Wel vergeven niet vergeten

Click for larger view

Wel vergeven niet vergeten - Geschiedenis van Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog

Author: Adriaan Hakkert

Publisher: Uitgeverij Aspekt

Year: 2004

Cover: Soft Cover

Pages: 448

Description: 'Wel vergeven niet vergeten' beschrijft de indringende geschiedenis van Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog. Het begint met 1933, toen Hitler met zijn Nazi partij de macht greep en Duitsland naar zijn hand zette. In Nederland probeerde de regering haar ruim 120 jarige neutralisatiepolitiek angstvallig en behoedzaam voort te zetten. Die neutraliteit werd consequent en krampachtig vastgehouden. Het mocht niet baten. Het slecht voorbereide en wat argeloze Nederland, werd in mei 1940 in vijf dagen door de Duitse krijgsmacht onder de voet gelopen. Zowel burgers als militairen waren geschokt en verbijsterd. Het Nazi regime in Nederland stelde zich in het eerste jaar van de bezetting mild op tegenover het 'Germaanse' broedervolk. Toen de jacht op de joden begon, de onderdrukking verder toenam en de successen van de Duitse legers afnamen, werd de houding van velen tegen de bezetters harder. Passief en actief verzet namen toe, de terreur werd groter en de 'illegaliteit' groeide als kool.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S21496

€ 17,50Location Code of book in the book store: V056.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!