Churchill en de twee wereldoorlogen

Click for larger view

Churchill en de twee wereldoorlogen

Author: Olivia Coolidge

Publisher: Uitgeverij De Spieghel

Year: 1961

Cover: Hard Cover

Pages: 255

Description: Het leven van Winston Churchill is de geschiedenis van de eerste helft van de twintigste eeuw. Men kan zich voor de schrijver van een historische biografie nauwelijks een dankbaarder figuur voorstellen dan deze politicus van wereldformaat. De Amerikaanse (van afkomst Engelse) schrijfster Olivia Coolidge heeft zich met groot enthousiasme aan deze biografie gezet en is er in geslaagd dit stuk geschiedenis als een boeiend verhaal te schrijven. Bij een figuur als Churchill spelen twee factoren een grote rol: zijn persoonlijke karakterstructuur en de politieke situatie waarin hij is geplaatst. Olivia Coolidge heeft beide factoren de nodige aandacht gegeven en heeft vooral de nadruk gelegd op hun wederzijdse be´nvloeding. Immers: de persoonlijke karaktereigenschappen van Churchill hebben in even sterke mate als zijn politieke inzichten zijn houding ten opzichte van veel belangrijke personen en zaken bepaald. Een typisch voorbeeld hiervan is zijn verhouding tot president Roosevelt, waarover in dit boek uitvoerig wordt gesproken. Voor een goed begrip van de naoorlogse situatie is kennis van de voorgeschiedenis, zoals die zich op politiek vlak reeds tijdens de laatste wereldoorlog heeft afgespeeld, van groot belang. De vooruitziende blik van Churchill heeft de naoorlogse wereld weliswaar niet voor de spanningen van de koude oorlog kunnen behoeden, maar heeft er toch veel toe bijgedragen dat een politiek evenwicht werd bereikt en dat de Verenigde Naties tot stand kwam. Dit boek is meer dan de biografie van een groot man, daar het de geschiedenis vertelt van twee wereldoorlogen, waarvan de kennis vooral bij de jongere generaties zeer gering is. Door de heldere en directe stijl waarmee het boek is geschreven, is het bevattelijk voor iedereen, die over een belangrijk mens en een belangrijke periode meer wenst te weten.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S45513

€ 13,50Location Code of book in the book store: V056.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!