Dienen in Nood Deel 2

Click for larger view

Dienen in Nood Deel 2 - Het vliegende reddingsteam van de Klu 1994-2015

Author: Peter L. Schram

Publisher: Violaero

Year: 2020

Cover: Hard Cover

Pages: 276

Description: Dit tweede deel van “Dienen in nood” gaat over de periode 1994-2014 en is verdeeld in een tweetal episodes: Tweede Periode Leeuwarden en Laatste Periode Leeuwarden. De gehele, chronologische beschreven historie (in beide delen) is afgewisseld met flashbacks, belevenissen of gebeurtenissen van dat moment! Bij het schrijven is er van uitgegaan dat dit boek niet alleen voor oud SAR-mensen of insiders is bedoeld, maar zeker ook voor belangstellenden, geïnteresseerden of anderen die niet of nauwelijks bekend zijn met de SAR-wereld. Daarom is getracht zo weinig mogelijk vakjargon te gebruiken en waar dit wel het geval is, is een en ander verklaard en achterin een bijlage  met verklaringen van de gebruikte afkortingen opgenomen. Uitgebreid wordt ingegaan op diverse achtergronden, om een zo goed mogelijk beeld van de (werk)sfeer en omstandigheden weer te geven. Tevens is geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag waarom deze unieke reddingseenheid  moest verdwijnen. Treffend is de wapenspreuk onder het onderdeel embleem "SERVANS IN PERICULO",  hetgeen vrij vertaald betekent "Dienen in nood”. En dat hebben de mannen en vrouwen die deel uitmaakten van dit bijzondere onderdeel dan ook gedaan, dag en nacht, ruim 55 jaar… Nieuw boek!.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S36956

€ 44,95Location Code of book in the book store: V003.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!