Rapport van de Commissie van Drie

Click for larger view

Rapport van de Commissie van Drie - Onderzoek naar de juistheid van verklaringen over betalingen door een Amerikaanse vliegtuigfabriek

Publisher: Tweede Kamer der Staten Generaal

Year: 1976

Cover: Soft Cover

Pages: 240

Description: De Commissie van Drie was een commissie die in 1976 werd ingesteld door het kabinet-Den Uyl met de opdracht te onderzoeken wat er waar was van de serieuze geruchten dat prins Bernhard steekpenningen zou hebben aangenomen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed; de zogeheten Lockheed-affaire. Voorzitter van de Commissie van Drie werd mr. A.M Donner, rechter bij het Europees Hof van Justitie. De overige leden waren Marius Holtrop (voormalig directeur van De Nederlandsche Bank) en de president van de Algemene Rekenkamer, Henri Peschar. De commissie publiceerde een rapport dat vrijwel onmiddellijk een bestseller werd. De slotconclusie was: ... dat Zijne Koninklijke Hoogheid zich aanvankelijk veel te lichtvaardig [had] begeven in transacties, die de indruk moesten wekken dat hij gevoelig was voor gunsten en dat hij zich toegankelijk had getoond voor onoorbare aanbiedingen en zich vervolgens had laten verleiden tot het nemen van initiatieven die volstrekt onaanvaardbaar waren en die hemzelf en het Nederlandse aanschafbeleid bij Lockheed en [...] niet alleen bij Lockheed, in een bedenkelijk daglicht moesten stellen ....

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S34993

€ 10,00Location Code of book in the book store: V057.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!