Ede in wapenrok

Click for larger view

Ede in wapenrok - Twee eeuwen militaire geschiedenis in de gemeente Ede

Author: Evert van de Weerd/Gerjan Crebolder

Publisher: BDU Uitgeverijw

Year: 2004

Cover: Hard Cover

Pages: 492

Description: In deze uitgave hebben de auteurs Evert van de Weerd en Gerjan Crebolder, op basis van archief- en literatuuronderzoek, twee eeuwen militaire geschiedenis van deze Veluwse gemeente vastgelegd. Naast het garnizoen Ede, dat nu op het punt staat om te worden opgeheven, zijn in dit boek ook de geschiedenis van het Infanterie Schietkamp (ISK) in Harskamp en de sinds 1996 opgeheven vliegbasis Deelen opgenomen. Het eerste deel begint met de Bataafse republiek in 1795.Verder komen aan bod de Franse bezetting en de bevrijding van ons land door de kozakken in 1813 en de Tiendaagse Veldtocht in 1831, waarbij de Edese compagnie in Leuven terechtkomt. Ook de mobilisatie van 1939 en de strijd tegen de Duitsers tijdens de meidagen van 1940, de Duitse bezetting en de bevrijding van ons land in 1945 worden in dit deel beschreven. Zo treft de lezer in de desbetreffende hoofdstukken zaken als de Duitse aanval en bezetting, de slag om Arnhem, de operaties Pegasus I en II, de V-1-terreur en de droppings ten behoeve van het verzet. Verder worden de crashes van geallieerde vliegtuigen op Edes grondgebied zo goed mogelijk in beeld gebracht. In het tweede deel komt de assistentie van het leger bij rampen en ordehandhaving aan bod, evenals de opleiding van de expeditionaire macht naar Nederlands-IndiŽ. Daarnaast wordt ook het ontstaan, de groei en de opheffing van het garnizoen Ede beschreven, alsmede de geschiedenis van het Infanterie Schietkamp Harskamp en het vliegveld Deelen. Het boek is voorzien van een register op persoonsnamen en zevenentwintig bijlagen en bevat honderden afbeeldingen.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S1067

€ 17,50Location Code of book in the book store: V048.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!