Oorlog in de stad

Oorlog in de stad

Oorlog in de stad - Amsterdam 1939-1945

Author: Friso Roest/Jos Scheren

Publisher: van Gennep

Year: 1998

Cover: Soft Cover

Pages: 549

Description: In Oorlog in de stad geven Roest en Scheren op grond van minutieus onderzoek een gedetailleerd beeld van wat zich vlak voor en tijdens de eerste twee jaar van de bezetting in Amsterdam afspeelde. in de raad, bij de verschillende gemeentelijke diensten, in bepaalde sectoren van handel en bedrijf, tussen verschillende politieke groeperingen, op straat. Hoe lagen de machtsverhoudingen tussen de plaatselijke overheden en de Duitse bezetters, tussen Duitse bevelhebbers en de Amsterdamse politie, tussen NSB'ers en nazi's, tussen pa rijcommunisten en het proletariaat? Wat ging er met de joden gebeuren, wie bepaalde dat, wie werkte mee en wie werkte tegen? Hoe verliep de Februaristaking? De concrete werkelijkheid in die periode blijkt veel chaotischer en gecompliceerder, maar ook veel proza´scher en afhankelijker van toeval dan men doorgaans aanneemt,. Het beeld dat Roest en Scheren schetsen is zowel ontnuchterend als fascinerend. En vooral veel levendiger en daarom misschien herkenbaarder dan het statische beeld dat langzamerhand in onze collectieve herinnering heeft postgevat: een strijd tussen Goed en Kwaad langs heldere lijnen.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for orde­ring: S32127

€ 19,50

Important Note:

When orde­ring books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!