Het Groot Spionnenboek

Click for larger view

Het Groot Spionnenboek

Author: H. Keith Melton

Publisher: Bosch & Keuning

Year: 1996

Cover: Hard Cover

Pages: 176

Description: Wie wel eens een film van James Bond heeft gezien, zal zich ongetwijfeld de daarin gebruikte attributen herinneren. Dit boek, dat op de 'echte' praktijk stoelt, biedt een rijk, met voornamelijk kleurenfoto's, ge´llustreerd kijkje op verschillende aspecten en attributen die het spionagevak zo intrigerend maken. Het bestaat uit enkele voorwoorden, een artikel over wat spionnen nu eigenlijk doen en een stukje over toekomstige spionnen. Het boek is verder ingedeeld in ij thematische onderdelen: 'Beroemde spionageoperaties', 'Uitrusting en technieken' en 'Hoe wordt men spion'. Ieder onderdeel is weer verdeeld in subhoofdstukken: 'Tweede Wereldoorlog', 'Koude Oorlog', 'Camera's', 'Clandestiene communicatie' e.d., die ieder weer bestaan uit gedetailleerde beschrijvingen van 2 pagina's van specifieke onderwerpen. Deze geven een goed beeld van de zeer diverse zaken waar een spion zoal mee te maken kan krijgen. Een boeiend (kijk)boek dat een handige verklarende woordenlijst en een register bevat.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S34049

€ 15,00Location Code of book in the book store: V057.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!