Een kleine geschiedenis van de Grote Oorlog

Click for larger view

Een kleine geschiedenis van de Grote Oorlog - 1914-1918

Author: Koen Koch

Publisher: Ambo/Manteau

Year: 2010

Cover: Soft Cover

Pages: 473

Description: De Eerste Wereldoorlog wordt terecht omschreven als de Urkatastrophe van de twintigste eeuw. De oorlog toonde hoe zeer de Europese staten zich hadden ontwikkeld tot suÔcidale oorlogsmachines. Vier jaar lang lieten zij elkaar in het smalle niemandsland tussen de loopgraven letterlijk doodbloeden. Miljoenen soldaten sneuvelden. Was het uitbreken van deze oorlog onvermijdelijk? Waarom ontstond er een patstelling op het slagveld die vier jaar zou duren? Waarom konden de politici de oorlog niet door een compromisvrede beŽindigen? Niet alleen het militaire verloop komt aan de orde, Koen Koch gaat ook uitvoerig in op de politieke achtergronden en de sociale, culturele en literaire aspecten van de Grote Oorlog. Een kleine geschiedenis van de Grote Oorlog is een fascinerend boek over een van de bloedigste periodes uit de geschiedenis van de mens: van de moordaanslag op de Oostenrijkse troonopvolger Franz Ferdinand op 28 juni 1914 tot de wapenstilstand op 11 november 1918.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S36654

€ 18,50Location Code of book in the book store: V077.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!