Bronzen Leeuw - Bronzen Kruis

Click for larger view

Bronzen Leeuw - Bronzen Kruis - Militaire dapperheidsonderscheidingen

Author: H.G. Meijer

Publisher: De Bataafsche Leeuw

Year: 1990

Cover: Hard Cover

Pages: 318

Description: De Nederlandse regering in ballingschap in Londen had behoefte aan het instellen van dapperheidsonderscheidingen voor krijgsverrichtingen waarvoor de Militaire Willemsorde in wezen niet verleend kon worden. Zo werd in 1940 het Bronzen Kruis ingesteld in twee gradaties, met en zonder eervolle vermelding. Deze onderscheiding werd verleend aan militairen, maar later ook aan koopvaardijpersoneel en andere burgers die hiervoor in aanmerking kwamen. De Bronzen Leeuw werd in 1944 ingesteld als vervanger van het Bronzen Kruis met eervolle vermelding, waardoor de Bronzen Leeuw na de Militaire Willemsorde de belangrijkste Nederlandse dapperheidsonderscheiding werd, gevolgd door het Bronzen Kruis. In deze uitgave worden alle gedecoreerden Bronzen Leeuw en Bronzen Kruis genoemd met details met betrekking tot hun rang, functie en legeronderdeel. Ook de betreffende mutatie (plaats en tijdstip van de betreffende krijgsverrichting).wordt vermeld. Foto's, documenten, afbeeldingen, illustraties, tabellen, grafieken, register van de Bronzen Leeuw, Register van het Bronzen Kruis, afkortingenlijst, beredeneerde bibliografie.

Note: nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S42187

€ 45,00Location Code of book in the book store: V078.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!