien van veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  10,00
More Info
S28639  Click for more information De geheime informant - Berlijn 1939-10 mei 1940. J.G. de Beus. 2001, Ad Donker. Beschrijving van de geheime kontakten en wanhopige pogingen van de Nederlandse militaire attaché in Berlijn, Sas, de Nederlandse regering te waarschuwen voor de Duitse inval. Nederlandstalig. Hard Cover - 192 pages. €  8,50
More Info
S29061  Click for more information Log of the Liberators - The Illustrated combat record of the B-24 Liberator and of the men and units that flew them in the Second World War. With over 250 photgraphs and full color drawings. Steve Birdsall. 1973, Doubleday & Company. Dit boek verteld de geschiedenis van de inzet van de B-24 Liberator in de Tweede Wereldoorlog en over de mannen en eenheden die haar vlogen. Voorzien van veel foto's en kleurentekeningen. Engelstalig. Hard Cover - 340 pages. €  20,00
More Info
S29065  Click for more information Warlord - A Life of Churchill at War 1874-1945. Carlo D' Este. 2015, Allan Lane. Carlo D'Este beschrijft het leven van Winston Churchill. Hij was de afstammeling van de eerste hertog van Marlborough, die ondanks dat nooit een hogere rang kreeg dan luitenant-kolonel, toch op 56 jarige leeftijd nog in een oorlog werd ingezet. D'Este verkent de strategieën van Churchill in beide wereldoorlogen - de rampzalige mislukkingen, evenals de duizelingwekkende triomfen, en werpt het licht op zijn tumultueuze relaties met zijn generaals. Warlord is een meesterlijk, onbesproken portret van een van de meest fascinerende en invloedrijke leiders uit de geschiedenis. Engelstalig. Soft Cover - 860 pages. €  25,00
More Info
S29107  Click for more information Richard Barmé - Het korte leven van een scholier, Engelandvaarder, geheim agent en represaille-slachtoffer. Eddy de Roever. 2006, Uitgeverij Hollandia. In dit boek het verhaal van de Baarnse scholier Richard Barmé. In 1942 vertrok hij als zeventienjarige naar Engeland. Via allerlei omzwervingen en internering in Zwitserland kwam hij in maart 1944 in Engeland aan. Hij volgde een opleiding tot geheim agent en werd op 1 november 1944 bij Benthuizen (ZH) gedropt. Op 2 februari 1945 werd hij door de Duitsers uitgepeild en gearresteerd en op 8 maart 1945 werd hij, na de aanslag op Rauter, geexecuteerd. Zijn lichaam rust op de Erebegraafplaats in Loenen. Nederlandstalig. Soft Cover - 384 pages. €  10,00
More Info
S29843  Click for more information History of the Eagle's Nest - A complete account of Adolf Hitler's alleged "Mountain Fortress". Florian M. Beierl. 2000, Archiv zur Zeitgeschichte der Obersalzberg. Dit boek beschrijft de gehele geschiedenis van Hitler's Eagle's Nest in de Beierse bergen. Het verteld het verhaal van de bouw, het ggebruik en de vernietiging. Heel veel foto's, waarvan een deel in kleur. (Enkele pagina's licht nat geweest, verder in prima conditie). Engelstalig. Soft Cover - 352 pages. €  16,50
More Info
S30967  Click for more information Victory Ships and Tankers - The History of the "Victory" Type Cargo Ships and of the Tankers Built in the United States of America During World War II. L.A. Sawyer/W.H. Mitchel. 1974, David & Charles. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Victory schepen. Een type dat in de Tweede Wereldoorlog in Amerika aan de lopende band werd gebouwd en wordt beschouwd als de redder van de koopvaardij. Aangevuld met lijsten met scheepsnamen en hun geschiedenis en welke schepen op welke werf werden gebouwd. Historisch naslagwerk. Engelstalig. Hard Cover - 230 pages. €  35,00
More Info
S31380  Click for more information Can you crack the Enigma code? . Richard Belfield. 2007, Orion. Vanaf de vroegste dagen van de mensheid hebben mensen geheime boodschappen. Net zo lang hebben cryptografen geprobeerd de codes te doorbreken. De beroemdste is “onbreekbare” 'Enigma-code'. In dit fascinerende en intrigerende boek bespreekt Richard Belfield de moeilijkste codes. Soms, zoals bij de beruchte Zodiac-killer of het Voynich-manuscript, is de code 90% gedecodeerd. Hier legt Belfield manieren uit voor verdere verkenning. In het laatste deel van het boek werkt hij met een team van topcryptografen van Royal Holloway, University of London aan de Enigma-code. Interessant boek. Engelstalig. Soft Cover - 291 pages. €  13,50
More Info
S31933  Click for more information De moord op de Overtoom - De geheimzinnige verdwijning van Constant Busch Nederlands Aviateur van het eerste uur. Theo Wesselink. 2015, Dutch Aviation Publications. Amsterdam, 20 oktober 1915. Tijdens een vechtpartij in het bijna voltooide woonhotel ‘Huize Vondel’ aan de Overtoom komt de voormalige vlieger Constant Busch ongelukkig ten val en overlijdt. Zijn belager, de architect Marcelis Muylwijk, doet geen aangifte, hij heeft al problemen genoeg. In plaats daarvan wurmt hij het lichaam van Busch in een houten kist. De kist sleept hij naar een pas gegraven kuil in de inpandige garage en dekt hem af met een laag zand. De volgende dag laat hij er bouwvakkers een laag beton over heen storten. 9 januari 1925. Op basis van een anonieme briefkaart begint de Amsterdamse politie bijna tien jaar later te graven in de garage aan de Overtoom en ontdekt de kist met daarin de stoffelijke resten van Constant Busch. De ontdekking en het daarop volgende proces tegen Marcelis Muylwijk veroorzaken een sensatie. Van eind 1910 tot begin 1913 behoorde Constant Busch tot het kleine groepje Nederlandse vliegers dat met hun van hout en linnen gemaakte en door pianosnaren bij elkaar gehouden vliegtuigen regelmatig het luchtruim koos. Busch werd nooit zo bekend als Marinus van Meel of Henri Wijnmalen, maar zeker in Brabant was hij korte tijd een gevierd man. Dit is het verhaal van zijn leven en gewelddadige dood. Nederlandstalig. Hard Cover - 151 pages. €  29,50
More Info
S32160  Click for more information Rinus van der Lubbe - 1909-1934. Martin Schouten. 1986, Uitgeverij De Bezige Bij. Biografie van Rinus v.d. Lubbe (1909-1934) die in 1933 de Duitse Rijksdag in brand heeft gestoken. De ene helft van het boek bevat zijn levensbeschrijving, de andere een dagboek, brieven en bekentenissen van en een psychiatrische aantekening over v.d. Lubbe. De auteur is journalist en heeft boeken als 'Voor de oorlog' en 'Werk' geschreven. De directe stijl van de journalist vindt men terug in het boek. Anderzijds leest het boek als een historische roman. Uitgangspunt is en blijft de persoon v.d. Lubbe; aan de omstandigheden van zijn tijd wordt weinig aandacht geschonken. Dat versterkt het beeld van Schoutens v.d. Lubbe: een naïeve, idealistische individualist die weinig oog had voor de consequenties van zijn daden. Dat beeld wordt helder en aannemelijk weergegeven. Nederlandstalig. Soft Cover - 263 pages. €  9,00
More Info
S32572  Click for more information Escort to Berlin - The 4th Fighter Group in World War II. Garry L. Fry/Jeffrey L. Ethell. 1980, Arco Publishing Inc.. Dit boek beschrijft de geschiedenis van the 4Th Fighter Group van de *th US Air Force gedurende de Tweede Wereldoorlog. De Group was gebaseerd in Engelkand en vloog haar missies tehen Duitsland boven West-Europa. Voorzien van veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 226 pages. €  16,50
More Info
S32596  Click for more information Door de nacht klinkt een lied - Amusement in Nederland 1940-1945. Henk van Gelder/Jacques Klöters. 1985, Thomas Rap. Geminacht door hun vakbroeders van de 'hogere' kunst, uitgebuit door gehaaide impressario's, murw gebeukt door het gesappel gedurende de crisisjaren, meende een groot aantal artiesten uit de amusementswereld dat door de instelling van de Kultuurkamer aan vele wantoestanden een einde zou komen. Het overgrote deel van hen sloot zich, deels uit naiveteit, deels uit zuiver financieel eigen belang bij deze instelling van de bezettende macht aan. Het amusement, waaraan bij het grote publiek een enorme behoefte bleek te bestaan, ging, althans in de eerste vier oorlogsjaren, min of meer gewoon door. Terwijl hun joodse collega's, dikwijls de meest getalenteerden, werden opgepakt en in Westerbork wekelijks nog revues opvoerden, stroomden avond aan avond theaters vol met bezoekers van populaire muziekavonden en cabaretvoorstellingen en trokken de bioscopen volle zalen. Dit boek geeft een goed gedocumenteerd en rijk geillustreerd, onthullend en onthutsend beeld van die donkere periode, waarin het vertier fungeerde als uitlaatklep voor angst, woede, haat en frustratie. Nederlandstalig. Soft Cover - 178 pages. €  13,50
More Info
S32959  Click for more information De bevrijding van Amsterdam - Een strijd om macht en moraal. Herman de Liagre Böhl/Guus Meershoek. 1989, Uitgeverij Waanders. Amsterdam en het chaotisch jaar 1945. Het jaar van de politieke machtstrijd na het vertrek van de Duitse bezetter, maar ook van de morele paniek onder alle maatschappelijke stromingen over jeugdverwildering en gelegenheidsprostitutie van Canadezenvriendinnen. . Nederlandstalig. Hard Cover - 200 pages. €  10,00
More Info
S33064  Click for more information Twee Levens - Mijndert van der Hoirst 1910-1976 Communist en verzetsstrijder Johanna Francisca Siffels 1920-1944 V-vrouw en moeder. A.J. van der Horst. 2014, Free Musketeers. Twee levens vormen de rode draad in dit op feiten berust en op historisch onderzoek gebaseerde relaas. Het zijn de veelbewogen levens van Mijndert van der Horst (Miek) en Francisca Siffels. Miek vocht in Spanje als een van de interbrigadisten tegen Franco. Zijn gevechtservaring kwam hem in het verzet goed van pas: hij pleegde aanslagen met Jan Bonekamp, Hanny Schaft, Jan Brasser en Gerrit Jan van der Veen, onder andere de roemruchte overval op de Weteringschans gevangenis. Vanwege zijn overspel met haar zuster heeft echtgenote Francisca Siffels haar man aangegeven bij het hoofdkantoor van de SD in de Euterpestraat te Amsterdam. Het verraad bleef niet beperkt tot Miek: alle haar bekende Zaanse communisten noemde zij bij de SD bij naam. Verschillende van hen worden opgepakt en gefusilleerd. Nederlandstalig. Soft Cover - 159 pages. €  15,00
