News Letter

Dear Reader, please find below our latest newletter.

S22961  Click for more information De Militaire Willemsorde - Sedert 1940. P.G.H. Maalderik. 1995, Sijthoff Pers. In dit boek wordt de Militaire Willemsorde beschreven alsmede allen die deze onderscheiding ontvingen v.a. 1940. Dit m.u.v. de laatste twee recent uitgereikte onderscheidingen. Vouw in het voorblad. Nederlandstalig. Hard Cover - 80 pages. €  45,00
More Info
S30389  Click for more information Bunkers in Nederland - Prak 3. Rudi Rolf. 1982, AMA. In dit bijzonder gedetailleerde en rijk geillustreerde boek gaat Rudi Rolf diep in op de militair tactische inzichten welke vooral tussen de wereldoorlogen nationaal en internationaal geleid hebben tot de bouw van de duizenden bunkers. Behandeld worden o.m. de Maginotlinie, de Westwall, de Hollandse linies en de Atlantik wall. Het is vooral deze laatste geweest welke in grote delen van ons land zijn betonnen sporen heeft nagelaten. Dit boek geeft uitgebreid weer de bouw, organisatie, de inrichting en de samenstelling van deze verdedigingswerken. Elk type bunker wordt uitvoerig behandeld. Het boek besluit met een balans van de tactische en strategische waarde en het propaganda-effect ervan. De auteur is er in geslaagd een wat minder gangbaar onderwerp van onze recente geschiedenis uitstekend en vooral ook leesbaar te belichten. Nederlandstalig. Soft Cover - 155 pages. €  40,00
More Info
S34307  Click for more information Nederlandse vrijwilligers in Europese krijgsdienst 1940-1945 - Deel 3: Vrijw. Pantsergrenadier brigade Nederland; 23e Pantsergrenadier divisie Nederland. Jan Vincx/Victor Schotanius. Uitgeverij Etnika. Dit is deel 3 van de gezochte boeken over Nederlandse Vrijwilligers in Europeesche Krijgsdienst in de jaren 1940-1945. Dit deel handelt over het Pantsergrenadier brigade Nederland; 23e Pantsergrenadier divisie Nederland. Uit een hoek van het schutblad is een naam geknipt. Verder in goede conditie. Nederlandstalig. . Hard Cover - 705 pages. €  90,00
More Info
S36040  Click for more information En nooit was het stil… Deel 1 + 2 + Bijlage - Kroniek van een luchtoorlog Luchtaanvallen op doelen in Nederland. G.J. Zwanenburg. Koninklijke Lichtmacht. Deel 2 van het door de voormalige bergingsofficier Zwanenburg geschreven standaardwerk over de luchtoorlog boven Nederland. Het beslaat de periode: Deel 1 Mei 1940 - Mei 1943 Deel 2 juni 1943 t/m mei 1945 alsmede de bij de boeken behorende bijlage. Zeer gezocht boekwn!. Nederlandstalig. Hard Cover - 1275 pages. €  120,00
More Info
S38877  Click for more information Mit der Kamera an der Front - Als Kriegsberichter bei der I.(J)/LG2 und dem JG77. Axel Urbanke. 2019, Start Verlag. Aan de hand van veel foto's wordt in dit boek de geschiedenis verteld van I.(J)/LG2. In vele aspecten was dit een bijzondere eenheid. Voor de oorlog waren veel van haar piloten lid van het stuntteam van de Luftwaffe, wat gevormd was in het voorjaar van 1938. Gedurende de oorlogsjaren 1939 en laat 1941 maakten veel vliegers die later hoog gedecoreerde Azen zouden worden deel uit van I.(J)/LG2, mannen als Harder, Marseille, Brandt en Mertens, vlogen hun eerste missies als lid van I.(J)/LG2. Anderen, zoals Ihlefeld en Greisshardt, verdienden her Ridderkruis met Eikenbladeren of het Ridderkruis terwijl zij dienden bij de eenheid. I.(J)/LG2, in officiële stukken simpel aangeduid als I./JG2, was de jachtgroep die het langst vloog met de Messerschmitt 109E en de meeste overwinningen scoorde met de "Emil". Hauptmann Ihlefeld, de Kommandeur van de eenheid, was de meest succesvolle vlieger van de Luftwaffe op de "Emil". De uitzonderlijke emblemen en camouflage schema's die die vliegtuigen van de eenheid sierden maakten I.(J)/LG2 een van de meest kleurrijke eenheden van de Luftawffe. Prachtig uitgevoerd boek. Duits/Engelstalig. Hard Cover - 240 pages. €  64,00
More Info
S42012  Click for more information De Javazee-campagne na 75 jaar - Sporen van de strijd van de Koninklijke Marine tegen Japan, december 1941-maart 1942. Caspar Dullemond e.a.. 2017, Karel Doormanfonds. Wie nu over de Javazee vaart, ziet geen sporen van de wanhopige strijd die zich hier 75 jaar geleden afspeelde. De Slag in de Javazee was de dramatische climax van drie maanden strijd met Japan: ruim een week erna moest Nederlands-Indië zich overgeven. Dit boek wil de inzet van de Koninklijke Marine en haar bondgenoten in deze periode – ter zee, te land en in de lucht – opnieuw tastbaar maken. Want sporen van deze strijd zijn wel degelijk te vinden. Een grammofoonplaat van het Adelborstenlied, afkomstig uit de plunje van een jonge officier die met Hr.Ms De Ruyter ten onder ging. Opgewekte brieven aan thuis, trots ondertekend met “Uw zoon, de Marinier”. Monumenten in Den Helder, bij Nagasaki, in Surabaya en in Houston. Een mijnenveger die in maart 1942 als eiland vermomd naar Australië ontsnapte en nu als museumschip te bezichtigen is. Beelden van een recente duikexpeditie naar de Nederlandse oorlogsgraven in de Javazee. En vele andere vindplaatsen van een verleden dat nooit vergeten mag worden. Nederlandstalig. Hard Cover - 172 pages. €  20,00
More Info
S42022  Click for more information Mannen in pyama's - De geschiedenis rondom het Duitse munitiedepot AML Merkur in de Oisterwijkse bossen 1943-2022. Henk Neggers. 2022, Flying Pencil NL BV. Er is veel geschreven over Oisterwijk in oorlogstijd waarbij het Duitse munitiedepot altijd onderbelicht is gebleven. Waarom kozen de bezetters specifiek voor de Oisterwijkse bossen om hun kruit veilig en droog op te slaan? In de periode van december 1943 tot en met oktober 1944 werd Armeemunitionslager Merkur – AML Merkur – onder bevel van het LXXXVIII. Armeekorps ingericht, in bedrijf gesteld en uiteindelijk weer verlaten. Duizenden tonnen munitie werden hier opgeslagen en naar het front en andere munitiedepots getransporteerd. Na de bevrijding van Oisterwijk op 26 oktober 1944, bleven de bossen nog vele maanden verboden gebied voor bezoekers. In juni 1945 verschenen de eerste ‘mannen in pyjama’s’ in de bossen met als doel de achtergebleven landmijnen op te sporen. Het boek ‘Mannen in pyjama’s’ belicht een deel van de geschiedenis van de Oisterwijkse bossen en gaat in op de opslag van munitie in het militaire achterland. De inrichting en ontwikkelingen van AML Merkur in het roerige oorlogsjaar 1944 worden gedetailleerd beschreven, ondersteund door wandel- en spionagekaarten, belevenissen van getuigen en nooit eerder vertoonde ingekleurde foto’s van toen. Door gebruik van speciale hoogtebeelden zijn achtergebleven littekens in het landschap wederom zichtbaar geworden. Een prachtig vergelijk tussen het verleden en heden. Nieuyw boek!. Nederlandstalig. Hard Cover - 159 pages. €  19,95
More Info
S42031  Combat in Norway and Finland - Heitler's forgotten Armies. Bob Carutthers. 2013, Pen & Sword. De Duitse campagnes in het noordelijke operatiegebied die Denemarken, Noorwegen, Finland en het uiterste noorden van Rusland omvatten, worden gedetailleerd beschreven in dit lang verwaarloosde verslag van de campagne zoals beschreven vanuit het Duitse gezichtspunt. Deze nieuwe editie, die sinds de jaren vijftig niet meer wordt gedrukt, wordt bewerkt en geïntroduceerd door Emmy Award-winnende auteur en historicus Bob Carruthers. Dit fascinerende verslag is voornamelijk gebaseerd op originele Duitse archieven die in 1945 zijn vastgelegd, naast de naoorlogse militaire herinneringen van veteranen, en omvat de lessen en conclusies die uit deze Duitse bronnen zijn getrokken. De voorbereiding van deze studie in het Engels, die bestond uit het vertalen van Duitse basisarchieven en manuscripten, het uitvoeren van aanvullend onderzoek, het uitbreiden en herschrijven van de verhalen met oog voor continuïteit en feitelijke gegevens, werd voornamelijk gedaan door Earl F. Ziemke onder supervisie van de Foreign Studies Branch, Special Studies Division, Bureau van het hoofd van de militaire geschiedenis. Bij het presenteren van het materiaal is alles in het werk gesteld om een ??evenwichtig verslag te geven van de Duitse strategie en operaties in het vaak verwaarloosde noordelijke operatiegebied. Engelstalig. Soft Cover - 382 pages. €  20,00
More Info
S42033  Click for more information Desperate Sunset - Japan's Kamikazes against Allied Ships, 1944-45. Mike Yeo. 2019, Osprey Publishing. Tegen het midden van 1944 bevonden de strijdkrachten van het keizerlijke Japan zich in een steeds wanhopiger situatie. Het elite luchtkorps was in 1942-43 over de Solomons weggevaagd en de marine was een schaduw van de strijdmacht die Pearl Harbor in 1941 had aangevallen. Maar de Japanners hadden nog een laatste, wanhopige kaart te spelen. Het Japanse opperbevel besloot dat de manier om maximale schade aan de superieure vijandelijke troepen toe te brengen, was om de slecht opgeleide Japanse piloten ertoe te brengen hun met explosieven beladen vliegtuig op hun doelwit te laten crashen, waardoor ze in wezen in een geleide raket zouden veranderen. De kamikazes kondigden zichzelf aan in de onmiddellijke nasleep van de zeeslagen in de Golf van Leyte, waarbij de USS St. Lo en schade aan verschillende andere schepen. Het hoogtepunt van de kamikaze kwam in de slag om Okinawa, die tien kikusui-operaties (drijvende chrysanthemum) omvatte, waarbij honderden vliegtuigen de Amerikaanse vloot aanvielen. Desperate Sunset is volledig geïllustreerd en onderzoekt de ontwikkeling en evolutie van de kamikaze met behulp van verhalen uit de eerste hand, gevechtsrapporten en gearchiveerde geschiedenissen. Engelstalig. Hard Cover - 352 pages. €  32,50
More Info
S42034  Click for more information 7th Armoured Division at Villers-Bocage - 13 June 1944. David Porter. 2012, Amber Books. In de dagen na de D-Day-landingen op 6 juni 1944 vestigden de Duitsers snel sterke verdedigingswerken voor de stad Caen. Op 9 juni werd een tweeledige Britse poging om de stad te omsingelen en te veroveren afgeslagen, maar aan de rechterflank van de Britse troepen hadden aangrenzende Amerikaanse eenheden een gat in de Duitse frontlinie geforceerd. De gelegenheid aangrijpend om de verdediging van Caen te omzeilen, rukte een gemengde mobiele strijdmacht van tanks, infanterie en artillerie, gevormd rond de 22e Pantserbrigade van de 7th Armoured Division, op door het gat naar Villers-Bocage. Onder het bevel van brigadegeneraal William Loony Hinde bereikte de 22e Pantserbrigadegroep Villers-Bocage zonder ernstig incident, maar toen de leidende elementen op de ochtend van 13 juni buiten de stad trokken, werden ze in een hinderlaag gelokt door Tiger I-tanks van de 101st SS Heavy Panzer Bataljon. In minder dan 15 minuten werden talloze tanks en transportvoertuigen het slachtoffer van de Duitse troepenmacht, waarvan de overgrote meerderheid werd vernietigd door de tank van SS-Obersturmführer Michael Wittmann. De Duitsers lanceerden toen een aanval op de stad. Hoewel deze werd afgeslagen, besloot Brigadier Hinde na zes uur zijn strijdmacht terug te trekken naar een meer verdedigbare positie buiten Villers-Bocage. De Britten verdedigden met succes hun steunpunt totdat een controversieel besluit werd genomen om de brigadegroep terug te trekken uit zijn saillant. De 7e Pantserdivisie in Villers-Bocage heeft een uitvouwgedeelte van acht pagina's die de brigade in gevechtsinzet afbeeldt, met verkenningseenheden, voorpostcompagnieën, het hoofdlichaam, de brigadecommandogedeelte, plus alle ondersteunende ingenieurs, seiners, artillerie enz. gids voor hoeveel tanks en andere gepantserde voertuigen op 13 juni precies oprukten. De beschrijving van elk onderdeel omvat actieverslagen, organisatie, uitrusting, eenheidscommandanten en nog veel meer . Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  26,50
More Info
S42036  Click for more information McDonnell Douglas F-4 Phantom II - Air Superiority Legend. Mark A. Chambers. 2018, The History Press. Sinds zijn eerste vlucht in mei 1958 heeft de McDonnell Douglas F-4 Phantom II bewezen een stoere, robuuste en uitstekende luchtoverwichtjager/bommenwerper voor alle weersomstandigheden te zijn. Van vliegende vlootverdedigingsmissies tijdens de Cubaanse rakettencrisis en optreden als luchtsuperioriteitsjager / bommenwerper tijdens de oorlog in Vietnam, tot het uitschakelen van Iraakse grond-luchtraketlocaties in de rol van Wild Weasel tijdens Operatie Desert Storm, de Phantom II deed het alle. Andere landen hebben ook enorm geprofiteerd van de aankoop van exportversies van dit opmerkelijke vliegtuig. Hier vertelt Mark A. Chambers een verhelderende geschiedenis van het ontwerp en de ontwikkeling van dit werkelijk unieke vliegtuig en herbeleeft hij zijn glorieuze staat van dienst in de oorlog in Vietnam, verschillende Arabisch-Israëlische conflicten, de Koude Oorlog en Operatie Desert Storm. Engelstalig. Soft Cover - 144 pages. €  19,50
More Info
S42037  Click for more information Ilyushin IL-76 - Russia's Versatile Airlifter. Dmitriy Kommissarov/Yefim Gordon. 2001, Aerofax. De Ilyushin IL-76, een bekend gezicht zowel bij militair als wereldwijd commercieel gebruik, was het antwoord van de Sovjet op de Lockheed Starlifter. Dit boek is samengesteld door bekende Russische luchtvaartschrijvers en historici uit een schat aan Russische bronnen uit de eerste hand. Het is een uitgebreide geschiedenis van elke variant en zijn service. Uitgebreide tabellen geven gedetailleerde informatie over elk vliegtuig dat is gebouwd met volledige aantekeningen over elke operator - zowel civiel als militair - en hun vloten. Voor militaire liefhebbers en modelbouwers. Engelstalig. Soft Cover - 160 pages. €  20,00
More Info
S42038  Click for more information Tupolev Tu-154 - The USSR's Mediu-Range Jet Airliner. Dmitriy Kommissarov. 2007, Aerofax. De Tupolev Tu-154 was een van de meest succesvolle en langlevende Sovjet/Russische straalvliegtuigen. Het werd ontwikkeld als antwoord op de behoefte aan een ultramodern middelgroot straalvliegtuig dat de tweemotorige Tu-104 zou opvolgen. Het prototype deelde de 'T-tail'-lay-out van de Boeing 727 en de Hawker Siddeley Trident en ging op 3 oktober 1968 de lucht in. Het werd niet alleen het belangrijkste middellangeafstandsvliegtuig van de Sovjet-luchtvaartmaatschappij Aeroflot, maar ook een van de de bestsellers van de Sovjet-Unie op de markt voor commerciële vliegtuigen. Dit deel behandelt de Tu-54 volledig, beschrijft de ontwikkelings- en operationele geschiedenis en beschrijft alle bekende versies en varianten, inclusief enkele niet-gerealiseerde projecten die op het vliegtuig waren gebaseerd. Bevat een gedetailleerde productielijst, lijsten van operators per land, ongevaldetails en talloze kleurenfoto's en lijntekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 192 pages. €  22,50
More Info
S42039  Click for more information MiG-23 Flogger in the Middle East - Mikoyan I Gurevich Mig-23 in service in Algeria, Egypt, Iraq, Libya and Syria, 1973-2018. Tom Cooper. 2018, Helion & Company Ltd. Na een langdurige onderzoeks- en ontwikkelingsfase kwam Mikoyan Gurevich's MiG-23 uiteindelijk in dienst bij de voormalige Sovjet-luchtmacht in het begin van de jaren zeventig. Vrijwel onmiddellijk drongen een aantal buitenlandse klanten bij Moskou aan op leveringen van dit langverwachte type, dat naar verwachting de populaire MiG-21 zou opvolgen als een standaard onderscheppingsjager. Dienovereenkomstig werden in het midden van de jaren zeventig grote aantallen MiG-23-interceptors en jachtbommenwerpers geëxporteerd naar vijf grote Arabische luchtmachten. Dit is een gedetailleerde geschiedenis van de operationele dienst van deze door de Sovjet-Unie vervaardigde interceptor en zijn jachtbommenwerpervarianten in dienst bij Algerijnse, Egyptische, Iraakse, Libische en Syrische luchtmachten sinds 1974. Terwijl Egypte slechts een handvol kocht voor zijn definitieve breuk met Moskou en Algerije beperkte gerelateerde acquisities, bleven Irak, Libië en Syrië tot in de jaren tachtig in aanzienlijke aantallen geavanceerde varianten kopen. De eenheden die de MiG-23's gebruikten, werden al snel omgevormd tot de ruggengraat van de betrokken militaire diensten en zagen gevechtsdienst in een aantal intensieve militaire conflicten. In de jaren tachtig vochten ze tegen Israëlische jets boven Libanon, tegen de Iraniërs in de oorlog tussen Iran en Irak, en confronteerden ze de F-14's van de Amerikaanse marine bij talloze gelegenheden voor de kust van Libië. In 1991 werden Iraakse MiG-23's ingezet in de strijd tegen de F-15's van de door de VS geleide coalitie. Inderdaad, in Syrië blijven verschillende versies van MiG-23 vandaag de dag nog steeds gevechtsoperaties uitvoeren. Geïllustreerd met meer dan 110 foto's - veel van deze nooit eerder gepubliceerd - kleurprofielen en een dozijn kaarten, biedt dit boek een uniek referentiepunt, dat veel details onthult over camouflagepatronen, eenheidsinsignes en vliegtuigmarkeringen. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  17,50
More Info
S42060  Click for more information Osttruppen in Westelijk Nederland - Sovjetmilitairen en Panjepaardjes in Zeeland 1943-1944. J.N. Houterman. 1993, Privé uitgave. Dit boek beschrijft de aanwezigheid van Sovjetmilitairen in Duitse dienst in Zeeland in 1943-1944. Zeer zeldzaam en gezocht boek!. Nederlandstalig. Soft Cover - 56 pages. €  29,50
More Info
S42064  Click for more information Duel under the stars - A German Nightfighter pilot in the Second World War. Wilhelm Johnen. 1994, Crécy Books. "De vijandelijke bommenwerper werd groter in mijn vizier en de achterste schutter werd door mijn kanonnen besproeid net toen hij het vuur opende. De rest was slechts een kwestie van seconden. De bommenwerper viel als een steen uit de lucht en explodeerde op de grond. nachtmerrie kwam tot een einde." In deze boeiende memoires vertelt de auteur over zijn ervaringen van de oorlogsjaren en volgt hij het verhaal van de azen onder de jagerpiloten van de Duitse ontwikkeling van radar tot de Battle of Britain. Johnen vloog zijn eerste operationele missie in juli 1941, nadat hij zijn blindvliegtraining had voltooid. In zijn eerste paar jaar bracht hij twee vijandelijke vliegtuigen neer. Het aantal steeg snel toen de luchtoorlog in het voorjaar van 1943 escaleerde, toen Air Marshal Arthur Harris van het RAF Bomber Command de campagne begon die de Slag om het Ruhrgebied werd genoemd. Tijdens deze fase van de oorlog werden de successen van Johnen behaald tegen een 710-koppige strijdmacht van bommenwerpers. Johnens verdere successen tijdens Harris' daaropvolgende Berlijnse offensief leidden tot zijn promotie als Staffelkapitan (squadronleider) van Nachtkampfgeschwader en een verhuizing naar Mainz. Tijdens een sortie vanaf daar werd zijn Bf 110 geraakt door tegenvuur en moest hij in Zwitserland landen. Hij en zijn bemanning werden door de autoriteiten geïnterneerd. De Duitsers maakten zich grote zorgen over het overlaten van een geavanceerd uitgeruste nachtjager en zijn belangrijke vliegtuigbemanning in handen van een buitenlandse regering, ook al was die neutraal. Na onderhandelingen waarbij Göring betrokken was, werden de gevangenen vrijgelaten. De eenheid van Johnen verhuisde naar Hongarije en in oktober 1944 stond zijn score op 33 luchtdoden. Zijn laatste kwam in maart van het volgende jaar, nadat Johnen was teruggekeerd naar Duitsland. Speciale luxe editie in speciale cover. Met handtekening van de auteur! Achterin het boek meerdere foto's met handtekening van Duitse Nachtjagd Azen en MNosquito piloten! Zeldzaam boek. Engelstalig. Hard Cover - 251 pages. €  30,00
More Info
