Uitreis rond de kaap

Click for larger view

Uitreis rond de kaap - een zeegeschiedenis uit 1626

Author: A. van der Moer

Publisher: Uitgeverij T. Wever

Year: 1987

Cover: Soft Cover

Pages: 207

Description: Dit boek een geromantiseerd verslag van een uitreis voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie in het jaar 1626. De reis wordt ondernomen door drie grote Oostinjevaarders en twee jachten, in totaal bemand met 500 opvarenden. Tijdens de reis komen allerlei facetten van de toenmalige zeevaart naar voren. Aanvankelijk komen alle vijf de schepen aan de beurt. Omdat de vloot wordt gesplitst in groepen van twee snelle en drie tragere schepen krijgen vervolgens het schip Neptunus en het jacht Prins Willem de meeste aandacht. Daarna splitst die zich toe op de neptunus. De schipper van dit schip ontpopt zich geleidelijk als hoofdpersoon, ook al omdat hij de lezer in zes over het boek verspreide hoofdstukken, zijn persoonlijk reisverslag bevattend, doet blijken van zijn eigen gedachten en inzichten. De beschreven gebeurtenissen berusten grotendeels op ware, in oude scheepsjournalen en reisverslagen vermelde belevenissen..

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S40376

€ 8,50



Location Code of book in the book store: V071.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!