Buigen en Barsten

Click for larger view

Buigen en Barsten - De oorlog 1940-1945 on Noord-Nederland

Author: J.A. Bodewes

Publisher: Eigen uitgave

Year: 1992

Cover: Soft Cover

Pages: 258

Description: Angstig en verbluft zagen we in mei 1940 het met hakenkruisen overdekte leger door stad en streek trekken. De oorlog betekende voor de toen levende generatie - jong en oud - een definitieve breuk met het verleden. Een breuk die na de bevrijding in 1945 weliswaar veelal werd gelimd, maar die een halve eeuw nadien nog steeds niet is geheeld. In een poging dit diepingrijpend gebeuren nader tot ons te brengen, probeert de schrijver het oorlogsgebeuren in Noord-Nederland te vatten in een snelle wisseling van gebeurtenissen en situaties. De Duitsers probeerden - buigen of barsten! - ons de nazi-geest op te dringen, onze wil te buigen. Velen bogen het hoofd, soms nog verder in het stof. Maar anderen - barts maar! - verzetten zich toenemend hevig.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S36213

€ 16,50Location Code of book in the book store: V048.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!