S42066  Click for more information Hitler's Jihadis - Muslim Volunteers of the Waffen-SS. Jonathan Trigg. 2008, The History Press. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog waren er soldaten van meer dan dertig verschillende nationaliteiten in de Waffen-SS, en de Reichsduitsers zelf waren in de minderheid. Hoe kon een regime dat zo volledig geloofde in de raciale superioriteit van zijn bevolking honderdduizenden buitenlanders verwelkomen in zijn militaire elite? Wie waren deze buitenlandse SS'ers en waarom hebben ze zo lang en zo hard gevochten voor zo'n moorddadig regime? Hitlers jihadisten geven een analyse van enkele van de meest intrigerende en controversiële van deze buitenlandse vrijwilligers - de duizenden moslims, van zo ver als India die de SS dubbele bliksemflitsen droegen naast hun eerste veroveraars. Jonathan Trigg geeft inzicht in de vooroorlogse politiek die deze islamitische vrijwilligers inspireerde, die het merendeel niet zouden overleven. Degenen die de oorlog overleefden en de bloedige vergelding die daarop volgde, zagen de reputatie van de eenheden waarin ze hadden gediend als militair onbekwaam en gehekeld wegens wreedheden tegen ongewapende burgers. Met behulp van verslagen en officiële documenten uit de eerste hand pelt Hitlers jihadisten de propaganda weg om de complexiteit te onthullen die de kern vormt van het verhaal van Hitlers meest onwaarschijnlijke 'Ariërs'. Engelstalig. Hard Cover - 224 pages. €  19,50
More Info
S42067  Click for more information German Soldiers of World War Two . Jean de Lagrande. 2005, Histoire & Collections. Dit is een gedetailleerde en uitgebreide studie van de nazi-strijdkrachten die de wereld bedreigden van 1939 tot 1945, waarbij de nadruk ligt op reconstructies in kleur die soldaten en hun uniformen in close-up tonen. De evolutie van de uniformen die door infanteristen, vliegtuigbemanningen, parachutisten en tankmannen worden gedragen, wordt grafisch geïllustreerd, waarbij de nadruk specifiek ligt op uniformen en de mannen die ze droegen, en de geschiedenis dichter tot leven brengt door in individuele aspecten van het conflict te duiken door een gedetailleerde studie van Duitse gevechten. uitrusting en militaire uitrusting. Engelstalig. Hard Cover - 136 pages. €  40,00
More Info
S42085  Click for more information Waar blijven de bevrijders! - Deel 1 "Frontperiode Noord- en Midden-Limburg' September-Oktober 1944 Van hoop naar wanhoop. Hugo Levels/Eric Munnicks. 2016, Privé uitgave. Een gedetailleerd verslag van de verbeten strijd in Noord- en Midden-Limburg vanuit Geallieerd, Duits en burger perspectief. Een zo compleet mogelijk boek over de gebeurtenissen in de frontperiode van September 1944 tot Maart 1945. De bevrijding van het gebied van Overloon tot aan Nieuwstadt tussen de Belgische en Duitse grens. Kortom Noord- en Midden Limburg. Enkele belangrijke onderwerpen in dit boek zijn: - Duitse terugtocht door Limburg; - Bouw van de Maas-Rur Stellung; - Bevrijding van het gebied tussen Weert en Thorn; - Het Duitse Peeloffensief; - Slag om Overloon en Venray; - Frontlijn langs de Vloedgraaf tussen Susteren en Roosteren; - De oktober razzia’s; - Bombardementen op de Maasbruggen; Al deze onderdelen werden gebruikt om voor het eerst een gedetailleerde beschrijving te geven van de gebeurtenissen tijdens de bevrijding van Noord- en Midden Limburg. Voor de totstandkoming van dit boek zijn gebruikt: circa 100 dagboeken van burgers, correspondentie en interviews met 600 Duitse en Geallieerde veteranen en meer dan 250 Wardiaries. Dit heeft veel nieuwe inzichten van de bevrijdingsgeschiedenis van dit gebied opgeleverd. Deze uitgave bestaat voor het merendeel uit uniek en nog nooit eerder gepubliceerd materiaal van zowel militaire zijde als van burgers. Er is getracht om van elk dorp en elke stad een beschrijving te geven van de frontperiode en bevrijding. Nederlandstalig. Hard Cover - 448 pages. €  36,00
More Info
S42121  Click for more information The Military Balance 2022 - The annual assesment of global military capabilities and defence economics. 2022, IISS. The Military Balance wordt sinds 1959 elk jaar gepubliceerd en is een onmisbare verwijzing naar de capaciteiten van strijdkrachten over de hele wereld. Het wordt gebruikt door de academische wereld, de media, de strijdkrachten, de particuliere sector en de overheid. Het is een open-source beoordeling van de strijdkrachten en uitrustingsinventarissen van 171 landen, met bijbehorende defensie-economie en inkoopgegevens. Naast gedetailleerde landengegevens beoordeelt The Military Balance belangrijke defensiekwesties per regio, evenals belangrijke wereldwijde trends, zoals de modernisering van defensietechnologie en uitrusting. Deze analyse gaat vergezeld van full colour afbeeldingen, inclusief kaarten en illustraties. Met uitgebreide toelichtingen en referentie-informatie is The Military Balance even eenvoudig te gebruiken als uitgebreid. Engelstalig. Soft Cover - 504 pages. €  550,00
More Info
S42178  Click for more information Red-Tail Angels - The Story of the Tuskegee Airmen of World War II. Patricia and Fredrick McKissack. 1995, Walker and Company. Het krachtige, inspirerende verhaal van het enige Afro-Amerikaanse contingent piloten dat in WO II vloog, bijgenaamd de Red-Tail Angels vanwege de markeringen op hun vliegtuig. Deze volledige geschiedenis van de Tuskegee Airmen is minutieus onderzocht en gedetailleerd, levendig met citaten van deelnemers en documenten uit die tijd, en uitgebreid geïllustreerd met zwart-witfoto's uit die tijd. De McKissacks bieden een doordachte, evenwichtige kijk op segregatie en discriminatie in het Amerikaanse leger daterend van de Revolutionaire Oorlog tot WO II, gebruikmakend van primaire bronnen, rechtbankverslagen, kranten rekeningen en schriftelijke polissen van de periode. Ze introduceren ook andere Afro-Amerikaanse vliegeniers uit de vroegste dagen van de vliegerij, waaronder Besse Coleman en Willa Brown. Een fascinerend en weinig besproken deel van de Amerikaanse geschiedenis. Engelstalig. Hard Cover - 136 pages. €  25,00
More Info
S42179  Click for more information Liberator Album - B-24s of the 2nd Air Division USAAF. Make Bailey/Tony North. 1998, Midland Publishing Ltd. De B-24 Liberator-bommenwerpers van de krachtige 2nd Air Division van de US Eighth Air Force vestigden zich op vliegvelden verspreid over Norwich. Van hieruit zouden ze een verschrikkelijke vernietigingsoorlog voeren naar het industriële hart van Duitsland. Dit prachtige geïllustreerde album is gewijd aan die dappere mannen en de legendarische machines van de buitengewone 2nd Air Division van de USAAF. Veel detail foto's van Nose-Art. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  29,95
More Info
S42180  Click for more information The Eight Ballers: Eyes of the Fifth Air Force - The 8th Photo Reconnaissance Squadron in World War II. John Stanaway/Bob Rocker. 1999, Schiffer Military. Het 8th Photo Squadron begon zijn operaties in april 1942 met een kleine vlucht van vier Lockheed F-4 Lightnings (de foto-verkenningsversie van de beroemde P-38), en gaf de American Army Air Forces zijn enige luchtverkenningsdekking van de Southwest Pacific tijdens het eerste deel van de oorlog. Vanaf de eerste dagen boven Nieuw-Guinea tot de laatste aanval op Japan worstelde het squadron met 's werelds meest verraderlijke weersomstandigheden en defecte uitrusting, evenals een vastberaden Japanse vijand om een ??verbluffend record te schrijven van het op beeldende wijze informeren van de 5th Air Force. Het 8th Photo Squadron nam deel aan elke campagne van Buna tot Hollandia, Lae tot Rabaul, de Filippijnen tot de invasie van Okinawa. Het squadron speelde een rol in beroemde veldslagen als de Koraalzee en de Bismarckzee. De eerste commandant was Karl Polifka, die later werd opgenomen in de eerste rang van Amerikaanse verkenningen. Dit boek bevat meer dan 500 foto's - waarvan de meeste nooit eerder zijn gepubliceerd - veel uit de archieven van squadronveteranen. Veel nieuwe feiten zijn toegevoegd aan het geannoteerde eskaderdagboek dat werd bijgehouden toen de 8e in 1942 en 1943 bijna in zijn eentje opereerde. Engelstalig. Hard Cover - 184 pages. €  32,50
More Info
S42181  Click for more information Dornier Do 24 - Herinneringen aan een legendarische vliegboot. Pieter van Wijngaarden/Prudent Staal. 1992, Bonneville. De Nederlandse vliegtuigfabriek AVIOLANDA uit Papendrecht maakt tegenwoordig deel uit van FOKKER. DORNIER is nu onderdeel van DASA, het DEUTSCHE AEROSPACE. Steeds weer gaan bedrijven samen, om sterker te staan in de strijd tegen de concurrentie. In de tijd van Europese eenwording en het wegvallen van de grenzen fuseren er nog meer bedrijven tot hele grote concerns, die de strijd op wereldniveau aandurven en aankunnen. Zo ook FOKKER en DASA. Toch blijft het interessant om te zien, hoe het vroeger was. DORNIER en AVIOLANDA maakten beide en samen de legendarische vliegboot DORNIER DO - 24. Pieter van Wijngaarden en Prudent Staal gaan terug naar die tijd en brengen een helder overzicht van de hele serie vliegboten, die er is gemaakt. Authentiek en nog nooit gepubliceerd fotomateriaal maakt het werk boeiend en compleet. Er is een boek ontstaan, dat een belangrijk deel uitmaakt van de geschiedschrijving van de Nederlandse en Duitse vliegtuigindustrie, vanaf 1937 tot in het begin van de jaren tachtig. Nederlandstalig. Hard Cover - 144 pages. €  17,50
More Info
S42182  Click for more information Me 262 - Erprobung und Einsatz. J. Richard Smith/Eddie J. Creek. 2001, Heel Verlag GmbH. Deze buitengewoon gedetailleerde documentatie over 's werelds eerste in serie geproduceerde straalmotorvliegtuig in de luchtvaartgeschiedenis gaat over het testen en gebruiken van de Me 262. Het geeft een diep inzicht in de verzameling geavanceerde wapensystemen die voor dit vliegtuig zijn ontworpen en beschrijft precies de functies van de jet-aangedreven interceptor. Ook worden de effecten van het gebruik van de me 262 op de gebeurtenissen van de Europese luchtoorlog in de zomer van 1944 onderzocht. Getuigen en oorlogscorrespondenten vertellen over de successen en mislukkingen van het vliegtuig in de rol van jager en bommenwerper. Het werk, dat minutieus is onderzocht door de veelgeprezen technische auteurs J. Richard Smith en Eddie Creek, bevat een enorme feitelijke casus, een groot aantal niet eerder vertoonde, authentieke foto's en zeer interessante technische tekeningen. Samen met de biografieën van militaire persoonlijkheden die betrokken waren bij de operaties van de legendarische Me 262, is dit boek een schat aan fascinerende informatie voor zowel diegenen die geïnteresseerd zijn in luchtvaartgeschiedenis als voor modelbouwers. Duitstalig. Hard Cover - 219 pages. €  27,50
More Info
S42187  Click for more information Bronzen Leeuw - Bronzen Kruis - Militaire dapperheidsonderscheidingen. H.G. Meijer. 1990, De Bataafsche Leeuw. De Nederlandse regering in ballingschap in Londen had behoefte aan het instellen van dapperheidsonderscheidingen voor krijgsverrichtingen waarvoor de Militaire Willemsorde in wezen niet verleend kon worden. Zo werd in 1940 het Bronzen Kruis ingesteld in twee gradaties, met en zonder eervolle vermelding. Deze onderscheiding werd verleend aan militairen, maar later ook aan koopvaardijpersoneel en andere burgers die hiervoor in aanmerking kwamen. De Bronzen Leeuw werd in 1944 ingesteld als vervanger van het Bronzen Kruis met eervolle vermelding, waardoor de Bronzen Leeuw na de Militaire Willemsorde de belangrijkste Nederlandse dapperheidsonderscheiding werd, gevolgd door het Bronzen Kruis. In deze uitgave worden alle gedecoreerden Bronzen Leeuw en Bronzen Kruis genoemd met details met betrekking tot hun rang, functie en legeronderdeel. Ook de betreffende mutatie (plaats en tijdstip van de betreffende krijgsverrichting).wordt vermeld. Foto's, documenten, afbeeldingen, illustraties, tabellen, grafieken, register van de Bronzen Leeuw, Register van het Bronzen Kruis, afkortingenlijst, beredeneerde bibliografie. nederlandstalig. Hard Cover - 318 pages. €  45,00
More Info
S42203  Click for more information Dornier 335 Arrow . J. Richard Smith/Eddie J. Creek/Thomas H. Hitchcock. 1997, Monogram Aviation Publications. De Do 335 was een van de meest ongewone eenzitsjagers van de Duitse Luftwaffe. Aangedreven door twee van de krachtigste 12-cilindermotoren, één in de neus en de andere begraven in de achterste romp, was het waarschijnlijk het snelste propeller-aangedreven gevechtsvliegtuig van de Tweede Wereldoorlog. De Do 335 Arrow verscheen te laat om operationele dienst met de Luftwaffe te zien, maar het was een belangrijke brug tussen prop- en straalvliegtuigen. Ook de geavanceerde projecten Do 435, He 535 en Ju 635 komen in dit boek aan bod. Het boek bevat 250 foto's, 53 kleurenfoto's, 22 kleurenillustraties en 50 tekeningen. Engelstalig. Hard Cover - 184 pages. €  35,00
More Info
S42210  Click for more information Junkers W33, W34 and K43 - Workhorse in Peace and War. Lennart Anderson/Günter Endres/Rob J. M. Mulder. 2015, EAM Books. Dit boek beschrijft de in Dessau uit de Junkers F13 ontwikkelde Junkers W33/W34 en de militaire variant K43. Meer dan 2360 van deze toestellen zijn gebouwd. Na de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog deden veel toetsellen dienst als trainingstoestel van de Luftwaffe. Prachtig uitgevoerd boek met veel foto's en productie en registratie lijsten. Engelstalig. Hard Cover - 272 pages. €  39,50
More Info
S42211  Click for more information Focke-Wulf Nahaufklärer Fw 189A "Uhu" - Schukflugzeug Fw 189B "Eule"und Schlachtflugzeug Fw 189C. Entwicklung, Prduktion und Einsatz. Hans=Peter Dabrowski. 2008, Stedinger Verlag. Kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd het Focke-Wulf verkenningsvliegtuig Fw 189 A "Uhu" beschouwd als een van de modernste vliegtuigen voor dit specifieke doel. In die tijd werden verkenningsvliegtuigen met recht het "oog van het leger" genoemd. De Fw 189 A voerde de tactische verkenning uit, d.w.z. Leg met de camera de actuele situatie aan het front vast, verken vijandelijke troepenbewegingen, bepaal de effecten van artillerie- en Stuka-hits, rapporteer positiewisselingen, tankbewegingen, bevoorradingsroutes en grijp zo nodig in bij grondgevechten met boordwapens en bommen. Het beste zicht in alle richtingen en de mogelijkheid om op te stijgen en te landen op tijdelijke veldvliegvelden waren vereist. Omdat de vijand verkenningen trachtte te voorkomen, waren een allround verdediging, wendbaarheid van de machine en de mogelijkheid van luchtwaardigheid bij motorstoring essentieel om in geval van nood toch de eigen linies te kunnen bereiken. De machine moest onderhoudsvriendelijk zijn, zodat hij in de kortst mogelijke tijd weer operationeel was. Om zicht en verdediging rondom mogelijk te maken, werd het Fw 189 A verkenningsvliegtuig voor korte afstand ontworpen als een vliegtuig met twee staartbomen. De centrale romp, die in het binnenste vleugelgedeelte tussen de staartbomen is geïnstalleerd, zou in het achterste segment royaal kunnen worden beglaasd en ongehinderd worden uitgerust met een draaibare staartslede. De "Uhu" is ontworpen voor drie bemanningsleden: piloot, waarnemer en schutter. Het ongewapende leervliegtuig Fw 189 B "Owl" was bedoeld voor een bemanning van vijf personen: vlieginstructeur, vliegstudent, radio-instructeur, radiostudent en nog een student. De bemanning van het aanvalsvliegtuig Fw 189 C bestond uit slechts twee mannen: piloot en schutter. Het Fw 189 A verkenningsvliegtuig op korte afstand was in gebruik tot de laatste dag van de oorlog, hoewel het in de herfst van 1944 uit het productie- en reparatieprogramma werd verwijderd. Sommige "Uhu"-wrakken liggen nog steeds in de eindeloze Russische bossen. Een van deze werd in 1992 teruggevonden en moet volledig worden gerestaureerd. Duitstalig. Hard Cover - 264 pages. €  50,00
More Info
S42215  Click for more information Fliegerhorst Schiphol Deel I+II+II - Onze nationale luchthaven in oorlogstijd: Deel 1 In het offensief Deel 2 Zet en tegenzet Deel 3 De ondergang. Ab. A. Jansen. 1996, De Bataafsche Leeuw. Tot nu toe was de rol die Schiphol in de jaren 1940-1945 heeft gespeeld in nevelen gehuld. Verschillende auteurs hebben al eens aandacht besteed aan de Amerikaanse aanvallen op de gevreesde Fliegerhorst in het najaar van 1943, maar niemand waagde zich aan de klus het verder toch wel heel vage plaatje ook voor de overige oorlogsjaren te completeren. Ab A. Jansen (1929), kenner bij uitstek van de luchtoorlog bovn Nederland 1939-1945 heeft zich vanaf 1982 aan deze opgave gezet. Zijn onderzoek zou meer dan 12 jaar duren.. Nederlandstalig. Hard Cover - 401 pages. €  99,50
More Info
S42216  Click for more information Messerschmitt Me109 2 delen - Das meistgebaute Jagdflugzeug der Welt. Entwicklung, Erprobung und Technik Deel 1: Alle Varianten von Bf (Me) 109A bis 109E Deel 2: Alle Varianten von Bf (Me) 109F bis 109K. Willy Radinger/Walter Schick/Wolfgang Otto. 1997, Aviatic Verlag. Als standaardjager van de Luftwaffe werd de Bf 109 vanaf 1937 in grote aantallen geproduceerd en na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zag het op elk front actie. Met dit lichte, krachtige vliegtuig had professor Willy Messerschmitt een baanbrekend ontwerp gemaakt. De Bf 109 moest continu in ontwikkeling blijven om gelijke tred te houden met de vooruitgang in het ontwerp van geallieerde jagers. 1941 zag de komst van de Bf 109 F, een duidelijk verbeterde versie, die al snel werd vervangen door de krachtigere en beter bewapende Bf 109 G. De Bf 109 H grote hoogtejager bereikte een plafond van 14.000 meter, en de Bf 109 K , de krachtigste van alle varianten van dit jachtvliegtuig, werd in het laatste oorlogsjaar in productie genomen. Dit is een compleet overzicht van alle versies van de Bf 109 A tot K met veel foto's, sommige nooit eerder gepubliceerd, en details. Duitstalig. Hard Cover - 294 pages. €  35,00
More Info
S42220  Click for more information Von Caen zur Festung Sewastopol - Stationen eines Bordinstrumentenprüfers in der Luftwaffe 1937-1942. Walter Waiss. 2014, Helios Verlag. Dit is het verhaal van de vliegtuiginstrumentenmonteur Herbert Heise. Hij heeft geen vluchten tegen de vijand gemaakt, maar door zijn werk was hij wel aanwezig op de frontlijnvliegvelden. Hij fotgrafeerde veel, o.a. voor de oorlog op de Duitse vliegvelden, tijdens de inval in Polen en de Blitzkrieg in het Weste, uiteindelijk loopt zijn weg via Roemenië naar Rusland en is hij ooggetuige van de val van de vesting Sbastopol. Overal had hij zijn camera bij zich. en maakte vele foto's. Indrukwekkend boek. Nieuw Boek!. Duitstalig. Hard Cover - 162 pages. €  30,00
More Info
S42221  Click for more information Die Einsätze der Nachtschlachtgruppen 1, 2 und 20 an der Westfront von September 1944 bis Mai 1945 - Mit einem überblick über Entstehung und Einsatz der Störkampf- und Nachtschlachtgruppen der deutschen Luftwaffe von 1942 bis 1944. Christian Möller. 2008, Helios Verlag. Dit boek gaat over de inzet van de nachtslaggroepen 1, 2 en 20 aan het Westfronf van september 1944 tot mei 1945. Gedetailleerd worden de operaties van deze eenheden beschreven. De schrijver heeft gebruik gemaakt van privé-verzamelingen, nalatenschappen en diverse archieven in binnen en buitenland. Het boek is voorzien van zo'n 200, grotendeels nog nooit gepubliceerde, foto's. Duitstalig. Hard Cover - 358 pages. €  37,50
More Info
S42223  Click for more information Green Haerts - First in combat with the Dora 9 The men of III./JG 54 and JG 26 unite in defense of their homeland 1944-1945. Axel Urbanke. 1998, Eagle Editions Ltd. Hier is het spannende boek dat het complete verhaal beschrijft van de mannen en machines van III/JG 54 en JG 26 terwijl ze zich verenigen ter verdediging van hun thuisland 1944-1945. Dit boek heeft 360 pagina's van de late oorlog, dagelijkse gevechtsverhalen, meer dan 250 foto's, waaronder nieuwe Dora 9-vliegtuigafbeeldingen die hier voor de eerste keer zijn gepubliceerd. Tien full colour uitvouwbare pagina's van 20 grote vliegtuigprofielen en full colour foto's van daadwerkelijke Dora 9 recovery's vullen dit prachtige boek aan. Uitgebreide verlieslijsten, kaarten, kleur- en markeringsgegevens en meer, completeren deze fascinerende tijd die het einde van de oorlog markeert. Engelstalig. Hard Cover - 351 pages. €  60,00
More Info