More Info
S33759  Click for more information Dutch Firearms . Arne Hoff. 1978, Sotheby Parke Bernet. De wapenproducent door de schutter van Nederland was net zo artistiek en innovatief als die van elk land in Europa. Dit boek is het eerste dat het volledige beeld geeft van een man van de culturele en economische ontwikkeling in Nederland.De unie van Utrecht in 1579 gaf aanleiding tot tachtig jaar van onafhankelijkheidsstrijd. Op dat moment werd de Nederlandse wapenproductie nauwelijks geëxputeerd, maar in zeer korte tijd ontwikkelde het ambacht van de geweermakers zich en ontstond een bloeiende handel, die duizenden militaire musketten en pistolen leverden, voor de thuismarkt en export. Al snel werden de Nederlanders de grootste wapenfabrikanten ter wereld. Luxe versies van deze vuurwapens werden een mode onder leden van de Civic Guard, en vóór 1650 verkochten veel schutter de jacht en reizende vuurwapens van zo'n hoge kwaliteit dat er een vraag was van klanten in het buitenland. Tegenwoordig zijn de pistolen van ivoorbedienden uit Maastricht zeldzaamheden begeerd door alle verzamelaars en deze fijne Nederlandse kanonnen te vinden in musea en privécollecties over de hele wereld. Dit boek beschrijft de vele soorten Nederlandse vuurwapens volledig en geeft details van de verschillende kenmerken van de 14e tot de 19e eeuw en het einde van het Flintlock -tijdperk. Gunmakers en hun vaartuig, en de relatie van de handel met die van andere landen, zijn geëxcureerd en de controle van elke stad van Nederland wordt besproken. Hoewel ze geen strikt genomen vuurwapens zijn, zijn Nederlandse 17e-en 18e-eeuwse luchttoppen opgenomen, omdat ze een belangrijke rol spelen in de vroege ontwikkeling van pneumatische armen. Dit is een belangrijk en essentieel referentiebelang voor alle musea en verzamelaars. Het zal ook een absorberende studie bieden voor iedereen die geïnteresseerd is in de overlevering van vuurwapens. Het boek is goed geïllustreerd met foto's van uitstekende kwaliteit en enkele tekeningen, en reproducties van enkele periode illustraties. Engelstalig. Hard Cover - 252 pages. €  35,00
More Info
S34905  Click for more information Narben, vor allem an der Seelen - Zeitzeugen aus der Region Trier erinneren sich an die letzten Kriegsmonate 1944-1945. 2005, Wartberg Verlag. Meer dan 60 jaar zijn verstreken, maar de verschrikkelijke gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog zijn nog niet vergeten. De ooggetuigen van vandaag zijn de kinderen en jongeren van die tijd. Als onderdeel van een lezerscampagne door de Trierisches Volksfreund, herinnerden ze zich opnieuw de kerstoorlog in 1944 en het einde van de oorlog in 1945 en schreven hun vaak pijnlijke herinneringen op - en de behoefte aan verhalen was groot, zoals de overweldigende reactie bewijst. Lees de dramatische en ontroerende rapporten van de bomaanslag in december 1944, een ongenode gast op kerstavond, de angst voor de Amerikaanse invasie en opluchting aan het einde van de oorlog. Duitstalig. Hard Cover - 62 pages. €  17,50
More Info
S35768  Click for more information Standort Holland - Duitse soldaten over hun oorlogstijd in Nederland. Aad Jongbloed. 1995, Walburg Pers. Dit boek laat voor het eerst Duitsers aan het woord die Nederland bezet hielden. Aan de hand van interviews en nooit eerder gepubliceerde documenten onthuld de schrijver het menselijk gezicht van onze voormalige vijand. Nederlandstalig. Soft Cover - 144 pages. €  13,00
More Info
S35930  Click for more information The Unseen War in Europe - Espionage and Conspiracy in the Sesond World War. John H. Waller. 1996, Random House. Een kijkje achter de schermen bij de inlichtingenoperaties van beide partijen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit boek biedt een definitieve kroniek van spionage en contraspionage, van de codebrekers en kleine spionnen tot de Duitse admiraal Wilhelm Canaris, die de geallieerden waardevolle informatie heeft verschaft. Engelstalig. Hard Cover - 475 pages. €  27,50
More Info
S36002  Click for more information Bremen im Bombenkrieg - Es regnet Feuer! 1940-1945. Georg Schmidt. 2004, Wartberg Verlag. De verzameling herinneringen die in het boek is geselecteerd, is het resultaat van een interviewserie over het project 'Bremen in de bombardementenoorlog - hedendaagse getuigen herinneren'. Hiervoor zijn mensen uit Bremen geïnterviewd die de luchtaanvallen tussen 1940 en 1945 hebben meegemaakt. Naast de herinneringen zijn er getuigenissen die zijn opgeschreven als een persoonlijk ervaringsrapport, als een dagboek of schriftelijk onmiddellijk na de ervaring en dus, naast de onmiddellijke gebeurtenissen, vooral de bombardementen, de kleur van de tijd duidelijk maken. Folders en folders en voorstellingen uit publicaties van die tijd zijn bedoeld om in contrast te staan ??met het geheugen zestig jaar na de gebeurtenissen. Het boek dicht daarmee een gat in de geschiedenis van de luchtoorlog in Bremen door de herinneringen aan de inwoners van Bremen centraal te stellen, die de auteurs graag aan een breder publiek willen presenteren. Duitstalig. Hard Cover - 63 pages. €  25,00
More Info
S36127  Click for more information Sphinx - Het verhaal van Jos Gemmeke; een fascinerende vrouw. Haar persoonlijke strijd tegen de Duitse bezetter als verzetsvrouw en gedropt gehem agente, 1940-1945. Eddy de Roever. 1987, Uitgeverij Hollandia. Wij schrijven 1944. Nederland zat zwaar onder de druk van de Duitse bezetter, die op allerlei mogelijke manieren probeerde het verzet te elimineren. Een Haagse verzetsgroep moest proberen om zeer vertrouwelijke gegevens en berichten, die op microfoto's waren vastgelegd, te verzenden via een koerierster naar het Hoofdkwartier van Prins Bernhard in Brussel. Een tot de groep behorende jonge vrouw, Jos Gemmeke, werd aangewezen om dwars door de vijandelijke linies deze moeilijke opdracht uit te voeren. Het gelukt haar na een zeer gevaarvolle tocht Brussel te bereiken, waarna zij in Engeland een opleiding ontving voor agente van de geheime Engelse organisatie S.O.E. (Special Operations Executive), waar het Bureau Bijzondere opdrachten (B.B.O.) onder viel. Zij werd op 10 maart 1945 geparachuteerd bij Nieuwkoop om haar illegaal werk voort te zetten tot aan de bevrijding in mei 1945. Wie was deze bijzondere vrouw die reeds vanaf de capitulatie in 1940 intensief deelnam aan het verzet? De Engelsen gaven haar de codenaam 'Sphinx'; een naam die paste bij geheim-agente Jos Gemmeke en het werk dat zij verrichtte in het belang voor ons Vaderland. Als enige vrouw werd zij hiervoor na de oorlog onderscheiden met de Militaire Willemsorde. Nederlandstalig. Soft Cover - 149 pages. €  13,00
More Info
S36239  Click for more information White Rose Base . Brian J. Rapier. 1980, Air Museum York. Yorkshire Airfields 1930-1945. Een verslag van de vliegvelden in de Tweede Wereldoorlog in Yorkshire en de acties van de squadrons die daar gestationeerd waren. Engelstalig. Soft Cover - 95 pages. €  16,50
More Info
S37041  Click for more information Op zoek naar de zoon van Hitler - Gelikte postzegels en een oud schilderij. Jean-Paul Mulders. 2009, Uitgeverij Aspekt. Allang wordt er gespeculeerd over Hitlers vaderschap en zijn eventuele joodse afstamming. Harde antwoorden op deze intrigerende genealogische vragen waren er tot nu toe echter niet. De bekende Belgische journalist Jean-Paul Mulders brengt de waarheid nu eindelijk aan het licht. Hij slaagde erin aan DNA te komen waarmee de omstreden hypothese van Hitlers vaderschap en zijn joodse afstamming kon worden getest. Hij doet in dit boek verslag van de onconventionele wijze waarop het DNA werd verkregen en de resultaten van het onderzoek daarna. Het is een spannende reportage geworden waarmee eindelijk definitief uitsluitsel kan worden gegeven over deze zaken. Nederlandstalig. Soft Cover - 107 pages. €  12,50
More Info
S38646  Click for more information Het Leger Boek . Okko Groot. 2011, Uitgeverij Waanders. Het Leger Boek biedt een duidelijk beeld van het wezen en de ontwikkeling van de Landmacht in dit belangrijke historische tijdvak. Bovenal is het een boek waarin beeld en tekst een tijdgeest weten op te roepen. Voor liefhebbers van (militaire) geschiedenis, maar zeker voor ook ex-dienstplichtigen zal Het Leger Boek een bron van kennis en herkenning betekenen. Nederlandstalig. Hard Cover - 384 pages. €  7,50
More Info
S38742  Click for more information Vickers Wellington 1936 to 1953 (all marks and models) - Owner's Workshop Manual An insight into the history, development and role of the Second World War RAF bomber aircraft. Iain R. Murray. 2012, Haynes. De tweemotorige Vickers Wellington was een van de opmerkelijke RAF-bommenwerpers van de Tweede Wereldoorlog, evenals een capabel maritiem patrouillevliegtuig en onderzeeërjager bij Coastal Command. Het middelpunt van deze handleiding is Wellington Mk Ia, N2980, 'R' voor Robert, een van de slechts twee overgebleven exemplaren van de Wellington in de wereld en gerestaureerd om tentoon te stellen in het Brooklands Museum, Weybridge, Surrey. Iain Murray geeft een fascinerend inzicht in het opereren, vliegen en onderhouden van het geodetische wonder van Barnes Wallis met behulp van vele zelden geziene foto's en technische illustraties. Engelstalig. Soft Cover - 161 pages. €  17,50
More Info
