Canada en Noord-Brabant

Click for larger view

Canada en Noord-Brabant - Een band voor altijd

Author: Jan A.F.M. Luijten

Publisher: Uitgeverij Aspekt

Year: 1994

Cover: Soft Cover

Pages: 200

Description: In drie hoofdstukken behandelt de auteur drie korte episodes uit de bevrijdingsgeschiedenis van Bergen op Zoom en directe omgeving op het eind van de Tweede Wereldoorlog. Met name het aandeel van de Canadese strijdkrachten en dan vooral enige met name genoemde militairen staan hierin centraal. De nauwgezette beschrijving die de heftige strijd van moment volgt op genoemde locaties geeft een helder beeld van de verbetenheid van de bevrijders en de ontberingen en gevaren die zij bij hun strijd moesten ondergaan. De reconstructies zijn gebaseerd op ooggetuigenverslagen, documenten en eigen waarnemingen van de auteur die, hoewel geen historicus, zich prima van zijn taak heeft gekweten. De vele zwartwitfoto's van personen en locaties vergroten de betrokkenheid van de lezer. De beschreven episodes kunnen uiteraard niet los worden gezien van de totale bevrijdingsstrijd. Het geheel vormt een welkome aanvulling op datgene wat reeds bekend is over de bevrijdingsgeschiedenis en dan met name die van West-Brabant.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S40263

€ 14,50Location Code of book in the book store: V048.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!