S19911  Click for more information Het commando-Pieters - Hollandse SS-ers in Brummen en Loosdrecht april-mei 1945. Stijn Wiegerinck. 2014, Uitgeverij Aspekt. De "afgrijselijkste" misdrijven die zij onder ogen hadden gekregen. Dat waren volgens de hoogste Nederlandse rechters de oorlogsmisdrijven van SS-Jagdkommando Zeppelin: een groep van Nederlandse, Duitse en Belgische SS'ers die in april 1945 neerstreek in Brummen en Loosdrecht. De commandant was een Nederlande: SS-Unterscharführer Andries-Jan Pieters. Hij was de laatste Nederlandse oorlogsmisdadiger die de kogel kreeg. Nederlandstalig. Soft Cover - 270 pages. €  24,95
More Info
S21371  Click for more information Friedrich Knolle - Bekentenissen van en onderzoek naareen SD-officier. Perry Pierik. 2011, Aspekt. Friedrich Knolle (Amsterdam, maart 1903-Neustadt an der Weinstrasse, oktober 1977) was gedurende de Tweede Wereldoorlog inlichtingenofficier bij de Duitse Sicherheitsdienst. Hij was betrokken bij het neerslaan van de Februaristaking, diverse gijzelingen en executies, het oprichten van spionagescholen in Oost en West en had contacten met Mussolini's bevrijder Otto Skorzeny, de 'Gross Mufti' van Jeruzalem en de ondergrondse 'Werwolf'-organisatie. Voor Perry Pierik reden genoeg een diepgaand onderzoek in te stellen naar deze man 'zonder spiegelbeeld'. Op basis van een geluidsband met een onthullend interview met betrokkene, uitgebreid archiefonderzoek en gesprekken met ooggetuigen, komen echter steeds meer duistere zaken boven water. Zoals de rol van premier Colijn voor en na het uitbreken van de oorlog, de Velser-affaire en de beruchte Stadhoudersbrieven van Prins Bernhard. Geen biografie of een poging om alle geruchten en speculaties rond SD-er Knolle te ontzenuwen, maar wel een intrigerende blik achter de schermen van de spionage-activiteiten van de Duitsers tijdens de bezetting van Nederland.. Nederlandstalig. Soft Cover - 307 pages. €  19,95
More Info
S22179  Click for more information Ordnung und Vernichtung - Die Polizei im NS-Staat. Wolfgang Schulte e.a.. 2011, Sandstein Verlag. Beschrijving van het functioneren van de politie in de Nazistaat Duitsland. Veel foto's. Uitgegevn als begeleiding bij een tentoonstelling. Duitstalig. Soft Cover - 320 pages. €  24,50
More Info
S25918  Click for more information De geschiedenis van het Wapen der Koninklijke Marechaussee . W. van den Hoek. 1978, Ons Wapen. In dit boek wordt de geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee verteld.de auteur is een oud commandant van het Wapen. Het is een mooi uitgevoerd boek met foto's en kleurenprints. Voorzien van een inlegvel met betrekking tot de aanbieding van dit boek aan een kolonel Wittmann in 1967. Het inlegvel is voorzien van de handtekeningen van een aantal Marechaussee functionarissen. Nederlandstalig. Hard Cover - 272 pages. €  25,00
More Info
S26487  Click for more information Ooievaar brengt zondvloed - De onderwaterzetting van de Betuwe December 1944-Maart 1945. Ferdinand van Hemmen. 1995, Historische Kring Kesteren en omstreken. Een publikatie van de Historische Kring Kesteren en Omgeving die de gebeurtenissen beschrijft rond de Duitse operatie 'Storch' (ooievaar). Deze operatie behelste het inunderen van grote delen van de Betuwe tijdens de oorlogswinter van 1944 en het voorjaar van 1945. Deze waterhindernis tegen de opmars van de geallieerde legers veroorzaakte echter een rampsituatie doordat de Duitse bezetter het gedrag van het water had onderschat. Nederlandse waterstaatkundigen werd om hulp gevraagd om het water weer in redelijke banen te leiden. De auteur geeft een uitgebreid overzicht van de achterliggende gedachten rond de inundatie, het Duitse besluitvormingsproces, het verloop van de operatie 'Storch' en de directe gevolgen voor de Duitse militairen en de bewoners van de Betuwe, de wateroorlog en de gevechten tegen de oprukkende geallieerde eenheden in dit gebied. Het boek is geïllustreerd met originele zwart-witfoto's en een aantal duidelijke overzichtskaarten. Nederlandstalig. Soft Cover - 245 pages. €  22,50
More Info
S27849  Click for more information Castricum en Bakkum tijdens de Tweede Wereldoorlog - Deel 1: 1939-1941. John Heideman. 1974, His Files. In dit eerste deel komen onder andere onderwerpen aan bod als: De capitulatie, de eerste jaren van de bezetting, de kunstkelder in de duinen van Castricum, de woningsloop, evacuaties en het gebruik van belangrijke gebouwen rondom Castricum (zoals het terrein van Duin en Bosch) tijdens de oorlog. In zijn boek beschrijft John de onderwerpen aan de hand van geschreven bronnen en persoonlijke verhalen van (oud-) Castricummers en Bakkumers. Het boek bevat veel foto’s waaronder vergelijkingsfoto’s van Castricumse en Bakkumse locaties van toen en nu. Aan de hand van verhalen, documenten en foto’s geeft het boek een uitgebreid en heel begrijpelijk beeld van de oorlogstijd.. Nederlandstalig. Soft Cover - 116 pages. €  17,00
More Info
S31767  Click for more information Gouda in de Tweede Wereldoorlog . M.J. van Dam/H.C. van Itterzon/H.J. Maarsingh. 1995, Eburon. In dit boek wordt de geschiedenis van het Zuid-Hollandse Gouda gedurende de Tweede Wereldoorlog beschreven. Met veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 300 pages. €  24,50
More Info
S34747  Click for more information Death Valley De Peel - Dramatische oorlogsverhalen rond de 75e herdenking van de bevrijding. Piet Snijders. 2019, Museum Klok & Peel. De Tweede Wereldoorlog was zo'n ongelooflijk grote gebeurtenis, dat de impact daarvan in de 21e eeuw nog niet is weggeëbd. Behalve een krachtmeting tussen grootmachten en hun ideologieën, was het een moloch die mensenlevens verpletterde alsof ze er niet tgoe deden. Juist daar, in de individuele beleving van WOII, liggen 75 jaar na dato nog verhalen voor het oprapen die verwonderen en verbijsteren. Death Valley De Peel verteld 50 van zulke verhalen. Ze spelen zich af in de Peel, het grensgebied tussen Brabant en Limburg. Van oudsher niemandsland en dus van iedereen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er hevig om gevochten. Welk oorlogsthema je ook kiest - van mobilisatie tot bevrijding, van vervolging tot verzet - steeds was de Peel erbij. Nederlandstalig. Hard Cover - 144 pages. €  20,00
More Info
S35043  Click for more information Leiden in bezettingstijd - Herinneringen van een gemeentebestuurder. M.G. Verwey. 1946, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V.. In dit boek beschrijft de auteur, wethouder in Leiden, de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het Zuid-Hollandse Leiden. Nederlandstalig. Hard Cover - 175 pages. €  17,50
More Info
S35473  Click for more information Zaltbommel 1942-1945 - Een gemeente onder Nationaalsocialistisch bestuur. Cees Kooman. 2008, Uitgeverij Aprilis. Nadat de eerste twee bezettingsjaren tamelijk rustig waren verlopen werden bevolking en bestuur van Zaltbommel in mei 1942 geconfronteerd met de nieuwe nationaalsocialistische orde. Jan Boll, een overtuigd en gedreven NSB-er van het eerste uur, was niet alleen benoemd tot burgemeester van het kleine stadje maar ook tot kringleider van de Bommelerwaard en een gedeelte van de West-Betuwe. Hij had zich tot taak gesteld om het nationaalsocialisme in Zaltbommel en omgeving nieuw leven in te blazen door het uitoefenen van een voorbeeldig bestuur, het stimuleren van de eigen partijleden en het voeren van een enthousiaste propaganda onder de bevolking. Tijdens het burgemeesterschap van Boll werd het grootste deel van de joodse gemeenschap gedeporteerd en vonden in de grootste Zaltbommelse bedrijven in 1943 de April-Meistakingen plaats. Tevens werd gastvrijheid verleend aan evacués uit 's-Gravenzande waardoor de stedelijke bevolking van de ene dag op de andere met meer dan tien procent toenam. Deze ingrijpende gebeurtenissen, die het gevolg waren van landelijke ontwikkelingen tijdens de bezetting, worden in samenhang met het functioneren van Boll als burgemeester en partijman indringend beschreven in deel I van het boek dat de periode beslaat tot september 1944. Hierin wordt ook uitvoerig ingegaan op de organisatie en het optreden van de Nederlandse en Duitse politie. Ruime aandacht wordt geschonken, op basis van grondig historisch onderzoek, aan de gewelddadige overval door de Sicherheitspolizei en de Wehrmacht op het Hotel Gottschalk in juli 1944 en de lotgevallen van de aldaar ondergedoken joden. Deel II van het boek beslaat de periode september 1944-mei 1945. Het is het verhaal over de Bommelerwaard in de frontlijn waarbij het gebied in de greep kwam van de statische oorlogsvoering. Voor de burgerbevolking stond deze periode in het teken van evacuaties en vervolgevacuaties dikwijls onder barre weersomstandigheden, levensbedreigend oorlogsgeweld, gedwongen tewerkstelling bij de aanleg van verdedigingswerken of andere vormen van dienstverlening aan de Wehrmacht, plundering van verlaten woningen en het optreden van besmettelijke ziekten. Het lokale bestuur, dat onder direct toezicht stond van het Duitse militaire gezag, was grotendeels op zichzelf aangewezen en concentreerde zich op een beperkt aantal zaken die essentieel waren voor het overleven van de bevolking. Er is naar gestreefd om van deze periode, die gekenmerkt werd door militaire terreur en sociale en bestuurlijke chaos, een samenhangend beeld te schetsen. Bijzondere aandacht is daarbij uitgegaan naar de evacuaties, het oorlogsgeweld, de openbare orde en veiligheid met daarin de rol van de politie en het optreden van de unieke Noodrechtbank Zaltbommel-Waardenburg, de volksgezondheid met daarin de rol van het noodhospitaal en de tyfusepidemie alsmede het behoud van de Sint-Maartenstoren. Dit boek is een belangrijke bijdrage aan de bezettingsgeschiedenis van Zaltbommel en omgeving en geeft tevens inzicht in de ontwikkeling van een NSB-burgemeester van gedreven partijman tot een bestuurder die zich verantwoordelijk voelde voor het wel en wee van de bevolking. Nederlandstalig. Hard Cover - 389 pages. €  40,00
More Info
S35932  Click for more information Frontstad Vlissingen . Hans van Soest. Eigen uitgave. Beschrijving van de Zeeuwse stad Vlissingen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Voorzien van een aantal foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 226 pages. €  15,00
More Info
S36140  Click for more information Represailles in Nederland - Gewapend verzet en bloedige wraak 1940-1945. Jack Kooistra e.a.. 2013, Uitgeverij Louise. Er zijn meer dan zesduizend landgenoten om het leven gekomen door de Duitse rechtspraak in bezet gebied en represailles na sabotageacties en aanslagen. Het gewapend verzet in de Tweede Wereldoorlog is erdoor getekend. In dit landelijke boek wordt een overzicht gegeven van de cirkel van geweld die steeds heviger draaide en een met de week toenemend aantal Nederlanders vermaalde. Daarnaast ontstaat een beeld van een ontwikkeling in denken aan Duitse en aan Nederlandse kant. Bezettingsautoriteiten en verzetsorganisaties zijn in de spiraal van toenemend geweld meegezogen. Er wordt een aantal door de redactie geselecteerd massa fusillades beschreven, waarbij de ruim 350 slachtoffers met aanvullende gegevens zijn beschreven in een aparte Slachtofferlijst. Nederlandstalig. Soft Cover - 248 pages. €  15,00
More Info
S36213  Click for more information Buigen en Barsten - De oorlog 1940-1945 on Noord-Nederland. J.A. Bodewes. 1992, Eigen uitgave. Angstig en verbluft zagen we in mei 1940 het met hakenkruisen overdekte leger door stad en streek trekken. De oorlog betekende voor de toen levende generatie - jong en oud - een definitieve breuk met het verleden. Een breuk die na de bevrijding in 1945 weliswaar veelal werd gelimd, maar die een halve eeuw nadien nog steeds niet is geheeld. In een poging dit diepingrijpend gebeuren nader tot ons te brengen, probeert de schrijver het oorlogsgebeuren in Noord-Nederland te vatten in een snelle wisseling van gebeurtenissen en situaties. De Duitsers probeerden - buigen of barsten! - ons de nazi-geest op te dringen, onze wil te buigen. Velen bogen het hoofd, soms nog verder in het stof. Maar anderen - barts maar! - verzetten zich toenemend hevig. Nederlandstalig. Soft Cover - 258 pages. €  16,50
More Info
S36638  Click for more information Bombensicher - De Zuid-Limburgse mergelgroeven in het Duitse oorlogsplan 1943-44. Jacquo Silvertant. 2020, Silvertant Erfgoedprojecten. De auteur doet als inds 1986 onderzoek naar de geschiedenis van de ondergrondse mergelgroeven in Zuid-Limburg. Eén van de thema’s die daarbij zijn speciale interesse hebben, is de rol van die mergelgroeven in het Duitse oorlogsplan tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het grootste geheim werden vanaf medio 1943 plannen ontwikkeld om de voor de oorlogsproductie belangrijke fabrieken onder te brengen in bomvrije werkplaatsen. Zo ook in Zuid-Limburg. Juist omdat dit onder de grootste geheimhouding gebeurde, is er slechts zeer weinig archiefmateriaal overgebleven en ios de ware toedracht van de Duitse plannen gehuld in de nevelen van de geschiedenis. In dit boek licht de auteur een tipje op van de sluier. Het vormt de neerslag van meer dan dertig jaar zoeken naar sporen van hetgeen zich, met name in het jaar 1944, in de mergelgroeven heeft afgespeeld. Nederlandstalig. Soft Cover - 143 pages. €  29,95
More Info
S36678  Click for more information Under an orange colored sky - Valkenburg in het zicht van de vrijheid. Tom Alessie/Jacquo Silvertant. 2019, Silvertant Erfgoedprojecten. Het verhaal van de bevrijding van Valkenburg aan de Geul, zoals het nog nooit verteld werd: 31 augustus 1944 tot 5 mei 1945. Met heel veel uniek fotomateriaal. Nederlandstalig. Soft Cover - 112 pages. €  29,95
More Info
S39055  Click for more information Oorlogsstorm over zee en havens - IJmuiden 1939-1946. Ger van der Burg. 1995, Uitgeverij Pirola. Beschrijving van IJMuiden tijdens de Tweede Wereldoorlog en de scheepvaart langs de Nederlandse kust, de Noordzee, in de havens en tussen de pieren van IJmuiden. Een stukje Maritieme geschiedenis over de periode 1939-1945. Nederlandstalig. Hard Cover - 136 pages. €  25,50
More Info
S40128  Click for more information Paradijs in oorlogstijd? - Onderduikers in de Noordoostpolder 1942-1945. C.C. van Baalen. 1986, Uitgeverij Waanders. Nederlands Onderduikers Paradijs, zo stond de in 1942 drooggevallen Noordoostpolder al gauw te boek omdat velen die uit de greep van de Duitse bezetter wilden blijven in de polder onderdoken. Aan de hand van archiefstukken en interviews met vele betrokkenen schetst dr. C.C. van Baalen de factoren die de totstandkoming van dit 'paradijs' hebben veroorzaakt. Paradijselijk waren de levens- en arbeidsomstandigheden van de arbeiders . allerminst. Negen a tien uur per dag voor een karig loon scheppen en graven in een woest gebied was weinig aanlokkelijk. De Directie Wieringermeer (Noordoostpolderwerken), belast met het in cultuur brengen van de polder, kampte dan ook voortdurend met een tekort aan personeel. Vrijheid is duur in oorlogstijd en zo moet het 'paradijs' dan ook begrepen worden. De angst voor deportatie naar Duitsland deed velen besluiten in de polder onder te duiken en daar het zware werk voorlief te nemen. De Noordoostpolder stond van meet af aan in de welwillende belangstelling van SeyssInquart c.s. De Duitsers waren zeer geïnteresseerd in het potentieel aan landbouwgrond en het was dan ook in hun belang dat het in cultuur brengen van de polder onbelemmerd doorgang zou vinden. Zo werden arbeiders uit de Noordoostpolder vrijgesteld van de Arbeitseinsatz in Duitsland. Nog duidelijker bleek deze gezindheid van de bezetter ten opzichte van de polder bij de april-meistakingen van 1943, die in de rest van Nederland met grof geweld (standrechtelijke executies) werden gebroken. De arbeiders uit de Noordoostpolder, die het werk eveneens massaal hadden neergelegd, werden daarentegen vrijwel ongemoeid gelaten. Zo creëerde de bezetter in feite zelf een onderduikersprotectoraat, waarbij Van Baalen vaststelt dat de Duitsers al vroegtijdig op de hoogte waren van de onderduikmogelijkheden in de polder. Gezien het belang van ontginning van de polder voor de voedselvoorziening liet men dit oogluikend toe. Het @paradijs' ging pas verloren toen aan het eind van de oorlog illegale activiteiten plaatsvonden in de polder. Wapendroppings en hulp aan neergekomen vliegtuigbemanningen gingen de bezetter uiteindelijk te ver. De droppings vormden de directe aanleiding tot de razzia in november 1944. Toen werd de “fuik" dichtgetrokken: onder leiding van Rauter werd de hele Noordoostpolder uitgekamd en massale arrestaties waren het gevolg. Paradijs in oorlogstijd? geeft een boeiend verslag van de Noordoostpolder tijdens de Duitse bezetting. Een geschiedenis die door ir. Smeding na de bevrijding aldus werd verwoord: 'Is deze periode in heel de beschaafde wereld of wat zich de beschaafde wereld noemt, gekenmerkt geweest door vernietiging en afbraak, dit nieuwe land heeft steeds gestaan in het teken van opbouw en arbeid'. Nederlandstalig. Hard Cover - 255 pages. €  18,50
More Info
S40566  Click for more information Texel - Nederlands laatste slagveld, de muiterij van de Georgiërs april 1945. J.A.C. Bartels/W. Kalkman. 1980, De Walburg pers. Uitgebreide beschrijving van de "Russenoorlog": op Texel in april/mei 1945. De opstand van het 822 Infanteriebataljon tegen hun Duitse meesters, waardoor de oorlog op Texel tot 20 mei duurde. Zeldzaam en gezocht boek. Nederlandstalig. Hard Cover - 335 pages. €  30,00
More Info
S40900  Click for more information Schiermonnikoog 1940-1945 - De oorlog in beeld. Bauke Henstra/Eddy van der Noord. 2010, Stichting Bunkermuseum Schlei. Niet eerder is een boek verschenen over het leven op Schiermonnikoog tijdens de Tweede Wereldoorlog. In zeven hoofdstukken wordt in dit boek een intrigerend en een zo compleet mogelijk beeld geschetst van het eiland tijdens de periode 1940-1945. Het boek bevat ruim 200 veelal niet eerder gepubliceerde foto's. is erg gedetailleerd op het gebied van de luchtoorlog. Nederlandstalig. Hard Cover - 226 pages. €  22,50
More Info
S42040  Click for more information Achter de linies - Een geheime opdracht in Nederland, 1944. John Olmsted. 1990, SDU Uitgeverij. In de nacht van 11 op 12 september 1944 wordt de Amerikaanse officier Olmsted in Overijssel gedropt om samen met het verzet de grote luchtlandingsoperatie Market Garden te ondersteunen. De geallieerde opmars komt echter in de Betuwe tot stilstand. Na de geallieerde nederlaag in de Slag om Arnhem zit Olmsted met zijn team in de val. Twee maanden lang zwerft hij in het bezette Noord-Oosten van Nederland rond, voordat hij in november weer naar het bevrijde zuiden ontsnapt. Zijn herinneringen aan die periode schreef hij direct na afloop van de oorlog op. Veertig jaar later overhandigde hij dit manuscript aan de zoon van een van de gesneuvelde Twentse leiders van het verzet, de historicus Coen Hilbrink. Deze vertaalde en bewerkte het manuscript en zorgde ervoor dat het werd uitgegeven. Het is een spannend verhaal over het bezette Nederland in de herfst van 1944, met gevoel voor humor en veel aandacht voor de 'dagelijkse dingen' geschreven. Nederlandstalig. Soft Cover - 11 pages. €  15,00
More Info
S42041  Click for more information Arnhem September 1944 . 1982, Gijsbers en v. Loon. Arnhem september 1944. Negen dagen verbitterde strijd om een bruggenhoofd over de Rijn, als onderdeel van de vermetele geallieerde luchtlandingsoperatie Market Garden. Nine days of embittered fighting to establish a bridgehead over the river Rhine, part of the audacious Allied airborne operation Market Garden. Dit boek is geschreven in het Engels en in het Nederlands. Nederlands/Engelstalig. Soft Cover - 116 pages. €  15,00
More Info
S42042  Click for more information Gemeente Beilen 1940-1945 Deel 1 + 2 . G.J. Dijkstra e.a.. 1999, Historische Vereniging Gemeente Beilen. In deze 2 boeken de geschiedenis van het Drentse Beilen in de jaren 1940-1945. De geschiedenis is zeer gedetaileerd weergegeven en voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 739 pages. €  35,00
More Info
