Der Luftkrieg über München 1942-1945

Click for larger view

Der Luftkrieg über München 1942-1945 - Bomben auf die Hauptstad der Bewegung

Author: Irmtroud Permooser

Publisher: Aviatic Verlag

Year: 1996

Cover: Hard Cover

Pages: 398

Description: München werd door de nationaalsocialisten beschreven als de "hoofdstad van de beweging" en werd, net als andere grote Duitse steden, zwaar gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor het eerst evalueerde de auteur niet alleen Duitse archieven, maar bracht hij door intensief bronnenonderzoek in Engeland en de VS ook geheel nieuwe, voorheen onbekende feiten aan het licht. Hierdoor kwam ze erachter dat München door de Royal Air Force was uitgekozen als testlocatie voor een nieuwe methode om de Britse bombardementen te markeren die leidden tot de meest verschrikkelijke nacht van branden van de oorlog. Deze methode, getest in München, werd later gebruikt bij de zware Britse aanvallen op Dresden. - Aan de hand van het voorbeeld van München toont het boek de verschillende luchtoorlogsconcepten van de Engelsen en Amerikanen. Terwijl de Royal Air Force grootschalige tapijtbombardementen uitvoerde, hadden de Amerikanen militaire objecten zoals industriële fabrieken en treinstations als doelwit gekozen. In de praktijk hadden de Amerikaanse aanslagen echter ook desastreuze gevolgen voor de burgerbevolking. Het onderscheid tussen de zogenaamde Engelse terroristische aanslagen en de Amerikaanse precisieaanslagen is daardoor moeilijk te maken. In dit boek wordt echter ook duidelijk dat de bombardementen op Duitse steden uiterst moeilijke ondernemingen waren, die ook voor de westerse geallieerden tot grote verliezen leidden. De bevolking van München wist niets van concepten, verkeerde inschattingen en ongelukken, maar ze voelden en werden geterroriseerd. Met behulp van tot nu toe nauwelijks geëvalueerde NS-situatierapporten kon de auteur de heersende opvatting weerleggen dat het moreel van de Münchense bevolking niet was gebroken door de 72 geregistreerde aanslagen. Hoewel het effect later inzette dan de geallieerden hadden verwacht, leidde het niettemin tot groeiende apathie en, in de laatste fase van de oorlog, tot een ernstige verzwakking van het verzet, wat gevaarlijk werd voor het naziregime. - Uit de bestudering van het rijke bronnenmateriaal kwam een ??objectieve en feitelijke weergave van de luchtoorlogsgebeurtenissen in München naar voren. Dit boek rekent af met legendes en levert een belangrijke bijdrage aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

Note: Duitstalig

Catalog Ident for ordering: S45090

€ 35,00Location Code of book in the book store: V067.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!