De Meidagen van 1940

De Meidagen van 1940

De Meidagen van 1940 - Op oorlogsreportage in nederland

Author: G. Krämer/G. Ballintijn

Publisher: M.J. van der Loef

Year: 1945

Cover: Soft Cover

Pages: 102

Description: Er zijn in de Meidagen van 1940 weinig journalisten in Nederland geweest, die oorlogsreportages hebben geschreven. De redenen liggen voor de hand. Nauwelijks had de Nederlandsche weermacht gecapituleerd, of de bezetters kondigden een verbod af om over oorlogsgebeurtenissen en militaire aangelegenheden te schrijven. Per telex werd dit aan alle in Nederland verschijnende bladen medegedeeld en de journalist kreeg dus geen kans om zijn functie als kroniekschrijver des dagelijkschen levens te vervullen. Wij echter, de samenstellers van dit boekje, zaten in Enschede. Zoodra het Duitsche leger voorbij was getrokken, beschikten wij weer over onze bewegingsvrijheid. Onze telex-, telefoon- en telegraafverbindingen met het Westen waren verbroken door het opblazen van de bruggen bij Deventer en Zutfen en wij wisten dus niets van het bestaan van een verbod om over oorlogshandelingen te schrijven. Daardoor waren wij vermoedelijk de eenige Nederlandsche journalisten, die op ruime schaal oorlogsreportages schreven in die dagen. Zij verschenen in het Twentsch Dagblad Tubantia te Enschede. Dit is een oud boekje, geplakt op de rug en een pagina een beetje los.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for orde­ring: S21287

€ 7,50

Important Note:

When orde­ring books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!