Op erewoord Ö

Click for larger view

Op erewoord Ö - Oorlogsherinneringen van een Marineman

Author: J.N.J. van der Meij

Publisher: De Bataafsche Leeuw

Year: 1997

Cover: Soft Cover

Pages: 192

Description: Dit is het verhaal over de bijzondere belevenissen gedurende de jaren 1935 tot 1955 van een zeeofficier die zich niet bij alles heeft willen neerleggen. Joop van der Meij, geboren in 1910, en opgegroeid in Nederlands Oost-IndiŽ, werd in september 1931 beŽdigd als luitenant-ter-zee der derde klasse. Hij diende o.a. bij de Onderzeedienst in Oost-IndiŽ. Tijdens de Spaanse burgeroorlog was hij betrokken bij konvooivaren in de Straat van Gibraltar. Van der Meij beleefde het begin van de beproevingen die het zwaar getroffen Den Helder in mei 1940 moest ondergan. Daarnaast was hij vrij op erewoord en onderging hij de steeds moeilijker wordende toestand in Nederland. Na rijp beraad en degelijke voorbereiding ondernam hij met een groep vertouwelingen een poging om met een kleine motorboot de Noordzee over te steken. Een ongelukkige samenloop van omstandigheden deed hem echter in de handen vallen van de Duitsers. Een anderhalf jaar durende periode van processen voor vijf verschillende Duitse krijgsraden volgde, met als inzet de doodstraf die door de Duitse opperbevelhebber in Nederland verlangd werd. Uiteindelijk volgde veroordeling tot enkele jaren tuchthuisstraf. Na de oorlog keerde Van der Meij met de Tjerk Hiddes terug naar IndiŽ. Hij nam in Oost-Java, Tjilatjap en Malang deel aan de politionele acties en daarna aan de bezetting van het eiland Menari bij Soerbaja.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S33137

€ 15,00Location Code of book in the book store: V073.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!