S39376  Click for more information Erfgoed - De Nederlandse geschiedenis in 100 documenten. 2005, Elsevier. De 100 documenten die redacteuren van het weekblad Elsevier samen met medewerkers van het Nationaal Archief in Den Haag hebben geselecteerd, vormen samen de biografie van Nederland. Van het eerste zinnetje in de Nederlandse taal dat een monnik rond het jaar 1100 in de kantlijn van een manuscript krabbelt, langs de laatste woorden van Willem van Oranje als hij op 10 juli 1584 is neergeschoten, tot de overlijdensakte uit 1951 waarin Otto Frank leest dat zijn dochter Anne in Bergen-Belsen is gestorven en het grondwettelijk verdrag van de Europese Unie uit 2004. Stuk voor stuk zijn het papieren getuigen van ruim duizend jaar vaderlandse geschiedenis. De geschiedenis van Nederland is een geschiedenis van woorden. Natuurlijk hebben we hunebedden, fundamenten van Romeinse villa’s, kerken, kastelen en kloosters. Maar meer nog dan in steen, is de geschiedenis van Nederland te vinden in een lange reeks documenten. Er zijn gepassioneerde smeekbeden, emotionele pamfletten, beargumenteerde apologieën, ambtelijke plakkaten en nuchtere wetten. Samen vormen ze de geboortepapieren van Nederland. Nederlandstalig. Hard Cover - 98 pages. €  10,00
More Info
S40655  Click for more information De schaduw van de bevrijders - Geallieerde oorlogsmisdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wim Berkelaar. 1995, Walburg Pers. Over Duitse en Japanse gruweldaden tijdens de Tweede Wereldoorlog is veel geschreven. Maar maakten ook onze bevrijders zich schuldig aan oorlogsmisdaden? Een onthullend en schokkend boek over de zwarte bladzijde in de geschiedenis van onze bevrijders. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  15,00
More Info
S40846  Click for more information Mengele - The Complete Story. Gerald L. Posner/John Ware. 2000, Cooper Square Press. Deze definitieve biografie van de Duitse arts en SS-Hauptsturmführer Josef Mengele (1911-1979) is gebaseerd op exclusieve en onbeperkte toegang tot meer dan 5.000 pagina's persoonlijke geschriften en familiefoto's en peilt naar de persoonlijkheid en beweegredenen van Auschwitz' Engel des Doods. Van mei 1943 tot januari 1945 selecteerde Mengele wie onmiddellijk vergast zou worden, wie zou worden doodgewerkt, en wie zou dienen als onvrijwillige proefkonijnen voor zijn valse en afschuwelijke menselijke experimenten (tweelingen waren de bijzondere obsessie van Mengele). Met gezag en inzicht onderzoekt dit boek het hele leven van 's werelds meest beruchte arts. Engelstalig. Soft Cover - 364 pages. €  15,00
More Info
S40848  Click for more information Het Nederlandse Bioscoopjournaal 1940-1945 . Thomas Leeflang. 2018, Uitgeverij Aspekt. Ook met film probeerde de Duiters tijdens de Bezetting het Nederlandse ‘broedervolk’ te bekeren tot het nationaalisme. Elk bioscoopprogramma begon verplicht met twee weekjournaals: het ToBis Hollandsch Nieuws en het UFA Wereldnieuws. Valse voorlichting, verheerlijking van nazi-kopstukken heroïsche ‘frontbewegingen’, vrolijke ‘Arische’ kinderen van Jeugdstorm en Hitlerjugend, alles perfect in beeld en geluid gepresenteerd. Een vergeten stukje oorlogsgeschiedenis is in dit boek alsnog op schrift gesteld. Met als unieke bijlagen de complete inhoudsopgaven van de hier tijdens de Bezetting vertoonde bioscoopjournaals. Met opdracht en handtekening van de auteur!. Nederlandstalig. Soft Cover - 194 pages. €  16,95
More Info
S41306  Click for more information De Oorlog . Ad van Liempt. 2009, Uitgeverij Balans. De NPS-televisie zond vanaf oktober 2009 een opzienbarende documentaireserie uit: De Oorlog, het verhaal van de overheersing van Nederland én het toenmalige Nederlands-Indië door respectievelijk Duitsland en Japan. In negen delen vertelde presentator Rob Trip het verhaal op een nieuwe manier. Met onbekende filmfragmenten, met nieuwe accenten, gebaseerd op veel nieuw onderzoek. En vooral met gebruikmaking van tientallen citaten uit dagboeken van slachtoffers, omstanders, soms ook daders. Die combinatie van ervaringen en vaak indringende beelden van toen maakten de serie De Oorlog tot een van de belangrijkste televisiegebeurtenissen van deze jaren. Tegelijkertijd verscheen het gelijknamige boek dat verder gaat waar de televisieserie ophoudt. Het gaat dieper in op allerlei aspecten van die allesoverheersende periode in de twintigste eeuw, zowel de grote verschuivingen op wereldschaal, als de ingrijpende gevolgen voor het dagelijks leven. Er is uitvoerig aandacht voor de gevolgen van de oorlog, zowel op de korte, als op de veel langere termijn: hoe de oorlog nog decennialang doorwerkte in de Nederlandse samenleving. De hoofdrolspelers van de Tweede Wereldoorlog komen in het boek in een helder licht te staan. Hitler natuurlijk, maar ook de rijkscommissaris in Nederland Seyss-Inquart en de Indonesische nationalistenleider Soekarno. Ook is er aandacht voor de rol van veel minder bekende personen. De Oorlog gaat niet alleen over Nederland, maar ook over de ontwikkelingen in de wereld die tot de Tweede Wereldoorlog geleid hebben. De heftige strijd in Europa om de hegemonie tussen de grote systemen in de jaren dertig: fascisme, communisme en parlementaire democratie. En de schuivende machtsverhoudingen in Azië, waardoor Nederland in tien jaar tijd zijn uitgestrekte kolonie kwijtraakte en zijn invloed op het wereldtoneel zag verdampen. De tragedie van de jodenvervolging is een centraal thema in tv-serie én boek. Ook andere drama’s worden belicht: het bombardement op Rotterdam, de vernietigende strijd in Zeeland en rond Arnhem, de hongerwinter, de massale tewerkstelling van meer dan een half miljoen Nederlandse mannen in Duitsland en de slopende internering van Nederlanders in de Japanse kampen. Het boek beperkt zich, net als de serie, niet tot de periode 1940-1945. Er is een hoofdstuk gewijd aan de bijzonder moeilijke tijd die volgde: met de berechting van de politieke delinquenten, de misstanden in de interneringskampen, en de worsteling met de revolutionaire beweging in Indonesië. De nasleep van de oorlog was voor veel mensen een nog grotere ingreep in hun leven dan die oorlog zelf en de gebutste natie was lang niet tegen al die problemen opgewassen. Nederlandstalig. Hard Cover - 501 pages. €  20,00
More Info
S41539  Click for more information Wars & Discoveries . Philippe Bauduin. 2000, Orep Editions. Het was dus in de jaren dertig dat tal van goederen, voorwerpen en apparaten die tegenwoordig als vanzelfsprekend worden beschouwd, werden ontdekt: antibiotica, sulfonamiden, radar, turbojets, synthetisch rubber, minerale oliën, radiotelefonie en kunstmatige intelligentie ... maar alleen het uitbreken van de de Tweede Wereldoorlog zou aanleiding kunnen geven tot hun ontwikkeling en industrieel gebruik. Op de volgende pagina's staat een verslag van 50 ontdekkingen die naar believen zijn gekozen uit vele andere, die, door de lezer een breder begrip te geven van technologische vooruitgang, ook nieuw licht werpen op de schaal van Operatie Overlord. Bezoekers van de invasiestranden kunnen zo waarderen hoe de mensheid als geheel heeft geprofiteerd van alle uitvindingen die zijn verzameld in de Slag om Normandië. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  15,00
More Info
S41748  Click for more information Herinneringen van een Rotterdams jongetje - Kinderjaren tijdens de oorlog en kort erna. Alexander Wirtz. 2017, Uitgeverij Aspekt. Jeugdherinneringen komen, vaak zonder onderling verband, als een soort geheugenflitsen uit het duister te voorschijn. Ik heb die van mij gerangschikt en op volgorde geplaatst om ze een verhaal te laten worden. Het verhaal van de twaalf eerste jaren van een Rotterdams jongetje, dat met een kinderlijke verbazing getuige was van het dagelijkse leven tijdens de Duitse bezetting en gedurende enkele jaren daarna. De brand van Rotterdam; de vernielingen in de haven; de honger; de bevrijding van het dorpje De Wijk, waar ik met mijn zusje Lili de eerste zes maanden van 1945 in een bevriend doktersgezin hebben doorgebracht; de terugkeer in Rotterdam eind juni en de eerste films over concentratiekampen hebben mijn latere leven onvermijdelijk beïnvloed. Nederlandstalig. Soft Cover - 330 pages. €  16,50
More Info
S41818  Click for more information In 't bangst gevaar - Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. J. van Klinken/L. Vogelaar. 2010, B.V. Uitgeverij De Banier. De donkere jaren van de Tweede Wereldoorlog staan bij velen in het geheugen gegrift. Herinneringen aan onderduikers op zolder, bloedstollende verzetsacties, een ijzig koude hongerwinter … en uiteindelijk de langverwachte bevrijding. Vijf jaar oorlogsleed liet in het leven van degenen die deze jaren meemaakten onuitwisbare herinneringen na. Dat bleek uit de stroom inzendingen die binnenkwam na een oproep in het Reformatorisch Dagblad en Terdege. In dit boek zijn meer dan vijftig unieke herinneringen bijeengebracht. De persoonlijke verhalen getuigen van moed, trouw en volharding, maar ook van verdriet, teleurstelling en strijd. Ze zijn opgetekend nu het nog kan. Nederlandstalig. Hard Cover - 264 pages. €  15,00
More Info
S41913  Click for more information Waterloo - The Hundred Days. David Chandler. 1980, Osprey Publishing. Beschrijft de gebeurtenissen na de terugkeer van Napoleon van Elba in de aanloop naar de Slag bij Waterloo, en biedt een gedetailleerde kroniek van de Waterloo-campagne, met kaarten die een visuele presentatie van troepenbewegingen geven. Engelstalig. Hard Cover - 224 pages. €  20,00
More Info
S42856  Click for more information Biesbosch Crossings 1944-1945 . Piet van den Hoek. 1993, Kok-Voorhoeve. De Biesbosch was tijdens de Tweede Wereldoorlog een van de gebieden waar de Duitse bezetter nooit grip op heeft gekregen. In dit unieke gebied zag het verzet kans een onmisbare bijdrage aan de bevrijding van ons land te leveren. Dit boek beschrijft het verzetswerk van koeriers in de periode van begin november 1944 tot mei 1945, de tijd dat de Biesbosch een frontgebied tussen geallieerden en bezetters vormde.. Nederlandstalig. Hard Cover - 211 pages. €  20,00
