Water als wapen

Click for larger view

Water als wapen

Author: Jacques Catz

Publisher: Den Boer Uitgevers

Year: 1990

Cover: Soft Cover

Pages: 63

Description: Over de oorlogshandelingen op Walcheren is al veel geschreven. Over de inundatie net zo goed. Veel gegevens zijn verspreid over tal van boeken en publicaties. De oprichting – in oktober 1990 – van monumenten op de vier plaatsen waar een geallieerd bombardement openingen forceerde in de Walcherse zeewering, laat de herinnering aan het onder water zetten van nagenoeg heel Walcheren weer sterk opleven. In het magazine “Water als Wapen” zet journalist-publicist Jacques Cats de gebeurtenissen van toen nog eens duidelijk op een rijtje. Er is daarbij niet gestreefd naar volledigheid. Het schetsen van een stemmingsbeeld stond voorop. De beschrijving van de militaire operaties is er alleen voor de grote lijn. Want het gaat in “water als wapen” niet zo zeer om de verhalen van de generaals, maar meer of juist vooral om de aangeven van de situatie die ontstond toen de zee het Walcherse land overspoelde. Om die reden is er ook veel aandacht besteed aan de vervaardiging van een beeldverslag van de laatste oorlogsmaanden op Walcheren.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S45591

€ 10,00Location Code of book in the book store: V048.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!