Een stem uit het veld

Click for larger view

Een stem uit het veld - Herinneringen van de Ritmeester-Adjudant van Generaal S.H. Spoor

Author: R.M. Smulders

Publisher: De Bataafsche Leeuw

Year: 1988

Cover: Soft Cover

Pages: 144

Description: De auteur (geb. 1922) schreef dit boek als reactie op de omstreden visie van dr. L. de Jong op het optreden van de Nederlandse troepen tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd (1945-'49). Hij wil 'een stem uit het veld' laten horen, waardoor duidelijk wordt onder welke omstandigheden het Nederlandse leger moest functioneren. Hiertoe verhaalt hij zijn eigen belevenissen als officier en die van strijdmakkers en latere bekenden op nogal impressionistische wijze, zonder exacte tijd- en plaatsaanduiding. Het verslag van zijn periode als adjudant bij de in mei 1949 plotseling overleden en door Smulders zeer bewonderde legercommandant Spoor (april 1948-mei 1949) beslaat slechts 10 blz. en is voornamelijk anekdotisch. Uit historisch oogpunt is het boek van zeer geringe betekenis; het is niet gedocumenteerd en slordig. Het is niet meer dan een getuigenis; een verzameling impressies en stemmingen en zal wellicht slechts een aantal Indieveteranen aanspreken.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S6568

€ 10,00Location Code of book in the book store: V055.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!