De BourgondiŽrs

Click for larger view

De BourgondiŽrs - De Nederlanden op weg naar eenheid 1384-1530

Author: Wim Blockmans/Walter Prevenier

Publisher: Uitgeverij Meulenhoff

Year: 1997

Cover: Soft Cover

Pages: 288

Description: De BourgondiŽrs is een boeiende studie over een van de meest opvallende staatkundige ontwikkelingen in de late Middeleeuwen: de vorming van een autonome staat in de Nederlanden door de hertogen van BourgondiŽ. De eerste stap daartoe werd gezet door Filips de Stoute, de zoon van de Franse koning Jan II, toen hij in 1369 huwde met Margareta van Vlaanderen. De in hoge mate onafhankelijke hertogendynastie van BourgondiŽ vergrootte haar belang en rijkdom door een toenemende invloed op de rijke stedelijke centra van de Nederlanden, in de eerste plaats in Vlaanderen. De BourgondiŽrs slaagden erin de oorspronkelijk onafhankelijke hertogdommen, graafschappen en heerlijkheden van de Nederlanden steeds meer te verenigen tot zeventien provincies. Door de vererving werden deze een onderdeel van het Habsburgse keizerrijk van Maximiliaan I en Karel V, en later van het Spaanse wereldrijk van Philips II en de inquisitie brachten de Nederlanden tot opstand. De tien zuidelijke provincies werden bloedig onderdrukt, terwijl de zeven noordelijke zich afsplitsen als de Republiek der Verenigde Provincies. Maar toch is de Bourgondische erfenis in Noord en Zuid in allerlei opzichten merkbaar gebleven.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S42732

€ 19,50Location Code of book in the book store: V057.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!