De wegen van het water

Click for larger view

De wegen van het water - Waterbeheer in de 21ste eeuw

Author: Edwin Lucas

Publisher: Terra/Lannoo

Year: 2001

Cover: Hard Cover

Pages: 136

Description: De zee, onze rivieren, kanalen, beken maar ook meren zijn enorm belangrijk voor onze samenleving. Zij leveren drinkwater, vaarwater, koel- en proceswater, recreatiemogelijkheden en nog veel meer ... Wij realiseren ons te weinig dat deze waterstromen alles te maken hebben met onze economische activiteiten, onze veiligheid en het natuurbehoud. Het één kan niet los worden gezien van het ander. Het beheer van ons water en onze waterwegen wordt steeds beter afgestemd. Er vindt een omslag in denken over waterbeheer plaats. Eeuwenlang hebben wij ons tegen zeewater beschermd door dijken te bouwen en polders droog te maken. De rivieren werden zo veel mogelijk gekanaliseerd, zodat het water zo snel mogelijk gecontroleerd naar zee kon stromen. De laatste jaren is steeds duidelijker geworden dat de zeespiegel rijst, er meer regen valt en de rivierafvoeren toenemen. Bovendien kunnen wij onze dijken niet blijven verhogen. In deze uitgave wordt op boeiende en heldere wijze de nieuwe benadering van het waterbeheer uit de doeken gedaan.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S35486

€ 10,00Location Code of book in the book store: V057.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!