Leven langs de liniedijk

Click for larger view

Leven langs de liniedijk - Het noordwestfront van de Stelling van Amsterdam

Author: Marianne Groep-Foncke e.a.

Publisher: Stichting Uitgeverij Noord-Holland

Year: 2014

Cover: Hard Cover

Pages: 120

Description: De slingerende dijkjes en half verscholen forten tussen Krommenie - Assendelft en Uitgeest - Heemskerk- Beverwijk waren in de vorige eeuw de hoofdverdedigingslinie van Amsterdam. Er hebben zich veel verschillende gebeurtenissen voorgedaan. Nederlandse dienstplichtigen oefenden voor de oorlog en deden van alles om de verveling te verdrijven. Duitse soldaten pleegden er orlogsmisdaden, maar hielpen ook kinderen aan eten. Een deel van de boeren kreeg te maken met onder water gezet land, andere verdienden juist aan het onderhoud van de liniedijk. Sommige gebeurtenissen haalden de krant. Andere werden vastgelegd op foto’s of van vader op dochter doorverteld. In dit boek zijn de mooiste foto’s en verhalen over grote en kleine gebeurtenissen bijeengebracht. Samen schetsen ze een beeld van wat zich in de omgeving heeft afgespeeld. Originele foto’s wekken het beeld verder tot leven. In dit rijk geïllustreerde boek is te lezen over het landschap dat de Stelling van Amsterdam mogelijk maakte en de natuur die hierdoor ontstond. Maar vooral vertelt het de verhalen van mensen die in de forten en nabij de liniedijk hebben gewoond, gewerkt en geleefd.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S18550

€ 19,95Location Code of book in the book store: V082.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!