Tussen crisis en oorlog

Click for larger view

Tussen crisis en oorlog - Maatschappij en krijgsmacht in de jaren '30

Author: G. Teitler

Publisher: De Bataafsche Leeuw

Year: 1984

Cover: Hard Cover

Pages: 144

Description: Ondanks de vele publikaties ovder de Tweede Wereldoorlog moet keer op keer worden vastgesteld dat ten aanzien van deze oorlog, zijn voorgeschiedenis en nasleep, nog steeds veel vragen open staan. Zeker wat Nederland betreft hebben die dikwijls betrekking op de verhouding tussen krijgsmacht en samenleving. De algemene indruk heerst, dat deze verhouding veel te wensen overliet en nog verslechterde onder invloed van de economische crisis in de jaren '30. In niet geringe mate zou deze kloof tussen maatschappij en krijgsmacht hebben bijgedragen tot de snelle nederlaag in 1940. De oorlog werd, zo luidt een veelgehoorde stelling, al in de jaren '20 en vooral '30 verloren. Dit boek richt zich op dat thema en tracht nieuw licht te werpen op de vermelde stelling.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S17106

€ 15,00Location Code of book in the book store: V057.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!