More Info
S42933  Click for more information Deutsche Kriegsschiffe im 2. Weltkrieg . Robert Jackson. 1999, Gondrom Verlag GmbH. Beschrijving van de schepen van de Duitse Kriegsmarine in de Tweede Wereldoorlog. Veel foto's en schitterende kleurentekeningen van de schepen. Duitstalig. Hard Cover - 160 pages. €  15,00
More Info
S43013  Click for more information Camouflage & Markings - United States Army Air Force 1937-1945. Roger A. Freeman. 1974, Ducimus Books Ltd. Dit boek gaat over de camouflage en markeringen van vliegtuigen die in de jaren 1937-1945 door de United States Army Air Force gebruikt. De ontwikkeling van camouflage bij de USAAF vond geleidelijk plaats en elke verandering van kleur of stijl van markeringen werd om een ??bepaalde reden tot stand gebracht, meestal als gevolg van operationele ervaring en noodzaak. De wijzigingen in zowel de camouflage als de markeringen worden hier behandeld zoals ze werden toegepast op elk specifiek type vliegtuig dat de USAAF werd geëxploiteerd tijdens de bestreken periode. Voor het eerst worden de voortschrijdende veranderingen geciteerd op datum en de stijlen geïllustreerd, waardoor het een naslagwerk is voor liefhebbers en modelbouwers waarmee de kleuren van een vliegtuig kunnen worden geïdentificeerd op een zwart-witfoto. Veel nieuwe informatie is opgenomen, en voor het eerst gepubliceerd zijn details over de ontwikkeling van nieuwe kleurenschema's en de manier waarop deze zich ontwikkelden. Er zijn gekleurde tekeningen met vijf aanzichten bijgevoegd die alle standaard standaardkleurenschema's illustreren die in verschillende perioden voor bommenwerpers, dagjagers en intruders worden gebruikt. De volgorde waarin geleidelijke wijzigingen in de markeringen werden aangebracht, wordt rijkelijk geïllustreerd door zwart-wit plattegronden en zijaanzichten met verklarende bijschriften. De foto's zijn individueel gekozen om bepaalde aspecten van het onderwerp te benadrukken. Sommige zijn al bekend, maar zijn opgenomen om de kleuren en markeringen te beschrijven, terwijl vele andere voor het eerst zijn gepubliceerd. Engelstalig. Hard Cover - 240 pages. €  17,50
More Info
S44242  Click for more information Verdammter Atlantik - Schicksale deutscher U-Boot-Fahrer. Hans Herlin. 1981, Econ Verlag GmbH. Dit is het verhaal, zorgvuldig onderzocht en aangrijpend verteld door Hans Herlin, van mannen die dachten dat ze aan de verdomde Atlantische Oceaan konden ontsnappen: Günther Prien, Peter Zschech, Werner Henke, Wolfgang Lüth en Heinz Eck. Ze werden het slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog, net als de andere 32.000 van de 39.000 U-bootmannen die werden uitgezonden in 69 maanden oorlogsvoering op zee. Duitstalig. Hard Cover - 318 pages. €  15,00
More Info
S44243  Click for more information U-Boats under the Swastika - An Introduction to German Submarines 1935-1945. J.P. Mallmann Showell. 1973, Ian Allan Ltd. Dit boek is geschreven door de zoon van een U-bootbemanningslid en schetst de geschiedenis van de U-bootarm van de Duitse marine. Deze studie combineert een volledige operationele geschiedenis met technische gegevens om het de meest bruikbare algemene referentie naar nazi-onderzeeërs te maken. De ontwikkeling van onder andere wapens, radar en nieuwe boten wordt ondersteund door informatieve datatabellen en een selectie van lijntekeningen en diagrammen. Engelstalig. Hard Cover - 167 pages. €  15,00
More Info
S44373  Click for more information US Paratrooper 1941-45 - Warrior 26. Carl Smith/Mike Chappell. 2000, Osprey Publishing. In Sicilië, Normandië en in de bevroren heuvels van de Ardennen hebben de Amerikaanse strijders in de lucht bewezen dat ze een van de taaiste en meest vastberaden soldaten van de Tweede Wereldoorlog zijn. Wat maakte deze soldaten zo speciaal? Hoe werden ze gerekruteerd, hoe leerden ze springen en vechten? Welke speciale tactieken en uitrusting gebruikten ze? Deze titel laat zien hoe het was om een ??van de Amerikaanse elite in de lucht te zijn, door de ervaringen van de soldaten zelf. Het is het verhaal van de mannen die steevast voorop liepen; de soldaten die ten strijde vlogen en naar huis liepen. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  17,50
More Info
S44374  Click for more information Fallschirmjäger - Warrior 38 German Paratrooper 1935-45. Bruce Quarrie. 2008, Osprey Publishing. Weinig strijders van de Tweede Wereldoorlog hebben zo dwangmatig tot de verbeelding gesproken als de Fallschirmjäger. Stoutmoedigheid en moed waren essentiële kenmerken in het strenge selectieproces en hun training was zeer veeleisend. Hitlers luchtlandingstroepen waren betrokken bij enkele van de meest gedurfde acties van de hele oorlog; van de aanval op Eben Emael in 1940 en de invasie van Kreta in 1941, tot de redding van Mussolini en de aanslag op Tito's leven. Bovendien zagen ze dienst als elite-infanterie in de belangrijkste theaters van Noordwest-Europa, Noord-Afrika en het oostfront. Deze titel kijkt naar het leven en de ervaringen van de gemiddelde Fallschirmjäger, en bevat verslagen uit de eerste hand uit verschillende theaters en periodes van de oorlog. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  17,50
More Info
S44375  Click for more information Kampfflieger: Bomber Crewman of the Luftwaffe 1939-45 - Warrior 99. Robert Stedman. 2005, Osprey Publishing. De Kampfflieger zijn relatief onbekend in luchtvaartkringen, hoewel velen van hen een carrière hadden die even onderscheidend was als die van hun tegenhangers als gevechtspiloot. De mannen van de bommenwerperbemanningen genoten niet van de luxe van gevechtsreizen - ze vlogen totdat ze stierven of ongeschikt werden voor gevechtsdienst. Dit boek bestudeert de houding, overtuigingen en motivatie van de gemiddelde bemanningslid, volgt hem door rekrutering en training om ervaring op te doen tijdens campagnes in West-Europa, Afrika en het Russische front, met details over de heldendaden en beproevingen van de beroemde Ju 87 'Stuka' duikbommenwerper bemanningen en hun eigen cruciale rol in de oorlogsinspanningen van Duitsland. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  17,50
More Info
S44376  Click for more information American Bomber Crewman 1941-45 - Warrior 119. Gregory Fremont-Barnes. 2008, Osprey Publishing. Gregory Fremont-Barnes onderzoekt de levens van de Amerikaanse Bomber Crewmen van de Eighth Air Force, 'The Mighty Eighth', die de Boeing B-17 Flying Fortresses en de B-24 Liberators die vanaf de vliegvelden van Engeland vlogen, bemande, onderhield en repareerde . Hij benadrukt de fysieke en psychologische belasting van deze mannen, die brute kracht nodig hadden om het vliegtuig te besturen tijdens lange bombardementen en buitengewoon uithoudingsvermogen om urenlang op 20.000 voet te vliegen bij temperaturen onder het vriespunt in druk loze cabines. Bovendien, met Luftwaffe-jagers en luchtafweergeschut om mee te kampen, vereiste het ongelooflijke vaardigheid en wat geluk om ongedeerd terug te keren van een missie. Dit boek is een passend eerbetoon aan deze vaak ongevierde helden die de oorlog tot diep in het Derde Rijk voerden, evenals een fascinerend historisch verslag van hun ervaringen. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  17,50
More Info
S44377  Click for more information British Commando 1940-45 - Warrior 181. Angus Konstam. 2016, Osprey Publishing. Terwijl Hitlers leger door Europa raasde, beval Winston Churchill de oprichting van een speciale strijdmacht - de Commando's. Deze dappere mannen waren vrijwilligers afkomstig uit de rangen van het Britse leger, gevormd tot een Special Service Brigade en onderworpen aan een rigoureus maar zeer effectief trainingsprogramma. In de loop van de Tweede Wereldoorlog zouden ze actie zien in elk groot operatiegebied en worden ze gecrediteerd voor talloze heldendaden tijdens de D-Day-landingen. Hoewel veel eenheden na de oorlog werden ontbonden, hebben de Royal Marine Commando's de normen van deze elite-gevechtsformatie tot op de dag van vandaag gehandhaafd. Angus Konstam onderzoekt de geschiedenis van de commando's tijdens hun vormende jaren en geeft gedetailleerde beschrijvingen van hun training, wapens en uitrusting. Gevechtsverslagen gaan vergezeld van speciaal in opdracht gemaakte Osprey-kunstwerken en historische foto's, die lezers een diepgaande analyse bieden van enkele van de beroemdste gevechtseenheden in de geschiedenis van het Britse leger. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  17,50
More Info
S44378  Click for more information British Tank Crewman 1939-45 - Warrior 183. Neil Grant. 2017, Osprey Publishing. Groot-Brittannië had de tank tijdens de Eerste Wereldoorlog aan de wereld geïntroduceerd en behield zijn voorsprong in gepantserde oorlogsvoering met de 'Experimental Mechanized Force' tijdens de late jaren 1920, met belangstelling bekeken door Duitse voorstanders van Blitzkrieg. Ondanks deze successen werd de Experimental Mechanized Force in de jaren dertig ontbonden, waardoor Groot-Brittannië relatief onvoorbereid was op de Tweede Wereldoorlog, zowel wat betreft gepantserde doctrine als uitrusting. Deze volledig geïllustreerde nieuwe studie onderzoekt de mannen die de tanks bemanden van de Britse gepantserde strijdmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog, die in 1939 slechts vier bataljons groot was. gevechtservaring in elk strijdtoneel terwijl de Britse pantserdivisie de Duitse tanks probeerde in te halen. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  17,50
More Info
