Luchtmachtbevelhebbers geportretteerd

Click for larger view

Luchtmachtbevelhebbers geportretteerd - 1954-2005

Author: Rolf de Winter/Erwin van Loo

Publisher: Koninklijke Luchtmacht

Year: 2006

Cover: Hard Cover

Pages: 444

Description: Door een reorganisatie van de Krijgsmacht verdween in september 2005 de functie van Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten bij de Koninklijke Luchtmacht. Tussen 1954 en 2005 bekleedden achtereenvolgens veertien personen de hoogste post binnen de luchtmacht. Wie waren zij? Wat waren de hoogte- en dieptepunten uit hun militaire loopbaan? Hoe bereikten zij de hoogste sport op de luchtmacht ladder? Hoe was de verstandhouding met “de politiek”? Wat waren de belangrijkste gebeurtenissen in de halve eeuw dat zij leiding gaven aan de luchtmacht? Dit boek geeft antwoord op deze vragen. Aan de hand van boeiende, rijk geïllustreerde biografische schetsen wordt het leven van de markante Nederlandse luchtmachtgeneraals verteld. Dit boek schenkt aandacht aan de jeugd, militaire opleiding, sportieve prestaties, (oorlogs)ervaringen, succesvolle – en soms mislukte – vliegersloopbanen van de veertien bevelhebbers die 50 jaar het “gezicht” bepaalden van de Koninklijke Luchtmacht.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S44390

€ 17,50Location Code of book in the book store: V049.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!