Eindstation Pakan Baroe 1944-1945

Click for larger view

Eindstation Pakan Baroe 1944-1945 - Dodenspoorweg door het oerwoud

Author: Henk Hovinga

Publisher: Buijten & Schipperheijn

Year: 1982

Cover: Hard Cover

Pages: 304

Description: Van mei 1944 tot augustus 1945 werkten 5000 geallieerde (vooral Nederlandse) en 30.000 Indonesische dwangarbeiders aan een 220 km. lange spoorlijn dwars over Sumatra, die de Japanse bezetter van Nederlands Indie van groot strategisch belang achtte. 700 geallieerden en 25.000 Indonesiers bezweken aan honger, ziekte en het onmenselijke werk. Het gereedkomen van de spoorlijn viel samen met de Japanse capitulatie; de lijn raakte snel in verval. De auteur beschrijft sober, boeiend en indrukwekkend, aan de hand van getuigenissen van vele overlevenden, deze onbekende oorlogsepisode. Talloze kaarten en illustraties completeren het boek.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S1493

€ 15,00Location Code of book in the book store: V055.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!