Java 1942-1945

Click for larger view

Java 1942-1945 - Kampschetsen uit: Kesilir, Banjoe Biroe, Tjikoedapateuh, 15e Bat. In Bandoeng

Author: Joh. A,G. Warmer

Publisher: Elmar

Year: 1984

Cover: Hard Cover

Pages: 101

Description: Dit boekwerk gaat niet over de ellende, die wij doorstaan hebben in de kampen op Java. Dat hoeven bij anderen en elkaar niet te vertellen. Een ander kan ons nooit helemaal begrijpen en van elkaar weten wat wij het zonder erover te praten. Wij herkennen elkaar direct. 'Dit boek gaat over het herkennen van plaatsen, waar we geweest zijn en vorm hopelijk een herinnering aan de moedige humor, waarmee wij ons door de ellendige jaren hebben heen geslagen. ' Dit zijn enkele fragment uit dit fraaie herinnering boek over de jaren die zoveel moesten doorbrengen in de interneringskampen op Java. Joh. Warmer maken in die periode 1942 1945 illegaal een groot aantal tekeningen in een drietal Japanse Kampen.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S40139

€ 16,00Location Code of book in the book store: V055.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!