Landfront Verteidigungsbereich Vlissingen 1942-1944

Click for larger view

Landfront Verteidigungsbereich Vlissingen 1942-1944 - Vlissingens laatste vestinggracht

Author: Hans Sakkers/Hans Houterman

Publisher: Privé uitgave

Year: 1997

Cover: Soft Cover

Pages: 66

Description: Walcheren wordt vanaf Groot-Valkenisse tot fort Rammekens doorsneden door een verlaten verdedigingslinie. Hiervan zijn nog zichtbaar grote delen tankgracht, betonnen drakentanden, tankmuur en bunkers. De hoge historische en vestingbouwkundige waarde hiervan wordt reeds onderkend. Binnen Europa is dit resterende geheel, het Landfront genaamd, uniek. Toch is dit alles nog een onbeschermd en voor publiek onsamenhangend geheel. Met deze studie wordt beoogd bij zowel de overheid als bij het publiek de aandacht te vestigen op de overblijfselen uit deze zeer ingrijpende periode. Verdwijnen de overblijfselen, dan verdwijnt ook de herinnering aan de geschiedenis; zo is er in Vlissingen nog bitter weinig over uit de Napoleontische periode, en “leeft” deze periode ook niet meer onder de mensen. Geschiedkundige bouwwerken, van welke aard en omvang ook, blijven echter altijd de aandacht trekken, Zo zijn ook de doelloos lijkende bunkers voor de naoorlogse generaties een aanknopingspunt naar de geschiedenis. Deze publicatie is daar een voorbeeld van. Wil men de geschiedenis van Walcheren in de Tweede Wereldoorlog voor de toekomst levend houden, dan zal men zich moeten bezinnen op de monumentale status van bunkers en hun samenhang.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S42579

€ 30,00Location Code of book in the book store: V083.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!