Sturmboote im Kommando der Kleinkampfverbände der Kriegsmarine und ihre Italienische Vorbilder

Click for larger view

Sturmboote im Kommando der Kleinkampfverbände der Kriegsmarine und ihre Italienische Vorbilder

Author: Hartwig Kobelt

Publisher: Helios Verlag

Cover: Hard Cover

Pages: 344

Description: Als men Italiaanse of de schaarse Duitse bronnen en afbeeldingen uit de periode na 8 september 1943, dus na de wapenstilstand van Italië met de geallieerden, leest over het gebruik van kleine oppervlaktewapens, dan valt meteen één ding op: hoewel zogenaamd na de oprichting van “Sturmbootflottiles” onder de paraplu van het bevel van de kleine gevechtseenheden, vooral in de context van de 1e Assault Boat Flotilla, sterke contingenten van de Italiaanse 10e Mas bleven vechten, het zicht van de betrokken geallieerde partners is vervaagd of beperkt tot een paar bijzinnen. Leden van de 10e Mas keken medelijdend naar hun Duitse strijders, die in slechts enkele maanden tijd waren opgeleid in "spoedcursussen", uit het zelfvertrouwen dat was gegroeid in hun inmiddels zeker tien jaar traditie en de intensieve training gegeven in deze tijd. Ondanks de geringe omvang van de tradities is de auteur er voor het eerst in geslaagd een uitgebreid verslag te geven van de geschiedenis van de Duitse aanvalsbootvloten onder het bevel over de kleine gevechtseenheden van de marine door middel van een systematische evaluatie, in het bijzonder van de relevante oorlogsdagboeken van hogere departementen en de bevindingen van de Britse inlichtingendienst overgeleverd in het Britse nationale archief en altijd om licht te werpen op de ontwikkeling van de Duits-Italiaanse wapenbroederschap. Met dit nauwgezette werk wordt een leemte die al decennia bestaat en onopgemerkt is gebleven in de presentatie van de geschiedenis van de Duitse marine gedicht.

Note: Duitstalig

Catalog Ident for ordering: S39922

€ 47,00Location Code of book in the book store: V075.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!