Burgemeester in bezettingstijd

Click for larger view

Burgemeester in bezettingstijd

Author: J.J.G. Boot

Publisher: Uitgeverij Semper Agendo N.V.

Cover: Soft Cover

Pages: 416

Description: Tijdens de bezetting was de auteur burgemeester van het Achterhoekse dorp Wisch. In die tijd, om nauwkeurig te zijn: van januari 1939 tot december 1945, hield hij boek van het gebeuren van alledag. Deze aantekeningen over gesprekken, voorvallen en gevoerde correspondentie - in de eerste instantie opgetekend per maand, later per week en per dag - staan nu in dit boek. Uit de veelheid van gegevens, die een beeld geven van hetgeen zich gedurende de jaren 1940-1945 in bijna het gehele land afspeelde, sproingen een zestal punten naar voren: - De moeilijke positie van de burgemeester: hij moest met de bezetter samenwerken en hem tegenmwerken, en de daardoor ony=tstane vraag van het al dan niet aftreden; - de tragiek van de jodenvervolging; - een correctie op de naar het oordeel van de schrijver onrechtvaardige en overtrokken kritiek van na de oorlog op Dr. H. Colijn; - de goedbedoelde maar in praktijk ontaarde zuiveringsmaatregelen na de oorlog; - de mislukte poging om tot een politieke concentratie van protestantse partijen te komen, met name de ARP en de CHU in de tweede helft van 1945; - de situatie in Ned. IndiŽ na de capitulatie van Japan in 1945.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S33858

€ 10,00Location Code of book in the book store: V056.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!