De Nederlandse Oostkolonisatie

Click for larger view

De Nederlandse Oostkolonisatie - Meer in het bijzonder die in Brandenburg in de 17e eeuw tijdens de regering van den Groten Keurvorst

Author: Joh. Theunisz

Publisher: Uitgeverij Hamer

Year: 1945

Cover: Hard Cover

Pages: 165

Description: Op nationaal-socialistische leest geschoeide beschouwing van emigratie naar oost-europa door de eeuwen heen.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S41520

€ 30,00Location Code of book in the book store: V053.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!