Het Vliegerkruis

Click for larger view

Het Vliegerkruis - Voor initiatief, moed en volharding

Author: H.G. Meijer/R. Vis

Publisher: De Bataafsche Leeuw

Year: 1997

Cover: Hard Cover

Pages: 269

Description: Al spoedig na de capitulatie van 194O moest men constateren dat de bestaande vooroorlogse onderscheidingen niet toereikend waren om de verschillende krijgsverrichtingen van vliegtuigbemanningsleden tijdens de meidagen passend te belonen. Door de Nederlandse regering in ballingschap werd daarom in 1941 het Vliegerkruis ingesteld. In deze uitgave worden alle personen, zowel Nederlanders als geallieerden, vermeld die onderscheiden zijn met het Vliegerkruis. Daarbij wordt informatie verstrekt aangaande rang en functie van de gedecoreerden, hun krijgsmachtonderdeel, het betreffende Koninklijke Besluit, de al of niet postume verlening en de zogenaamde mutatie ( plaats, tijdstip en aard van de krijgsverrichting in kwestie). Tevens worden alle aan Nederlandse vliegtuigbemanningsleden verleende Britse dapperheidonderscheidingen opgesomd.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S34237

€ 25,00Location Code of book in the book store: V002.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!