The Papers of George Catlett Marshall

Click for larger view

The Papers of George Catlett Marshall - Volume 4: Agressive and Determined Leadership June 1, 1943-December 31, 1944

Author: Larry I. Bland/Sharon Ritenour Stevens

Publisher: The Johns Hopkins University Press

Year: 1996

Cover: Hard Cover

Pages: 773

Description: Dit vierde deel van The Papers of George Catlett Marshall beslaat de negentien maanden die de kern vormden van de Amerikaanse deelname aan de oorlog, een periode waarin Marshall op het hoogtepunt van zijn capaciteiten als politicus, strateeg en co÷rdinator opereerde. Marshall was eind 1943 ongetwijfeld teleurgesteld dat hij niet werd gekozen als geallieerd opperbevelhebber in Europa - een baan die hem zou zijn toegekend als hij erom had gevraagd. Maar veel mensen, waaronder president Roosevelt, vonden hem te belangrijk voor de oorlogsinspanningen van Amerika en voor de alliantie om hem uit Washington D.C. te verwijderen. Zoals de documenten in dit boek aantonen, besteedde Marshall veel energie aan het handhaven en versterken van de cruciale Anglo-Amerikaanse alliantie door zijn deelname aan de grote besluitvormingsconferenties in oorlogstijd in Quebec, Ca´ro en Teheran, en door zijn volharding over strategische richting. Dit boek onthult ook de inspanningen van Marshall om de allianties van leger- en marine, grond- en luchtmacht, reguliere en reservecomponenten, thuisfront en gevechtstheaters, militairen en civiel, en het Pentagon en het Congres te handhaven. Het legerpersoneel steeg tot acht miljoen tegen het einde van deze negentien maanden, en Marshall zette zich krachtig in om de oprichting, training en transport van gevechtseenheden te voltooien. Hij werd voortdurend geconfronteerd met problemen op het gebied van logistiek en scheepvaart, onderzoek en ontwikkeling, het vinden van uitzonderlijk bekwame leiders en het leveren van ondersteunend personeel. Al die tijd maakte Marshall plannen voor het naoorlogse leger door te pleiten voor universele militaire training en een verenigd ministerie van defensie. 'Je doet geweldig werk,' zei hij eind 1944 tegen generaal Eisenhower, 'geef ze maar de hel.' Hetzelfde zou van Marshall zelf kunnen worden gezegd.

Note: Engelstalig

Catalog Ident for ordering: S37836

€ 30,00Location Code of book in the book store: V065.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!