Vestingwerken in West-Europa

Click for larger view

Vestingwerken in West-Europa

Author: Rudi Rolf/Peter Saal

Publisher: Fibula-van Dishoeck

Year: 1986

Cover: Soft Cover

Pages: 168

Description: De verovering van het tot dan toe onneembaar geachte Belgische Fort Eben-Emael door de Duitsers in Mei 1940 schokte de wereld, terwijl de Franse Maginotlinie nutteloos bleek tegen diezelfde Duitsers, die de linie in feite negeerden en er omheen trokken. Zoals altijd, hadden militaire planners ontworpen met de laatste oorlog in gedachten - in plaats van de volgende oorlog, zonder daarbij oog te hebben voor de vooruitgang in de ontwikkeling van tanks en vliegtuigen, die van grote invloed bleken te zijn op de moderne manier van oorlogvoering. Maar ook de Duitsers begingen dezelfde fout - met de bouw van de Atlantikwall en de verdedingswerken op de Kanaaleilanden die waren gericht tegen eventuele aanvallen vanuit zee en de West Wall (ook wel "Siegfriedlinie"genoemd) tegen een mogelijke aanval vanuit het westen gericht op Duitsland zelf. Een en ander resulteerde in het feit dat bijna heel West-Europa was "volgebouwd" met ingegraven bunkers, artillerie-, mitrailleur- en luchtdoelartillerie-opstellingen, observatie en vuurleidingsposten, ondergrondse magazijnen en andere vestingwerken - waarvan een zeer groot aantal nog steeds aanwezig is - iets dat door hun stevigheid wordt veroorzaakt, ofwel door de tussenkomst van groepen van mensen die zich sterk maken voor het behoud ervan. Dit boek onderzoekt de geschiedenis van moderne vestingwerken vanaf de jaren 70 van de 18de eeuw en laat zien hoe ontwerpen drastisch veranderden door de opkomst van nieuwe bedreigingen - met name die van de artillerie. Het vertelt ook over het lot van een aantal van de forten die zowel in de Eerste als in de Tweede Wereldoorlog dienst deden. De tientallen kaarten, foto's, tekeningen en plattegronden vormen een reisgids voor een ieder die de vaak nog in zeer goede staat verkerende vestingwerken wil bezoeken. Veel ervan zijn† gewoon toegankelijk en / of herbergen musea, waarvan de openingstijden zijn vermeld. Deze verdedigingslinies en - opstellingen vaak van staal en beton vervaardigd - staan al tientallen jaren ongebruikt, maar blijven de fantasie prikkelen. Dit boek is van onschatbare waarde - niet alleen voor diegenen die interesse hebben in vestingwerken, maar zeker ook voor iedereen die Frankrijk, Nederland, BelgiŽ, Duitsland en de Kanaaleilanden bezoekt.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S40383

€ 15,00Location Code of book in the book store: V082.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!