De Marinierskazerne van Rotterdam

Click for larger view

De Marinierskazerne van Rotterdam

Author: Jam Willem van Borselen

Publisher: Ad. Donker

Year: 2003

Cover: Hard Cover

Pages: 272

Description: Rotterdam en het korps hebben al eeuwenlang een hechte relatie. Sinds 1665 voeren mariniers als zeesoldaten op de schepen van de Rotterdamse admiraliteit. In 1817 kregen ze er hun eigen kazerne en werd Rotterdam de korpsstad van het land. Een voormalig arsenaal van de admiraliteit werd hun bakermat, vanwaar tienduizenden mariniers uitzwierven: 'qua patet orbis' (zo wijd de wereld strekt). De vele wapenfeiten van het korps zijn al vaak beschreven, maar de historie van de kazerne in Rotterdam bleef onderbelicht. Dit boek zet de schijnwerper op de oude kazerne aan het Oostplein, een wezenlijk onderdeel van de korpsgeschiedenis. Want daar werd de basis gelegd voor het mariniersleven: de opleiding en vorming en ook het aankweken van kameraadschap en korpsgeest.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S43774

€ 17,50Location Code of book in the book store: V084.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!