De mens groeit met de prijs die hij betaald

Click for larger view

De mens groeit met de prijs die hij betaald - Levensverhalen van acht veteranen: 1940-2006

Author: Bart hetebrij

Publisher: Eigen uitgave

Cover: Hard Cover

Pages: 70

Description: Bart Hetebrij is humanistisch raadsman bij het Ministerie van Defensie. De laatste jaren werkt hij voor en met veteranen. In dit boek heeft hij de levensverhalen verzameld van acht veteranen uit verschillende missies, diverse krijgsmachtdelen, verschillende periodes van operationele inzet, van verschillend geslacht en zowel van dienstplichtige als beroepsmilitairen. Verhalen die duidelijk maken dat ervaringen als uitzendingen, vredesmissies en oorlogssituaties ingrijpende gebeurtenissen zijn in het leven van een mens. De geinterviewde veteranen verhalen over hun ervaringen in o.m. het voormalig Nederlands-Indie, Korea, Pakistan, Libanon, Irak, Angola en Bosnie en vertellen wat die ervaringen voor hen hebben betekend of met hen hebben gedaan. Voor vele oudgedienden roepen de verhalen ongetwijfeld bekende en gemeenschappelijke gevoelens op. De onderlinge kameraadschap, de frustraties van het mandaat, de houding van de lokale bevolking en de rol van de politiek, de spanningen en de angst, maar ook het gevoel van trots er geweest te zijn en iets te hebben betekend voor anderen. Voor familieleden en vrienden van uitgezonden militairen kan dit boekje bijdragen tot een beter begrip van de gevoelens van de veteraan na een uitzending.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S19620

€ 14,50Location Code of book in the book store: V057.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!