S42044  Click for more information Militärfahrzeuge von Krauss-Maffei bis 1945 . Walter J. Spielberger. 1982, Bernard & Graefe Verlag. Mooi boek over de ontwikkeling en productie van door de fabriek Krauss-Maffei geproduceerde militaire voertuigen vanaf 1945 . Duitstalig. Hard Cover - 112 pages. €  12,50
More Info
S42046  Click for more information Militärfahrzeuge von Krauss-Maffei sei 1945 . Walter J. Spielberger. 1982, Bernard & Graefe Verlag. Mooi boek over de ontwikkeling en productie van door de fabriek Krauss-Maffei geproduceerde militaire voertuigen vanaf 1945 . Duitstalig. Hard Cover - 112 pages. €  12,50
More Info
S42059  Click for more information Schiermonnikoog 1940-1945 - De oorlog in woord. Bauke Henstra. 2013, Louise Uitgeverij. Verhalen over Schiermonnikoog in oorlogstijd o.a. een aantal neergestorte vliegtuigen en de Duitse Schlei stelling. Nederlandstalig. Soft Cover - 175 pages. €  15,50
More Info
S42061  Click for more information Zandvoort tijdens de bezetting - Leven in het "Sperrgebiet". Wood. 1995, Artend Bos Producties. In dit boek wordt de geschiedenis van het Noord-Hollandse kustdorp Zandvoort gedurende de Tweede Wereldoorlog uitvoerig beschreven. Voorzien van een aantal foto's. Zeldzaam boek!. Nederlandstalig. Hard Cover - 144 pages. €  28,50
More Info
S42062  Click for more information De Tweede Wereldoorlog in Houten, 't Goy Tull en 't Waal & Schalkwijk . Otto Wttewaall. 2020, Historische Kring Houten. Dit boek verteld over de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in het gebied dat nu de gemeente Houten vormt. Vijf jaar bezetting door de Duitsers heeft voor iedereen ingrijpende gevolgen gehad. De gevechten in de meidagen van 1940, de inundaties, het evacueren van de gehele bevolking, de steeds verdergaande invloed van de Duitse bezetter op het dagelijks leven, de Jodenvervolging en de bombardementen en beschietingen zorgden voor veel onzekerheid en angst over de toekomst. Er zijn nu bijna geen mensen meer die deze oorlogsjaren bewust hebben meegemaakt. Dit boek is dan ook grotendeels gebaseerd op originele verslagen, archiefstukken, brieven en dagboekjes die in de oorlog of kort daarna zijn geschreven. Nederlandstalig. Hard Cover - 144 pages. €  20,00
More Info
S42083  Click for more information Voor Napoleon - Hollanders in oorlogstijd 1792-1815. Mark van Hattem/Mariska Pool/Mathieu Willemsen. 2005, Uitgeverij THOTH. Drieëntwintig jaar lang, tussen 1792 en 1815, was Europa met korte tussenpozen in oorlog. Een complete generatie Nederlandse militairen vocht in verschillende legers voor verschillende heren. De meeste van deze soldaten werden gevormd door hun ervaringen in het leger van keizer Napoleon I van Frankrijk. Maar niet alleen soldaten waren bij het leger betrokken: het leven van vrouwen, kleermakers en wapenfabrikanten kon ook ingrijpend worden beïnvloed door de gebeurtenissen op het slagveld. Dit boek geeft een beeld van het leven van een aantal van hen, zoals de chirurgijn Hendrik Theodoor Verhoef, de dienstplichtige Albert Gerrits Kanis, de vaderlijke kolonel Frederik Hendrik Wagner, de courtisane Ida Saint-Elme en prins Willem van Oranje. De hoofdpersonen zijn mensen die allen op een verschillende manier in de maalstroom van hun tijd werden meegezogen. Dit boek laat de lezer kennismaken met Nederlandse soldaten in Franse dienst en bevat een bijzondere mengeling van verhalen en unieke voorwerpen die samen een helder inzicht bieden in de ervaringen van Hollanders in oorlogstijd. Nederlandstalig. Hard Cover - 128 pages. €  16,50
More Info
S42112  Click for more information Bloemendaal 40-45 - Een gemeente in de oorlogsjaren. Diverse. 1995, Historische werkgroep Ons Bloemendaal. De geschiedenis van het Noord-Hollandse dorp Bloemendaal in de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Soft Cover - 36 pages. €  10,00
More Info
S42141  Click for more information Luftwaffe im Focus 2 . Axel Urbanke. 2003, Luftfahrtverlag Start. Een serie met niet eerder gepubliceerde zwart-wit- en kleurenfoto's van de Duitse Luftwaffe tijdens de Tweede Wereldoorlog. De foto's zijn uitsluitend gevonden in particuliere archieven en persoonlijke collecties. Deze afbeeldingen, in superieure kwaliteit gedrukt op sterk hoogglans papier, geven inzicht in alle facetten van de Luftwaffe, zelfs in gebieden die in eerdere publicaties een ondergeschikte rol hebben gespeeld, zoals verkenningsvliegtuigen, bommenwerpers en transportvliegtuigen. Daarnaast komen onderwerpen als onbekende insignes, uitrusting, technologie, het lot van de bemanning en foto's met een geschiedenis aan bod. Elke editie behandelt een speciaal onderwerp in tekst en afgebeeld. Per boekje worden ongeveer 70 foto's op groot formaat gepubliceerd, acht pagina's met kleurenafbeeldingen. Alle bijschriften en tekst zijn in zowel de Engelse als de Duitse taal. De serie Luftwaffe im Focus hoort thuis in de boekenkast van elke liefhebber die geïnteresseerd is in de Duitse Luftwaffe. Duitstalig/Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  30,00
More Info
S42142  Click for more information Luftwaffe im Focus Spezial 2 - 1945 Die letzten monaten der Luftwaffe. Axel Urbanke. 2006, Luftfahrtverlag Start. Een serie met niet eerder gepubliceerde zwart-wit- en kleurenfoto's van de Duitse Luftwaffe tijdens de Tweede Wereldoorlog. De foto's zijn uitsluitend gevonden in particuliere archieven en persoonlijke collecties. Deze afbeeldingen, in superieure kwaliteit gedrukt op sterk hoogglans papier, geven inzicht in alle facetten van de Luftwaffe, zelfs in gebieden die in eerdere publicaties een ondergeschikte rol hebben gespeeld, zoals verkenningsvliegtuigen, bommenwerpers en transportvliegtuigen. Daarnaast komen onderwerpen als onbekende insignes, uitrusting, technologie, het lot van de bemanning en foto's met een geschiedenis aan bod. Elke editie behandelt een speciaal onderwerp in tekst en afgebeeld. Per boekje worden ongeveer 70 foto's op groot formaat gepubliceerd, acht pagina's met kleurenafbeeldingen. Alle bijschriften en tekst zijn in zowel de Engelse als de Duitse taal. De serie Luftwaffe im Focus hoort thuis in de boekenkast van elke liefhebber die geïnteresseerd is in de Duitse Luftwaffe. Duitstalig/Engelstalig. Soft Cover - 56 pages. €  30,00
More Info
S42143  Click for more information Luftwaffe im Focus Spezial 3 - Bf109 im Einsatz. Axel Urbanke. 2008, Luftfahrtverlag Start. Een serie met niet eerder gepubliceerde zwart-wit- en kleurenfoto's van de Duitse Luftwaffe tijdens de Tweede Wereldoorlog. De foto's zijn uitsluitend gevonden in particuliere archieven en persoonlijke collecties. Deze afbeeldingen, in superieure kwaliteit gedrukt op sterk hoogglans papier, geven inzicht in alle facetten van de Luftwaffe, zelfs in gebieden die in eerdere publicaties een ondergeschikte rol hebben gespeeld, zoals verkenningsvliegtuigen, bommenwerpers en transportvliegtuigen. Daarnaast komen onderwerpen als onbekende insignes, uitrusting, technologie, het lot van de bemanning en foto's met een geschiedenis aan bod. Elke editie behandelt een speciaal onderwerp in tekst en afgebeeld. Per boekje worden ongeveer 70 foto's op groot formaat gepubliceerd, acht pagina's met kleurenafbeeldingen. Alle bijschriften en tekst zijn in zowel de Engelse als de Duitse taal. De serie Luftwaffe im Focus hoort thuis in de boekenkast van elke liefhebber die geïnteresseerd is in de Duitse Luftwaffe. Duitstalig/Engelstalig. Soft Cover - 56 pages. €  30,00
More Info
S42144  Click for more information Luftwaffe im Focus 7 . Axel Urbanke. 2005, Luftfahrtverlag Start. Een serie met niet eerder gepubliceerde zwart-wit- en kleurenfoto's van de Duitse Luftwaffe tijdens de Tweede Wereldoorlog. De foto's zijn uitsluitend gevonden in particuliere archieven en persoonlijke collecties. Deze afbeeldingen, in superieure kwaliteit gedrukt op sterk hoogglans papier, geven inzicht in alle facetten van de Luftwaffe, zelfs in gebieden die in eerdere publicaties een ondergeschikte rol hebben gespeeld, zoals verkenningsvliegtuigen, bommenwerpers en transportvliegtuigen. Daarnaast komen onderwerpen als onbekende insignes, uitrusting, technologie, het lot van de bemanning en foto's met een geschiedenis aan bod. Elke editie behandelt een speciaal onderwerp in tekst en afgebeeld. Per boekje worden ongeveer 70 foto's op groot formaat gepubliceerd, acht pagina's met kleurenafbeeldingen. Alle bijschriften en tekst zijn in zowel de Engelse als de Duitse taal. De serie Luftwaffe im Focus hoort thuis in de boekenkast van elke liefhebber die geïnteresseerd is in de Duitse Luftwaffe. Duitstalig/Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  30,00
More Info
S42145  Click for more information Luftwaffe im Focus 8 . Axel Urbanke. 2005, Luftfahrtverlag Start. Een serie met niet eerder gepubliceerde zwart-wit- en kleurenfoto's van de Duitse Luftwaffe tijdens de Tweede Wereldoorlog. De foto's zijn uitsluitend gevonden in particuliere archieven en persoonlijke collecties. Deze afbeeldingen, in superieure kwaliteit gedrukt op sterk hoogglans papier, geven inzicht in alle facetten van de Luftwaffe, zelfs in gebieden die in eerdere publicaties een ondergeschikte rol hebben gespeeld, zoals verkenningsvliegtuigen, bommenwerpers en transportvliegtuigen. Daarnaast komen onderwerpen als onbekende insignes, uitrusting, technologie, het lot van de bemanning en foto's met een geschiedenis aan bod. Elke editie behandelt een speciaal onderwerp in tekst en afgebeeld. Per boekje worden ongeveer 70 foto's op groot formaat gepubliceerd, acht pagina's met kleurenafbeeldingen. Alle bijschriften en tekst zijn in zowel de Engelse als de Duitse taal. De serie Luftwaffe im Focus hoort thuis in de boekenkast van elke liefhebber die geïnteresseerd is in de Duitse Luftwaffe. Duitstalig/Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  30,00
More Info
S42146  Click for more information Luftwaffe im Focus 10 . Axel Urbanke. 2006, Luftfahrtverlag Start. Een serie met niet eerder gepubliceerde zwart-wit- en kleurenfoto's van de Duitse Luftwaffe tijdens de Tweede Wereldoorlog. De foto's zijn uitsluitend gevonden in particuliere archieven en persoonlijke collecties. Deze afbeeldingen, in superieure kwaliteit gedrukt op sterk hoogglans papier, geven inzicht in alle facetten van de Luftwaffe, zelfs in gebieden die in eerdere publicaties een ondergeschikte rol hebben gespeeld, zoals verkenningsvliegtuigen, bommenwerpers en transportvliegtuigen. Daarnaast komen onderwerpen als onbekende insignes, uitrusting, technologie, het lot van de bemanning en foto's met een geschiedenis aan bod. Elke editie behandelt een speciaal onderwerp in tekst en afgebeeld. Per boekje worden ongeveer 70 foto's op groot formaat gepubliceerd, acht pagina's met kleurenafbeeldingen. Alle bijschriften en tekst zijn in zowel de Engelse als de Duitse taal. De serie Luftwaffe im Focus hoort thuis in de boekenkast van elke liefhebber die geïnteresseerd is in de Duitse Luftwaffe. Duitstalig/Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  30,00
More Info
S42147  Click for more information Luftwaffe im Focus 11 . Axel Urbanke. 2007, Luftfahrtverlag Start. Een serie met niet eerder gepubliceerde zwart-wit- en kleurenfoto's van de Duitse Luftwaffe tijdens de Tweede Wereldoorlog. De foto's zijn uitsluitend gevonden in particuliere archieven en persoonlijke collecties. Deze afbeeldingen, in superieure kwaliteit gedrukt op sterk hoogglans papier, geven inzicht in alle facetten van de Luftwaffe, zelfs in gebieden die in eerdere publicaties een ondergeschikte rol hebben gespeeld, zoals verkenningsvliegtuigen, bommenwerpers en transportvliegtuigen. Daarnaast komen onderwerpen als onbekende insignes, uitrusting, technologie, het lot van de bemanning en foto's met een geschiedenis aan bod. Elke editie behandelt een speciaal onderwerp in tekst en afgebeeld. Per boekje worden ongeveer 70 foto's op groot formaat gepubliceerd, acht pagina's met kleurenafbeeldingen. Alle bijschriften en tekst zijn in zowel de Engelse als de Duitse taal. De serie Luftwaffe im Focus hoort thuis in de boekenkast van elke liefhebber die geïnteresseerd is in de Duitse Luftwaffe. Duitstalig/Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  30,00
More Info
S42148  Luftwaffe im Focus 12 . Axel Urbanke. 2007, Luftfahrtverlag Start. Een serie met niet eerder gepubliceerde zwart-wit- en kleurenfoto's van de Duitse Luftwaffe tijdens de Tweede Wereldoorlog. De foto's zijn uitsluitend gevonden in particuliere archieven en persoonlijke collecties. Deze afbeeldingen, in superieure kwaliteit gedrukt op sterk hoogglans papier, geven inzicht in alle facetten van de Luftwaffe, zelfs in gebieden die in eerdere publicaties een ondergeschikte rol hebben gespeeld, zoals verkenningsvliegtuigen, bommenwerpers en transportvliegtuigen. Daarnaast komen onderwerpen als onbekende insignes, uitrusting, technologie, het lot van de bemanning en foto's met een geschiedenis aan bod. Elke editie behandelt een speciaal onderwerp in tekst en afgebeeld. Per boekje worden ongeveer 70 foto's op groot formaat gepubliceerd, acht pagina's met kleurenafbeeldingen. Alle bijschriften en tekst zijn in zowel de Engelse als de Duitse taal. De serie Luftwaffe im Focus hoort thuis in de boekenkast van elke liefhebber die geïnteresseerd is in de Duitse Luftwaffe. Duitstalig/Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  30,00
More Info
S42149  Click for more information Luftwaffe im Focus 13 . Axel Urbanke. 2007, Luftfahrtverlag Start. Een serie met niet eerder gepubliceerde zwart-wit- en kleurenfoto's van de Duitse Luftwaffe tijdens de Tweede Wereldoorlog. De foto's zijn uitsluitend gevonden in particuliere archieven en persoonlijke collecties. Deze afbeeldingen, in superieure kwaliteit gedrukt op sterk hoogglans papier, geven inzicht in alle facetten van de Luftwaffe, zelfs in gebieden die in eerdere publicaties een ondergeschikte rol hebben gespeeld, zoals verkenningsvliegtuigen, bommenwerpers en transportvliegtuigen. Daarnaast komen onderwerpen als onbekende insignes, uitrusting, technologie, het lot van de bemanning en foto's met een geschiedenis aan bod. Elke editie behandelt een speciaal onderwerp in tekst en afgebeeld. Per boekje worden ongeveer 70 foto's op groot formaat gepubliceerd, acht pagina's met kleurenafbeeldingen. Alle bijschriften en tekst zijn in zowel de Engelse als de Duitse taal. De serie Luftwaffe im Focus hoort thuis in de boekenkast van elke liefhebber die geïnteresseerd is in de Duitse Luftwaffe. Duitstalig/Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  30,00
More Info
S42150  Click for more information Luftwaffe im Focus 14 . Axel Urbanke. 2008, Luftfahrtverlag Start. Een serie met niet eerder gepubliceerde zwart-wit- en kleurenfoto's van de Duitse Luftwaffe tijdens de Tweede Wereldoorlog. De foto's zijn uitsluitend gevonden in particuliere archieven en persoonlijke collecties. Deze afbeeldingen, in superieure kwaliteit gedrukt op sterk hoogglans papier, geven inzicht in alle facetten van de Luftwaffe, zelfs in gebieden die in eerdere publicaties een ondergeschikte rol hebben gespeeld, zoals verkenningsvliegtuigen, bommenwerpers en transportvliegtuigen. Daarnaast komen onderwerpen als onbekende insignes, uitrusting, technologie, het lot van de bemanning en foto's met een geschiedenis aan bod. Elke editie behandelt een speciaal onderwerp in tekst en afgebeeld. Per boekje worden ongeveer 70 foto's op groot formaat gepubliceerd, acht pagina's met kleurenafbeeldingen. Alle bijschriften en tekst zijn in zowel de Engelse als de Duitse taal. De serie Luftwaffe im Focus hoort thuis in de boekenkast van elke liefhebber die geïnteresseerd is in de Duitse Luftwaffe. Duitstalig/Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  30,00
More Info
S42151  Click for more information Luftwaffe im Focus 15 . Axel Urbanke. 2008, Luftfahrtverlag Start. Een serie met niet eerder gepubliceerde zwart-wit- en kleurenfoto's van de Duitse Luftwaffe tijdens de Tweede Wereldoorlog. De foto's zijn uitsluitend gevonden in particuliere archieven en persoonlijke collecties. Deze afbeeldingen, in superieure kwaliteit gedrukt op sterk hoogglans papier, geven inzicht in alle facetten van de Luftwaffe, zelfs in gebieden die in eerdere publicaties een ondergeschikte rol hebben gespeeld, zoals verkenningsvliegtuigen, bommenwerpers en transportvliegtuigen. Daarnaast komen onderwerpen als onbekende insignes, uitrusting, technologie, het lot van de bemanning en foto's met een geschiedenis aan bod. Elke editie behandelt een speciaal onderwerp in tekst en afgebeeld. Per boekje worden ongeveer 70 foto's op groot formaat gepubliceerd, acht pagina's met kleurenafbeeldingen. Alle bijschriften en tekst zijn in zowel de Engelse als de Duitse taal. De serie Luftwaffe im Focus hoort thuis in de boekenkast van elke liefhebber die geïnteresseerd is in de Duitse Luftwaffe. Duitstalig/Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  30,00
More Info
S42152  Click for more information Luftwaffe im Focus 17 . Axel Urbanke. 2010, Luftfahrtverlag Start. Een serie met niet eerder gepubliceerde zwart-wit- en kleurenfoto's van de Duitse Luftwaffe tijdens de Tweede Wereldoorlog. De foto's zijn uitsluitend gevonden in particuliere archieven en persoonlijke collecties. Deze afbeeldingen, in superieure kwaliteit gedrukt op sterk hoogglans papier, geven inzicht in alle facetten van de Luftwaffe, zelfs in gebieden die in eerdere publicaties een ondergeschikte rol hebben gespeeld, zoals verkenningsvliegtuigen, bommenwerpers en transportvliegtuigen. Daarnaast komen onderwerpen als onbekende insignes, uitrusting, technologie, het lot van de bemanning en foto's met een geschiedenis aan bod. Elke editie behandelt een speciaal onderwerp in tekst en afgebeeld. Per boekje worden ongeveer 70 foto's op groot formaat gepubliceerd, acht pagina's met kleurenafbeeldingen. Alle bijschriften en tekst zijn in zowel de Engelse als de Duitse taal. De serie Luftwaffe im Focus hoort thuis in de boekenkast van elke liefhebber die geïnteresseerd is in de Duitse Luftwaffe. Duitstalig/Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  30,00
More Info
S42153  Click for more information Luftwaffe im Focus 18 . Axel Urbanke. 2011, Luftfahrtverlag Start. Een serie met niet eerder gepubliceerde zwart-wit- en kleurenfoto's van de Duitse Luftwaffe tijdens de Tweede Wereldoorlog. De foto's zijn uitsluitend gevonden in particuliere archieven en persoonlijke collecties. Deze afbeeldingen, in superieure kwaliteit gedrukt op sterk hoogglans papier, geven inzicht in alle facetten van de Luftwaffe, zelfs in gebieden die in eerdere publicaties een ondergeschikte rol hebben gespeeld, zoals verkenningsvliegtuigen, bommenwerpers en transportvliegtuigen. Daarnaast komen onderwerpen als onbekende insignes, uitrusting, technologie, het lot van de bemanning en foto's met een geschiedenis aan bod. Elke editie behandelt een speciaal onderwerp in tekst en afgebeeld. Per boekje worden ongeveer 70 foto's op groot formaat gepubliceerd, acht pagina's met kleurenafbeeldingen. Alle bijschriften en tekst zijn in zowel de Engelse als de Duitse taal. De serie Luftwaffe im Focus hoort thuis in de boekenkast van elke liefhebber die geïnteresseerd is in de Duitse Luftwaffe. Duitstalig/Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  30,00
More Info
S42154  Click for more information Luftwaffe im Focus 19 . Axel Urbanke. 2012, Luftfahrtverlag Start. Een serie met niet eerder gepubliceerde zwart-wit- en kleurenfoto's van de Duitse Luftwaffe tijdens de Tweede Wereldoorlog. De foto's zijn uitsluitend gevonden in particuliere archieven en persoonlijke collecties. Deze afbeeldingen, in superieure kwaliteit gedrukt op sterk hoogglans papier, geven inzicht in alle facetten van de Luftwaffe, zelfs in gebieden die in eerdere publicaties een ondergeschikte rol hebben gespeeld, zoals verkenningsvliegtuigen, bommenwerpers en transportvliegtuigen. Daarnaast komen onderwerpen als onbekende insignes, uitrusting, technologie, het lot van de bemanning en foto's met een geschiedenis aan bod. Elke editie behandelt een speciaal onderwerp in tekst en afgebeeld. Per boekje worden ongeveer 70 foto's op groot formaat gepubliceerd, acht pagina's met kleurenafbeeldingen. Alle bijschriften en tekst zijn in zowel de Engelse als de Duitse taal. De serie Luftwaffe im Focus hoort thuis in de boekenkast van elke liefhebber die geïnteresseerd is in de Duitse Luftwaffe. Duitstalig/Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  30,00
