Ärzte im Dritten Reich

Click for larger view

Ärzte im Dritten Reich

Author: Robert Jay Lifton

Publisher: Klett-Cotta

Year: 1986

Cover: Hard Cover

Pages: 681

Description: Het uitgebreide overzicht van de artsen in het Derde Rijk toont artsen in verschillende rollen, als daders, handlangers, volgers en slachtoffers - enkelen boden weerstand. Lifton bespreekt hoe het juist de artsen waren die werden geroepen om te genezen die moordenaars konden worden. In de zoektocht naar antwoorden op deze kernvraag houdt zijn psychologische studie rekening met honderden interviews en veelal ontoegankelijke procesverslagen, maar is vooral gebaseerd op directe dialoog met daders en die slachtoffers die aan de dood konden ontsnappen.

Note: Duitstalig

Catalog Ident for ordering: S41301

€ 17,50Location Code of book in the book store: V067.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!