Paradijs in oorlogstijd?

Paradijs in oorlogstijd?

Paradijs in oorlogstijd? - Onderduikers in de Noordoostpolder 1942-1945

Author: C.C. van Baalen

Publisher: Uitgeverij Waanders

Year: 1986

Cover: Hard Cover

Pages: 255

Description: Nederlands Onderduikers Paradijs, zo stond de in 1942 drooggevallen Noordoostpolder al gauw te boek omdat velen die uit de greep van de Duitse bezetter wilden blijven in de polder onderdoken. Aan de hand van archiefstukken en interviews met vele betrokkenen schetst dr. C.C. van Baalen de factoren die de totstandkoming van dit 'paradijs' hebben veroorzaakt. Paradijselijk waren de levens- en arbeidsomstandigheden van de arbeiders . allerminst. Negen a tien uur per dag voor een karig loon scheppen en graven in een woest gebied was weinig aanlokkelijk. De Directie Wieringermeer (Noordoostpolderwerken), belast met het in cultuur brengen van de polder, kampte dan ook voortdurend met een tekort aan personeel. Vrijheid is duur in oorlogstijd en zo moet het 'paradijs' dan ook begrepen worden. De angst voor deportatie naar Duitsland deed velen besluiten in de polder onder te duiken en daar het zware werk voorlief te nemen. De Noordoostpolder stond van meet af aan in de welwillende belangstelling van SeyssInquart c.s. De Duitsers waren zeer geÔnteresseerd in het potentieel aan landbouwgrond en het was dan ook in hun belang dat het in cultuur brengen van de polder onbelemmerd doorgang zou vinden. Zo werden arbeiders uit de Noordoostpolder vrijgesteld van de Arbeitseinsatz in Duitsland. Nog duidelijker bleek deze gezindheid van de bezetter ten opzichte van de polder bij de april-meistakingen van 1943, die in de rest van Nederland met grof geweld (standrechtelijke executies) werden gebroken. De arbeiders uit de Noordoostpolder, die het werk eveneens massaal hadden neergelegd, werden daarentegen vrijwel ongemoeid gelaten. Zo creŽerde de bezetter in feite zelf een onderduikersprotectoraat, waarbij Van Baalen vaststelt dat de Duitsers al vroegtijdig op de hoogte waren van de onderduikmogelijkheden in de polder. Gezien het belang van ontginning van de polder voor de voedselvoorziening liet men dit oogluikend toe. Het @paradijs' ging pas verloren toen aan het eind van de oorlog illegale activiteiten plaatsvonden in de polder. Wapendroppings en hulp aan neergekomen vliegtuigbemanningen gingen de bezetter uiteindelijk te ver. De droppings vormden de directe aanleiding tot de razzia in november 1944. Toen werd de ďfuik" dichtgetrokken: onder leiding van Rauter werd de hele Noordoostpolder uitgekamd en massale arrestaties waren het gevolg. Paradijs in oorlogstijd? geeft een boeiend verslag van de Noordoostpolder tijdens de Duitse bezetting. Een geschiedenis die door ir. Smeding na de bevrijding aldus werd verwoord: 'Is deze periode in heel de beschaafde wereld of wat zich de beschaafde wereld noemt, gekenmerkt geweest door vernietiging en afbraak, dit nieuwe land heeft steeds gestaan in het teken van opbouw en arbeid'.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for orde­ring: S40128

€ 18,50

Important Note:

When orde­ring books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!