More Info
S42155  Click for more information Luftwaffe im Focus 20 . Axel Urbanke. 2012, Luftfahrtverlag Start. Een serie met niet eerder gepubliceerde zwart-wit- en kleurenfoto's van de Duitse Luftwaffe tijdens de Tweede Wereldoorlog. De foto's zijn uitsluitend gevonden in particuliere archieven en persoonlijke collecties. Deze afbeeldingen, in superieure kwaliteit gedrukt op sterk hoogglans papier, geven inzicht in alle facetten van de Luftwaffe, zelfs in gebieden die in eerdere publicaties een ondergeschikte rol hebben gespeeld, zoals verkenningsvliegtuigen, bommenwerpers en transportvliegtuigen. Daarnaast komen onderwerpen als onbekende insignes, uitrusting, technologie, het lot van de bemanning en foto's met een geschiedenis aan bod. Elke editie behandelt een speciaal onderwerp in tekst en afgebeeld. Per boekje worden ongeveer 70 foto's op groot formaat gepubliceerd, acht pagina's met kleurenafbeeldingen. Alle bijschriften en tekst zijn in zowel de Engelse als de Duitse taal. De serie Luftwaffe im Focus hoort thuis in de boekenkast van elke liefhebber die geïnteresseerd is in de Duitse Luftwaffe. Duitstalig/Engelstalig. Soft Cover - 54 pages. €  30,00
More Info
S42156  Click for more information Luftwaffe im Focus 21 . Axel Urbanke. 2013, Luftfahrtverlag Start. Een serie met niet eerder gepubliceerde zwart-wit- en kleurenfoto's van de Duitse Luftwaffe tijdens de Tweede Wereldoorlog. De foto's zijn uitsluitend gevonden in particuliere archieven en persoonlijke collecties. Deze afbeeldingen, in superieure kwaliteit gedrukt op sterk hoogglans papier, geven inzicht in alle facetten van de Luftwaffe, zelfs in gebieden die in eerdere publicaties een ondergeschikte rol hebben gespeeld, zoals verkenningsvliegtuigen, bommenwerpers en transportvliegtuigen. Daarnaast komen onderwerpen als onbekende insignes, uitrusting, technologie, het lot van de bemanning en foto's met een geschiedenis aan bod. Elke editie behandelt een speciaal onderwerp in tekst en afgebeeld. Per boekje worden ongeveer 70 foto's op groot formaat gepubliceerd, acht pagina's met kleurenafbeeldingen. Alle bijschriften en tekst zijn in zowel de Engelse als de Duitse taal. De serie Luftwaffe im Focus hoort thuis in de boekenkast van elke liefhebber die geïnteresseerd is in de Duitse Luftwaffe. Duitstalig/Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  25,00
More Info
S42157  Click for more information Luftwaffe im Focus 22 . Axel Urbanke. 2013, Luftfahrtverlag Start. Een serie met niet eerder gepubliceerde zwart-wit- en kleurenfoto's van de Duitse Luftwaffe tijdens de Tweede Wereldoorlog. De foto's zijn uitsluitend gevonden in particuliere archieven en persoonlijke collecties. Deze afbeeldingen, in superieure kwaliteit gedrukt op sterk hoogglans papier, geven inzicht in alle facetten van de Luftwaffe, zelfs in gebieden die in eerdere publicaties een ondergeschikte rol hebben gespeeld, zoals verkenningsvliegtuigen, bommenwerpers en transportvliegtuigen. Daarnaast komen onderwerpen als onbekende insignes, uitrusting, technologie, het lot van de bemanning en foto's met een geschiedenis aan bod. Elke editie behandelt een speciaal onderwerp in tekst en afgebeeld. Per boekje worden ongeveer 70 foto's op groot formaat gepubliceerd, acht pagina's met kleurenafbeeldingen. Alle bijschriften en tekst zijn in zowel de Engelse als de Duitse taal. De serie Luftwaffe im Focus hoort thuis in de boekenkast van elke liefhebber die geïnteresseerd is in de Duitse Luftwaffe. Duitstalig/Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  25,00
More Info
S42158  Click for more information Luftwaffe im Focus 23 . Axel Urbanke. 2013, Luftfahrtverlag Start. Een serie met niet eerder gepubliceerde zwart-wit- en kleurenfoto's van de Duitse Luftwaffe tijdens de Tweede Wereldoorlog. De foto's zijn uitsluitend gevonden in particuliere archieven en persoonlijke collecties. Deze afbeeldingen, in superieure kwaliteit gedrukt op sterk hoogglans papier, geven inzicht in alle facetten van de Luftwaffe, zelfs in gebieden die in eerdere publicaties een ondergeschikte rol hebben gespeeld, zoals verkenningsvliegtuigen, bommenwerpers en transportvliegtuigen. Daarnaast komen onderwerpen als onbekende insignes, uitrusting, technologie, het lot van de bemanning en foto's met een geschiedenis aan bod. Elke editie behandelt een speciaal onderwerp in tekst en afgebeeld. Per boekje worden ongeveer 70 foto's op groot formaat gepubliceerd, acht pagina's met kleurenafbeeldingen. Alle bijschriften en tekst zijn in zowel de Engelse als de Duitse taal. De serie Luftwaffe im Focus hoort thuis in de boekenkast van elke liefhebber die geïnteresseerd is in de Duitse Luftwaffe. Duitstalig/Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  25,00
More Info
S42159  Click for more information Luftwaffe im Focus 24 . Axel Urbanke. 2015, Luftfahrtverlag Start. Een serie met niet eerder gepubliceerde zwart-wit- en kleurenfoto's van de Duitse Luftwaffe tijdens de Tweede Wereldoorlog. De foto's zijn uitsluitend gevonden in particuliere archieven en persoonlijke collecties. Deze afbeeldingen, in superieure kwaliteit gedrukt op sterk hoogglans papier, geven inzicht in alle facetten van de Luftwaffe, zelfs in gebieden die in eerdere publicaties een ondergeschikte rol hebben gespeeld, zoals verkenningsvliegtuigen, bommenwerpers en transportvliegtuigen. Daarnaast komen onderwerpen als onbekende insignes, uitrusting, technologie, het lot van de bemanning en foto's met een geschiedenis aan bod. Elke editie behandelt een speciaal onderwerp in tekst en afgebeeld. Per boekje worden ongeveer 70 foto's op groot formaat gepubliceerd, acht pagina's met kleurenafbeeldingen. Alle bijschriften en tekst zijn in zowel de Engelse als de Duitse taal. De serie Luftwaffe im Focus hoort thuis in de boekenkast van elke liefhebber die geïnteresseerd is in de Duitse Luftwaffe. Duitstalig/Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  25,00
More Info
S42161  Click for more information Luftwaffe im Focus 26 . Axel Urbanke. 2017, Luftfahrtverlag Start. Een serie met niet eerder gepubliceerde zwart-wit- en kleurenfoto's van de Duitse Luftwaffe tijdens de Tweede Wereldoorlog. De foto's zijn uitsluitend gevonden in particuliere archieven en persoonlijke collecties. Deze afbeeldingen, in superieure kwaliteit gedrukt op sterk hoogglans papier, geven inzicht in alle facetten van de Luftwaffe, zelfs in gebieden die in eerdere publicaties een ondergeschikte rol hebben gespeeld, zoals verkenningsvliegtuigen, bommenwerpers en transportvliegtuigen. Daarnaast komen onderwerpen als onbekende insignes, uitrusting, technologie, het lot van de bemanning en foto's met een geschiedenis aan bod. Elke editie behandelt een speciaal onderwerp in tekst en afgebeeld. Per boekje worden ongeveer 70 foto's op groot formaat gepubliceerd, acht pagina's met kleurenafbeeldingen. Alle bijschriften en tekst zijn in zowel de Engelse als de Duitse taal. De serie Luftwaffe im Focus hoort thuis in de boekenkast van elke liefhebber die geïnteresseerd is in de Duitse Luftwaffe. Duitstalig/Engelstalig. Soft Cover - 54 pages. €  25,00
More Info
S42163  Click for more information Luftwaffe im Focus 28 . Axel Urbanke. 2018, Luftfahrtverlag Start. Een serie met niet eerder gepubliceerde zwart-wit- en kleurenfoto's van de Duitse Luftwaffe tijdens de Tweede Wereldoorlog. De foto's zijn uitsluitend gevonden in particuliere archieven en persoonlijke collecties. Deze afbeeldingen, in superieure kwaliteit gedrukt op sterk hoogglans papier, geven inzicht in alle facetten van de Luftwaffe, zelfs in gebieden die in eerdere publicaties een ondergeschikte rol hebben gespeeld, zoals verkenningsvliegtuigen, bommenwerpers en transportvliegtuigen. Daarnaast komen onderwerpen als onbekende insignes, uitrusting, technologie, het lot van de bemanning en foto's met een geschiedenis aan bod. Elke editie behandelt een speciaal onderwerp in tekst en afgebeeld. Per boekje worden ongeveer 70 foto's op groot formaat gepubliceerd, acht pagina's met kleurenafbeeldingen. Alle bijschriften en tekst zijn in zowel de Engelse als de Duitse taal. De serie Luftwaffe im Focus hoort thuis in de boekenkast van elke liefhebber die geïnteresseerd is in de Duitse Luftwaffe. Duitstalig/Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  25,00
More Info
S42169  B-17 Groups of the Eight Air Force in Focus - A photographic album of the Eight Air Force Groups that went to war in the BoeingB-17 Flying Fortress. Zdenek Hurt. 2004, Red Kite. Fotoboek uit de serie Squadrons In Focus dat gaat over de B-17 Groups van de Eight Air Force in Groot-Brittannië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  20,00
More Info
S42170  Click for more information Ondergedoken op de Veluwe - Geallieerde militairen en hun deelname aan Operatie Pegasus II en ontsnapping via de Biesbosch. Wolter Noordman. 2010, Omniboek. Dit boek vormt een waardevolle - en indrukwekkende bijdrage aan de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog. Dit werk verhaalt over de mislukte ontsnappingsoperatie Pegasus II, toen het niet lukte 18 gestrande vliegeniers over de Rijn te zetten. Maar ook over vele geslaagde onderduikverhalen van militairen in o.a. Apeldoorn en een herinnering aan de verdwenen verzetsman J.H. Doorn. De verhalen van betrokkenen zelf, uit interviews, manuscripten en correspondentie, aangevuld met herinneringen van hun helpers. Ook zijn de Escape en Evasionreports uitvoerig geraadpleegd. Noordman verzamelde veel nieuw materiaal bij bronnen die tot nu toe onontdekt waren. Nederlandstalig. Soft Cover - 507 pages. €  25,00
More Info
S42214  Click for more information Grebbelinie 1940 - 10e druk Gehele herziene uitgave. E.H. Brongers. 2002, Uitgeverij Aspecht. Ten aanzien van de geschiedschrijving over de militaire schermutselingen op Nederlands grondgebied tijdens de Duitse inval in mei 1940 is luitenant-kolonel b.d. E.H. Brongers een begrip. Als oud-beroepsofficier bij de Koninklijke Landmacht en oud docent aan de Militaire Academie te Breda publiceerde hij veertien toonaangevende boeken over deze ingrijpende gebeurtenissen in de recente Nederlandse geschiedenis. 'Grebbelinie 1940' is een geheel herziene uitgave (10e druk) van het boek dat reeds in 1971 het daglicht zag. De auteur heeft deze herdruk volledig geactualiseerd en van nieuw fotomateriaal voorzien. Vooral de laatste decennia komen ook van Duitse zijde steeds meer originele documenten beschikbaar, die een vernieuwde publicatie rechtvaardigen. De auteur beschrijft niet alleen op indringende wijze de gevechten rondom en op de Grebbeberg, maar hij schenkt tevens uitgebreid aandacht aan de toenmalige militaire plannen en voorbereidingen op dit conflict, de politieke houding binnen Nederland ten aanzien van de krijgsmacht in deze periode en de Duitse visie op deze gebeurtenissen na de Tweede Wereldoorlog. Standaardwerk over de Meidagen 1940 in Nederland voor een groot publiek. Met zwartwitfoto's, kaarten en register. Nederlandstalig. Soft Cover - 288 pages. €  16,50
More Info
S1703  Click for more information Als een brandende toorts - Documentaire Getuigenissen over Dr. Edith Stein (Zr. Teresia Benedicta a Cruce) en medeslachtoiffers.. 1967, Uitgegeven door de vrienden van Edith Stein. Dit boek gaat over een Duitse jodin die zich tot het kattholicisme bekeerd. Om de jodenvervolging in Duitsland te ontlopen gaat zijn in 1938 wonen in een klooster in Nederland. In 1942 wordt zij alsnog opgepakt en in Auschwitz omgebracht. Nederlandstalig. Soft Cover - 276 pages. €  10,00
More Info
S1768  Click for more information Fokker Verkeersvliegtuigen - Van de F.I uit 1918 tot en met de Fokker 100 van nu. René de Leeuw a.o.. 1989, Uitgave Fokker. Dit boek verhaald over de verkeers vliegtuigen van Fokker. Het boek bestaat uit 4 delen. Vooroorlogse vliegtuige, Amerikaanse vliegtuigen, Na oorlogse vliegtuigen en Constructienummers. Ruim voorzien van foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 208 pages. €  15,00
More Info
S2394  Click for more information Carri armati e Autoblindate del Regio Esercito Italiano 1918-1943 . Giulio Benussi. Intergest. Beschrijving van de voertuigen van het Italiaanse leger in de periode 1918-1943. Italiaanstalig. Soft Cover - 85 pages. €  17,50
More Info
S4026  Click for more information Menno van Coehoorn - Vestingbouwer - Belegeraar - Infanterist. Joep van Hoof. 2004, Uitgeverij Matrijs. Menno van Coehoorn staat te boek als de belangrijkste Nederlandse vestingbouwkundige. Zijn bouwconcept werd in heel Europa bekend. Behalve als theoreticus was hij ook in de praktijk actief. Dat kwam vooral tot uiting in de jaren 1698-1702, toen hij zich met hart en ziel inzette voor de vernieuwing van de vestingen langs de grenzen. Hij ontwierp toen tevens een nieuw verdedigingsstelsel, dat het grondgebied van de staat moest veiligstellen tegen aanvallen van over de landgrenzen. Dit systeem, dat zijn kracht ontleende aan een aaneengesloten geheel van inundatielinies, zou tot diep in de negentiende eeuw gehandhaafd blijven. Behalve zijn vestingbouwkundige kwaliteiten komen in dit boek ook zijn goeddeels vergeten verdiensten als belegeraar en troepenaanvoerder aan de orde. Nederlandstalig. Hard Cover - 112 pages. €  10,00
More Info
S10194  Click for more information Desert Adversaries - Elite Attack Forces. Chris Ellis, George Forty. 2007, Chartwell Books. In dit boek worden 2 elite eenheden beschreven die elkaar bestreden in de woestijn. De Duitse en de Engelse 7th armoured division . Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  17,50
More Info
S10211  Click for more information Unter Rotem Stern - Lend-Lease-Flugzeuge für die Sowjetunion 1941-1945. Mau, Stapfer. 1991, Transpress. Boek met alle vliegtuigtypes die de Russen van de Engelsen en Amerikanen hebben gekregen. Veel foto's en kleuren tekeningen. Duitstalig. Hard Cover - 160 pages. €  18,00
More Info
S10311  Click for more information The Battle of the Atlantic - Hitler's Grey Wolves of the Sea and the Allies desparate struggle to defeat them. Andrew Williams. 2003, Basic Books. Het verhaal van de strijd op de Atlantische Oceaan tussen konvooien en U-Boten. Engelstalig. Hard Cover - 304 pages. €  15,00
More Info
S13597  Click for more information Oorlogsprentenboek deel 1 + 2 - De daverende dingen dezer dagen. Ton van der Tast. 1946, Kompas. Satirisch stripboek over de oorlog in Nederland. 2 delen. Gezocht. Nederlandstalig. Soft Cover . €  17,50
More Info
S14740  Click for more information Leed en Leedvermaak - Een zwart-witte en gekleurde kroniek van de bezetting. Hans Mulder. De Wereld. Boek waarin diverse onderwerpen uit de bezetting aan bod komen. Nederlandstalig. Soft Cover - 64 pages. €  6,50
More Info
S15416  Click for more information Bourtange - De geschiedenis van de vesting Bourtange. 1979, Stichting Vesting Bourtange. In dit boek wordt de geschiedenis van de vesting Bourtange in Noord-Oost Groningen beschreven. Nederlandstalig. Soft Cover - 14 pages. €  7,50
More Info
S15452  Click for more information Making Tracks - British Carrier Story 1914 to 1972. P. Chamberlain/C. Ellis. 1973, Profile Publications Ltd.. Dit boek gaat over de ontwikkeling van rups-transport voertuigen binnen het Britse leger in de periode 1914 tot 1972. Hoogtepunt daarvan de overbekende Brencarrier. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  17,50
More Info
S15525  Click for more information News from the Front - War Correspondents on the Western Front 1914-18. Martin J. Farrar. 1999, Sutton Publishing. In eerste instantie werden zij als ongewenst beschouwd en gearresteerd als zij ergens aan het front werden aangetroffen, in 1918 waren de oorlogscorrespondenten geintegreerd in het militaire systeem en gebruikt als spreekbuis voor de "officiële" versie van de gebertenissen. De schriver behandeld het fenomeen oorlogscorrespondent aan het Westelijk Front gedurende de Eerste Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 238 pages. €  13,50
More Info
S15636  Click for more information American Half-Tracks of World War 2 . Chris Ellis/Peter Chamberlain. 1978, Bellona. In dit boek worden alle varianten van de Amerikaanse Half-Track uit de Tweede Wereldoorlog beschreven. Veel foto's en schaaltekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 104 pages. €  16,50
More Info
S16022  Click for more information Luchtalarm . Pieter van Wijngaarden en Prudent Staal. 1995, Bonneville. Dit boek toont vele, nog nooit gepubliceerde foto's. Met bijzondere aandacht voor de Nederlandse squadrons 320 en 322. Met gedetailleerde opsomming van de Luftwaffe-vliegvelden en de daar gestationeerde vliegtuigen. Foto';s uit Duitse archieven; foto's, genomen vanuit Duitse kisten.. Nederlandstalig. Soft Cover - 144 pages. €  10,00
More Info
S19700  Click for more information Ik diende bij de Huzaren . Pieter J. Francois. 1986, Brabantia Nostra. Op een sfeervolle wijze beschrijft de auteur het leven van alledag bij onze vooroorlogse Cavalerie. Verhalen over de dagen dat het paard centraal stond en nog niet was verdrongen door de hedendaagse paardekrachten van de moderne tanks. In een aaneenschakeling van korte vertellingen en anecdotes passeren vele bekende en onbekende ritmeesters, oppers, wachtmeesters en huzaren de revue. Humorvolle (dienst)verhalen tegen het decor van de oude Willem III kazerne te Amersfoort (inmiddels afgebroken), de Boreelkazerne te Deventer en de Alexanderkazerne te Den Haag. De auteur heeft kans gezien de gloedvolle herinneringen uit de mond van oud-huzaar Han Volwerk vrijwel ongewijzigd aan het papier toe te vertrouwen. Deze directe verteltrant geeft het boekjeeen bepaalde charme waardoor het niet alleen de oude garde zal aanspreken maar ook de jongeren enige plezierige uurtjes bezorgt. Geillustreerd met enige zwart-witte foto's uit de jaren dertig. Nederlandstalig. Soft Cover - 95 pages. €  12,50
More Info
S20802  Click for more information De Grebbelinie - Van militair verdedigingswerk tot cultuurhistorisch erfgoed en natuurmonument. J.C.T. van Blommestein. 1978, Stichting Menno van Coehoorn. In dit boek wordt de geschiedenis van de Grebbelinie beschreven. Nederlandstalig. Soft Cover - 36 pages. €  16,50
More Info
S21445  Click for more information Messerschmitt Bf109E . Ray Rimell. 1986, Aeroguide Classics. Boek met een uitgebreide beschrijving van de Messerschmitt Bf109E. Veel foto's en opengewerkte tekeningen en tekeningen van camouflage patronen. Engelstalig. Soft Cover - 32 pages. €  15,00
More Info
S22778  Click for more information Wallen, muren en afscheidingen - Een bijzonder erfgoed. Aat van Gilst/Hans Kooger. 2007, Aspekt. In dit boek gidsen de auteurs u langs minder bekende restanten van onder meer de beide wereldoorlogen. Voor militairen en leken zijn bunkers, forten, schansen en vestigingen interessant. Betonnen verdedigingslinies zijn bijvoorbeeld te vinden in Scandinavië, van de poolcirkel tot aan de noordkust van Spanje. In Engeland bleven veel Romeinse herinneringen over langs de Hadrianuswal en in Duitsland en ons rivierengebied staan nog restanten van oude Limes, de Romeinse grens met de oude 'barbaarse' gebieden. Dichterbij huis slingeren zich (hout)wallen, windkeringen, landweren, heggen en hekken door het landschap in eindeloze variaties. goed voor ontelbare dagtrips. Voor toeristen die niet tegen een paar uur vliegen opzien, zijn in Afrika, China, Indonesië en elders oeroude moren, forten en wallen te bezoeken. In Australië en Azië bieden zeer lange hekken en draden, neergezet om mens, wilde hond of konijn te weren, veel stof tot overpeinzing. Kijk zelf en lees maar hoe natuur tot cultuur werd en omgekeerd. Alles zal tenslotte tot stof vergaan. Nederlandstalig. Soft Cover - 303 pages. €  19,50
More Info