S44390  Click for more information Luchtmachtbevelhebbers geportretteerd - 1954-2005. Rolf de Winter/Erwin van Loo. 2006, Koninklijke Luchtmacht. Door een reorganisatie van de Krijgsmacht verdween in september 2005 de functie van Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten bij de Koninklijke Luchtmacht. Tussen 1954 en 2005 bekleedden achtereenvolgens veertien personen de hoogste post binnen de luchtmacht. Wie waren zij? Wat waren de hoogte- en dieptepunten uit hun militaire loopbaan? Hoe bereikten zij de hoogste sport op de luchtmacht ladder? Hoe was de verstandhouding met “de politiek”? Wat waren de belangrijkste gebeurtenissen in de halve eeuw dat zij leiding gaven aan de luchtmacht? Dit boek geeft antwoord op deze vragen. Aan de hand van boeiende, rijk geïllustreerde biografische schetsen wordt het leven van de markante Nederlandse luchtmachtgeneraals verteld. Dit boek schenkt aandacht aan de jeugd, militaire opleiding, sportieve prestaties, (oorlogs)ervaringen, succesvolle – en soms mislukte – vliegersloopbanen van de veertien bevelhebbers die 50 jaar het “gezicht” bepaalden van de Koninklijke Luchtmacht. Nederlandstalig. Hard Cover - 444 pages. €  17,50
More Info
S44394  Click for more information British Paratrooper 1040-45 - Warrior 174. Rebecca Skinner. 2015, Osprey Publishing. Geïnspireerd door de heldendaden van de Duitse Fallschirmjäger in de blitzkrieg-campagnes, riep Winston Churchill in juni 1940 op tot de vorming van een 5.000 man sterke Airborne Force. Vanaf dit begin werd het Parachute Regiment een van de belangrijkste eenheden van het Britse leger, zowel in de Tweede Wereldoorlog als tot op de dag van vandaag. Deze nieuwe geschiedenis van de Britse parachutist, van 1940 tot 1945, beschrijft de unieke training, wapens en uitrusting die door deze elitetroepen werden gebruikt. Een schat aan tot nu toe ongepubliceerd materiaal uit de eerste hand brengt de geschiedenis van de gewone parachutist tot leven, voortbouwend op de positie van de auteur als voormalig conservator van het Regimental Museum. Illustraties en foto's belichten de uitrusting en gevechtsprestaties van de elite 'Paras' in de context van enkele van de belangrijkste campagnes van de Tweede Wereldoorlog, waaronder D-Day en Operatie Market-Garden. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  17,50
More Info
S44395  Click for more information Jagdflieger: Luftwaffe Fighter Pilot 1939-45 - Warrior 122. Robert F. Stedman. 2008, Osprey Publishing. In de loop der jaren is er veel geschreven over Luftwaffe-azen, maar dit boek probeert de levens te onderzoeken van de gewone mannen die het luchtruim kozen. Deze mannen deelden allemaal dezelfde "agressieve geest, actievreugde en de passie van een jager." Rijk aan fascinerende verslagen uit de eerste hand waarin elke stap van de carrière van de gevechtspiloot wordt onderzocht, van zijn indiensttreding en intensieve training tot zijn heldendaden in de Battle of Britain en aan het oostfront. Dit boek is van onschatbare waarde in het leven van een Luftwaffe-jagerpiloot. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  17,50
More Info
S44409  Click for more information P-51 Mustang Restored - The restoration of the Lil'Margaret, an F-6D photo reconnaissance version of the P-51. Paul Coggan. 1995, Motorbooks International. Dit boek volgt de restauratie van de Lil'Margaret, een F-6D fotoverkenningsversie van de P-51. Het verhaal begint in 1981 toen Butch Schroeder het gedemonteerde vliegtuig redde uit een garage in Missouri, waar het meer dan dertig jaar had gestaan. De daaropvolgende restauratie nam meer dan tien jaar in beslag en, door wapens, camera's, bepantsering, brandstoftank van de romp, vizier en andere oorlogstijdcomponenten op te nemen, werd een nieuwe standaard gezet voor de restauratie van oorlogvliegtuigen. De restauratie is getraceerd met meer dan negentig foto's van het proces, beginnend met het ophalen van het vliegtuig uit een stoffige garage in Missouri en eindigend in 1993 in Oskosh, waar het vliegtuig werd bekroond met de Grand Champion Award in de categorie Tweede Wereldoorlog. Met handtekening van de auteur!. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  10,00
More Info
S44410  Click for more information P-38 Lightning in Wold War II Color . Jeffrey L. Ethell. 1994, Motorbooks International. Een verzameling hedendaagse foto's die de kleurrijke neuskunst en markeringen van P-38 Lightnings in de Tweede Wereldoorlog, de Thompson Trophy-races uit de jaren 40 en naoorlogse luchtonderzoeksbedrijven laat zien. 110+ kleurenfoto's, bijna allemaal zeldzame kleurrijke afbeeldingen van de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  10,00
More Info
S44411  Click for more information P-51 Mustang in Color Photos from World War II and Korea . Jeffrey L. Ethell. 1993, Motorbooks International. Vertelt de geschiedenis van het vliegtuig dat werd beschouwd als het beste van de gevechtsvliegtuigen met zuigermotor, en presenteert originele historische foto's van Mustangs in de Tweede Wereldoorlog, de Koreaanse oorlog en latere dienst. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  10,00
More Info
S44413  Click for more information Piece of Cake (DVD) - 2 DVD's 6 episode's. Piece of Cake toont het leven van een groep gevechtspiloten voor de RAF, de Britse luchtmacht, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. We volgen de groep vanaf de eerste dag dat de Britten betrokken raken bij de oorlog tot aan zeven september 1940, de zwaarste dag tijdens de oorlog voor de Britse troepen. Engelstalig. . €  7,50
More Info
S44414  Click for more information Battle of Britain (DVD) - 2 DVD's. De beroemde film Battle of Britain. Volledig geremasterde special edition, met schitterende extra's en DTS audio. Engelstalig. . €  7,50
More Info
S44415  Click for more information Tora! Tora! Tora! (DVD) - 2 DVD's. De klassieke film over de aanval op de Amerikaanse basis Pearl Harbor. Engelstalig. . €  7,50
More Info
S44416  Click for more information Officiële onthulling monument Luchtoorlog Hoeksche Waard 1940-1945 d.d. 6 juni 2015 (DVD) - DVD. Een langeperiode van intensieve voorbereiding ging eraan vooraf, maar zaterdag 6 juni 2015 was het zover: de officiële onthulling van het monument ter nagedachtenis aan de Nederlandse en Geallieerde vliegtuigbemanningen, die in de periode 1940-1945 boven of op het gromndgebied van de Hoeksche Waard zijn omgej=komen. De plechtigheid werd ondermeer bijgewoond door nabestaanden van de omgekomen vliegtuigbemanningen en hoogwaardigheidsbekleders uit diverse landen. Tijdens de onthullingsceremonie vloog een originele Spitfire over. Nederlandstalig. . €  7,50
More Info
S44417  Click for more information Spitfire Postscript . C.R. Russell. 1994, Privé uitgave. Er is weinig bekend over de productie-ingenieurs, supervisors, de bekwame en ongeschoolde handelaars en vrouwelijke arbeiders, die hun rol speelden, soms in gevaarlijke situaties, bij de fabricage van het gestroomlijnde en dodelijke gevechtsvliegtuig dat een begrip zou worden dit boek brengt hun waardevolle werk onder de aandacht. Engelstalig. Soft Cover - 204 pages. €  10,00
More Info
S44418  Click for more information Dutch Spitfires - Part 1 History Details. Hatrry van der Meer. Airnieuws Nederland. Overzicht van alle Spitfires die in Nederlandse dienst hebben gevlogen en hun levensloop. Engelstalig. Soft Cover - 118 pages. €  18,00
More Info
S44419  Click for more information Zeldzame Vliegtuigfoto's 1+2+3 - Een luchtvaart fotoboek. Hugo Hooftman. 1969, La Rivière en Voorhoeve NV. 3 boeken met zeldzame vliegtuigfoto's van een van de eerste Nederlandse luchtvaartjournalisten, Hugo Hooftman. Collectors item. Nederlandstalig. Hard Cover . €  17,50
More Info
S44423  Click for more information Burgerluchtvaart in Nederland 3 delen - Nederlandse vliegtuig encyclopedie No.9, 11 en 13 Het vooroorlogs civiele register. Deel 1. . Hugo Hooftman. 1979, Cockpit-Uitgeverij. Deel 1: Van H-NABA tot PH-AEZ Deel 2: Van H-NAFA tot PH-AIZ Deel 3: Van PH-AJA tot PH-AKZ. Nederlandstalig. Soft Cover - 480 pages. €  30,00
More Info
S44482  Click for more information Hr.Ms. O-22 - De onderzeeboot die in 1940 verloren ging en in 1993 werd teruggevonden. H.M. Ort. 1995, van Soeren & Co. Op 5 november 1940 verliet de Nederlandse onderzeeboot Hr.Ms. 0-22 de haven van Dundee voor het uitvoeren van de vijfde oorlogspatrouille. Dit bleek tevens de laatste omdat daarna nooit meer iets van de boot werd vernomen. Pas in augustus 1993 ontdekte een Noors onderzoekingsvaartuig - dat de zeebodem in kaart bracht - het wrak van een onderzeeboot, dat bij nader onderzoek de vermiste 0-22 blijkt te zijn. Op 1 november 1994 vond door de nabestaanden een kranslegging plaats op de positie van het wrak. De schrijver van dit boek - zoon van de commandant van deze onderzeeboot - beschrijft in dit boekje op sobere wijze de geschiedenis van de 0-22 vanaf de bouw tot aan het vertrek voor de laatste patrouille, het vinden van het wrak alsmede de kranslegging. Het boekje is voorzien van illustraties en foto's (vnl. zwart-wit) van de boot en de bemanning en een opgave van geraadpleegde bronnen en literatuur. Nederlandstalig. Soft Cover - 72 pages. €  15,00
More Info
