Grebbelinie 1940

Click for larger view

Grebbelinie 1940 - 10e druk Gehele herziene uitgave

Author: E.H. Brongers

Publisher: Uitgeverij Aspecht

Year: 2002

Cover: Soft Cover

Pages: 288

Description: Ten aanzien van de geschiedschrijving over de militaire schermutselingen op Nederlands grondgebied tijdens de Duitse inval in mei 1940 is luitenant-kolonel b.d. E.H. Brongers een begrip. Als oud-beroepsofficier bij de Koninklijke Landmacht en oud docent aan de Militaire Academie te Breda publiceerde hij veertien toonaangevende boeken over deze ingrijpende gebeurtenissen in de recente Nederlandse geschiedenis. 'Grebbelinie 1940' is een geheel herziene uitgave (10e druk) van het boek dat reeds in 1971 het daglicht zag. De auteur heeft deze herdruk volledig geactualiseerd en van nieuw fotomateriaal voorzien. Vooral de laatste decennia komen ook van Duitse zijde steeds meer originele documenten beschikbaar, die een vernieuwde publicatie rechtvaardigen. De auteur beschrijft niet alleen op indringende wijze de gevechten rondom en op de Grebbeberg, maar hij schenkt tevens uitgebreid aandacht aan de toenmalige militaire plannen en voorbereidingen op dit conflict, de politieke houding binnen Nederland ten aanzien van de krijgsmacht in deze periode en de Duitse visie op deze gebeurtenissen na de Tweede Wereldoorlog. Standaardwerk over de Meidagen 1940 in Nederland voor een groot publiek. Met zwartwitfoto's, kaarten en register.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S42214

€ 16,50Location Code of book in the book store: V047.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!