S22829  Click for more information All-American Wonder Volume Two . Ray Cowdery. 1946, Northstar-Maschek AG. Dit boek geeft informatie over de geschiedenis, productie, bijzonderheden en restauratie van militaire Jeeps 1941-1945. Engelstalig. Soft Cover - 120 pages. €  27,50
More Info
S22832  Click for more information Bediening en onderhoud door de gebruikende eenheden van de Jeep M38 A 1 ¼ ton, 4x4, 24V - Technische Handleiding TH-9-345. 1990, Ministerie van Defensie. Dit is een fotokopie van de officiële technische handleiding voor de Negaf Jeep van de Koninklijke Landmacht. Het is voorschrift TH-9-345. Engelstalig. Soft Cover - 133 pages. €  35,00
More Info
S24856  Click for more information 40 jaar explosieven opruiming 1944-1984 . 1984, EOD. Boekje uitgegeven tgv het 40 jarig bestaan van de explosieven opruimingsdienst in 1984. De geschiedenis als de jubileumagenda worden weergegeven. Engelstalig. Soft Cover - 151 pages. €  14,00
More Info
S25026  Click for more information Een wapen tegen terreur - De geschiedenis van de Bijzondere Bijstandseenheid Krijgsmacht 1972-2006. Christiaan van der Spek. Boom. In 1972 werd de Bijzondere Bijstandseenheid Krijgsmacht (BBEK) opgericht. In Een wapen tegen terreur staat de geschiedenis van deze eenheid centraal. Terrorisme is van alle tijden en alle plaatsen. In de wereld na 11 september 2001 wordt vaak vergeten dat ook Nederland een relatief lange geschiedenis kent als het gaat om terrorisme en terrorismebestrijding. Al in 1972 besloot de Nederlandse regering drie gespecialiseerde antiterreureenheden op te richten, waarvan de BBEK er een was. Deze eenheid van militaire precisieschutters heeft tot aan de oprichting van de Dienst Speciale Interventies in 2006 een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse strijd tegen terreur. Vooral tijdens de terroristische acties van de jaren zeventig wist de eenheid zich onmisbaar te maken voor de autoriteiten. Met haar aandeel in de beëindiging van de treinkaping bij De Punt, in 1977, heeft de BBEK zich een plaats in de geschiedenisboeken verworven. . €  20,00
More Info
S26238  Click for more information 25 jaar 322 - 1943 12 juni 1968. W.J. E. Kock. 2004, Staatsdrukkerij. Herinneringsboek ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van 322 squadron. Zeldzaam en gezocht boek!. Nederlandstalig. Hard Cover - 304 pages. €  25,00
More Info
S26350  Click for more information "We Gaan!" - Vlucht KL4805, noodlot in de mist. Roger Soupart/Ketty Nielsen. 2017, Stichting Verenigde Vleugels. Zondag, 27 maart 1977. Vanaf een druilerig Schiphol vertrekt een KLM Boeing 747 met 249 passagiers en bemanningsleden onder vluchtnummer KL4805 naar Gando/Las Palmas, de internationale luchthaven van Gran Canaria. De Boeing zal er nooit aankomen. Een bomaanslag in de terminal van Las Palmas zorgt er voor dat de machine uit moet wijken naar Los Rodeos op Tenerife. Dit is de eerste schakel in een reeks van gebeurtenissen die zal leiden tot de grootste vliegramp uit de geschiedenis. Geen van deze schakels waren op zich fataal, als ze niet toegedekt en verborgen waren door de mist. 583 passagiers en bemanningsleden kwamen om in een vuurzee, op een bestemming waar ze niet voor gekozen hadden, en ook niet behoorden te zijn. Uren na de ramp, om 20:30 uur, werd Nederland opgeschrikt door het eerste nieuws. Het zou dagen duren voordat er enige duidelijkheid kwam over wat er gebeurd was. Maar tot op de dag van vandaag bleef veel onbeantwoord. Nederlandstalig. Soft Cover - 40 pages. €  14,50
More Info
S26560  Click for more information Der Seegrenzschutz 1951-1956 - Erinnerungen - Bericht - Dolumentation. Frits Poske. 1974, Bernard & Graefe Verlag. Ten gevolge van de beginnende "Koude oorlog" en de onzekerwordende internationale verhoudingen werd begin 1951 de kustbewaking aan de Bundesgrenzschutz opgedragen. Vijf jaar later werd deze overgedragen aan de nieuwe Bundesmarine. Dit boek geeft een overzicht met verhaklen, documenten enz van de BGS tijd. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  16,50
More Info
S27319  Click for more information Die Berliner S-Bahn . Autorenkellektiv. 1977, Transpress VEB Verlag für Verkehrswesen. In dit boek wordt de geschiedenis en het functioneren van de Berlijnse S-Bahn beschreven. Internationaal zeldzaam boek. Engelstalig. Hard Cover - 442 pages. €  18,50
More Info
S27945  Click for more information De laatste Huzaar - Verzet zonder kogel. Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Tonny van Renterghem. Uitgeverij Conserve. Mei 1940: de 20-jarige cavalerist Tonny van Renterghem voert zijn peloton aan in man-tegen-man gevechten met Duitse parachutisten bij Den Haag. Zijn huzarenregiment biedt heftig weerstand. Het pantserafweergeschut en de Nederlandse luchtafweer halen een groot deel van de Duitse luchttransportvloot neer, waardoor de invasie in Engeland verijdeld is. De Nederlandse capitulatie op 14 mei komt voor Van Renterghem als een volkomen verrassing die hij weigert te accepteren. Na de bezetting sluit hij zich aan bij de verzetsgroep de Orde Dienst, hij houdt zich vooral bezig met spionageactiviteiten voor Londen. Het nazi-bewind veroordeelt Van Renterghem ter dood, maar hij weet aan zijn arrestatie te ontkomen en blijft actief in het verzet. In de oorlog krijgt hij film- en toneellessen van de ondergedoken Duitse regisseur Ludwig Berger en hij is met Fritz Kahlenberg initiatiefnemer van de Ondergedoken Camera. Bij de bevrijding van Amsterdam ontvangt hij, inmiddels chef-staf van de Orde Dienst Binnenlandse Strijdkrachten Amsterdam-Zuid, namens de commandant, de eerste Britse verkenners, de Polar Bears. Daarmee ontzenuwt hij de misvatting dat het de Canadezen waren die als eerste Amsterdam bevrijd hebben. Na de oorlog weet Van Renterghem zijn droom te verwezenlijken: hij emigreert naar de Verenigde Staten en komt terecht in de filmwereld van Hollywood. Nederlandstalig. . €  15,00
More Info
S28272  Click for more information Panzer IV (Lang) - in combat. Horst Riebenstahl/Horst Scheibert. 2002, Schiffer Military. Mooi fotoboek over de inzet van de Panzer IV bij het Duitse leger in de Tweede Wereldoorlog. Duitstalig. Hard Cover - 120 pages. €  14,95
More Info
S28464  Click for more information Tarnen, Täuschen und Attrappen - Die Kunst zu täuschen Deutsches Heer 1918-1945. Wolfgang Fleischer. Podzun-Pallas Verlag. De kunst van het camoufleren, bedriegen en het maken van dummies in het Duitse leger 1918-1945. Nederlandstalig. Soft Cover - 159 pages. €  16,00
More Info
S28664  Click for more information Het recht van de sterkste - Duitse strafrechtspleging in bezet Nederland. Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel. 1992, Uitgeverij Bert Bakker. Dit boek behandelt de strafrechtspleging in Nederland tijdens de Duitse bezetting. De twee belangrijkste juridische organisaties die de bezetter introduceerde, waren het Landesgericht en het Obergericht. In de loop van de oorlog gingen de Duitsers tijdens verschillende anti-nazi-acties van de Nederlandse bevolking (Februari-staking van '41, April/Mei-stakingen van '43) ertoe over steeds meer geweld te gebruiken naarmate het verzet groeide. Het 'rechtssysteem' stond meer en meer in dienst daarvan. Na 'Dolle Dinsdag' (5 september 1944) liepen de Duitse juridische molens vast. Von Frijtag beschrijft ook de werkwijze van andere oganisaties in de Duitse rechterlijke bezettingsmacht èn hun onderlinge verhoudingen en maakte gebruik van 'oral history'. De schijn van legaliteit werd tijdens de bezetting gecombineerd met een niets ontziend optreden tegenover 'vijanden' van het Derde Rijk. Met bibliografie, Engelse samenvatting, register en lijsten van geraadpleegde bronnen. Belangrijk boek over de Duitse strafrechtspraak in Nederland tijdens de bezetting. Belicht nieuwe aspecten en geeft een helder overzicht. Engelstalig. Hard Cover - 505 pages. €  17,50
More Info
S28732  Click for more information Bemannte Torpedos und Klein-U-Boote im Einsatz 1939-1945 . Paul Kemp. 1989, Motorbuch Verlag. Dit boek beschrijft de inzet van bemande torpedo's en kleine onderzeeboten bij de marines van de strijdende partijen in de Tweede Wereldoorlog. Voorzien van veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 228 pages. €  20,00
More Info
S28744  Click for more information All the drowned sailors - The cover-up of America's greatest wartime disater at sea, the sinking of the Indianapolis with the loss of 880 lives because of the incompetence of admirals, officers and gentlemen. Raymond B. Lech. 1996, Military Heritage Press. Op 30 juli 1945, om 12.05 uur, vier dagen nadat de USS Indianapolis, het vlaggeschip van de 5e vloot, de onderdelen voor de Hiroshima atoombom had afgeleverd op het eiland Tinian, voer het schip in het pad van vier Japsnse onderzeeboten, waarvan men wist dat ze er waren. Ze werd getorpedeerd en zonk binnen 15 minuten. Van de 1196 mannen aan boord konden 800 haar veilig verlaten. Van deze 800 man overleefden slecht 316 het verblijf in de met haaien overdekte zee. Wat gebeurde er echt? Wie was hiervoor verantwoordelijk? De Marine bracht de verkeerde man voor de krijgsraad (welke later zelfmoord pleegde) en begon een misleidingsoperatie die meer dan 30 jaar duurde, totdat de auteur documenten in handen kreeg die onthulden dat kapiteins, commodores en admiraals allemaal betrokken waren bij het komplot om geweldige blunders te bedekken. Engelstalig. Soft Cover - 184 pages. €  16,50
More Info
S28935  Click for more information Deutsche Sperrbrecher 1914-1945 - Konstruktionen-Ausrüstung-Bewaffnung-Aufgaben-Einsatz. Peter Arndt. 1985, Mototbuch Verlag. Dit boek beschrijft de Duitse Sperrbrecher. Schepen die bedoeld waren om de Geallieerde blokkades te omzeilen en goederen naar het moederland te brengen. Uitgebreide beschrijving van de schepen met hun definitieve lot. Duitstalig. Hard Cover - 302 pages. €  22,00
More Info
S29279  Click for more information Harderwijk als militaire stad en de geschiedenis van de 4e Divisie . M. Elands. 1995, Sectie Militaire Geschiedenis Koninklijke Landmacht. Dit boek beschrijft de geschiedenis van het Gelderse Harderwijk als militaire stad. Tevens wordt in dit boek de geschiedenis van de 4e divisie beschreven. Een deel van het boek gaat uiteraard ook over de jaren 40-45. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 120 pages. €  16,00
More Info
S29721  Click for more information Vlucht van Vliegend Fort eindigt in de Noordoostpolder . J. de Lange. 1999, Gemeente Noordoostpolder. Dit boek beschrijft hoe B-17 Flying Fortress 42-31189 "Paragon" van 379BG/525BS crashed in de Noordoostpolder en wat het lot is van haar bemanning. Dit is een zeer zeldzaam boekje. Nederlandstalig. Hard Cover - 160 pages. €  14,00
More Info
S30010  Click for more information Paradies Ruinen - Das KdF-Seebad der Zwanzigtausend auf Rügen. Jürgen Rostock/Franz Zadnicek. 2015, Verlag Christoph Links. Aan de oostkust van het eiland Rügen, tussen Sassnitz en Binz, zou op befel van Adolf Hitler een gigantisch vakantiecomplex voor 20.000 mensen gebouwd worden door de nazi-vakantieorganisatie Kraft durch Freude. Het werd al snel het grootste bouwwerk van het Duitse Rijk. In 1939 was het karkas klaar, maar het is nooit meer afgebouwd en in gebruik genomen. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd het complex overgenomen door de DDR Volksarmee. na 1990, na de val van de muur kwam het complex weer onder de aandacht. De beide auteurs reconstrueren de geschiedenis van dit bijna vergeten grote bouwproject uit de Nazi-tijd. Met veel foto's. Nieuw Boek!. Duitstalig. Soft Cover - 184 pages. €  25,00
More Info
S30011  Click for more information Wolfsschanze - Hitlers Machtzentrale im Zweiten Weltkrieg. Uwe Neumärker/Robert Conrad/Cord Woywodt. 2007, Christoph Links Verlag. Uitvoerige beschrijving van de Wolfsschanze, Hitlers hoofdkwartier in Rastenburg (Polen). Van hieruit regeerde Hitler vanaf juni 1941 het Duitse Rijk en de bezette gebieden. Met veel foto's. Duitstalig. Soft Cover - 238 pages. €  17,50
More Info
S30028  Click for more information Badges of the British Army 1820 to Present - An Illustrated Reference Guide for Collectors. F. Wilkinson. 1988, Arms and Armour. Overzicht van alle badges van het Britse lager vanaf 1820. Ideaal naslagwerk voor de verzamelaar of geïnteresseerde. De vorige eigenaar heeft in het boekje enkele ronde gekleurde stickertjes geplakt. Deze zijn makkelijk te verwijderen. Engelstalig. Hard Cover - 591 pages. €  10,00
More Info
S30370  Click for more information Russian Tanks 1915-1968 . John M. Brereton/Uwe feist. 1970, Feist Publications. Mooi fotoboek over Russische tanks in de periode 1915-1968. Met een beschrijvingen van de tanks. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  10,00
More Info
S30604  Click for more information Der Jagdflieger Walter Nowotny - Bilder und Dokumente. Werner Held. 1984, Motorbuch Verlag. In dit boek aan de hand van foto's en dokumenten het levensverhaal van de bekende Duitse jachtvlieger Walter Nowotny. Duitstalig. Hard Cover - 166 pages. €  10,00
More Info
S31208  Click for more information Dragon Wagon - A Visual History of the U.S. Army's Heavy Tank Tramnsporter 1941-1955. M25-M26-M15-M26A1-M15A1-M123. David Doyle/Pat Stansell. 2004, Ampersand Publishing. Mooi fotoboek over de Amerikaanse zware tankstransporter uit de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 104 pages. €  18,50
More Info
S31276  Click for more information The Dodge - German & Allied Wheeled Vehicles. Diverse. 2003, MK Editions. In dit boek een beschrijving van de Dodge WC-51, WC-53 Cary all, WC-54, WC-62 en WC-64KD. Alles met verwijzingen naar modelbouw. Engelstalig. Soft Cover - 88 pages. €  22,50
More Info
S31619  Click for more information Panzerkampfwagen I & II - German light tanks 1935-1945. Eric Grove. 1979, Almark Publishing Compant Ltd. Boek waarin de eerste Duitse tanks, the Panzerkampfwagen I & II worden beschreven. Voorzien van veel foto's en tekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  9,50
More Info
S31769  Click for more information 1 Divisie "7 December" . C.M. Schulten e.a.,. 1986, De Bataafsche Leeuw. Op 1 september 1986 bestond de 1e (NL) Divisie "7 december" veertig jaar. In een elftal hoofdstukken behandelen verschillende schrijvers op een zeer leesbare wijze de roemruchte geschiedenis van deze Divisie: de oprichting, het waarom van de naam, "7 december" en de verscheping naar het voormalige Nederlands-Indie. Een groot deel van het boek wordt gewijd aan de veelbewogen jaren tijdens de "Indie-periode". Vanaf 1949 is de Divisie weer terug in Nederland. Het fenomeen buitenlandse oefeningen doet zijn intrede. Bergen/Hohne, Sennelager en La Courtine zijn namen die ongetwijfeld vele oud-gedienden zullen aanspreken! Het boek wordt afgesloten met een historische verhandeling over het gebouwencomplex "Vrijland" en een hoofdstuk over de "Stichting Oud-strijders 7-december Divisie en leden 1e Divisie 7-december". Voorzien van vele goede foto's, organigrammen, overzichtskaarten en enige bijlagen. Nederlandstalig. Hard Cover - 192 pages. €  12,50
More Info
S32317  Click for more information Defensie en de Domstad - Utrecht en zijn militaire verleden. Joep van Hoof. 2010, Uitgeverij Mattrijs. Utrecht en Defensie hebben een eeuwenoude band met elkaar. Op tal van plaatsen in de stad is het militaire verleden nog duidelijk zichtbaar. Met de ingebruikneming van de nieuwe Kromhout Kazerne (KHK), eind 2010, staan Defensie en Utrecht voor een nieuw begin. De stad krijgt het nieuwe hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht (KL) binnen haar grenzen en wordt tevens de thuisbasis van een aantal belangrijke staven en diensten. De opening van de KHK is dus een goed moment voor een nieuwe publicatie over Utrechts rijke militaire verleden. Het boek begint bij het Romeinse fort, waarvan de bouw, circa 47 na Christus, tot het ontstaan van Utrecht leidde. Na de middeleeuwen en de cruciale zestiende eeuw richt het verhaal zich op de ingrijpende gebeurtenissen in de Domstad tijdens de Republiek en de Bataafs-Franse tijd. Een centrale plaats is ingeruimd voor de tijd na 1815, als het militaire belang van Utrecht sterk groeit. Ook de Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse periode krijgen ruim aandacht. Als afsluiting komen de jaren 1989-2010 aan de orde, een tijd die in het teken stond van grote reorganisaties, de komst in 2005 van de KL-top en de bouw van de nieuwe KHK. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  17,50
More Info
S32920  Click for more information Radfahr Schwadronen - Fahrräder im Einsatz bei der Wehrmacht 1939-1945. Horst Hinrichsen. 1996, Podzun-Pallas Verlag. Mooi fotoboek met duidelijke begeleidende teksten over de inzet van fietseenheden bij de Duitse Wehrmacht in de jaren 1939-1945. Duitstalig. Hard Cover - 80 pages. €  15,00
More Info
S33423  Click for more information Commando - Gallantry Awards of World War II. George A. Brown. 1991, Eigen uitgave. In dit boek staan alle Britse Commando's beschreven die in de Tweede Wereldoorlog een onderscheiding kregen en waarom. Interessant boek. Engelstalig. Soft Cover - 337 pages. €  18,50
More Info
S33427  Click for more information Buffalo Soldiers in Italy - Black Americans in World War II. Hondon B. Hargrove. 1985, McFarland & Company Inc.. De 92nd Infantry ("Buffalo") Division was de laatste gesegregeerde (geheel zwarte) VS Legerdivisie en de enige zwarte divisie ingezet om te vechten in de Tweede Wereldoorlog in Europa. De weinige mediaverwijzingen naar de divisie weerspiegelden over het algemeen ongunstige hedendaagse evaluaties door blanke commandanten. Dit boek geeft een analyse van talloze records en interviews die de negatieve indrukken weerleggen en aantonen dat deze 13.500 soldaten hun aandeel aan overwinningen behaalden onder ontberingen waarvan niemand verwachtte dat ze elkaar zouden ontmoeten. Engelstalig. Soft Cover - 199 pages. €  18,50
More Info
S33865  Click for more information De Illegalen - Illegaliteit in Twente & het aangrenzende Salland 1940-1945. Coen Hilbrink. 1989, SDU Uitgeverij. De schrijver/historicus heeft getracht een zo breed mogelijk beeld te scheppen van alle verzetsgroepen/-activiteiten in Twente en het aangrenzende Salland. Uit o.m. vele interviews met nog levende verzetsstrijders en uitgebreid onderzoek komt een beeld naar voren hoe de verzetsvorm gestalte en uitwerking heeft gekregen. Elk hoofdstuk kent zijn eigen verhaal waarin de illegaliteitsgroep en de verzetsdaad belicht worden met daarbij als afsluiting niet alleen de belangrijkste conclusies maar ook een vermelding van de sociale geaardheid der illegale strijders. Ook hier blijkt dan weer dat door de Nederlandse verdeeldheid van godsdienst en politiek niet die krachtenbundeling tegen het nazidom heeft plaatsgevonden, welke in feite zo broodnodig was. Uiteraard veel aandacht voor die lieden, die getracht hebben het verzetswerk te verraden. Het zeer grondige onderzoek heeft als resultaat een uitmuntende, met enkele zwart-witte foto's geïllustreerde, documentatie, over het verzetswerk in oorlogstijd in dit Oostelijk deel van Nederland. Nederlandstalig. Soft Cover - 392 pages. €  17,50
More Info
S33933  Click for more information De bommenwerper "Connie" . Hans Smulders. 2003, HS Producties. Dit is het verhaal van de B-24 Liberator met de nickname "Connie" die op 24 augustus 1943, met het verlies van het leven van op een na alle bemanningsleden, bij Zwanenburg in Noord-Holland neerkwam. . Nederlandstalig. Hard Cover - 237 pages. €  15,00
More Info