S44502  Click for more information Operatie JB - Het laatste geheim van WOII. Christopher Creighton. 1996, Uitgeverij Balans. Als er één boek veel aandacht in de media heeft gekregen dan is het deze uitgave wel. De auteur vertelt over zijn activiteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog waarbij hij als geheim agent werkzaam was bij de sectie M van de Britse inlichtingendienst. Hij beschrijft o.a. hoe hij er persoonlijk zorg voor droeg dat de Nederlandse onderzeeër K-XVII in december 1941 ten zuiden van Japan met man en muis verging. Hij had namelijk met cyanidegas en explosieven gevulde 'kerstpakketten' aan boord bezorgd die een uur later ontploften. Maar het hoogtepunt van het boek wordt toch gevormd door de gedetailleerde beschrijving van de 'redding' van Hitlers secretaris Martin Borman die tegen inlevering van de geheimen van de Nazi-tegoeden een aantal jaren in Engeland gestald werd. Hij zou zelfs incognito zijn eigen proces in Neurenberg bijgewoond hebben. Aan deze operatie zou ook Ian Fleming deelgenomen hebben, vandaar de titel. In hoeverre e.e.a. waarheid of verdichtsel is is op dit moment de grote vraag. Feit is dat de officiële bronnen een andere plaats en een ander tijdstip voor het vergaan van de K-XVII vermelden. Met zwart-witte foto's en kaarten. Controversieel boek, maar leuk om te lezen. Nederlandstalig. Soft Cover - 286 pages. €  7,50
More Info
S44503  Click for more information Rinus van der Lubbe - 1909-1934 Een biografie. Martin Schouten. 1994, De Bezige Bij. Martin Schouten schreef zijn oorspronkelijk in 1986 uitgekomen biografie over de brandstichter van de Rijksdag in 1933: Marinus van der Lubbe. Schouten beschrijft Marinus' leven van begin tot eind, maar met het zwaartepunt bij de daad die hem wereldberoemd en verguisd maakte: het in de fik steken van het Duitse parlementsgebouw. Rinus zag zijn daad als een teken voor de Duitse arbeidersklasse om in opstand te komen, maar dat gebeurde niet. Het kostte Rinus zijn kop. De smaadcampagne van de zijde van de communistische Internationale nog tijdens zijn detentie en de Historikerstreit die na de Tweede Wereldoorlog over zijn daad uitbrak, wordt in dit boek ook beschreven. Tevens zijn in het boek het Reisdagboek en diverse brieven van Rinus. Nederlandstalig. Soft Cover - 263 pages. €  7,50
More Info
S44504  Click for more information De zaak Wallenberg - De meest tragische held van de Tweede Wereldoorlog. Jacques Derogy. 1981, Elsevier. Studie over de intensieve activiteiten van de Zweedse diplomaat Raoul Gustav Wallenberg (1912- ) aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, waardoor duizenden Hongaarse joden aan het hen door de Duitsers toegedachte lot konden ontsnappen. Nederlandstalig. Soft Cover - 220 pages. €  7,50
More Info
S44506  Click for more information De Getuigen - De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in egodocumenten. Boudewijn van Houten. 1981, Anthos. De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog kan niet indringender worden weergegeven dan in dit boek is gebeurd. Het beschrijft de gehele historie van hoofdrolspelers en ooggetuigen: dagboekfragmenten, memoires, interviews, brieven. De Getuigen bevat een schat aan prachtig materiaal. Vanaf de opkomst van het fascisme tot aan de laatste oorlogsdagen hebben politici, kunstenaars, diplomaten, generaals, schrijvers, Nazi-leiders, journalisten en filosofen hun waarnemingen, opvattingen en bespiegelingen vastgelegd. In dit boek zijn de getuigenissen van meer dan 200 personen bijeengebracht. Tot de opvallende teksten behoren de herinneringen van Hitlers privé-fotograaf Hoffmann, van Mussolini's vrouw Rachele, zijn oudste zoon Vittorio en van de cipier van maarschalk Pétain. Graham Greene schrijft over de opkomst van Hitler, Isherwood over Berlijn, Céline over het Frankrijk tussen de oorlogen, Orwell over de Spaanse Burgeroorlog en Anaïs Nin over het einde van het romantische leven. Dimitri Sjostakovitsj schrijft over Wagner, Montgomery over de Woestijnoorlog, Emmy Goering over Eva Braun, John Kennedy over de Pacific, Albert Speer over de genocide, Winston Churchill over D-day, Adolf Hitler over de aanslag op zijn leven, Simone de Beauvoir over het bezette Parijs, Eva Braun over het naderende einde en Konrad Adenauer over het ruïneveld Duitsland. In deze geschedenis-in-egodocumenten zijn ook tal van Nederlandse getuigenissen opgenomen: van Simon Carmiggelt, W.F. Hermans, Benno Stokvis, Ina Boudier-Bakker, Jef Last, L. de Jong en vele anderen. Nederlandstalig. Soft Cover - 341 pages. €  8,50
More Info
S44507  Click for more information Grijze wolven op de grauwe zee - Een adembenemend verslag van de Battle of the Atlantic aan boord van de U-124. E.B. Gasaway. 1976, Torenboeken. Een verslag van U-124 uit dossiers en persoonlijke verklaringen, evenals details van het verlies van U-64. Een indringend verhaal over het leven aan boord van een U-Boot op de Atlantische oceaan. Nederlandstalig. Hard Cover - 239 pages. €  15,00
More Info
S44508  Click for more information De vesting die niet bestond - Waarheid en mythe over Hitlers mysterieuze Alpenvesting. Rodney G. Minott. 1964, Schelten & Giltay. Waarom dirigeerden de legerleiders Eisenhower en Bradley hun tropen zo snel mogelijk naar de Beierse Alpen, toen Duitsland dreigde ineen te storten….? Omdat zij geloofden aan de mythe van een Duits “Nationaal Bolwerk”. Waarom liet Eisenhower in de laatste zes weken van de Europese campagne zijn legers bij de Elbe halt houden om af te zwaaien naar de Beierse Alpen…? Om zo snel mogelijk het beweerde bolwerk of de vermeende versterkte vesting in handen te krijgen, waar volgens de inlichtingendienst de nazi’s een wanhopig laatste verzet wilden bieden. Toen de belangrijke Amerikaanse strijdmacht zich stortte op het vermeende nazibolwerk, zagen de Russen hun kans schoon en rukten op naar Berlijn en Praag en bezetten deze steden voor de geallieerden. Zo werd de strategie van het laatste beslissende stadium van de oorlog bepaald door het veroveren van een vijandelijk bolwerk dat niet bestond. Nederlandstalig. Hard Cover - 192 pages. €  10,00
More Info
S44509  Click for more information Het rode orkest . Gilles Perrault. 1990, Uitgeverij De Fontein BV. Studie over de Russische spionage-groep Rote Kapelle, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nazi-Duitsland en in door Duitsers bezet gebied actief was. Die Rote Kapelle was de belangrijkste en meest efficiënte spionage-organisatie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanuit het hart van het nazirijk spon het zijn web over heel bezet Europa en het speelde een beslissende rol in de nederlaag van Duitsland. Nederlandstalig. Soft Cover - 425 pages. €  7,50
More Info
S44510  De Führerbunker - Schokkende onthullingen over de laatste dagen van Hitler. Uwe Bahnsen/James P. O'Donnell. 1975, Amsterdam Boek. Dit adembenemende boek geeft een historische reportage over het einde van Hitler en zijn regime. De auteurs schtesen op grond van talloze ooggetuigenverslagen de dramatische en vaak macabere gebeurtenissen die zich in het laatste hoofdkwartier van Hitler, de Führerbunker onder het gebouw van de Berlijnse Rijkstag, hebben afgespeeld van januari 1945 tot aan de inname van de bunker door Russische stoottroepen. Nederlandstalig. Hard Cover - 349 pages. €  10,00
More Info
S44525  Click for more information Battle of Stalingrad - Concord 6511 Russia's Great Patriotic War . I.M. Baxter/Ronald Volstad. 2004, Concord Publications . Het terrein direct rond de stad Stalingrad, met een oppervlakte van zo'n 60.000 vierkante mijl, werd het brandpunt van een van de meest beslissende veldslagen van de Tweede Wereldoorlog tussen nazi-Duitsland en Sovjet-Rusland, waarbij ongeveer een miljoen of meer mannen, 2.000 tanks, 25.000 artilleriestukken, en 2.300 vliegtuigen. De Duitse opmars naar Stalingrad begon op 17 juli 1942, toen von Paulus' 6.Armee de stad in oktober innam en uiteindelijk werd omsingeld door de superieure Sovjettroepen. De Duitsers verloren zo'n 205.000 man in de zak van Stalingrad. Ongeveer 91.000 overgebleven troepen werden gevangengenomen toen Paulus zich uiteindelijk op 1 februari 1943 overgaf. Volgens sommige niet-officiële cijfers waren de verliezen van de Sovjet-Unie meer dan 350.000 verloren, gedood en gewond. Dit boek bestaat uit foto's van Russische soldaten die vechten in en rond Stalingrad. Een schat aan informatie is gericht op Sovjetuniformen, wapens en uitrusting die in deze periode werden gebruikt. Ronald Volstad, de wereldberoemde kunstenaar voor WO II-figuren, brengt ons 4 prachtige kleurenplaten met de Sovjet-soldaten in 1942-1943. Een goede referentiebron voor verzamelaars en modelbouwers die geïnteresseerd zijn in het Sovjetleger. Engelstalig. Soft Cover - 52 pages. €  17,50
More Info
S44527  Click for more information Richard Sorge - De grootste spion uit de Tweede Wereldoorlog. F.W. Deakin/G.R. Storry. 1966, De Boekerij BV. Richard Sorge was een spion, een Russische spion en een buitengewoon succesvolle spion. Twee citaten illustreren dit. De eerste is van Larry Collins: 'Richard Sorge's briljante spionagewerk redde Stalin en de Sovjet-Unie van een nederlaag in de herfst van 1941, verhinderde waarschijnlijk een nazi-overwinning in de Tweede Wereldoorlog en verzekerde daarmee de dimensies van de wereld waarin we vandaag leven.' De tweede is van Frederick Forsyth: 'De spionnen in de geschiedenis die vanuit hun graven kunnen zeggen dat de informatie die ik aan mijn meesters heb verstrekt, in voor- en tegenspoed de geschiedenis van onze planeet heeft veranderd, zijn op de vingers van één hand te tellen. Richard Sorge zat in die groep.’ Richard Sorge, die zich voordeed als een nazi-journalist, werkte onopgemerkt als hoofd van een spionagenetwerk van het Rode Leger totdat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gearresteerd en geëxecuteerd in Japan. Zo'n verbazingwekkend verhaal als dat van Sorge zal ongetwijfeld de aandacht trekken, maar dit was niet alleen het eerste boek dat een gezaghebbend verslag gaf, het is in veel opzichten, niet in de laatste plaats wat betreft de kwaliteit van het geschrevene, nooit achterhaald. De auteurs verwierpen de legende en vonden feiten die nog vreemder waren. Ze bieden een even betrouwbaar als boeiend verslag van mogelijk de meest succesvolle spion die ooit opereerde; een man die acht jaar lang vanuit Japan een continue stroom van de meest waardevolle informatie doorzond, vaak afkomstig uit de hoogste kringen, met als hoogtepunt nauwkeurige informatie vooraf over Hitlers invasie van Rusland, over het besluit van Japan om Rusland in 1941 niet aan te vallen, en over de nabije toekomst zekerheid van oorlog tegen Amerika in plaats daarvan in oktober of november. Nederlandstalig. Hard Cover - 318 pages. €  7,50
