Motor van het dorpsleven

Motor van het dorpsleven

Motor van het dorpsleven - Historische schets van de gemeente Bemmel 1818-1999

Author: Ferdinand van Hemmen

Publisher: Gemeente Bemmel

Year: 2000

Cover: Hard Cover

Pages: 195

Description: Een eigen zetel had ze nog niet. En de bevilking speelde eigenlijk nog geen rol in het bestuur. Petieterig en ondemocratisch was de gemeente Bemmel na haar geboorte in 1818. Maar mettertijd veranderde haar imago. Door de opening van een trots raadhuis in 1841 kreeg ze een promionente plaats in de gemeenschap. In de tweede helft van de negentiende eeuw werden ook de vruchten van haar arbeid meer zichtbaar. Vooral door de komst van nieuwe scholen, onderwijzerswoningen en brandspuithuisjes. Daarnaast kreeg de burger meer te vertellen; de domocratie begon vormen aan te nemen. Onder invloed van de intussen op gang gekomen modernisering van de maatschappij nam het aantal publieke voorzieningen sterk toe. Op allerlei wijzen had de gemeente de hand in die groei, als voortrekker, als gangmaker en als uitvoerder. Onderwijl groeide het gemeentelijk apparaat zelf ook. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de processen in een stroomversnelling. Het resultaat ervan kunnen we vandaag de dag zien: een vijftal welgevormde dorpen, merendeels voorzien van dorpshuizen, sportvelden en een keur van andere voorzieningen. Een gemeenteapparaat met een werkgebied dat de facetten van het leven raakt.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for orde­ring: S22762

€ 20,00

Important Note:

When orde­ring books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!