Topografische en Militaire kaart van het Koninkrijk der Nederlanden

Click for larger view

Topografische en Militaire kaart van het Koninkrijk der Nederlanden

Author: J.A. van der Linden

Publisher: Fibula-van Dishoek

Year: 1973

Cover: Soft Cover

Pages: 80

Description: De ruim zestig bladen van de “Topografische en Militaire Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden” werden voor het eerst in de jaren 1850-1864 in druk uitgegeven. Deze eerste druk, die zowel toen als later veel lof ondervond wegens betrouwbaarheid en fraaie uitvoering is benut voor de in 1973 gepubliceerde volledige heruitgave. Bij de bestudering van de oude originelen en documenten kwamen echter zoveel wetenswaardigheden aan het licht, dat de uitgever besloot deze in boekvorm samen te vatten. De schrijver Ir. J.A. van der Linden, Hoofdingenieur bij de Topografische Dienst te Delft, gaat terug tot de topografische kaart van de Bataafsche Republiek, waarvan de opdracht tot samenstelling in 1798 aan Krayenhoff werd gegeven, en besteed aandacht aan de ontwikkeling van de cartografie in Nederland in de jaren 1795-1850. Hij beschrijft verder de opnamewerkzaamheden, reproductietechnieken en de verschillende aspecten van de kaart. Tevens wordt voor het eerst een overzicht gegeven van de verschillende herdrukken van de kaartbladen.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S35830

€ 12,50Location Code of book in the book store: V057.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!