De Politionele Acties

De Politionele Acties

De Politionele Acties - Afwikkeling en verwerking

Author: G. Teitler/J. Hoffenaar

Publisher: De Bataafsche Leeuw

Year: 1980

Cover: Hard Cover

Pages: 240

Description: Bundeling van 7 lezingen op een symposium van de Stichting Maatschappij en Krijgsmacht (eind 1986), die voor het overgrote deel handelen over diverse aspecten van de positie van het Nederlandse leger in Indonesie tijdens de dekolonisatie (1945-'49), waarbij in juli 1947 en december 1948 tot massale gewapende actie (Politionele Acties) werd overgegaan tegen de zelf-geproclameerde Indonesische Republiek. Op basis van vooral archiefonderzoek worden de welzijnszorg, de leger(re)-organisatie, de militaire-actieplannen, de inzet van commandotroepen en het aandeel van de marine beschreven. Meer algemene stukken behandelen de financiele achtergonden en de positie van de planters in de herbezette gebieden. De auteurs zijn erkende deskundigen; de bijdragen verschaffen op onderdelen belangwekkende nieuwe informatie. Het gebrek aan onderlinge samenhang, de gedetailleerdheid en de ingewikkelde materie maken de bundel als geheel slechts interessant en toegankelijk voor deskundigen.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for orde­ring: S24604

€ 15,00

Important Note:

When orde­ring books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!