De zaak Hogerhuis

Click for larger view

De zaak Hogerhuis - Eene gerechtelijke misdaad

Author: Hans Sleurink/Johan Frieswijk

Publisher: Friese Pers Boekerij bv

Year: 1984

Cover: Hard Cover

Pages: 197

Description: In 1896 werden de drie gebroeders Hogerhuis tot in hoogste instantie veroordeeld tot langdurige gevangenisstraffen wegens inbraak met geweldpleging in een boerderij te Britsum (Frl.). Vanaf het begin was duidelijk dat zij de daders niet waren; in een later stadium werden de echte daders zelfs met name in de pers genoemd. Toch wisten politie en justitie hun veroordeling door te drijven, niet in de laatste plaats omdat de broers actieve socialisten waren. Bijna tien jaar was deze zaak een brandende kwestie in de landelijke politiek, mede dank zij de inspanningen van SDAP-leider Troelstra. Deze uitgave geeft een boeiend, goed leesbaar verslag van een schreeuwend onrechtvaardig proces, waarbij tal van hooggeplaatsten laakbaar te kort schoten. Het boek is meer sociaal-historisch dan strafrechtshistorisch van opzet, maar misschien komt het laatste aspect meer aan de orde in het nog te verschijnen wetenschappelijke supplement. Een indrukwekkend relaas, rijk geillustreerd; met naamregister.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S20535

€ 12,50Location Code of book in the book store: V057.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!