The Zeebrugge Raid 1918

Click for larger view

The Zeebrugge Raid 1918 - "The Finest Feet of Arms"

Author: Paul Kendall

Publisher: Spellmount

Year: 2009

Cover: Soft Cover

Pages: 351

Description: De Zeebrugge Raid was een gewaagde missie om de Duitse onderzeeŽrs bij Brugge te blokkeren. Deze onderzeeŽrs waren verantwoordelijk voor het tot zinken brengen van een derde van alle geallieerde koopvaardijschepen tijdens de Eerste Wereldoorlog en in het begin van 1918 bestond het gevaar dat de Duitse onderzeeŽrcampagne Groot-BrittanniŽ zou hebben uitgehongerd tot onderwerping. Het boek onderzoekt hoe het plan van Haig om uit de Ieperboog te breken en Brugge en de Duitse marinebasis daar te veroveren, in november 1917 in het helse moeras bij Passendale werd verijdeld. De geallieerde troepen waren uitgeput en waren niet in staat een verdere campagne uit te voeren . De enige hoop was om de ingang van Zeebrugge te blokkeren. Daarom werd het in 1918 overgelaten aan de Royal Navy en Royal Marines Light Infantry om de in Vlaanderen gestationeerde onderzeeŽrs tegen te houden. De inval was een zelfmoordmissie met een kleine kans om te overleven of naar huis terug te keren. Met deze kennis toonden de mannen die deelnamen grote moed en standvastigheid, 's nachts, uitgedaagd door het getij en de Duitse kanonbatterijen. Dit boek bevat persoonlijke verslagen van de mannen van de Royal Navy en de Royal Marines Light Infantry die deelnamen aan de inval. Het waren gewone mannen die buitengewone, heldhaftige daden verrichtten.

Note: Engelstalig

Catalog Ident for ordering: S40683

€ 20,00Location Code of book in the book store: V077.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!