More Info
S44530  Click for more information Wie geschoren wordt moet stil zitten - De omgang van Nederlandse meisjes met Duitse militairen. Monika Diederichs. 2006, Boom. De beelden zijn bekend omdat ze tot de meest schokkende uit de bevrijdingstijd horen. Vrouwen en vaak nog jonge meisjes die, juist in de dagen waarin feestvreugde domineerde, werden kaalgeschoren en vernederd. Over deze zogeheten moffenmeiden, vrouwen die tijdens de oorlog omgang hadden met Duitse soldaten, was tot nog toe weinig bekend. Wie geschoren wordt moet stil zitten is het eerste boek dat uitvoerig in gaat op het leven van deze vrouwen die, hoewel zij een plaats innemen in het collectieve geheugen, vrijwel geen aandacht meer krijgen. Dankzij haar speurzin en tact wist Monika Diederichs in gesprek te komen met betrokkenen die hierover tot nu toe zwegen. Ook kreeg zij toegang tot archieven die, in verband met de bescherming van de persoonlijk levenssfeer, ook voor onderzoekers gesloten bleven. Het resultaat is een indrukwekkend boek over een onderbelicht aspect van de Tweede Wereldoorlog. Hoe gingen de Duitse en Nederlandse autoriteiten in de periode 1940-1945 om met meisjes en vrouwen die contacten hadden met Duitse militairen en op welke wijze werden zij na de Duitse bezetting gestraft? Hoe dachten deze meisjes en vrouwen zelf over hun omgang met de bezetter? Wat gebeurde er als ze zwanger raakten? Deden zij afstand van hun kind of besloten zij het zelf te houden? De ervaringen van deze vrouwen met nationaalsocialistische zorginstellingen en diverse instellingen van de Wehrmacht worden aangrijpend beschreven. Deze heruitgave maakt een belangrijk boek opnieuw beschikbaar. Restanten sticker op omslag!. Nederlandstalig. Soft Cover - 231 pages. €  15,00
More Info
S44532  Click for more information Spion Contra-spion . Dusko Popov. 1975, Amsterdam Boek. Op een koele avond in augustus 1941 zorgt een jonge Servische playboy voor oproer als hij in een casino in Portugal zijn tegenstander vernedert met een exorbitant hoge inzet tijdens een kaartspelletje. De Serviër was een Britse dubbelspion en het geld - dat hij net van de Duitsers had gestolen - is eigendom van de Britten. Een van de aanwezigen die met gespannen interesse toekijkt, is de dan nog onbekende Ian Fleming. De Serviër was Dusko Popov. Als puber werd hij in Londen van school gestuurd. Jaren later zou hij worden gearresteerd en verbannen uit Duitsland omdat hij denigrerende opmerkingen had gemaakt over het Derde Rijk. Toen de Tweede Wereldoorlog losbarstte werd de playboy een spion die uiteindelijk drie gevaarlijke grootheden diende: de Abwehr, de MI5 en MI6 en de FBI. Zijn driedubbele spionnenstatus leverde hem de bijnaam 'Tricycle', driewieler, op. Agent Tricycle: Dusko Popov is het verhaal van een man verwikkeld in spionage, doodslag en moordenaars, die intussen talloze vrouwen versierde - onder wie een Hollywoodsterretje. Het is een verhaal van misleiding en verleiding, vaderlandsliefde en koelbloedige moed. Het is het verhaal van Dusko Popov: de extraordinaire playboy op wie schrijver Ian Fleming zijn wereldberoemde James Bond baseerde. Nederlandstalig. Hard Cover - 284 pages. €  7,50
More Info
S44533  Click for more information Operatie Seelöwe - De Duitse invasie in Engeland. David Lampe. 1968, J.A. Boom en Zoon. — Als de Duitsers Engeland in 1940 bezet zouden hebben — is de gedachte waarmee veel romanciers, toneelschrijvers en militaire deskundigen  gespeeld hebben. Het gros van de Engelse mannelijke bevolking zou naar concentratie­kampen worden gedeporteerd, de Britse industrie en de mijnen zouden worden leeggehaald, de landbouw ontworteld. Engeland zou voor altijd een achtergebleven land geworden zijn.  Met Operatie Seelöwe is de eerste gedetailleerde studie over wat bekend is van de doeleinden van beide partijen in dit vroege stadium van de IIe wereldoorlog openbaar geworden. Dank zij jarenlang speurwerk heeft de auteur materiaal gevonden, dat de Duitse plannen met Engeland en Engelands nog ontstellender antwoord aan het licht brengt. Het zou een zeer wrede bezetting worden, zoals de grimmige inhoud van de Duitse concept-orders en de arrestantenlijsten van de Gestapo maar al te duidelijk laten zien. Hoe zouden de Britten daarop gereageerd hebben? David Lampe werd ingewijd in de geheimen van Europa's best getrainde verzetsbeweging. De leden ervan gingen overdag naar hun werk, maar waren 's nachts actief in een verduisterd Engeland. Zij namen 'vakantie' in een landhuis in Berkshire om zich in moorddadige vaardigheden te bekwamen, die zij thuis doorgaven. Daarnaast werden overal verborgen wapenvoorraden. radioverbindingen en kundig geconstrueerde schuilplaatsen aangelegd. Operatie Seelöwe zou geleid hebben tot een guerrilla-oorlog zonder weerga: nooit tevoren werd een guerrilla-tactiek zo grondig uitgewerkt. Het nemen van Engelands laatste stelling zou de Duitsers een hoge prijs hebben gekost. Nederlandstalig. Hard Cover - 223 pages. €  12,50
More Info
S44535  Click for more information Voorbij de Blauwbrug - Het verhaal van mijn Joodse grootvader. Joosje Lakmaker. 2008, Wereldbibliotheek. In ‘Voorbij de Blauwbrug’ beschrijft Joosje Lakmaker, op zoek naar de geschiedenis van haar grootvader, het dagelijks leven in de roerige periode tussen 1885 en 1942. De joodse diamantbewerkers, sigarenmakers en mandenmakers in die tijd leidden een leven van sappelen, onregelmatig werk en steun trekken. Het was een halve eeuw van grote stakingen, demonstraties en politieke bewustwording, de Eerste Wereldoorlog, de economische crisis, de dreiging van het fascisme, de Tweede Wereldoorlog, het verzet en de Jodenvervolging. In die wereld leefde haar grootvader Leman Lakmaker, een enorme doorzetter. Hij groeide op in een analfabeet arbeidersgezin, liet zijn milieu en joodse geloof achter zich, werd socialist en uitgever. Hij verhuisde met zijn gezin naar het Gooi, naar Antwerpen en weer terug naar Amsterdam. Een ‘opstrever’ noemde hij zichzelf. Hij was een idealist en vooral een optimist, die in staat was tegen de stroom in te roeien met de kracht van iemand die tot het laatst toe bleef geloven in een betere toekomst. Met handtekening van de auteur!. Nederlandstalig. Soft Cover - 319 pages. €  11,50
More Info
S44536  Click for more information Operatie Nordwind - Het onbekende Ardennenoffensief 1944. Charles Whiting. 1989, Holllandia. In december 1944 lanceren de Duitsers een verrassingsaanval richting Antwerpen, het beruchte Ardennenoffensief. Teneinde Patton en zijn Derde Leger in staat te stellen een tegenaanval in te zetten, begint men elders de linies uit te dunnen. Zo ook in het Franse grensgebied Elzas-Lotharingen, net iets ten zuiden van het strijdtoneel in de Belgische Ardennen. Juist hier lanceren de Duitsers in de oudejaarsnacht van 1944 hun laatste echte offensief van de Tweede Wereldoorlog. Acht divisies trekken op tegen het uitgedunde 7th US Army. 'Operatie Nordwind' beschrijft de hevige gevechten in dit Frans-Duitse grensgebied. Een veldslag die uiteindelijk nog een maand langer zou duren dan het Ardennenoffensief. Dit vlot leesbare verslag over de gevechtsacties in Elzas-Lotharingen in januari 1945 is geïllustreerd met één kaart en 31 originele foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 205 pages. €  8,50
More Info
S44539  Click for more information Retour Berlijn . Jan van Bilsen/Aad Verhoeff. 1988, Uitgeverij Jan Mets. Berlijn in de laatste oorlogsjaren. Onder de honderdduizenden Fremdarbeiter bevinden zich 78.500 Nederlanders, die hier in het kader van de Arbeitseinsatz tewerkgesteld zijn. De arbeidsomstandigheden voor deze dwangarbeiders in Berlijn waren beroerd, de werkdagen lang, het voedsel slecht en de huisvesting krap en onhygiënisch. De bombardementen namen in hevigheid toe en het oorlogsgeweld sloot uiteindelijk de stad in. Na de bevrijding van Berlijn – waarbij de dwangarbeiders getuige waren van de meest afschuwelijke oorlogshandelingen – verliep hun repatriëring allerminst soepel. Vaak kwamen ze pas na lange omzwervingen in Nederland terug, om daar bepaald niet als held te worden ontvangen. Ze hadden immers voor de vijand gewerkt. Nederlandstalig. Soft Cover - 175 pages. €  7,50
More Info
S44540  Click for more information De spionne in het rood - Mijn avonturen als geheim agent tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aline gravin van Romanones. 1988, De Boekerij BV. Aline gravin van Romanones, geboren Aline Griffith, opereert tijdens de Tweede Wereldoorlog in het neutrale Spanje als geheim agent voor de Amerikanen. In De spionne in het rood, haar memoires over die periode, geeft zij een fascinerend verslag van de bloedstollende avonturen die zij in het kleurrijke, bruisende Madrid beleefde. In 1943 is Aline mannequin in New York. Zij droomt echter van een rol op het strijdtoneel in Europa. Door een toevallige ontmoeting wordt haar droom werkelijkheid en na een intensieve spionageopleiding – die ze in dit boek uitgebreid beschrijft – wordt ze in Madrid gedropt. Haar opdracht: ontmasker de leider van een Duits spionagenet dat in Spanje opereert. Hiertoe moet Aline infiltreren in de door binnen – en buitenlandse adel bevolkte Madrileense high society, een rol die de elegante en door velen bewonderde Amerikaanse op het lijf is geschreven. Met humor en een flinke dosis zelfspot beschrijft Aline hoe ze zich in het mondaine milieu, achter de schitterende façade van diners en ontvangsten in de meest luxueuze verblijven, weet te handhaven. Een wereld, ogenschijnlijk vol glitter en glamour, waar het gevaar evenwel voortdurend op de loer ligt en een ieder zich al een dodelijke vijand kan ontpoppen…. Nederlandstalig. Soft Cover - 322 pages. €  7,50
