Zeeroof en Zeeroofbestreiding in de Indische archipel (19de eeuw)

Click for larger view

Zeeroof en Zeeroofbestreiding in de Indische archipel (19de eeuw) - Bijdrage tot de Nederlandse Marinegeschiedenis

Author: G. Teitler/A.M.C. van Dissel/J.N.F.M. Campo

Publisher: De Bataafsche Leeuw

Year: 2005

Cover: Hard Cover

Pages: `351

Description: In dit boek wordt zeeroof en zeeroofbestrijding in de Indische archipel in de negentiende eeuw vanuit verschillende gezichtspunten besproken. Op basis van uitgebreid bronnenonderzoek belichten de auteurs diverse aspecten van deze veelzijdige problematiek. Opvattingen van Indische ambtenaren, inheemse vorsten, marineofficieren en slachtoffers liepen ver uiteen. Het is opvallend hoezeer de betrokken ambtelijke instanties van inzicht met elkaar verschilden over de bestrijding van dit kwaad. Uiteindelijk werd de zeeroof omstreeks 1900 door een bundeling van bestuurlijke, juridische, operationele en economische maatregelen en ontwikkelingen gefnuikt. De actualiteit van deze historische studies wordt duidelijk gemaakt in het slothoofdstuk, waarin verleden en heden worden verweven.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S34653

€ 20,00Location Code of book in the book store: V073.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!