Om den gewetens wille

Click for larger view

Om den gewetens wille - De geschiedenis van een arrest in oorlogstijd

Author: H.L.C. Hermans

Publisher: Friese Pers Boekerij

Year: 2012

Cover: Hard Cover

Pages: 410

Description: In dit boek worden de achtergronden van het 'Leeuwarder arrest' geschetst. De uitspraak moet worden gezien in de samenhang met eerder confrontaties van het Hof te Leeuwarden met de bezettende macht. Deze waren zo hoog opgelopen dat in het najaar van 1942 het voornemen was opgevat het college in een andere samenstelling naar Groningen te verplaatsen. De uitspraak past tevens bij een brede protestbeweging van andere rechtcolleges. Aan die beweging wordt in dit werk mede aandacht besteed. Het boek 'Om des gewetenswille' bevat dus niet alleen een 'kleine' geschiedenis van een rechterlijk college in oorlogstijd, het werpt een nieuw licht op de rechterlijke macht in haar geheel en op het gedrag van individuele leden daarvan in de jaren van de Duitse bezetting.

Note: Engelstalig

Catalog Ident for ordering: S28437

€ 15,00Location Code of book in the book store: V056.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!