More Info
S44541  Click for more information Ik was 20 in 1944 - Relaas uit Neuengamme en Blumenthal. Raymond van Pée. 1995, Uitgeverij Epo. Deze waarheid is er een met een voor- en achternaam, met een adres, met een pasfoto. Ze kijkt je aan met glinsterende ogen die opgewonden vragen: 'Waarom? ... En nu opnieuw?' Ze zegt: 'Het is al zoveel jaar geleden... maar ik heb niets vergeten.' De Raymond Van Pée die op 31 juli 1944 samen met zijn broer Robert door de SS'ers werd opgepakt en deze die in mei 1945 in de armen van zijn moeder valt, is niet meer dezelfde. Hij had leren leven met de dood. Hij was door de nazi-hel van Neuengamme gegaan, door Blumenthal. Hij had de Dodenmars overleefd. Het stond allemaal vlijmscherp in zijn geheugen gegrift, met alle afschuwelijke en ontroerende details: zijn scoutsjaren in het dorpje Boechout, hoe het scoutsideaal hem tot het verzet bracht, het kamp, het gruwelijke oorlogseinde. En nu legt hij daar getuigenis van af, 'omdat de tijd is aangebroken', als een ondraaglijk visioen. Met een uitzonderlijke helderheid, alsof het gisteren gebeurde. Dit boek is het memoriaal van de Belgen in Neuengamme. Een buitengewoon document. Een hallucinante bladzijde Belgische geschiedenis. Aangevuld met de droeve namenlijst van de martelaren in de strijd tegen het Hitler-fascisme, brengt dit boek eindelijk billijkheid voor de Belgen die ginds leden en stierven. Nederlandstalig. Soft Cover - 240 pages. €  12,50
More Info
S44542  Click for more information Ik denk zoveel aan jullie - Een briefwisseling tussen Nederland en Duitsland 1920-1949. Hedda Kalshoven-Brester. 1995, Pandora. Een Duitse vrouw belandt in de jaren twintig van de twintigste eeuw in Nederland. Ze helpt Duitse kinderen die voor hun herstel naar ons land komen, en ze trouwt een Nederlandse man. Als de politieke betrekkingen tussen de buurlanden verslechteren en de Duitse inval dichterbij komt breekt een zware tijd aan. De briefwisseling tussen de vrouwen haar familie in Duitsland laat de worsteling zien van een loyaliteitsconflict dat de goede familieverhoudingen steeds verder onder druk zet.. Nederlandstalig. Soft Cover - 512 pages. €  7,50
More Info
S44543  Click for more information Dertien dagen wereldgeschiedenis 22 augustus -3 september 1939 . E. Philipp Schäfer. 1969, Moussault's Uitgeverij. Beschrijving van de dertien Dagen direct voorafgaand aan de uitbraak van de tweede wereldoorlog. In dit boek wordt duidelijk beschreven op welke wijze Hitler aanstuurde op oorlog. Nederlandstalig. Hard Cover - 316 pages. €  12,50
More Info
S44544  Click for more information Reis naar de horizon . Hans Onderwater. 1985, Uitgeverij Hollandia. Dit boek is het resultaat van vijf jaar onderzoekingen door Hans Onderwater teneinde de ontsnappingsroute "Comete" te reconstrueren, waarlangs talloze boven bezet Europa neergeschoten geallieerde vliegers tijdens de Tweede Wereldoorlog weer de vrijheid wisten te bereiken. De auteur heeft zelf tussen maart 1978 en juli 1983 tweemaal deze befaamde "life-line" van Brussel naar Frans Baskenland gevolgd om de talloze onbekende pilotenhelpers terug te vinden en te interviewen. Aan de hand van het verhaal van de laatste reis van de "Comete", waaraan 3 man van de USAF en 2 man van de RAF deelnamen, krijgt de lezer een uitstekend inzicht in de vele problemen welke men moest oplossen en de talloze risico's welke het verzet langs deze ontsnappingsroute moest nemen om de geallieerde vliegtuigbemanningen in veiligheid te brengen. Een uitstekende documentaire welke zich als spannende roman laat lezen. Nederlandstalig. Hard Cover - 200 pages. €  8,50
More Info
S44545  Click for more information Mussolini . Margherita G. Sarfatti. 1926, Paul List Verlag. Een pro-fascistische biografie van het leven en, pre-WO II, pre-Hitler alliantie, politieke carrière van Mussolini. Tegen het einde van het voorwoord schrijft Mussolini: Mijn leven is opgetekend te vinden - althans, een deel ervan dat bekend kan worden gemaakt, ... het is geen grote aangelegenheid - mijn leven. Er zit niets bijzonders in dat tot de verbeelding spreekt. Geen zegevierende oorlogen, geen afgelegen avonturen. Geen creaties van nieuwe denksystemen. Het is zeker een leven vol beweging, maar het is een minder interessant leven... Het is mogelijk dat de toekomst deze verhoudingen verandert - ze kan verkleinen of vergroten. Maar daarmee zullen mijn biografen van morgen het moeten doen. Duitstalig. Hard Cover - 342 pages. €  20,00
More Info
S44554  Click for more information Verzetsgroep Zwaantje . Wil Vening. 1978, Strengholt. De verzetsgroep ‘Zwaantje’ is genoemd naar het hotel DE WITTE ZWAAN te Line, waar de drijvende kracht van de organisatie, dokter Allard Oosterhuis uit Delfzijl, in april 1940 op zijn mobilisatiebestemming had zitten wachten. Toen dokter Oosterhuis in het begin van de oor­log o.a. kapitein Harry Roossien ontmoette, ont­stond het idee de Groninger coasters, die vanuit Delfzijl op het neutrale Zweden voeren, te gebruiken voor het overbrengen van berichten en later ook voor het smokkelen van mensen. Door combinatie met de DIENST WIM ontstond een vrij uitgebreide organisatie, die in 1943 door de Duitse SD werd opgerold. Door het ver­raad van de coasterkapitein èn door het optreden van de beruchte Anton van der Waals kwamen bijna alle leden van ZWAANTJE in het Oranjehotel in Scheveningen terecht. Na een proces kregen zij overwegend de dood­straf, die echter nooit ten uitvoer werd gelegd. Zij werden te werk gesteld In Duitsland en de meesten van hen overleefden de oorlog, hoewel vaak op het nippertje. Voor enkelen van hen was op het laatste moment al een bevel tot executie gegeven toen de Amerikanen hen bevrijdden. Vijfentwintig jaar na de oorlog is in Delfzijl een monument opgericht ter herinnering aan de Verzetsgroep Zwaantje. Wil Vening heeft met haar documentaire rond ZWAANTJE een vrij onbekend onderdeel van het verzet in Noord-Nederland aan de vergetelheid willen ontrukken. Nederlandstalig. Hard Cover - 232 pages. €  15,00
More Info
S44559  Click for more information Sta een ogenblik stil . . . - Monumentenboek 1940-1945. Wim Ramaker/Ben van Bohemen. 1980, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok. Ben van Bohemen (geboren 1912) is begonnen met het fotograferen van monumenten ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Wim Ramaker (geboren 1943), zijn vader was oorlogsslachtoffer, schreef de teksten. Het totaal is een indrukwekkend lees- en kijkboek met de Tweede Wereldoorlog als achtergrond. Nederlandstalig. Hard Cover - 256 pages. €  10,00
More Info
S44560  Click for more information Voor Vaderland en Vryheid - De revolutie van de patriotten. F. Grijzenhout e.a.. 1987, De Bataafsche Leeuw. Tweehonderd jaar geleden stond de Nederlandse Republiek op zijn kop. Pruisische troepen maakten in 1787 een eind aan de revolutie van de patriotten die tussen 1780 en 1787 gepoogd hadden het vervallen vaderland te hervormen. Dit boek, verschijnend onder auspiciën van het Nationaal Comité Tweede Eeuwfeest Nederlandse en Franse Revolutie, plaatst deze patriottenbeweging in de politieke, sociale en culturele context van de Republiek in de tweede helft van de achttiende eeuw en verschaft daarmee tegelijkertijd de achtergrond informatie voor de tentoonstellingen die een groot aantal instellingen en musea ter gelegenheid van deze gebeurtenis organiseren. Nederlandstalig. Hard Cover - 197 pages. €  10,00
More Info
S44561  Click for more information Sterk Water - De Hollandse Waterlinie. Chris Will. 2002, Uitgeverij Matrijs. De Hollandse Waterlinie was eeuwenlang het geheime wapen van Nederland. Deze hoofdverdediging van ons land liep van Muiden tot de Biesbosch en is gebaseerd op het onder water zetten van land. De uitzonderlijke omstandigheden van het cultuurlandschap van de Utrechtse en Hollandse polders gaven de bewoners deze bijzondere mogelijkheid tot verdediging. Vanwege de rijke ervaringen met het waterbeheer kon onze erfvijand zo ook als bondgenoot functioneren. Door polders bewust onder water te zetten ontstond een onoverkomelijke hindernis voor vijandelijke legers. In het Rampjaar 1672 werd de Waterlinie voor het eerst met succes ingezet tegen de Fransen. De laatsten die gebruik maakten van dit defensiesysteem waren de Duitse bezetters in 1944-1945. Hierna heeft de Linie, na eeuwenlang trouwe dienst, haar militaire betekenis verloren. Tegenwoordig is de Nieuwe Hollandse Waterlinie het grootste rijksmonument van Nederland en uniek in de wereld. Het goed bewaarde post-militaire landschap met ruim veertig forten, honderden posten en batterijen, militaire sluizen en waterwerken is grotendeels publiek toegankelijk en beleefbaar. Bekend zijn vestingsteden als Gorinchem en Naarden, de forten rond Utrecht zijn tegenwoordig in gebruik als clubhuis, horeca en trouwlocatie. Nederlandstalig. Soft Cover - 180 pages. €  15,00
More Info

This Month Highlights:


Through to the end

Click for more information
487 (NZ) Squadron RAF
€  45,00

Author: David Palmer/Aad Neeven

More
Information

Nederlandse Lockheed Constellations sinds 1939

Click for more information
€  42,95

Author: Theo Wesselink

More
Information

Hr.Ms. Kruiser "De Ruyter" 1933-1942

Click for more information
€  45,00

Author: H.J. Legemaate/A.J.J. Mulder/M.G.J. Zeeland

More
Information

The Army that got away

Click for more information
The 15. Armee in the summer of 1944
€  85,00

Author: Jack Didden/Maarten Swarts

More
Information
 
 


Visit the site of the webdesign office!