Een bewijs van belangstelling en welwillendheid

Click for larger view

Een bewijs van belangstelling en welwillendheid - De medaille voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst

Author: Joep van Hoof

Publisher: Boom

Year: 2013

Cover: Soft Cover

Pages: 79

Description: Op 19 februari 1825 werd bij Koninklijk Besluit een onderscheidingsteken ingesteld voor onderofficieren. Deze medaille was bedoeld als stimulans voor beroepsmilitairen; er was destijds een groot tekort aan geschikte manschappen. Maar het ereteken gold al snel als een bijzondere blijk van waardering voor de wijze waarop de onderofficieren hun complexe taken vervulden. Het boek gaat over het ontstaan en de ontwikkeling van de 'trouwe-dienstmedaille'.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S33895

€ 13,50Location Code of book in the book store: V078.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!