De laatste divisie

Click for larger view

De laatste divisie - De geschiedenis van 1 Divisie "7 December" na de val van de Muur 1989-2004

Author: Arthur ten Cate

Publisher: Sdu Uitgevers

Year: 2004

Cover: Soft Cover

Pages: 112

Description: Op 1 januari 2004 werd 1 Divisie '7 December' opgeheven, de laatste divisie van de Koninklijke Landmacht. Hiermee werd symbolisch een punt gezet achter het grote verdedigingsleger uit het tijdperk van de Koude Oorlog. Na vijftien jaar bezuinigen en het verzetten van de militaire bakens koos Nederland definitief voor een klein, volledig paraat expeditieleger. Talrijke eenheden waren in de loop der jaren afgestoten, ook de divisies. De omvorming tussen 1989 en 2004 van 1 Divisie tot, eerst, de enige overgebleven zelfstandige eenheid van die grootte in Nederland, en later, tot het operationele hart van de Nederlandse landstrijdkrachten, vormde het middelpunt van de grootste en langdurigste reorganisatie die het Nederlandse militaire apparaat ooit heeft gekend. 'De Laatste Divisie' vertelt vanuit het perspectief van de roemruchte Eerste Divisie de militaire geschiedenis van de turbulente jaren negentig: van de ingrijpende bezuinigingen, van het opheffen van vele eenheden en het sluiten van kazernes, van het opschorten van de dienstplicht en de vorming van een beroepsleger, en van het verleggen van de prioriteiten naar het uitvoeren van crisisbeheersingsoperaties wereldwijd.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S36183

€ 15,00Location Code of book in the book store: V080.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!