S34585  Click for more information Hitler's U-Boat War - The Hunted 1942-1945. Clay Blair. 2000, Modern Library. Het eerste deel van Clay Blair's magistrale, zeer geprezen geschiedenis van de Duitse onderzeeëroorlog tegen de geallieerde scheepvaart in de Tweede Wereldoorlog, The Hunters, 1939-1942, beschreef de Slag om de Atlantische Oceaan eerst tegen het Britse Rijk en vervolgens tegen Amerika. Dit tweede en laatste deel, The Hunted, 1942-1945, bestrijkt de periode waarin de kansen van de Duitse marine volledig werden teruggedraaid en deze leed misschien de meest verwoestende nederlaag van een van de Duitse strijdkrachten. In ongekende details en op basis van bronnen die nog nooit eerder zijn gebruikt, gaat Clay Blair verder met het dramatische en gezaghebbende verhaal van de mislukkingen en fortuinen van de Duitse U-bootcampagne tegen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Alle belangrijke patrouilles en sorties door de Duitsers worden in detail en met aanzienlijk menselijk belang beschreven: de aangelegenheden van de Peleus en Laconia; de vangst op zee van U-505; de crisis van het Duitse bevel; de nutteloze operaties tegen Amerika; en de toenemende en verwoestende verliezen die in feite de Duitse onderzeeërdienst volledig vernietigden. Temidden van de meeslepende verslagen van veldslagen op zee in Deel I, beschrijft militair historicus Blair, die op een Amerikaanse onderzeeër in de Stille Oceaan tegen Japan diende, dat het Duitse U-bootgevaar in de Atlantische Oceaan "enorm overdreven" was in eerder gepubliceerde geschiedenissen en memoires van die zeestrijd, evenals in films. Als gevolg hiervan is volgens Blair een valse mythologie over de effectiviteit van U-boten gecreëerd, en om de Tweede Wereldoorlog duidelijk en volledig te begrijpen, moet men de U-boot-dreiging in het juiste perspectief plaatsen. Hoewel geen van beide volumes bedoeld is om "technisch" van aard te zijn, negeert Blair de wetenschappelijke ontwikkelingen van de U-bootoorlog niet. Deze omvatten radar en radardetectoren, actieve en passieve sonar, as-codeermachines en exotische geallieerde decodeermachines, hoogfrequente richtingbepaling (Huff Duff), hedge-hog, dieptebommen en geavanceerde U-boottorpedo's. Hij beschrijft hoe deze apparaten werkten en hoe ze het verloop van de zeeslag beïnvloedden.. Engelstalig. Soft Cover - 909 pages. €  20,00
More Info
S34586  Einsatz zwischen Dämmerung und Morgengrauen - Britische Schnellboote im Küstenvorfeld Mitteleuropas 1942/43. Peter Dickens. 1978, Motorbuch Verlag. Dit boek beschrijft de inzet van Engelse MTB's en MKB's in de kustwateren van West-Europa gedurende de jaren 1942-1943. Voorzien van een aantal foto's en kaarten. Duitstalig. Hard Cover - 324 pages. €  16,50
More Info
S34762  Click for more information Double Crash - Een oorlogsmysterie in de Peel. Piet Snijders. 2020, Museum Klok & Peel. Op 7 februari 1945 rond half elf 's-avonds crashen in de Astense Veluwepeel twee Halifax bommenwerpers van de RAF met Franse bemanningen. Van de NA260 sneuvelen zes van de zeven crewleden; van de NA197 drie van de zeven. Door een grillige speling van het lot haalt alleen de crash van de NA197 de geschiedenisboeken. De crash van de NA260 dringt pas in 2012 in Nederland door. Hoe kan dat? Wat gebeurt er precies die nacht in welke context? In dit non-fictieboek neemt de auteur u mee in de twee Franse bommenwerpers op hun latste vlucht. Op indringende wijze maakt hij u tot getuige van een van de meest dramatische oorlogsverhalen van de Peel en gaat hij u voor in de speurtocht naar het ware verhaal van 7 februari 1945. Nederlandstalig. Hard Cover - 143 pages. €  20,00
More Info
S35081  Click for more information Achter de schermen - De ondergrondse strijd voor onze bevrijding. G.J.P. de Vries. 1985, Rotterdamse Boekverkopers Bond. De ondergrondsche strijd voor onze bevrijding. Onthullingen over de werkzaamheid der illegale organisaties tijdens de Duitsche bezetting. Mer voor in het boek een aantal handtekeningen en een opdract. Nederlandstalig. Soft Cover - `102 pages. €  10,00
More Info
S35338  Click for more information Chars d'Assault/Battle tanks - French Armoured Fighting Vehicles No. 1. P. Touzin/C. Gurtner. 1970, Bellona. Beschrijving van diverse Franse tanks door de jaren heen. Frans/Engelstalig. Soft Cover - 30 pages. €  8,50
More Info
S35504  Click for more information Op Herhaling - De Koninklijke Landmacht en haar reservisten 1945-2006. Michiel de Jong/Jan Hoffenaar. 1972, Boom. Nederland heeft een beroepskrijgsmacht, die overal ter wereld inzetbaar is. Daarin is geen plaats meer voor dienstplichtigen, die 'voor hun nummer' zijn opgekomen, en ook niet voor reservisten die na hun 'diensttijd' in geval van crisis of oorlog worden opgeroepen (gemobiliseerd). In 1996 zwaaide de laatste lichting dienstplichtingen af. Nu, tien jaar later, neemt de Koninklijke Landmacht eveneens afscheid van haar laatste 'oude' reservisten. Alleen voor enkele speciale taken blijven nog een paar duizend reservisten in de organisatie, die hier vrijwillig voor hebben gekozen. Dit boek beschrijft vooral het wel en wee van de reservisten in de periode van de Koude Oorlog. Slechts een kwart van de landmacht was toen paraat. Voor het overgrote deel bestond zij echter uit oproepbare reservisten. Dat ging om zeer grote aantallen. Als het tot een grootschalig militair conflict kwam, moesten de NAVO-strijdkrachten de troepen van het Warschaupact zo ver mogelijk oostwaarts tegenhouden. De meeste reservisten hadden oorlogstaken in Nederland. Tienduizenden moesten zich echter zo snel mogelijk naar het Nederlandse legerkorpsvak in Duitsland verplaatsen. Het was de vraag of zij daar wel op tijd zouden arriveren. En waren zij dan wel voldoende op hun oorlogstaken voorbereid? Waren zijn na hun eerste oefening wel vaak genoeg 'op herhaling' geweest?. Duitstalig. Hard Cover - 272 pages. €  10,00
More Info
S35868  Click for more information Jagdpanther - Militaria in Detail 4. Janusz Ledwoch. 2000, Wydawnictwo Militaria. Mooi boek met detailbeschrijvingen en detail foto's en tekeningen (allemaal in kleur) van de Jagdpanther. Engelstalig. Soft Cover - 38 pages. €  15,00
More Info
S37240  Click for more information Oranje Marechaussee - Zonder Vrees en zonder blaam: Marechaussee tijdens de Tweede Wereldoorlog in ondergronds verzet tegen de nazi-onderdrukking. C.A. Dekkers/J.M. van Kasbergen. 1987, Uitgeverij Lunet. In al hetgeen tot dusver over het Wapen der Koninklijke Marechaussee is gepubliceerd wordt nauwelijks aandacht geschonken aan de periode van de Duitse bezetting, 1940-45. Weliswaar wordt vol licht geworpen op de marechaussees die wisten uit te wijken om elders de strijd tegen de nazi's aan te binden, maar over hun in het geknechte Nederland achtergebleven collega's is een waas blijven hangen. Daaruit zou mogelijk af te leiden zijn, dat deze laatste categorie zich door de Duitsers als een willoos instrument heeft laten gebruiken, dat deze marechaussees allemaal 'fout' waren. Het tegendeel is echter het geval. Ook al verdween de toevoeging 'Koninklijke', werd hun de militaire status ontnomen en vond samensmelting plaats met de Rijks- en Gemeenteveldwacht, bij het overgrote deel van de marechaussees bleef onder het donkerblauwe uniform @ waarop de bezetter een smet leek te hebben geworpen - het hart op de goede plaats kloppen. Naarmate de Duitse druk op de Nederlandse samenleving toenam, groeide onder de marechaussees de moed om verzet te plegen. Die moed kon betekenen: onderduiken, maar in andere gevallen: op post blijven ... 'Zonder vrees en zonder blaam' kwamen zij, vaak met levensgevaar, hun trouw aan koningin en vaderland na. Tegen alle verdrukking in voelden zij zich 'Oranjemarechaussee' - een scheldnaam, door de NSB gegeven, werd voor hen een erenaam. Gerrit 'Cas' van Kasbergen, de hoofdfiguur in dit boek, was zo'n Oranjemarechaussee. Met zijn uniform als dekmantel zette hij zich in voor de goede zaak en werd een van de eerste illegale werkers van de bekende 'TROUW'-groep. Zijn lotgevallen, die zich afspeelden tegen de achtergrond van tal van plaatsen in ons land (zoals Apeldoorn, Den Helder, Amsterdam, Zeist, de Haarlemmermeer, het Gooi en de Brabantse grensstreek), zijn kenmerkend voor het Nederlandse ondergrondse verzet in het algemeen en dat van de Marechaussee in het bijzonder. Daarmee stijgt het belang van deze uitgave ver uit boven alleen maar het persoonlijke. Een bijzonderheid is bovendien de "Lijst van gevallenen van het Wapen der Koninklijke Marechaussee', die in haar geheel werd opgenomen. Met handtekening van de auteur!. Nederlandstalig. Hard Cover - 237 pages. €  13,50
More Info
S38061  Click for more information Messerschmitt Me262 Schwalbe . Miroslav Balous e.a.,. MBI/Sagitta. Tsjechisch boek over de Me262 Schwalbe. Moeilijk leesbaar maar voorzien van prachtige foto's, zowel kleur als zw/w en detailtekeningen en scxhaaltekeningen. Ideaal voor de modelbouw. Tsjechischtalig. Soft Cover - 34 pages. €  10,00
More Info
S38645  Click for more information Innere Sicherheit: Bunker Ästhetik . Harald Kimpel. 2006, Jonas Verlag. Sinds het midden van de vorige eeuw heeft kunst genoeg redenen om het bunkerfenomeen aan te pakken. Nationale politieke beslissingen, wereldwijde oorlogstheaters, collectieve herdenkingscampagnes tegen de achtergrond van een gevoel van dreiging hebben de architectuur van hermetisme tot doelwit gemaakt van een artistieke praktijk die kritisch omgaat met de brandende kwesties van oorlog en vrede. Betonnen erfenissen - zoals die van de "Atlantikwall", dienen in stilzinkende of agressieve aanwezigheid van kunst als een eigentijdse benadering van herinnering en vermaning, verdriet en waarschuwing. Het rijk geïllustreerde boek toont de actualiteit van een symbool. Het documenteert in tekst en beeld de manier waarop en met welke bedoelingen kunstenaars werken met het illusoire concept van innerlijk Beveiliging omzeild. Groeps werken en individuele werken illustreren de diversiteit van de media en de reeks esthetische, psychologische en politieke aspecten bij de artistieke verwerking van een twijfelachtig overlevingsmodel tussen bescherming en bedreiging, veiligheid en claustrofobie. Getuigenissen van individuele ervaringen worden afgewisseld met een feitelijke inventarisatie, mediatransformatie en benaderingen van de romantiek van ruïnes: bunkeresthetiek in het spanningsveld tussen fascinatie en horror. Aan de hand van voorbeelden van fotografie, schilderkunst, beeldhouwkunst en tekenen uit drie decennia, verzamelt het boek visuele commentaren op de strategie van zelfinclusie. De formele, emotionele en sociale dimensies worden zichtbaar in de artistieke beheersing van een catastrofaal verleden, de steekt mentaal en materieel duidelijk uit in ons nog steeds met uitsterven bedreigde heden . Duitstalig. Soft Cover - 127 pages. €  15,00
More Info
S39026  Click for more information De SS en Nederland . N.K.C.A. in 't Veld. 1987, Sijthoff. In dit boek wordt de geschiedenis van de SS in Nederland beschreven. Het is een onderzoek uitgevoerd door het NIOD. Zeer gezocht boek. Nederlandstalig. Soft Cover - 438 pages. €  25,00
More Info
S39271  Click for more information Alis Nocturnis - Op de vleugels van de nacht. Christiaan van Heijst. 2021, Flevodruk. Juni, 1940 – De bemanning van een eenzame en gehavende bommenwerper ver boven vijandelijk grondgebied, probeert wanhopig hun weg terug naar huis te vinden. Een verhaal over twee mannen, hun vriendschap, hun overtuigingen en de ultieme prijs die ze moesten betalen. Een poging om een menselijk beeld te creëren voor twee RAF-graven op de Algemene Begraafplaats van Culemborg, een vriendelijk stadje in het midden van Nederland. Nederlandstalig. Hard Cover - 56 pages. €  17,50
More Info
S39293  Click for more information Wandelgids Grebbeliniepad - Rhenen-Spakenburg. Bert Rietberg. 2010, WBooks. Wandelen in Grebbelinie heeft iets geheimzinnigs; de sporen van 200 jaar vestinggeschiedenis liggen overal verborgen in het groen. In deze uitgave van de Wandelgids Grebbeliniepad is de linie voor het eerst over de gehele lengte te bewandelen. Met de toevoeging van het ontbrekende deel door de Neder-Betuwe langs o.a. het Hoornwerk aan de Spees, telt het gehele wandeltracé nu bijna 90 kilometer. de gids bevat daardoor 9 extra pagina's met kaarten, routebeschrijvingen en achtergrondinformatie. Voor wandelaars die het wandelen willen combineren met varen, zijn op de kaarten bij de routes langs de Eem de aanlegplaatsen van de fietsboot Eemlijn toegevoegd. In deze uitgebreide editie zijn tevens nieuwe foto's opgenomen van recent herstelde fortificaties als het Fort aan de Buursteeg, de Post van Lambalgen, de 'zevenklapper' in Veenendaal en de coupures in Leusden. Tevens is de route bij Amersfoort gewijzigd en vindt u routesuggesties bij Rhenen en Spakenburg om nog meer van de Grebbelinie te ontdekken. Over de auteur: Bert Rietberg deed voor landschapsorganisaties onderzoeken naar facetten van de Grebbelinie. Nederlandstalig. Soft Cover - 108 pages. €  15,95
More Info
S39355  Click for more information Junkers Ju88 . Ron Mackay. 2001, The Crowood Press. Ontworpen als een snelle bommenwerper en duikbommenwerper, was de tweemotorige Ju 88 een steunpilaar van de Luftwaffe tijdens de vroege en middelste jaren van de Tweede Wereldoorlog. Teleurstellend in zijn eerste grote confrontatie - de Battle of Britain - kwam het vliegtuig later tot zijn recht in andere theaters en in andere rollen, met name die van nachtjager. De auteur beschrijft in detail het ontwerp, de ontwikkeling en het operationele gebruik van dit beroemde type. Geïllustreerd met veel zeldzame archieffoto's, zou dit boek een nuttige aanvulling moeten zijn op de bibliotheek van iedereen die geïnteresseerd is in het vliegtuig en de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  25,00
More Info
S41083  Click for more information Heinkel He III . Karl-Heinz Regnat. 2008, Midland. Mooi boek met veel foto's, detail foto's en tekeningen van deze bekende Duitse middelzware bommenwerper. Engelstalig. Soft Cover - 160 pages. €  10,00
More Info
S41461  Click for more information We had a job to do - Crash Wellington LN435 en haar bemanning. C.I. Stoutjesdijk. 2013, Stichting WO2 Goeree-Overflakkee. In de vroege morgen van 30 mei 1943 wordt Wellington LN435 van de Royal Air Force op weg naar Duitsland neergeschoten door een Duitse nachtjager. Het toestel stort brandend neer bij Goudswaard (Z-H). Van de vijf bemanningsleden verliezen er twee hun leven. Dit is hun verhaal, verteld aan de hand van de belevenissen van de navigator Kenneth Jordan, die in de nacht van 29/30 mei 1943 in korte tijd twee keer de dood in de ogen ziet maar overleeft. Zoals hij ook de Duitse gevangenenkampen overleeft, zij het ternauwernood. En het is tevens het verhaal van de plattelandsarts Buth en zijn vrouw die zijn leven redden op 30 mei 1943. En hoe er na de oorlog een hechte band blijft bestaan tussen de Engelse drenkeling en zijn Flakkeese redders. Zeer zeldzaam boek!. Nederlandstalig. Soft Cover - 64 pages. €  17,50
More Info
S42010  Click for more information Royal Netherlands Navy - Navies of the Second World War. H.T. Lenton. 1968, Macdonald. In dit boek worden alle schepen en scheepsklasses van de Koninklijke Marine gedurende de Tweede Wereldoorlog beschreven. Met veel foto's en scheepsplattegronden. Engelstalig. Hard Cover - 160 pages. €  14,00
More Info
S42011  Click for more information Convoys to Russia - 1941-1945. Bob Ruegg/Arnold Hague. 1992, World Ship Society publications. Dit boek beschrijft alle konvooien die in de jaren 1941-1945 naar Rusland zijn gegaan. Van elk konvooi worden de schepen genoemd die er deel van uitmaakten en de verliezen van de konvooien. In de bijlagen lijsten van schepen die verloren gingen tijdens de Rusland konvooien en oorlogschepen die de konvooien begeleiden. Voorzien van veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 104 pages. €  17,50
More Info
S42013  Click for more information Langs velden van eer - belangrijke plaatsen in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Luc de Vos/Richard Holmes. 1990, Davidsfonds. Wat als de Britten in 1914 de Duitsers in Mons hadden kunnen tegenhouden? Als Hitler juist gegokt had bij de slag om de Ardennen? Elke veldslag is beslissend geweest voor het verloop van de geschiedenis. Langs velden van eer vertelt het verhaal van cruciale oorlogscampagnes van Noord-Frankrijk tot Zuid-Belgi Aan de hand van brieven, verslagen en dagboeken herbeleeft de lezer de strijd vanuit het oogpunt van officieren en manschappen. Niet alleen de persoonlijke beleving van elke oorlog verschilde, maar ook de militaire en de historische context. Op een glasheldere manier beschrijven Luc de Vos en Richard Holmes de voorgeschiedenis, de betekenis, de tactieken en de bevelhebbers van elke slag. De schat aan gedetailleerde kaarten maakt het mogelijk terug te keren in de tijd en op de slagvelden in de voetsporen van de soldaten te treden. Luc de Vos is gewoon hoogleraar geschiedenis aan de Koninklijke Militaire School in Brussel en buitengewoon hoogleraar aan de K.U.Leuven. Hij schreef reeds De Eerste Wereldoorlog, De Tweede Wereldoorlog en Lumumba. De complotten? De moord. Richard Holmes is professor aan de Universiteit van Cranfield (Groot-Brittannië) en gespecialiseerd in militaire geschiedenis. Nederlandstalig. Hard Cover - 269 pages. €  14,50
More Info
S42014  Click for more information Badges & Insignia of the Thrirty Reich - 1933-1945. Brian Leigh Davis. 1983, Blandford Press. Beschrijving van Badges en Insignes van het Derde Rijk. Voorzien van vele kleurenafbeeldingen. Engelstalig. Hard Cover - 208 pages. €  15,00
More Info
S42030  Click for more information Raid op Bruneval - Het ware verhaal achter de eerste geslaagde raid van Britse parachutisten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Taylor Downing. 2014, BBNC Uitgevers. Eind februari 1942 verliep de oorlog slecht voor de geallieerden. De Japanners maakten dramatische vooruitgang in het Oosten en veroverden Singapore. Rommel won slag na slag in Noord-Afrika. Zelfs verschenen er bij daglicht twee Duitse oorlogsschepen in het Kanaal en kwamen ermee weg. Het Britse moreel naderde het dieptepunt. Britse wetenschappers dachten aan het begin van de oorlog dat de Duitsers niet over radarapparatuur beschikten. Maar toen de RAF meer en meer bommenwerpers verloor in 1941, werd het duidelijk dat zij het mis hadden. Sterker nog: de Duitse radartechnologie bleek geavanceerder en functioneerde beter dan de Britse. Tijdens een zeer gedurfde aanval nabij Bruneval aan de Franse kust, wisten de Engelse paratroepers een Duitse radarinstallatie volledig intact naar Groot-Brittannië te vervoeren. Britse wetenschappers konden nu proberen een middel te vinden om de Duitse radars te ontregelen. De aanval op Bruneval was op wetenschappelijk gebied meer dan een keerpunt in de oorlog. In "Raid op Bruneval" wordt de hele affaire gereconstrueerd, met name het feit dat een verslag over de aanval al op de radio te horen was voordat de para's waren teruggekeerd - een briljant staaltje propaganda. In "Raid op Bruneval" wordt tevens onthuld dat Lord Louis Mountbatten, het hoofd van de Combined Operations, het brein achter deze mediacampagne was. De aanval op Bruneval was natuurlijk tevens het werk van buitengewone individuen - dappere parachutisten die achter de linies landden, Franse verzetsmensen die hun leven waagden en briljante wetenschappers die achter de schermen de oorlogsinspanningen transformeerden. "Raid op Bruneval" vertelt al hun emotionele en dramatische verhalen. Nederlandstalig. Soft Cover - 318 pages. €  20,00
More Info
S42032  Click for more information Kommando - German Special Forces of World War Two. James Lucas. 2014, Frontline Books. Hoewel het Duitse Special Forces Command over verbluffende capaciteiten beschikte, werd zijn angstaanjagende potentieel verspild door slechte coördinatie en planning. Eenheden werden ad hoc opgericht, in een wanhopige reactie op de verzwakkende positie van Duitsland. In Kommando presenteert historicus James Lucas een uitgebreid verslag van de speciale troepen van Duitsland en hun inspanningen om een ??dreigende militaire nederlaag af te wenden. Op zee werden vloten van bemande torpedo's en explosieve motorboten geïntroduceerd. In de lucht werden 's werelds eerste operationele straalvliegtuigen gegroepeerd in speciale squadrons in een poging het Amerikaanse luchtoffensief te verlammen. Op de grond trokken bataljons van meerjarige mannen te voet of op de fiets richting Berlijn om de stad te beschermen tegen de tankarmada’s van het Sovjetleger. In andere delen van Duitsland rekruteerden zogenaamde Weerwolfeenheden jonge mensen om partizanenoorlogen te voeren. Dan waren er de kinderen van de Hitlerjugend die sabotagedaden pleegden tegen militaire installaties en Britse en Amerikaanse soldaten aanvielen. Dit klassieke werk van een Britse oorlogsveteraan presenteert het volledige verhaal met fascinerende details en scherpe analyses. Engelstalig. Soft Cover - 245 pages. €  16,50
