Oorlog en herstel in Noord-Limburg 1940-1950

Click for larger view

Oorlog en herstel in Noord-Limburg 1940-1950 - Een herinnering in foto's

Author: Martien Blondel

Publisher: Uitg. Mij. Dagblad voor Noord-Limburg

Year: 1981

Cover: Soft Cover

Pages: 240

Description: Dit boek zegt weinig met woorden, maar spreekt des te meer met beelden een onbetwistbare taal. Wie het doorbladert zal het waarschijnlijk gaan als ons, toen wij uit bijna tweeduizend foto's, betrekking hebbend op de belevenissen van Noord-Limburg in de jaren 1940-1950, onze keuze moesten maken. Dit boek zegt iets over de geschiedenis van Noord-Limburg vanaf 1939. Uitsluitend daarover en niet eens voilledig. Er zijn tijden geweest, dat niemand materiaal, moed of lust had om te fotograferen, tengevolge waarvan wij nu documenten missen die ogenblikken in het leven van deze streek, welke even ingrijpend als tragisch waren. Opnamen van de razzia's door de SS, Grüne Polizei of Fallschirmjäger zijn blijkbaar niet gemaakt. Van de evacuatie zijn slechts enkele foto's aanwezig.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S36214

€ 18,00Location Code of book in the book store: V048.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!