Verzet in Bloemendaal

Click for larger view

Verzet in Bloemendaal - Cees de Jong en zijn vrienden

Author: Charles Coster van Voorhout/Hans Hoffman

Publisher: Uitgever Jan de Jong

Year: 2020

Cover: Soft Cover

Pages: 286

Description: Drank, vrouwen, juwelen, antiek, een goede behandeling na de capitulatie. Daar waren leidinggevende Duitse militairen tegen het einde van de oorlog zeer gevoelig voor. Het verzet, gesteund door de regering in Londen, vervulde hun wensen als ze bereid waren af te zien van voorgenomen oorlogsmisdaden, zoals het tot ontploffing brengen van vitale objecten. Het nazi-Sprengcommando in Bloemendaal, zetelend in een villa aan de Rijperweg, had de opdracht de electriciteitscentrales van Amsterdam en Velsen en de sluizen van IJmuiden op te blazen. De gevolgen voor het toch al kwetsbare Holland zouden rampzalig zijn geweest, overstromingen zouden ontelbare levens hebben gekost. Het plaatselijk verzet slaagde erin de nazi's op andere gedachten te brengenen een dreigende ramp af te wenden. Dit boek vertelt het verhaal van smeergeld en omkoping -zie ook de tekst op de voorkant- en beschrijft gedetailleerd hoe onverschrokken, maar ook hoe wanhopig soms de illegaliteit zich wapende tegen een steeds agressievere bezetter. De studie steunt op gesprekken met direct betrokkenen en op unieke, vertrouwelijke documenten, vrijwel alle afkomstig uit het archief van Cees de Jong, de Bloemendaalse student, die destijds de spil van het verzet was. Toch is het boek niet alleen belangrijk voor de Bloemedaalse gemeenschap. Het is een voorbeeld van de manier waarop in veel plaatsen van ons land werd geopereerd.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S44232

€ 10,00Location Code of book in the book store: V050.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!