De goederenwagens van de Nederlandse tramwegen

Click for larger view

De goederenwagens van de Nederlandse tramwegen

Author: A. Dijkers

Publisher: Schuyt & Co

Year: 1996

Cover: Soft Cover

Pages: 272

Description: Dit boek gaat over de wagens die de Nederlandse trambedrijven in gebruik hebben gehad voor het vervoer van goederen, met inbegrip van post, bagage en vee, en tevens over de aard van de vervoerde goederen. Op nagenoeg alle tramwegen werden niet alleen reizigers vervoerd, maar in beginsel alles wat verplaatst moest worden. Goederenvervoer was voor vele trambedrijven een belangrijke inkomstenbron. Er waren maatschappijen die honderden wagens in gebruik hadden. Sommige hadden zijsporen naar fabrieken, veilingen en opslagplaatsen. Het boek is een verslag van een rondreis langs de tramwegen zoals die tussen het eind van de vorige eeuw en het meer recente verleden in gebruik waren. Ge´llustreerd met vele tekeningen en een groot aantal niet eerder gepubliceerde foto's is op deze manier een unieke documentatie tot stand gekomen van een belangrijk historisch vervoersaspect.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S22195

€ 22,50Location Code of book in the book store: V057.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!