More Info
S42063  Click for more information Illusies en Incidenten - De Militaire Luchtvaart en de neutraliteitshandhaving tot 10 mei 1940. Rob de Bruin e.a.. Koninklijke Luchtmacht. Beschrijving van de acties van de Militaire Luchtvaart in de mobilisatietijd. Zeer veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 353 pages. €  15,00
More Info
S42065  Click for more information The dancin' navigator . John Harding. 1988, Privé uitgave. John Harding werd in 1919 in London, Ontario geboren. Zijn familie verhuisde in 1920 naar Windsor, waar hij opgroeide. Hij was een van de honderden jonge mannen die volwassen werden in de laatste dagen van de depressie, verbitterd over de vooruitzichten van wijdverbreide werkloosheid en twijfelachtig aarzelend om dienst te nemen in 1941, toen de sfeer was "maar je bent goed genoeg om te vechten". Hij diende als navigator bij RAF Bomber Command van eind 1942 tot medio 1944, klom op van de rang van sergeant tot flight-lieutenant, deed 2 tours op lancasters bij 105 squadron en 550 squadron, waarna hij het Distinguished Flying Cross ontving. , Gedetacheerd naar huis in augustus 1944 werd hij toegevoegd aan het 168 squadron RCAF in Ottawa, waar hij post voor de Canadese strijdkrachten over de Atlantische Oceaan naar de frontlinies vloog. Hij verliet de luchtmacht in november 1946 en trad in dienst bij Air Canada als lijnnavigator op Trans-Atlantische en Caribische taken. Hij diende 30 jaar. Hij is gepensioneerd en woont in de stad Guelph met zijn vrouw Olwen Daniel, die hij in 1942 in Bournemouth ontmoette terwijl hij wachtte op zijn dienstplicht. Ze hebben drie zonen en twee dochters. Engelstalig. Soft Cover - 144 pages. €  17,50
More Info
S42068  Click for more information German Artillery of World War Two . Ian V. Hogg. 1975, Arma & Armour Press. beschrijving van alle vormen van Artillerie die door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt. Veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 304 pages. €  20,00
More Info
S42084  Click for more information Andere Achterhuizen - Verhalen van Joodse onderduikers. Marcel Prins/Peter Henk Steenhuizen. 2010, Athenaeum. Spreken we over de onderduik dan denken we aan Anne Frank. Maar wat weten we van de vele duizenden andere Joden die in de Tweede Wereldoorlog in ons land onderdoken? Velen van hen werden alsnog opgepakt, gedeporteerd en meestal vermoord in de concentratiekampen. Dit boek bevat de verhalen van vijftien mensen die het wel overleefden, mannen en vrouwen die horen tot de laatste getuigen. Het zijn hún verhalen, die nu nog verteld kunnen worden, en vaak vertellen zij ze voor het eerst. Ze werden opgetekend door Marcel Prins en Peter Henk Steenhuis. De onderduikgeschiedenissen zijn zo indringend en zo divers dat ze stuk voor stuk een documentaire waard zijn. Daarom is er de website Andere Achterhuizen.nl, waarop een groot aantal herinneringen uitgewerkt zijn tot korte animaties. Boek en website vormen één geheel. Lees dit boek en kijk op www.andereachterhuizen.nl.. Nederlandstalig. Soft Cover - 180 pages. €  15,00
More Info
S42088  Click for more information Onze Luchtmacht - 55e Jaargang nummer 1 - Februari/Maart 2003. 2003, Koninklijke Nederlandse Vereniging "Onze Luchtmacht". Speciale uitgave ter gelegenheid van 50 jaar Koninklijke Luchtmacht - Interview met BDL luitenant-generaal Dick Berlijn - Interview met CTL generaal-majoor Hans de Jong - Interview met DP generaal-majoor Guus Slierendrecht - Interview met DM generaal-majoor Peter Vorderman - Air Power by Air Presence - 50 jaar Koninklijke geschiedenis. Nederlandstalig. Soft Cover - 64 pages. €  5,00
More Info
S42109  Click for more information Royal Air Force Beam Benders - No. 80 (Signals) Wing 1940-1945. Laurie Brettingham. 1997, Midland Publishing. Voor het eerst verschijnen de teruggetrokken inspanningen van de RAF-specialistische 80 Wing, gevestigd in Radlett in Hertfordshire, in druk in de vorm van een uitgebreide geschiedenis. De Wing was betrokken bij de delicate kunst van misleiding; Duitse navigatiestralen in kaart brengen en kalibreren, en zonder argwaan te wekken, ze te 'buigen' - bommenwerpers uit koers sturen van steden en strategische punten. Veel van het werk was vervelend en alles was 'achter gesloten deuren', maar talloze levens werden gered en de bijdrage van 80 Wing aan de uitkomst van de oorlog kan niet worden onderschat. Via zijn eigen vliegeenheid was de Wing betrokken bij gevaarlijke calibratie- en inlichtingenvergaringsvluchten en verschillende `boffins' werden in gevaar gebracht door naar of zelfs over vijandelijk gebied te vliegen. No.80 Wing zorgde ook voor de 'Starfish'-lokvogellocaties die in het hele land waren aangelegd, dicht bij grote steden, waar 's nachts en door slim gebruik van lichten en andere theatrale effecten verschillende soorten industriële installaties konden worden gerepliceerd, met vijandelijke bommenwerpers die verleid werden om open velden aan te vallen in plaats van op vitale doelen. 'Zeester'-locaties kunnen ook de vuurstormen reproduceren die werden gegenereerd toen een stad werd getroffen door de eerste golf bommenwerpers, waardoor de vijand opnieuw uit de koers werd gehaald - maar de bemanningen die de locatie (en de nabijgelegen dorpen) bemanden, in het hart van de strijd werden gebracht .. . Dit boek onthult een fascinerend en grotendeels onbekend aspect van de Tweede Wereldoorlog. Het legt de technische aspecten van radiotegenmaatregelen uit op een gemakkelijk te volgen manier en door het gebruik van veel diagrammen en tekeningen, en dit is verweven in het algemene verhaal dat informatie uit officiële archieven en het gebruik van veel persoonlijke herinneringen bevat. Engelstalig. Soft Cover - 192 pages. €  16,50
More Info
S42110  Click for more information Concentratiekamp Oraniemburg - Het eerste authentieke verhaal van een, die uit het concentratiekamp ontvluchtte. Gerhard Seger. 1934, N.V. De Arbeiderspers. Gerhart Seger was van 1930 tot 1933 lid van de Rijksdag en was sociaaldemocratisch politicus, pacifist en publicist. Na de machtsovername in 1933 was hij een van de eerste Rijksdag afgevaardigde die werd vastgezet in Dessau. In juni 1933 werd hij samen met andere politieke opvattingen naar het concentratiekamp Oranienburg waar hij in december 1933 uit wist te ontsnappen. Hij vluchtte naar Praag waar hij zijn kampherinneringen opschreef. Die uitgave werd internationaal bekend en de keerzijde van het nazi bewind. Als vergelding arresteerde de Gestapo Seger's vrouw en dochter. Op 21 maart 1933, net na de machtsovername van Hitler, werd door de SA een oude boerderij in de stad Oranienburg, 30 km ten noorden van Berlijn, omgebouwd tot kamp, concentratiekamp Oranienburg. Het kamp heeft maar kort bestaan en werd in 1934 alweer gesloten na de machtsovername van de SS op de SA later alle concentratiekampen centraal beheerd werden. Kamp Oranienburg lag in de stad en was gebouwd voor 700 gevangenen, belangrijkste leden van de Communistische Partij en vijanden van het regime. In de begindagen van het kamp worden de gevangenen om te werken in de barakkenbouw voor de uitbreiding van het kamp om meer gevangenen te kunnen huisvesten. Later werden zij ingezet bij het herstellen en bouwen van de infrastructuur van de stad Oranienburg zoals het aanleggen van wegen, treinrails, waterleidingen en het omhaken van bomen. In totaal hebben er meer dan 3000 mensen vastgezeten in concentratiekamp Oranienburg waarvan er 16 zijn vermoord door bewakers. Op 13 juli 1934, na de 'Nacht van de lange messen' (toen de SS het commando van de SA overnam) de gevangenen weggevoerd naar concentratiekamp Lichtenberg en werd het kamp gesloten en onder leiding van kamp Inspecteur Theodore Eicke omgebouwd en gebruikt als soort reservekamp. In 1936 werd op enkele kilometers afstand, net buiten de stad, concentratiekamp Sachsenhausen gebouwd wat vele malen groter was en tot aan het einde van de oorlog gebruikt werd. De gebouwen in kamp Oranienburg werden tijdens de oorlogem gebruikt en gebruikt voor de heropbouw van de stad zelf. Nederlandstalig. Soft Cover - 102 pages. €  15,00
More Info
S42111  Click for more information Het Englandspiel - Demasqué der Vau-mannen. J.E. v.d. Starp. 1948, Schefferdrukkerij. Kijk op het Englandspiel kort na de oorlog.. Nederlandstalig. Soft Cover - 71 pages. €  8,00
More Info
S42113  Click for more information Fokker en de Twintigste Eeuw - Een historische relatie. Wim C.J. van Westerop. 1998, De geschiedenis van Fokker: De ontwikkeling - dramatische gebeurtenissen - oorlogen. Rijkelijk geïllustreerd. Nederlandstalig. Hard Cover - 64 pages. €  12,50
More Info
S42114  Click for more information Luftwaffe Aircraft and Aces . Edward T. Maloney. 1969, The Air Museum. Korte details van individuele azen en vliegtuigtypes geïllustreerd met foto's en tekeningen, maar van bijzonder belang voor de modelbouwer is een sectie met detailfoto's van cockpits, motor- en bewapeningsinstallaties enz.. Engelstalig. Soft Cover - 152 pages. €  15,00
More Info
S42116  German Short-Range Recconaissance planes 1930-1945 . Manfred Griehl/Joachim Dressel. 1989, Schiffer Military. Mooi fotoboek over Duitse korte afstand verkenningsvliegtuigen. Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  7,50
More Info
S42117  Click for more information De Havilland DH89 Dragon Rapide - Aircraft Illustrated Special. Graham M. Simons. 1986, Aircraft Illustrated. In dit boek de ontwikkeling bouw en inzet van de Fe Havilland DH89 Dragon Rapide. Voorzoen van veel foto's en (schaal)tekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  15,00
More Info
S42120  Click for more information Lavockin La-5 . Milos Vestsik/Jiri Vrany. 2006, MBI. Boek over de Russische Lavockin Ka-55. Heel veel foto's, detail- schaal- en kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 108 pages. €  15,00
More Info
S42134  Click for more information Nine Lives . Alan C. Deere. 2019, Crécy Publishing Ltd. Dit is de autobiografie van Alan Deere, de beroemdste RAF-piloot uit Nieuw-Zeeland die in actie kwam vanaf de crisis in München tot de invasie van Frankrijk in 1944. Al Deere ervoer het drama van de begindagen van de Battle of Britain terwijl hij diende bij Spitfire-eskaders gebaseerd op Hornchurch en Manston, en zijn meeslepende verhaal vertelt over de successen en frustraties van die kritieke weken. Deere's negen levens zijn de verslagen van zijn fantastische geluk bij het ontsnappen uit schijnbaar onmogelijke situaties. Tijdens de Battle of Britain sprong hij drie keer per parachute uit een getroffen vliegtuig en werd hij één keer opgeblazen door een bom tijdens het opstijgen vanaf Hornchurch tijdens een aanval op het vliegveld. In maart 1943 werd Deere benoemd tot Wing Commander van de beroemde Biggin Hill Wing en tegen het einde van de oorlog was zijn voorname 'score' vernietigd 22, waarschijnlijk 10 en beschadigd 18. Engelstalig. Soft Cover - 284 pages. €  16,00
More Info
S42135  Click for more information SS Totenkopf France 1940 - DAMALS, A pictorial representation of the SS-Totenkopf Division campaign of 1940 in France. Eric Lefèfre. 2010, Histoire & Collection. Dit album, uitgegeven in 1942 met de titel Damals, is bedoeld om de reputatie van de SS-Totenkopf-Division te versterken, een nogal ongebruikelijke gemotoriseerde Waffens-SS-formatie waarvan de kern was gevormd met concentratiekampbewakers, de helaas beruchte ss-Totenkopfverbände. Door middel van tekst en foto's wordt het bewijs geleverd dat deze divisie in 1940 op de slagvelden van Frankrijk dezelfde waarde aan de dag legde als de beste Wehrmacht-divisies. Eric Lefèvre heeft een historisch verslag van de eenheid en een biografie van zijn commandant SS-Gruppenführer Eicke aan de originele facsimile toegevoegd. Elk van de 89 foto's en elke tekst vormt het onderwerp van opmerkingen en noodzakelijke aantekeningen door dezelfde schrijver. Eric Lefèvre is een bekende specialist van de Tweede Wereldoorlog Duitse Amy. De tekst van het boek is in Frans en Engels. Bij de foto's staat naast Frans en Engels ook de oroginele tekst in Duits beschreven. Frans/Engelstalig. Hard Cover - 144 pages. €  22,50
More Info
S42172  Click for more information Focke-Wulf 190A - Aerodata International No. 1. Peter G. Cooksley. 1977, Aerodata International. Historie Technische gegevens Foto's Kleuren prints 1:72 schaaltekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 20 pages. €  2,50
More Info
S42173  Click for more information Supermarine Spitfire I & II - Aerodata International No. 2. Philip J,R. Moyes. 1977, Aerodata International. Historie Technische gegevens Foto's Kleuren prints 1:72 schaaltekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 20 pages. €  2,50
More Info
S42174  Click for more information North American P-51D Mustanf - Aerodata International No. 3. Harry Holmes. 1978, Aerodata International. Historie Technische gegevens Foto's Kleuren prints 1:72 schaaltekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 20 pages. €  2,50
More Info
S42175  Click for more information Messerschmitt 109E - Aerodata International No. 4. Peter G. Cooksley. 1978, Aerodata International. Historie Technische gegevens Foto's Kleuren prints 1:72 schaaltekeningen. Engelstalig. Sc - 20 pages. €  2,50
More Info
S42176  Click for more information Hawker Hurricane I - Aerodata International No. 5. Philip J,R. Moyes. 1978, Aerodata International. Historie Technische gegevens Foto's Kleuren prints 1:72 schaaltekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 20 pages. €  2,50
More Info
S42184  Click for more information Ju 188 Ju 388 Part I + II - Aircraft Monograph 11 + 12. Robert Michulec. 1998, AJ Press. Twee boeken die die Junkers Ju 188 en Junkers Ju 388 uitvoerig behandelen. Met veel foto's, uitklapbare schaaltekeningen en kleuren overzichten. Ideaal voor de modelbouwer. Engelstalig. Soft Cover - 152 pages. €  25,00
More Info
S42185  Click for more information Ernst Heinkel Flugzeugwerke 1922-1945 Deel I + II - Deel 1: 1922-1932 Deel 2: 1933-1945. Volker Koos. 2006, Heel Verlag. Dit boek behandeld de geschiedenis van de Ernst Heinkel Flugzeugwerke in 2 delen. Duitstalig. Hard Cover - 272 pages. €  27,50
More Info
S42201  Luftwaffe in World War II Part Two - Aero Pictorials 5. Uwe Fest. 1979, Aero Publishers Inc.. Mooi fotoboek over de Luftwaffe in de Tweede Wereldoorlog. Dit is deel 2. Vaak bijzondere foto's. Engelstalig. Soft Cover - 100 pages. €  10,00
More Info
S42204  Click for more information Kfz. 1 Kübelwagen Volkswagen Type 82 - Including The Schwimmwagen and Trippel. Tony Oliver. 1978, Almark Publications. Uitvoerige beschrijving met veel foto's van de Duitse Volkswagen Type 82, Kfz. 1 Kübelwagen. Mede beschreven de Schwimmwagen en de Trippel. Engelstalig. Soft Cover . €  13,50
More Info
S42205  Click for more information German Motorcycles World War II - Solo Machines - Combinations- Kettenkraftrad. Tony Oliver. 1978, Almark Publications. Uitvoerige beschrijving van Duitse motoren gedrurende de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 52 pages. €  13,50
More Info
S42207  Click for more information Panzer Divisions of World War 2 - Part 1: "Only movement brings Victory" The archievements of German Armour Part 2: Brief history of the panzer divisions. H.B.C. Watkins/Duncan Crow. Profile Publications Ltd. Beschrijving van de Duitse panzer divisies gedurende de Tweede Wereldoorlog. Voorzien van veel foto's en beelden van de divisie emblemen. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  9,50
More Info
S42208  Click for more information Luftwaffe camouflage Markings Vol. 1 + 2 + 3 - 1935-45 Vol. 1 + 2 + 3. J.R. Smith/J.D. Gallaspy. 1977, Kookaburra. In deze boeken worden de camouflage patronen en markeringen op vliegtuigen van de Luftwaffe beschreven in de periode 1935-1945. Zeldzame boeken./ deel 1 heeft geen stofomslag. Engelstalig. Hard Cover - 492 pages. €  50,00
More Info
S42213  Click for more information Indië vergeet je nooit! . Ant. P. de Graaff. 2004, Uitgeverij van Wijnen. Ook na dertien boeken blijft er bij Ant.P.de Graff post binnenstromen vanuit de hele wereld. Daarom kon een veertiende boek niet uitblijven. Daarin bijzonderheden over de luchtlanding op het vliegveld Magoewo van Djokjakarta op zondag 19 december 1948. Een verhaal over hoe 5-5 R.I. op 22 mei 1949 op een dag acht man verloor. Berichten uit ons eigen Limburgse land en belangrijke notities van een huzaar in Indië. Hoofdstukken over de moord op vaandrig Aernout en opnieuw over de dood van onze geliefde Legercommandant generaal Spoor. De Graaff schrijft over een stuk vaderlandse geschiedenis waar de jeugd geen weet van heeft, en hui sluit dan ook af met ons aller plicht te blijven spreken en schrijven over 'gedenken en herdenken'. Onze achtergebleven vrienden mogen nooit vergeten worden!. Nederlandstalig. Soft Cover - 160 pages. €  10,00
More Info
S42217  Click for more information Messerschmitt Bf110 at War . Armand van Ishoven. 1990, Ian Allan Ltd. Beschrijving van de inzet van de Messerschmitt Bf110 bij de Luftwaffe gedurende de Tweede Wereldoorlog. Heel veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 208 pages. €  10,00
More Info
S42218  Click for more information Junkers - Bildatlas aller Flugzeugtypene / Pictorial Record of all Aircraft. Günter Schmitt. 1990, Motorbuch Verlag. Boek waarin alle types van de Junkersfabrieken worden besproken, alles voorzien van meerdere foto's. Duits/Engelstalig. Hard Cover - 320 pages. €  16,50
More Info
S42219  Click for more information JG 26 - Photographic History of the Luftwaffe's Top Guns. Donald L. Caldwell. 1994, Airlife. Een terugblik op de Abbeville Kids, de piloten van Jadgeschwader 26 van de Luftwaffe, beschrijft de oprichting van deze beroemde jager eenheid en zijn prestaties tijdens de Tweede Wereldoorlog. Boordevol met meer dan 350 foto's en 30 kleurenillustraties, is dit een spectaculair fotografisch dagboek van de vliegtuigen, piloten en operaties van de eenheid van 1937 tot de laatste dagen van de oorlog. Engelstalig. Soft Cover - 168 pages. €  17,50
More Info
S42227  Click for more information De Berlijnse Luchtbrug - De humanitaire hulpoperatie van meer dan 300.000 vluchten die de Koude Oorlog bepaalde. Barry Turner. 2018, Karakter Uitgevers BV. Berlijn 1948: een verdeelde stad in een verdeeld land Europa. De verwoeste Duitse hoofdstad lag bijna 200 kilometer in het door de Sovjet-Unie gecontroleerde Oost-Duitsland. Stalin wilde de westerse geallieerden eruit hebben. De VS, Frankrijk en Engeland waren vastbesloten om te blijven, maar ze hadden niet meer dan drie smalle luchtcorridors die de stad met het Westen verbonden. De Sovjet-leider was ervan overtuigd dat hij Berlijns vastberadenheid kon breken door de aanvoer van voedsel en brandstof af te snijden. De overtuiging dat een hersteld Duitsland de beste garantie bood tegen de verspreiding van het communisme in Europa deed de Britten en Amerikanen besluiten de meeste ambitieuze hulpoperatie ooit op te zetten. Gedurende elf maanden, van juni 1948 tot mei 1949 zetten zijn door middel van een luchtbrug een grootste humanitaire hulpoperatie ooit op van meer dan 300.000 vluchten waarmee meer dan 2 miljoen ton voorraden naar het belegerde Berlijn werden gevlogen. Een actie die de Koude Oorlog mede bepaalde. Nederlandstalig. Hard Cover - 304 pages. €  20,00
More Info

This Month Highlights:


Through to the end

Click for more information
487 (NZ) Squadron RAF
€  45,00

Author: David Palmer/Aad Neeven

More
Information

Nederlandse Lockheed Constellations sinds 1939

Click for more information
€  42,95

Author: Theo Wesselink

More
Information
 
 


Visit the site of the webdesign office!