De Nederlandse Koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog 2

Click for larger view

De Nederlandse Koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog 2 - De lotgevallen van de Nederlandse koopvaardijschepen en hun bemanning

Author: L.L. van Münching

Publisher: Den Boer

Year: 1986

Cover: Hard Cover

Pages: 260

Description: In dit tweede deel van De Nederlandse koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog belicht L.L. van Münching een aantal perioden uit de strijd ter zee, waarvoor in het toch al omvangrijke eerste deel geen plaats was. In deze band is een zo volledig mogelijk beeld opgenomen van hetgeen zich in de oorlogsjaren in 'de West' heeft afgespeeld. Van de belangrijke rol van de Nederlandse zeesleepboten bij de grootste invasie aller tijden in Normandië, was tot nu toe vrijwel niets bekend, evenals aan de belangrijke taak, welke de Nederlandse kustvaart heeft vervuld. Aan de waardevolle bijdrage die de Nederlandse schepen vanaf april 1942 aan de geallieerde oorlogvoering in de Z.W. Pacific hebben geleverd, is aandacht besteed, evenals aan het in de vaart brengen van de Nederlandse 'Merchant Aircraft Carriers', het enige Nederlandse rescue-schip. Ook de strijd van de Nederlandse koopvaarders tegen de Duitse vliegtuigen, waarbij vooral die tegen de beruchte Focke Wulfs, komt uitvoerig aan de orde. De rampen die de geallieerde koopvaardij troffen, zoals die te Bari en Bombay en het Nederlandse aandeel daarin, zijn aan de vergetelheid ontrukt. Tot nu toe is nimmer aandacht geschonken aan de werkzaamheden van de Nederlandse regering te Londen inzake de vervangende tonnage, evenals aan de belangrijke functie, welke de afdeling Handelsbescherming van de Koninklijke marine heeft vervuld, een hiaat waarin met de verschijning van dit boek, alsnog is voorzien..

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S44926

€ 12,50Location Code of book in the book store: V071.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!